Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:5463

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-10-2014
Datum publicatie
06-11-2014
Zaaknummer
18.930311-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Verstek
Inhoudsindicatie

De rechtbank houdt bij de soort en de hoogte van de op te leggen straf rekening met enerzijds het feit dat verdachte weliswaar niet eerder terzake van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld en dat hij, zoals uit het dossier blijkt, hulp heeft gezocht voor zijn seksverslaving en daarvoor thans in behandeling is bij GGZ-Drenthe, maar anderzijds houdt de rechtbank rekening met het gegeven dat verdachte zich over een lange periode en zeer frequent heeft bezig gehouden met het verzamelen, uploaden en verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18.930311-13

vonnis van de Meervoudige kamer d.d.14 oktober 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 24 juni 2014 en op 30 september 2014.

Tegen de niet verschenen verdachte is verstek verleend.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat hij

hij in of omstreeks de periode van 11 april 2011 tot 21 maart 2013 te [pleegplaats], in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeeldingen, te weten foto('s) en/of film(s) heeft verspreid en/of aangeboden en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en/of gegevensdrager(s) bevattende afbeeldingen (te weten een NAS server, merk Synology en/of een losse harde schijf, merk Samsung en/of een Apple minimac computer, met daarop in totaal 58 foto's en 12 films) in bezit heeft gehad

terwijl op die afbeelding(en) (telkens) seksuele gedragingen zichtbaar zijn/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (een)(erotisch getinte) houdingen (op een wijze) die niet bij hun leeftijd past en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld worden gebracht (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. J. Houwink acht hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen.

Hij vordert dat de rechtbank de verdachte voor dit feit zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek en voorts tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod en een behandelverplichting (ambulante behandeling bij de forensische psychiatrie - Dadergroep A.F.P.N. Assen, of soortgelijke ambulante forensische zorg.

Bewijsmiddelen

Nu verdachte, hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren, ten overstaan van de politie heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard zal de rechtbank ten aanzien van dit feit volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

De rechtbank hanteert voor het bewijs de navolgende bewijsmiddelen:

het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord Nederland, Thematische Expertise, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Noord Nederland, Proces-verbaalnummer BVH2012072108/KP2012-85 d.d. 29 juli 2013, onder meer inhoudende:

1. het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie, Korps Landelijke Politiediensten, zaaknummer 2011-8737 d.d. 27 mei 2011 met bijlagen (pagina’s 7 t/m 8).

2. het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Noord Nederland, Proces-verbaalnummer BVH2012072108/KP2012-85 d.d. 22 juli 2013, houdende de beschrijving van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal (pagina’s 42 tot en met 47):

Verbalisanten Bos en Jansen verklaren hierin een onderzoek te hebben ingesteld naar foto’s/fotobestanden en filmbestanden.

De verbalisanten beoordelen de foto’s en fotobestanden en filmbestanden als

kinderpornografisch. Als criterium voor aantreffen en beoordelen van de

afbeeldingen als zijnde kinderpornografie werd gehandeld conform de richtlijn van

het college van procureurs-generaal de Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240B

Wetboek van Strafrecht van 01 september 2007/Nr. 2007A020).

Het betreffen foto’s en fotobestanden en filmbestanden met afbeeldingen van

seksuele gedragingen van jeugdigen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

hebben bereikt en het betreffen afbeeldingen van jeugdigen die naakt poseren in een

onnatuurlijke pose en/of in een duidelijk seksueel getinte houding en/of waarbij de

nadruk op de geslachtsdelen is gelegd.

Het betreffen onder meer foto’s die gedragingen vertonen die onder meer bestaan

uit het (anaal, oraal, vaginaal) seksueel binnendringen van het lichaam, dulden en/of

plegen van ontuchtige handelingen met een ander (leeftijdgenoot/volwassenen) of

zichzelf.

Over de collectie kinderpornografische afbeeldingen merken zij nog op dat op het merendeel van de afbeeldingen meisjes te zien zijn. Het merendeel zijn meisjes in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar oud, maar er zijn ook een aantal afbeeldingen van meisjes in de leeftijd tussen de 1 en 10 jaar. Enkele meisjes poseren gekleed, half ontkleed of geheel naakt en soms in onnatuurlijke houding c.q. striptease act houding. Bij sommige afbeeldingen is sterk ingezoomd op de geslachtsdelen. Meerdere vormen van penetratie zijn zichtbaar. Zowel oraal, anaal als vaginaal. Met een penis, en vinger/hand, mond/tong of een voorwerp. Ontuchtige handelingen, zoals het betasten van billen en borsten zijn zichtbaar.

De rechtbank constateert dat het voormelde onderzoek in voormeld proces-verbaal de in de tenlastelegging beschreven foto’s/fotobestanden en filmbestanden betroffen.

Op grond van de in dit proces-verbaal opgenomen beschrijvingen is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van kinderpornografische foto’s/fotobestanden en films/filmbestanden.

3. het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen (onderzoek geautomatiseerde systemen) verhoor van Politie Noord-Nederland, Divisie Recherche Ondersteuning, Unit Observatie en Digitale Recherche, Team Digitale Recherche, zaaknummer 2012072108-8374, KP nummer 85, d.d. 2 mei 2013 (pagina’s 48 en 49), met als bijlage een collectiescan (pagina 50 t/m 53).

