Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:5621

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-11-2014
Datum publicatie
13-11-2014
Zaaknummer
730750-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Verdachte heeft - kort gezegd - samen met zijn medeverdachte twee minderjarige meisjes onderdak geboden, vervoerd en ertoe gebracht prostitutiewerkzaamheden te verrichten, onder meer door foto's van de meisjes te maken, hun diensten op de site www.kinky.nl aan te bieden en hotelkamers voor het ontvangen van klanten te boeken. Verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met een van de minderjarige meisjes.

De rechtbank legt aan verdachte op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, onder oplegging van de bijzondere voorwaarden van een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandeling bij de AFPN.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 245, 273f
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730750-13

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 13 november 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te Leeuwarden,

thans gedetineerd in P.I. Leeuwarden, Holstmeerweg 7 te Leeuwarden.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 30 oktober 2014.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. B.P.M. Canoy, advocaat te Leeuwarden.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. R.J. Wildeman.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 4 april 2013 tot en met 8 april 2013, te

Leeuwarden en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of

meer anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer 1] (geboren op

30 april 1996)

sub 2:

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1]

en/of

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten

aanzien van die [slachtoffer 1] (telkens) enige handeling(en) heeft

ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of

redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor

beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen

en/of

sub 8:

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die [slachtoffer 1] met en/of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer 1] (telkens) de leeftijd van achttien jaren nog niet

had bereikt,

hebbende verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar zijn/hun woning en/of ondergebracht in

een hotelkamer, althans (op meerdere plekken) onderdak verschaft aan die

[slachtoffer 1] en/of

- aan die [slachtoffer 1] drugs (te weten hash en/of cocaïne en/of XTC) en/of

alcohol verstrekt en/of laten gebruiken en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij meisjes in de prostitutie aan het

werk had en/of dat die meisjes nu voor zichzelf werken en veel geld verdienen

en/of

- aan die [slachtoffer 1] gevraagd of zij voor hem wilde werken en/of

(daarbij) gezegd dat de vriendin van die [slachtoffer 1] al "Ja" had gezegd

en/of

- condooms en/of glijmiddel en/of babydoekjes en/of scheermesjes aan die

[slachtoffer 1] verstrekt en/of (hierbij) gezegd dat zij die nodig had voor

het werken in de prostitutie en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij als escort moest gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij het geld voor de verstrekte drugs

moest terug betalen en/of het verdiende geld moest afgeven en/of

- een profiel op de website www.kinky.nl aangemaakt voor die [slachtoffer 1]

en/of op voornoemde website een advertentie geplaatst waarin die [slachtoffer 1]

zich (onder de naam "[alias 1]") aanbood voor seks tegen betaling en/of

(daarbij) een (erotische) foto van die [slachtoffer 1] geplaatst, waarop die

was gekleed in een BH en/of string en/of

- een werktelefoon aan die [slachtoffer 1] gegeven, waarop die [slachtoffer 1]

kon worden benaderd door klanten voor seks tegen betaling en/of

- instructies aan die [slachtoffer 1] gegeven met betrekking tot het

ontvangen van klanten en/of prijsafspraken en/of

- die [slachtoffer 1] geslagen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat ze moest luisteren, anders zou(den)

hij en/of zijn mededader(s) heel boos worden en/of

- die [slachtoffer 1] (een) (aantal) klant(en) laten ontvangen en/of bij

(een) klant(en) gebracht voor seks tegen betaling en/of

- ( een deel van) het door die [slachtoffer 1] met voornoemde prostitutie-

werkzaamheden verdiende geld afgenomen en/of ontvangen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 april 2013 tot en met 8 april 2013, te

Leeuwarden en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of

meer anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [datum]

)

sub 2:

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het

oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2]

en/of

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten

aanzien van die [slachtoffer 2] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen

waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou(den)

stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen

en/of

sub 8:

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die [slachtoffer 2], met en/of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer 2] (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

hebbende verdachte en/of (met) zijn mededader(s):

