Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:5486

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
04-11-2014
Datum publicatie
07-11-2014
Zaaknummer
18.730151-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Op 4 november 2014 is een man door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden veroordeeld ter zake een gewoonte maken van het bezit van en het verwerven van kinderpornografie tot een gevangenisstraf van zeven maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden houden onder meer een behandeling bij de poli forensische psychiatrie en begeleiding van de reclassering in.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730151-14

ad informandum gevoegd parketnummer 18/730151-14

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 4 november 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 21 oktober 2014.

De verdachte is verschenen.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. T.H. Pitstra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 16 oktober 2013 te [pleegplaats], (althans) in de gemeente Franekeradeel, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (in totaal) 427 foto('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - (te weten een laptop) heeft verworven en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd:

- veroordeling voor het ten laste gelegde;

- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

- oplegging van de bijzondere voorwaarden van een meldplicht bij Reclassering Nederland, een ambulante behandelverplichting bij de polikliniek forensische psychiatrie of soortgelijk ambulante forensische zorg en de verplichting mee te werken aan de controle door de reclassering van zijn gegevensdragers;

- verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen laptop van het merk Acer.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank past bij de beoordeling van het ten laste gelegde de volgende bewijsmiddelen toe.

1.

De door verdachte op de terechtzitting van 21 oktober 2014 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb in een periode van ongeveer een jaar met mijn laptop afbeeldingen bevattende kinderpornografische afbeeldingen verworven. Via internet bezocht ik een site met kinderpornografische afbeeldingen. Ik bekeek deze afbeeldingen en vervolgens sloeg ik ze op op de harde schijf van mijn laptop. Dat heb ik meerdere keren gedaan. Ik denk ongeveer vijf keer. Ik deed dit in mijn woning in [pleegplaats].

2.

De inhoud van een zaaksdossier, OPS-dossiernummer 2013116714 KP 2013-99, gesloten op 27 maart 2014, bestaande uit diverse processen-verbaal waaronder:

2.1.

een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013116714 KP 2013-99, d.d. 25 maart 2014 opgemaakt in wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte:

(Het verhoor werd in vraag- en antwoordvorm afgenomen en vastgelegd in dit proces-verbaal van verhoor.

V: betreft de vraag van de verbalisanten.

A: betreft het antwoord/opmerking van de verdachte.)

Ik heb de kinderporno opgezocht op internet. Je moet er wel wat voor doen om op die sites te komen. Als ik naar kinderporno kijk, weet ik wel dat ik fout ben.

V: Wanneer ben je voor het eerst in contact gekomen met kinderpornografie?

A: Dat is anderhalf jaar terug. Ik zoek op leeftijd. Ik typ in seks met zestienjarigen.

V: Wat staat er op je computer?

A: Aziatische. De meesten zijn niet eens zestien.

V: Wat doe jij dan met de afbeeldingen die je ziet?

A: Dan leg ik het vast.

V: Welke nieuwsgroepen bezoek jij in relatie tot kinderpornografie?

A: Ik zit meestal op Russische en Indonesische.

Ik wilde zien hoe het mogelijk was dat volwassen mannen het seksueel gezien met kleine kinderen konden doen.

Ik ben eigenaar van de laptop. Alleen ik gebruik de laptop.

een kennisgeving van inbeslagneming, nummer PL02IA 2013116714-2, d.d. 16 oktober 2013, opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, voor zover inhoudende:

inbeslagneming

plaats [pleegplaats], binnen de gemeente Franekeradeel

datum 16 oktober 2013

goednummer PL02IA-2013116714-1534470

object computer (portable)

eigenaar [verdachte], [pleegplaats]

2.3.

een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013116714-8815, d.d. 21 oktober 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

Het verzoek was na te gaan of op de gegevensdrager van het laptop, merk Acer, inbeslagnamecode 1534470 kinderpornografische afbeeldingen of multimediabestanden voorkwamen. De gegevens aanwezig op de harde schijf werden door mij veilig gesteld (gekopieerd).

2.4.

een ambtsedig proces-verbaal, nummer 2013116714/KP 2013-99, d.d. 19 december 2013 opgemaakt in wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verbalisant:

In het opsporingsonderzoek contra [verdachte] werd de navolgende gegevensdrager inbeslaggenomen: computer, merk Acer, beslagnummer 1534470.