4. het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord Nederland, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Noord Nederland, Proces-verbaalnummer BVH2012072108/KP2012-85 d.d. 18 juni 2013, houdende de aan de verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte (pagina’s 97 tot en met 113).

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

hij in de periode van 11 april 2011 tot 21 maart 2013 te [pleegplaats], meermalen telkens afbeeldingen, te weten foto's en films heeft verspreid en aangeboden en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en/of gegevensdragers bevattende afbeeldingen (te weten een NAS server, merk Synology en een losse harde schijf, merk Samsung en een Apple minimac computer, met daarop in totaal 58 foto's en 12 films) in bezit heeft gehad terwijl op die afbeeldingen telkens seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

het oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong en

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (een)(erotisch getinte) houdingen (op een wijze) die niet bij hun leeftijd past en/of waarbij deze personen zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld worden gebracht (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt (waarbij) de afbeeldingen (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking hebben en/of strekken tot seksuele prikkeling,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gewoonte maken van het verspreiden, het aanbieden, het in bezit hebben van

afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij telkens iemand, die kennelijk de leeftijd

van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: de aard en de ernst van het gepleegde feit; de omstandigheden waaronder het feit is begaan; hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; de eis van de officier van justitie; de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 26 mei 2014

De officier van justitie heeft gevorderd een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod en een behandelverplichting (ambulante behandeling bij de forensische psychiatrie - Dadergroep A.F.P.N. Assen, of soortgelijke ambulante forensische zorg.

De rechtbank overweegt het volgende.

De verdachte heeft het bezit, het uploaden en het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen en films erkend.

Het door de verdachte overtreden artikel is door de wetgever in de wet opgenomen om het seksueel misbruik van jeugdigen te bestrijden. De veronderstelling daarbij is dat het bezit (en de handelingen die nodig zijn om de kinderporno in bezit te krijgen, zoals het ter beschikking stellen van geld of goederen) de productie van kinderporno en dus de seksuele exploitatie van kinderen bevordert.

Bij verdachte is een hoeveelheid foto’s en films aangetroffen van naakt poserende jeugdigen. Het betroffen kinderpornografische afbeeldingen van hoofdzakelijk meisjes. Het merendeel zijn meisjes in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar oud, maar er zijn ook een aantal afbeeldingen van meisjes in de leeftijd tussen de 1 en 10 jaar. Enkele meisjes poseren gekleed, half ontkleed of geheel naakt en soms in onnatuurlijke houding c.q. striptease act houding. Bij sommige afbeeldingen is sterk ingezoomd op de geslachtsdelen. Meerdere vormen van penetratie zijn zichtbaar. Zowel oraal, anaal als vaginaal. Met een penis, en vinger/hand, mond/tong of een voorwerp. Ontuchtige handelingen, zoals het betasten van billen en borsten zijn zichtbaar.

Er moet rekening mee worden gehouden dat het verzamelen van dergelijk materiaal opnieuw tot seksuele uitbuiting van kinderen kan leiden.

De rechtbank heeft het bezit van kinderporno bewezen verklaard met betrekking tot een periode van een kleine twee jaar.

De rechtbank houdt bij de soort en de hoogte van de op te leggen straf rekening met enerzijds het feit dat verdachte weliswaar niet eerder terzake van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld en dat hij, zoals uit het dossier blijkt, hulp heeft gezocht voor zijn seksverslaving en daarvoor thans in behandeling is bij GGZ-Drenthe, maar anderzijds houdt de rechtbank rekening met het gegeven dat verdachte zich over een lange periode en zeer frequent heeft bezig gehouden met het verzamelen, uploaden en verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Voorts heeft de rechtbank hierbij gelet op het bepaalde in artikel 22b, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en op de landelijke oriëntatiepunten voor de straftoemeting.

Bovendien zal de rechtbank rekening houden met de omstandigheden van de verdachte zoals omschreven in het voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland d.d. 29 oktober 2013.

De rechtbank acht in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden een gevangenisstraf voor de duur van 1 dag, de werkstraf en de voorwaardelijk gevangenisstraf, met de bijzondere voorwaarden, zoals door de officier van justitie gevorderd passend en geboden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek en voorts tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod en een behandelverplichting (ambulante behandeling bij de forensische psychiatrie - Dadergroep A.F.P.N. Assen, of soortgelijke ambulante forensische zorg.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 22c, 22d en 27 van het Wetboek van Strafrecht.Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een taakstraf bestaande uit 240 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 120 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 121 dagen, waarvan een gedeelte groot 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank beveelt, dat het voorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

De rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot toezicht op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden overeenkomstig artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het wetboek van strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

  • -

    zich binnen 14 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij Reclassering Nederland, Nijlandstraat 147-155 te Assen, en zich hierna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit tijdens de proeftijd noodzakelijk acht;

  • -

    verplicht zal meewerken aan een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie – Dadergroep AFPN Assen of soortgelijke ambulante forensische zorg,

zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelbaar zullen worden gegeven.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. E. Läkamp en mr. J.J. Schoemaker, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 14 oktober 2014.