- die [slachtoffer 2] meegenomen naar zijn/hun woning en/of ondergebracht in een

hotelkamer, althans (op meerdere plekken) onderdak verschaft aan die Michelle

[slachtoffer 2] en/of

- aan die [slachtoffer 2] drugs (te weten hash en/of cocaïne en/of XTC) en/of

alcohol verstrekt en/of laten gebruiken en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij meisjes in de prostitutie aan het werk

had en/of dat die meisjes nu voor zichzelf werken en veel geld verdienen en/of

- aan die [slachtoffer 2] gevraagd of zij voor hem wilde werken en/of (daarbij)

gezegd dat de vriendin van die [slachtoffer 2] al "Ja" had gezegd en/of

- condooms en/of glijmiddel en/of babydoekjes en/of scheermesjes aan die

[slachtoffer 2] verstrekt en/of (hierbij) gezegd dat zij die nodig had voor het

werken in de prostitutie en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij als escort moest gaan werken en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij het geld voor de verstrekte drugs

moest terug betalen en/of het verdiende geld moest afgeven en/of

- een profiel op de website www.kinky.nl aangemaakt voor die [slachtoffer 2]

en/of op voornoemde website een advertentie geplaatst waarin die [slachtoffer 2]

zich (onder de naam "[alias 2]") aanbood voor seks tegen betaling en/of

(daarbij) een (erotische) foto van die [slachtoffer 2] geplaatst, waarop die

was gekleed in een BH en/of string en/of

- een werktelefoon aan die [slachtoffer 2] gegeven, waarop die [slachtoffer 2] kon

worden benaderd door klanten voor seks tegen betaling en/of

- instructies aan die [slachtoffer 2] gegeven met betrekking tot het ontvangen

van klanten en/of prijsafspraken en/of

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat ze moest luisteren, anders zou(den) hij

en/of zijn mededader(s) heel boos worden en/of

- die [slachtoffer 2] bij de keel gegrepen en/of gezegd: "Wie is de baas" en/of

- die [slachtoffer 2] (een) (aantal) klant(en) laten ontvangen en/of bij (een)

klant(en) gebracht voor seks tegen betaling en/of

- ( een deel van) het door die [slachtoffer 2] met voornoemde prostitutiewerk-

zaamheden verdiende geld afgenomen en/of ontvangen;

3.

hij in of omstreeks de periode van 5 april 2013 tot en met 8 april 2013, op

diverse data en/of tijdstippen, te Leeuwarden, (meermalen) met [slachtoffer 2]

(geboren op [datum]), die de leeftijd van twaalf jaren , maar nog niet

die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, (telkens) een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die[slachtoffer 2]

, hebbende verdachte (telkens):

- zijn penis in de vagina en/of mond van de [slachtoffer 2] gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 2] gebracht.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, onder oplegging van de bijzondere voorwaarden van een meldplicht en een verplichte ambulante behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord, met aftrek van voorarrest;

- hoofdelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] tot een bedrag van € 4.300,00 met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Beoordeling van het bewijs

De officier van justitie heeft aangevoerd dat op grond van de verklaringen van aangeefster [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2]) en [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1]), ondersteund door diverse getuigenverklaringen en telefoon- en internetgegevens de onder 1. en 2. ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden.

De officier van justitie heeft tevens bewezenverklaring van het onder 3. ten laste gelegde - kort gezegd het plegen van ontuchtige handelingen met [slachtoffer 2] die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam - gevorderd. Hiertoe heeft de officier van justitie aangevoerd dat de verklaringen van [slachtoffer 2], inhoudende dat zij meermalen seks met verdachte heeft gehad, worden ondersteund door de verklaringen van [slachtoffer 1].

De raadsman van verdachte heeft onder meer aangevoerd dat de verklaringen van aangeefster [slachtoffer 2] onbetrouwbaar zijn. Met betrekking tot het onder 3. ten laste gelegde heeft de raadsman in het bijzonder aangevoerd dat uit de verklaring van [slachtoffer 1] slechts blijkt dat verdachte en [slachtoffer 2] seks hadden in Oosterwolde, zodat vrijspraak van het onder 3. ten laste gelegde dient te volgen.

