Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:5871

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
27-11-2014
Datum publicatie
01-12-2014
Zaaknummer
730644-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. Hij is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730644-13

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 27 november 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [woonadres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 13 november 2014.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. O.F. Brouwer.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 juni 2012 tot en met 17 mei 2013 te [pleegplaats], in de gemeente Weststellingwerf, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) gegevensdrager(s) bevattende afbeeldingen

in bezit heeft gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en/of

afbeeldingen heeft verspreid

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedraging(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen poseren in een omgeving en/of in (erotisch getinte) houdingen (op een wijze) die niet bij hun leeftijd past en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een taakstraf voor de duur van 180 uren te vervangen door 90 dagen hechtenis;

- oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaren;

- oplegging van de algemene voorwaarde van reclasseringstoezicht;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van een meldplicht;

- oplegging van de bijzondere voorwaarde van deelname aan een intakeprocedure bij de Forensische Polikliniek Psychiatrie en aan eventuele behandelingen;

- verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen computer.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past met betrekking tot het ten laste gelegde feit de volgende bewijsmiddelen toe, met inachtneming van het bepaalde in artikel 359, derde lid, tweede volzin van het Wetboek van Strafvordering:

1. de verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 13 november 2014;

2. het in wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme + bijlage II bevattende een collectiescan aangetroffen kinderpornografisch materiaal, nr. 2013014014/KP2013-17, d.d. 25 september 2013, als verklaring van verbalisanten.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij op meer tijdstippen in de periode van 17 juni 2012 tot en met 17 mei 2013 te [pleegplaats], in de gemeente Weststellingwerf, meermalen, een gegevensdrager bevattende afbeeldingen

in bezit heeft gehad en

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en

afbeeldingen heeft verspreid

terwijl op die afbeeldingen telkens seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

vaginaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten van de geslachtsdelen en de billen en de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het betasten van de geslachtsdelen en de billen en de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen poseren in een omgeving en in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd past en door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van deze personen en de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en strekken tot seksuele prikkeling

en

het masturberen boven/bij en ejaculeren op het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en strekken tot seksuele prikkeling

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben

en

Een gewoonte maken van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting, het over hem opgemaakte reclasseringsrapport, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het maken van een gewoonte van in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen. Door zich aan deze feiten schuldig te maken houdt verdachte het ernstige misbruik van jonge kinderen, dat plaatsvindt voor de vervaardiging van dergelijke afbeeldingen, in stand. Dit neemt de rechtbank verdachte zeer kwalijk.

Verdachte is nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Hij heeft de aan hem ten laste gelegde feiten bekend en volledige medewerking gegeven aan het politieonderzoek.

Blijkens het over hem opgemaakte reclasseringsrapport is verdachte een man met beperkte verstandelijke vermogens en heeft hij ook lichamelijke beperkingen in de zin van spasticiteit en epilepsie. Verdachte verkeerde ten tijde van de ten laste gelegde feiten in een sociaal isolement waarvoor hij compensatie zocht in de virtuele wereld. Inmiddels woont verdachte onder begeleiding bij de [stichting] te [woonplaats] waar hij het naar zijn zin heeft. Van eenzaamheid is niet langer sprake, zo stelt verdachte. Hij is niet meer in het bezit van een computer en heeft verklaard dat hij zich niet opnieuw aan dergelijke feiten schuldig zal maken. De reclassering adviseert aan verdachte een deels voorwaardelijke taakstraf op te leggen met daarbij algemene en bijzondere voorwaarden.

Artikel 22b Wetboek van Strafrecht schrijft voor dat in geval van veroordeling voor artikel 240b Wetboek van Strafrecht geen taakstraf mag worden opgelegd. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan verdachte, gezien bovengenoemde feiten en omstandigheden, niet passend is. De rechtbank is echter gehouden de wet toe te passen en zal toepassing moeten geven aan dit wetsartikel. De rechtbank zal daarom aan verdachte, naast de gevorderde taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd, eveneens één dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, één en ander zoals hierna weergegeven.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen computer, merk Medion vatbaar voor verbeurdverklaring nu de feiten met behulp van dit goed zijn begaan en deze toebehoren aan verdachte.

De rechtbank acht de inbeslaggenomen harde schijf, merk Seagate, vatbaar voor onttrekking aan het verkeer nu de feiten met behulp van dit goed zijn begaan en zij van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan door verdachte in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 91 dagen.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 90 dagen niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op 3 jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat veroordeelde zich binnen 14 dagen na het onherroepelijk worden van de uitspraak meldt bij Reclassering Nederland op het adres Zoutbranderij 1 in Leeuwarden;

2. dat veroordeelde deel zal nemen aan de intakeprocedure bij GGZ Friesland, Polikliniek Forensische Psychiatrie en zich zal conformeren aan eventuele behandeladviezen dan wel aanwijzingen die hem in het kader van een eventuele behandeling worden gegeven.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 180 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 90 dagen zal worden toegepast.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen computer, merk Medion.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen harde schijf, merk Seagate.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme, voorzitter, mr. M. Jansen en mr. S. Timmermans, rechters, bijgestaan door mr. E.M. Troost, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 27 november 2014.

w.g.

Lootsma-Oude Nijeweme

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Jansen

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Timmermans

locatie Leeuwarden,

Troost