Deze gegevensdrager is voor nader onderzoek aangeboden aan het Team Digitale Expertise, Unit Observatie & Digitale Expertise van de Divisie Recherche Ondersteuning Shared Service Center-Noord. Na verricht onderzoek is een kopie van de op deze gegevensdrager aanwezige bestanden ter beoordeling aan mij aangeboden. Ik heb een nader onderzoek ingesteld naar het aangetroffen beeldmateriaal. Ik heb de afbeeldingen beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strafbaar (kinderpornografisch) materiaal. Bij de beoordeling of een afbeelding al dan niet kinderpornografisch is, is door mij gebruik gemaakt van de criteria zoals opgenomen in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs-generaal, waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt. Ik heb in totaal 427 fotoafbeeldingen aangetroffen die volgens de criteria kinderpornografisch zijn. Deze afbeeldingen zijn bekeken en de inhoud daarvan is verwerkt in de bijgevoegde collectiescan. Over de collectie afbeeldingen merk ik het volgende op. Het betreft voor het merendeel afbeeldingen waarop meisjes te zien zijn. Het zijn nagenoeg alleen maar meisjes in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar oud. Ook werden enkele afbeeldingen aangetroffen van jongens, merendeel in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Zowel de jongens als de enkele meisjes (rechtbank leest: Zowel de meisjes als de enkele jongens) poseren gekleed, half ontkleed of geheel naakt en soms in onnatuurlijke houding c.q. stripteaseacthouding. Bij sommige afbeeldingen is sterk ingezoomd op de geslachtsdelen. Meerdere vormen van penetratie zijn zichtbaar. Zowel oraal, anaal als vaginaal. Met een penis, een vinger/hand, een mond/tong of een voorwerp. Ontuchtige handelingen, zoals betasten van billen en borsten zijn zichtbaar. Overige gedragingen, zoals masturberen of spuiten van/zichtbaar maken van sperma op het lichaam zijn in beeld gebracht.

2.5.

een schriftelijk stuk, te weten een collectiescan gevoegd als bijlage II bij het ambtsedig opgemaakt proces-verbaal genoemd onder 2.4. -zakelijk weergegeven- inhoudende:

In het overzicht zijn de in de 427 kinderpornografische fotoafbeeldingen (strafbare) elementen weergegeven.

Penetratie, van het lichaam van een minderjarige, oraal/vaginaal/anaal met de penis.

Penetratie, door een minderjarige, vaginaal met de penis.

Ontuchtige handelingen, betasten/aanraken van een minderjarige, van de geslachtsdelen, met de penis/de vinger/hand en van de borsten met de vinger/hand.

Ontuchtige handelingen, betasten/aanraken door een minderjarige van de geslachtsdelen met de vinger/hand/met de mond/tong.

Poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen, geheel naakt/gedeeltelijk naakt, niet bij leeftijd passende kleding (lingerie etc.)/uitsnede afbeelding (o.a. inzoomen)/make-up/onnatuurlijke omgeving/onnatuurlijke voorwerpen/striptease-act/houding/camerastandpunt/onnatuurlijke houding.

Overige seksuele gedragingen masturbatie (dicht) bij lichaam/gezicht minderjarige/spuiten van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige/houden van penis dicht bij lichaam minderjarige.

Overige gegevens leeftijd 12 tot 16 jaar (ongeveer 85%)/ jonger dan 12 jaar (ongeveer 15%), jongen (ongeveer 5 %)/meisjes (ongeveer 95%).

2.6.

De rechtbank overweegt dat voor een gewoonte maken van het verwerven en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen van belang is de periode waarin verdachte deze afbeeldingen heeft verworven en in bezit heeft gehad, de hoeveelheid afbeeldingen die in die periode zijn verworven en de intensiteit waarmee verdachte met de afbeeldingen bezig is geweest. Uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat verdachte in een periode van één jaar 427 kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven. Deze afbeeldingen heeft verdachte verworven door meerdere keren, naar eigen zeggen ongeveer vijf keer, kinderpornografische afbeeldingen op internet te bekijken en vervolgens op te slaan. Gelet op de hoeveelheid, het tijdsbestek en het herhaaldelijk opzoeken, bekijken en opslaan, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Redengeving bewezenverklaring

De rechtbank acht de in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden redengevend voor hetgeen hierna bewezen zal worden verklaard en de rechtbank heeft op grond daarvan de overtuiging bekomen dat verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 25 oktober 2012 tot en met 16 oktober 2013 te [pleegplaats] in de gemeente Franekeradeel, telkens afbeeldingen, in totaal 427 foto's, heeft verworven en een gegevensdrager (laptop) bevattende een groot aantal afbeeldingen, te weten in totaal 427 foto's, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal penetreren met de penis van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of een vinger/hand en/of de mond/tong

en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd past en/of door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

en

het masturberen bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het houden van een stijve penis bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het plegen van:

het verwerven van een afbeelding, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken

en

het in bezit hebben van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken.

Dit feit is strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

Strafbaarheid van verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Strafmotivering

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting, het reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 2 oktober 2014, het verdachte betreffende uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie.

Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met het door verdachte erkende ad informandum gevoegde feit, zoals dit op de dagvaarding is vermeld en welk feit hiermee is afgedaan.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een gewoonte maken van het verwerven en het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft in een periode van een jaar een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen via internet opgezocht en vervolgens opgeslagen. Verdachte heeft aangegeven dat hij uit nieuwsgierigheid deze verwerpelijke afbeeldingen heeft verzameld en hij ontkent stellig dat seksuele opwinding een rol heeft gespeeld.

Of dat inderdaad het geval is, kan de rechtbank niet beoordelen. De handelwijze van verdachte doet echter, met name gelet op de hoeveelheid van de afbeeldingen en het tijdsbestek waarin sprake is geweest van het verwerven en bezit van die afbeeldingen, wel vermoeden dat niet slechts sprake is van het bevredigen van nieuwsgierigheid. Wat daar ook van zij, de strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Centraal hierin staat de bescherming van de (afgebeelde) jeugdige. Daarom is ook het enkele privé bezit van kinderpornografische afbeeldingen al strafbaar. Omdat kinderpornografische afbeeldingen veelal een achtergrond kent van uitbuiting en misbruik van kinderen moeten niet alleen de productie en handel ervan, maar ook het bezit met kracht worden bestreden. De vraag naar en het bezit van kinderpornografische afbeeldingen draagt immers bij aan de productie ervan en daarmee aan het misbruik van kinderen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen die slachtoffer zijn van kinderpornografie nog jaren lang, zo niet hun verdere leven, de niet alleen psychische, maar ook de lichamelijke gevolgen ondervinden van het (seksueel) misbruik dat zij hebben moeten doorstaan en de daarmee gepaard gaande vernederingen.

Uit de justitiële documentatie van verdachte blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten.

De reclassering heeft gerapporteerd dat uit onderzoek is gebleken dat de kans op recidive laag gemiddeld is. Zij constateert echter dat naast het probleem van delictgedrag zelf verdachtes houding en zijn gebrek aan een goede dagbesteding problemen zijn die meespelen bij het delictgedrag. De reclassering acht reclasseringstoezicht met behandeling door de polikliniek forensische psychiatrie en controle op gegevensdragers van verdachte geïndiceerd. Omdat verdachte moeilijk hulp accepteert, adviseert de reclassering een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen om verdachte te bewegen mee te werken aan de voorwaarden.

Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij aan de door de reclassering geadviseerde voorwaarden zal meewerken. Hij acht echter de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf te fors.

De rechtbank overweegt dat, mede gelet op de landelijke oriëntatiepunten en hetgeen de wetgever hieromtrent heeft bepaald, voor een ernstig feit als het onderhavige een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt dient te zijn. Gelet echter op hetgeen hiervoor is overwogen en de persoon van verdachte is de rechtbank van oordeel dat in dit geval naast boetedoening behandeling van verdachte voorop dient te staan.

De rechtbank zal derhalve de strafeis van de officier van justitie volgen en een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren opleggen met de bijzondere voorwaarden zoals deze door de reclassering zijn geadviseerd.

Inbeslaggenomen goederen

De rechtbank acht de inbeslaggenomen laptop van het merk Acer vatbaar voor verbeurdverklaring nu het bewezenverklaarde feit hiermee is begaan en deze toebehoort aan verdachte.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 33, 33a en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

Verklaart het ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot:

Een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden.

Bepaalt, dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot zes maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van of gedurende de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op drie jaren, de hierna te noemen algemene of bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als algemene voorwaarden, dat de veroordeelde:

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden, dat de veroordeelde:

1. zich binnen veertien dagen na uitspraak meldt bij Reclassering Nederland,

Zoutbranderij 1, 8933 AJ Leeuwarden en zich vervolgens zich blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

2. zich gedurende de proeftijd voor zijn delictgedrag onder behandeling zal stellen van de polikliniek forensische psychiatrie of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

3.gedurende de proeftijd medewerking verleent aan de reclassering voor de controle van zijn gegevensdragers.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen laptop van het merk Acer.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.A. Wiersma, voorzitter, mr. M.B. de Wit en

mr. S. Timmermans, rechters, bijgestaan door G.T. Zandstra-Alkema, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 november 2014.

w.g.

Wiersma

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De Wit

de griffier van de rechtbank Noord-Nederland,

Timmermans

Zandstra-Alkema

locatie Leeuwarden,

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730151-14

ad informandum gevoegd parketnummer 18/730151-14

proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van de meervoudige strafkamer in bovengenoemde rechtbank op 21 oktober 2014

Tegenwoordig:

mr. Th.A. Wiersma, voorzitter,

mr. M.B. de Wit en mr. S. Timmermans, rechters, en

G.T. Zandstra-Alkema, griffier.

Als officier van justitie is ter terechtzitting aanwezig mr. T.H. Pitstra.

De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de voorzitter te zijn genaamd:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats].

………………………

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van de rechtbank de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van dinsdag 4 november 2014 te 13:00 uur.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de griffier.