De rechtbank overweegt dat [slachtoffer 2] in haar verklaringen bij de politie [geboorteplaats] op 3 mei 2013, bij het Mensenhandel Interventie Team op 5 juni 2013, 31 juli 2013 en 28 augustus 2013 en in haar getuigenverklaring van 31 juli 2014 bij de rechter-commissaris, op een enkel detail na, een eenduidig en consistent verhaal heeft verteld, dat er kort gezegd steeds op neer kwam dat zij meermalen seks had met verdachte, dat [slachtoffer 1] meermalen seks had met medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1]), dat verdachte haar en [slachtoffer 1] voor seksuele diensten op internet heeft aangeboden en dat zij en [slachtoffer 1] vervolgens in hotels en auto's als prostituee hebben gewerkt.

De verklaringen van [slachtoffer 2] komen overeen met de verklaringen van [slachtoffer 1]. De verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] worden - ook op details - bevestigd door telefoon- en internetgegevens en verschillende (objectieve) getuigenverklaringen, te weten de verklaringen van de klanten van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en de verklaringen van de medewerkers van het Eurohotel en het Campanile hotel. Bovendien worden de verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] op diverse onderdelen ondersteund door de verklaring van verdachte.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de verklaringen van [slachtoffer 2] betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs. De rechtbank gaat bij de vaststelling van de feiten dan ook uit van de verklaringen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1].

Met betrekking tot het onder 3. ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat uit de verklaringen van zowel [slachtoffer 2] als [slachtoffer 1] blijkt dat [slachtoffer 2] gedurende een aantal dagen meermalen seks had met verdachte en dat [slachtoffer 1] gedurende een aantal dagen meermalen seks had met [medeverdachte 1]. In dit verband merkt de rechtbank ook op dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] beiden hebben verklaard dat verdachte bij [slachtoffer 2] hoorde en dat [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 1] hoorde. [slachtoffer 1] heeft tevens verklaard dat [slachtoffer 2] en verdachte naar haar weten iedere dag seks hadden. Dat [slachtoffer 1] daarbij in het bijzonder een keer in het Campanile hotel in Leeuwarden heeft genoemd en dat [slachtoffer 2] in het bijzonder een keer in het Eurohotel in Leeuwarden heeft genoemd, staat naar het oordeel van de rechtbank niet in de weg aan een bewezenverklaring van het feit dat verdachte in Leeuwarden seks had met [slachtoffer 2].

Bewijsmiddelen

De rechtbank stelt op grond van de in de voetnoten te noemen bewijsmiddelen1 die de daartoe redengevende feiten en omstandigheden bevatten, het volgende vast.

Op 4 april 2013 liepen [slachtoffer 2] - op dat moment 15 jaar oud - en [slachtoffer 1] - op dat moment 16 jaar oud - weg uit een instelling van Fier Fryslan in Leeuwarden.2

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] gingen samen op de fiets naar de Weaze in Leeuwarden, alwaar zij medeverdachte [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2]) troffen in een shoarmazaak. Ze raakten aan de praat en vertrokken samen naar de woning van [medeverdachte 2]3, waar [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] bier, jointjes en cocaïne kregen en [medeverdachte 1] seks had met [slachtoffer 1] en [medeverdachte 2] met [slachtoffer 2].45 Vervolgens gingen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] mee naar de woning van [medeverdachte 1] om daar de nacht door te brengen.

Op 5 april 2013 ontmoetten [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] verdachte en gingen ze met hem en [medeverdachte 1] mee naar een woning in Oosterwolde waarvan verdachte de sleutel had.6 Aldaar kregen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] wodka en gebruikten ze cocaïne. [slachtoffer 2] had seks met verdachte en [slachtoffer 1] had seks met [medeverdachte 1].7 Verdachte en [medeverdachte 1] vertelden dat ze meisjes voor zich hadden werken. Even later vroeg [medeverdachte 1] aan [slachtoffer 1] of zij ook voor hem in de prostitutie wilde werken en zei daarbij dat [slachtoffer 2] al had toegezegd. Verdachte vroeg aan [slachtoffer 2] of zij voor hem in de prostitutie wilde werken en zei dat [slachtoffer 1] al had toegezegd. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] gingen hiermee akkoord.89 Verdachte gaf aan dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] niet achter de ramen konden, maar als escort zouden gaan werken.10

Op 6 april 2013 reed [medeverdachte 1] met verdachte, [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar het Campanile hotel in Leeuwarden, alwaar [medeverdachte 1] een kamer reserveerde.1112 Verdachte betaalde de kamer.13

Op de hotelkamer had [slachtoffer 2] wederom seks met verdachte, terwijl [slachtoffer 1] seks had met [medeverdachte 1].14 [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] moesten erotisch poseren in lingerie terwijl verdachte foto's van hen maakte. Met deze foto's maakte verdachte zowel voor [slachtoffer 2] als [slachtoffer 1] een advertentie15 aan op de website www.kinky.nl. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] werden in deze advertenties onder de namen [alias 2] ([slachtoffer 2]) en[alias 1] ([slachtoffer 1]), beiden 19 jaar, aangeboden voor seks tegen betaling.

Verdachte voorzag [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] van condooms, glijmiddel, scheermesjes en babydoekjes en gaf instructies met betrekking tot het ontvangen van klanten en prijsafspraken.16 Verdachte zei tegen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] dat ze goed moesten luisteren, anders zouden [medeverdachte 1] en hij heel boos worden. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] kregen een werktelefoon van verdachte en [medeverdachte 1] en diezelfde avond werd [slachtoffer 1] gebeld door haar eerste klant. [medeverdachte 1] bracht [slachtoffer 1] naar haar klant, waarna de klant met hen meeging om te pinnen. [slachtoffer 1] bracht vervolgens een uur met de klant door, waarna ze € 200,00 van hem kreeg. Het verdiende geld heeft [slachtoffer 1] aan [medeverdachte 1] afgegeven.1718

De volgende dag, 7 april 2013, reserveerde [medeverdachte 1] een kamer in het Eurohotel in Leeuwarden.19 Deze kamer werd eveneens betaald door verdachte.20 Op deze kamer had [slachtoffer 2] in de douche seks met verdachte.21 [slachtoffer 2] was inmiddels benaderd door twee klanten. Met de ene klant had ze seks in een auto en met de andere klant in de kamer in het Eurohotel.22 Van beide klanten kreeg ze € 150,00. [slachtoffer 2] gaf het verdiende geld af aan verdachte. [slachtoffer 1] had die dag ook een klant waarmee ze seks had voor € 180,00. Dit geld gaf ze aan [medeverdachte 1]. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] moesten het verdiende geld aan verdachte en [medeverdachte 1] geven omdat ze drugs van verdachte en [medeverdachte 1] hadden gebruikt.2324

Op 8 april 2013 kwamen verdachte en [medeverdachte 1] erachter dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] vermist waren, waarop ze hen wegstuurden.

In vereniging plegen

Verdachte heeft meermalen seks met [slachtoffer 2] gehad en [medeverdachte 1] met [slachtoffer 1]. Op die manier raakten [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] aan verdachte en [medeverdachte 1] gebonden. Vervolgens hebben verdachte en [medeverdachte 1] [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] - zoals reeds overwogen - tegen elkaar uitgespeeld teneinde hen in de prostitutie te laten werken. Verdachte en [medeverdachte 1] hebben beiden handelingen ten aanzien van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] verricht en hebben ook beiden verdiensten van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] in ontvangst genomen. Naar het oordeel van de rechtbank was dan ook sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en [medeverdachte 1] en kan het onder 1. en 2. ten laste gelegde plegen in vereniging worden bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 4 april 2013 tot en met 8 april 2013 te Leeuwarden en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, een ander, te weten [slachtoffer 1], geboren op 30 april 1996

sub 2:

- heeft vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 1] en

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en

sub 8:

telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] telkens de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

hebbende verdachte en/of zijn mededader:

- die [slachtoffer 1] meegenomen naar hun woning en ondergebracht in een hotelkamer en

- aan die [slachtoffer 1] drugs, te weten hash en cocaïne en alcohol, verstrekt en laten gebruiken en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat hij meisjes in de prostitutie aan het werk had en dat die meisjes nu voor zichzelf werken en veel geld verdienen en

- aan die [slachtoffer 1] gevraagd of zij voor hem wilde werken en daarbij gezegd dat de vriendin van die [slachtoffer 1] al "ja" had gezegd en

- condooms en glijmiddel en babydoekjes en scheermesjes aan die [slachtoffer 1] verstrekt en hierbij gezegd dat zij die nodig had voor het werken in de prostitutie en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij als escort moest gaan werken en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat zij het geld voor de verstrekte drugs moest terug betalen en het verdiende geld moest afgeven en

- een profiel op de website www.kinky.nl aangemaakt voor die [slachtoffer 1] en op voornoemde website een advertentie geplaatst waarin die [slachtoffer 1] zich onder de naam "[alias 1]" aanbood voor seks tegen betaling en daarbij een erotische foto van die [slachtoffer 1] geplaatst, waarop die [slachtoffer 1] was gekleed in een BH en string en

- een werktelefoon aan die [slachtoffer 1] gegeven, waarop die [slachtoffer 1] kon worden benaderd door klanten voor seks tegen betaling en

- instructies aan die [slachtoffer 1] gegeven met betrekking tot het ontvangen van klanten en prijsafspraken en

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat ze moest luisteren, anders zouden hij en zijn mededader heel boos worden en

- die [slachtoffer 1] een klant laten ontvangen en bij een klant gebracht voor seks tegen betaling en

- een deel van het door die [slachtoffer 1] met voornoemde prostitutiewerkzaamheden verdiende geld ontvangen;

2.

hij in de periode van 4 april 2013 tot en met 8 april 2013 te Leeuwarden en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, een ander, te weten [slachtoffer 2], geboren op [datum]

sub 2:

- heeft vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2]

en

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en

sub 8:

telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 2], met een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer 2] (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

hebbende verdachte en/of zijn mededader:

- die [slachtoffer 2] meegenomen naar hun woning en ondergebracht in een hotelkamer, en

- aan die [slachtoffer 2] drugs, te weten hash en cocaïne en alcohol, verstrekt en laten gebruiken en

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat hij meisjes in de prostitutie aan het werk had en dat die meisjes nu voor zichzelf werken en veel geld verdienen en

- aan die [slachtoffer 2] gevraagd of zij voor hem wilde werken en daarbij gezegd dat de vriendin van die [slachtoffer 2] al "ja" had gezegd en

- condooms en glijmiddel en babydoekjes en scheermesjes aan die [slachtoffer 2] verstrekt en hierbij gezegd dat zij die nodig had voor het werken in de prostitutie en

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij als escort moest gaan werken en

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat zij het geld voor de verstrekte drugs moest terug betalen en het verdiende geld moest afgeven en

- een profiel op de website www.kinky.nl aangemaakt voor die [slachtoffer 2] en op voornoemde website een advertentie geplaatst waarin die [slachtoffer 2] zich onder de naam "[alias 2]" aanbood voor seks tegen betaling en daarbij een erotische foto van die [slachtoffer 2] geplaatst, waarop die [slachtoffer 2] was gekleed in een BH en string en

- een werktelefoon aan die [slachtoffer 2] gegeven, waarop die [slachtoffer 2] kon worden benaderd door klanten voor seks tegen betaling en

- instructies aan die [slachtoffer 2] gegeven met betrekking tot het ontvangen van klanten en prijsafspraken en

- tegen die [slachtoffer 2] gezegd dat ze moest luisteren, anders zouden hij en zijn mededader heel boos worden en

- die [slachtoffer 2] een klant laten ontvangen en bij een klant gebracht voor seks tegen betaling en

- het door die [slachtoffer 2] met voornoemde prostitutiewerkzaamheden verdiende geld ontvangen;

3.

hij in de periode van 5 april 2013 tot en met 8 april 2013 op diverse data en tijdstippen te Leeuwarden meermalen met [slachtoffer 2], geboren op 30 oktober 1997, die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, telkens een of meer

ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte telkens:

- zijn penis in de vagina van [slachtoffer 2] gebracht.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

2. Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

3. Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, mede bestaande uit het binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de over hem opgemaakte reclasseringsrapportages d.d. 4 februari 2014 en 28 februari 2014, het hem betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 26 september 2014, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de raadsman.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige. Hij heeft - kort gezegd - samen met zijn medeverdachte twee minderjarige meisjes onderdak geboden, vervoerd en ertoe gebracht prostitutiewerkzaamheden te verrichten, onder meer door foto's van de meisjes te maken, hun diensten op de site www.kinky.nl aan te bieden en hotelkamers voor het ontvangen van klanten te boeken. Met een van beide meisjes heeft hij meermalen seks gehad. Dit zijn zeer ernstige feiten en mede door het handelen van de verdachte is inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van deze jonge meisjes.

Uit het uittreksel van de justitiële documentatie blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor uiteenlopende delicten, echter niet voor mensenhandel.

Blijkens het reclasseringsrapport d.d. 28 februari 2014 signaleert de reclassering problemen op veel leefgebieden. Zo is sprake van middelengebruik en heeft verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats, financiële problemen en een negatief sociaal netwerk. Verdachte staat open voor begeleiding van de reclassering en voor behandeling met het oog op onverwerkte traumatische ervaringen uit zijn jeugd. De reclassering schat het recidiverisico in als hoog-gemiddeld en adviseert om aan verdachte een onvoorwaardelijke werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf met de bijzondere voorwaarden van een meldplicht en verplichte ambulante behandeling op te leggen.

De raadsman heeft oplegging van een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest bepleit. Hiertoe heeft hij gewezen op de relatief korte pleegperiode en het feit dat er geen dwang of geweld is toegepast. De raadsman is hierbij uitgegaan van een bewezenverklaring van het onder 1. en 2. ten laste gelegde.

De rechtbank is van oordeel dat in beginsel slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend is bij een bewezenverklaring van mensenhandel. In dit geval is tevens bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontucht met een van de minderjarige slachtoffers. De rechtbank houdt bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf in het voordeel van verdachte rekening met de relatief korte pleegperiode en het feit dat er geen geweld tegen de meisjes is gebruikt. Voorts houdt de rechtbank rekening met het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht. Alle omstandigheden afwegend zal de rechtbank aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De rechtbank zal daarbij aan verdachte de bijzondere voorwaarden opleggen zoals geadviseerd door de reclassering.

Benadeelde partij

[slachtoffer 2] heeft zich voor de aanvang van de terechtzitting als benadeelde partij in het strafproces gevoegd door middel van indiening van het voorgeschreven formulier bevattende de opgave van een vordering tot vergoeding van door haar geleden schade ten gevolge van het aan verdachte onder 2. en 3. ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten alsmede de gronden waarop deze berust.

De rechtbank is van oordeel dat de gestelde materiële schade, die niet inhoudelijk door verdachte is betwist, voldoende aannemelijk is geworden en in zodanig verband staat met het door verdachte gepleegde strafbare feit, dat deze aan hem als een gevolg van zijn handelen kan worden toegerekend. Naar het oordeel van de rechtbank is voorts komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks immateriële schade is toegebracht, die de rechtbank in redelijkheid en billijkheid vaststelt op € 2.000,00.

De rechtbank acht de vordering derhalve tot een bedrag van € 2.300,00 gegrond en voor hoofdelijke toewijzing vatbaar. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige gedeelte van haar vordering niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank acht daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aangewezen.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36f, 57, 63, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich binnen 5 dagen volgend op zijn ontslagdatum uit detentie meldt bij Reclassering Nederland op het adres Zoutbranderij 1 in Leeuwarden;

2. dat de veroordeelde zich onder behandeling zal stellen van de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord of een vergelijkbare instelling op de tijden en plaatsen als door of namens de instelling/behandelaar aan te geven.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 2.300,00 (zegge: tweeduizenddriehonderd euro), in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2], te betalen een bedrag van € 2.300,00 (zegge: tweeduizenddriehonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 33 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s) van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit € 300,00 aan materiële schade en € 2.000,00 aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2], daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 2] voor het overige gedeelte van haar vordering niet ontvankelijk is en dat dit deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.G. Wijma, voorzitter, mr. M. Jansen en mr. M. Haisma, rechters, bijgestaan door mr. C.L. van der Woude, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 november 2014.

w.g.

Wijma

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Jansen

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Haisma

locatie Leeuwarden,

Woude

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730750-13

proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de meervoudige strafkamer in bovengenoemde rechtbank op 30 oktober 2014

Tegenwoordig:

mr. L.G. Wijma, voorzitter,

mr. M. Jansen en mr. M. Haisma, rechters, en

mr. C.L. van der Woude, griffier.

Als officier van justitie is ter terechtzitting aanwezig mr. R.J. Wildeman.

De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te Leeuwarden,

thans gedetineerd in P.I. Leeuwarden, Holstmeerweg 7 te Leeuwarden.

Als raadsman van verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. B.P.M. Canoy, advocaat te Leeuwarden.

Ter terechtzitting is tevens verschenen mr. E. Huls, namens benadeelde partij [slachtoffer 2].

……………………..

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van de rechtbank de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 13 november 2014 te 13:00 uur.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

1 De genoemde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm op ambtseed en door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren opgemaakt; de genoemde pagina's bevinden zich - tenzij anders vermeld - in het doorgenummerde einddossier met proces-verbaalnummer 01052013-HPV-02, gesloten op 17 maart 2014.

2 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

3 Het proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 2] d.d. 10 april 2014, proces-verbaalnummer 01052013-V-08-01.

4 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

5 Het proces-verbaal van bevindingen terzake het intakegesprek met [slachtoffer 1] d.d. 5 mei 2013, pagina's 37-40.

6 Het proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 1] d.d. 24 februari 2014, pagina's 376-397.

7 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

8 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

9 Het proces-verbaal van bevindingen terzake het intakegesprek met [slachtoffer 1] d.d. 5 mei 2013, pagina's 37-40.

10 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

11 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

12 Het proces-verbaal van verhoor van [getuige 1] d.d. 8 mei 2013, pagina's 212-213.

13 Het proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 1] d.d. 24 februari 2014, pagina's 376-397.

14 Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] d.d. 23 september 2013, pagina's 215-237.

15 De advertenties op www.kinky.nl, pagina's 65c en 65d.

16 Het proces-verbaal van bevindingen terzake het intakegesprek met [slachtoffer 1] d.d. 5 mei 2013, pagina's 37-40.

17 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

18 Het proces-verbaal van verhoor van [getuige 2] d.d. 21 november 2013, pagina's 314-315.

19 Het proces-verbaal van verhoor van [getuige 3] d.d. 7 juni 2013, pagina's 201-203.

20 Het proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte 1] d.d. 24 februari 2014, pagina's 376-397.

21 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

22 Het proces-verbaal van verhoor van [getuige 4] d.d. 5 december 2013, pagina's 318-320.

23 Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] d.d. 14 augustus 2013, pagina's 72-87.

24 Het proces-verbaal van bevindingen terzake het intakegesprek met [slachtoffer 1] d.d. 5 mei 2013, pagina's 37-40.