Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:4717

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-08-2014
Datum publicatie
29-09-2014
Zaaknummer
18.930437-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft het bezit van kinderporno bewezen verklaard met betrekking tot een periode van vier en een half jaar.

De rechtbank houdt bij de soort en de hoogte van de op te leggen straf rekening met enerzijds het feit dat verdachte weliswaar niet eerder terzake van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld, maar anderzijds met het gegeven dat verdachte zich over een lange periode en zeer frequent heeft bezig gehouden met het verzamelen en downloaden van kinderpornografisch materiaal.

Voorts heeft de rechtbank hierbij gelet op het bepaalde in artikel 22b, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en op de landelijke oriëntatiepunten voor de straftoemeting.

Bovendien zal de rechtbank rekening houden met de omstandigheden van de verdachte zoals omschreven in het rapport van Reclassering Nederland d.d. 27 maart 2014.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat de straf die door de officier van justitie is gevorderd een passende bestraffing is van deze verdachte

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18.930437-13

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 12 augustus 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 29 juli 2014.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. R.P. Eefting, advocaat te Groningen.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat hij

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 23 juli 2013 in de gemeente Hoogeveen, althans in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten ongeveer 17.706 foto('s) en/of ongeveer 843, althans 570, film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende

(een) afbeelding(en),

- heeft verspreid en/of

- heeft aangeboden en/of

- heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of

- heeft vervaardigd en/of

- heeft ingevoerd en/of

- heeft doorgevoerd en/of

- heeft uitgevoerd en/of

- heeft verworven en/of

- in bezit heeft gehad en/of

heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, en/of

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

(al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is),

en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2010 tot en met 23 juli 2013, in de gemeente Hoogeveen, althans in Nederland, één of meermalen (telkens) een (aantal) afbeelding(en), te weten ongeveer 27 foto('s) en/ofongeveer 18, althans 16, film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een)

afbeelding(en),

- heeft verspreid en/of

- heeft openlijk tentoon heeft gesteld en/of

- heeft vervaardigd en/of

- heeft ingevoerd en/of

- heeft doorgevoerd en/of

- heeft uitgevoerd en/of

- in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een mens en een dier waren betrokken en/of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestonden uit penetratie tussen volwassen vrouwen en een paard en/of hond, althans een dier;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. A.M. de Vries acht hetgeen aan de verdachte onder 1 en onder 2 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen.

Zij vordert dat de rechtbank de verdachte voor dit feit zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 140 uren, subsidiair 70 dagen hechtenis, en voorts tot een gevangenisstraf voor de duur van 32 weken, waarvan een gedeelte groot 31 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod en een verplichte diagnostiek en behandeling bij de ambulante forensische psychiatrie, of soortgelijke ambulante forensische zorg.

Tenslotte vordert de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen nog niet teruggegeven voorwerpen te weten een computer Western Digital Caviar 280, een computer Seagate ST3491A, een computer Quantum Firebal, een computer Seagate ST32122A, een koelkast, een computer Toshiba Europe, computer-randapparatuur, een computer Packard Bell Utow Bal, een computer Dell Optiplex 745, een harddisk IBM OEM, een computer Medion Med MT, een computer MSI Multimedia, een computer, een computer Cycloon, een computer Vobis, een computer Western Digital Caviar 2250, een computer Seagate U serie 5, een computer Western Digital Caviar 2850, een computer Quantum Prodriv, een computer Seagate ST3243A, een computer IBM OEM en een computer Fujitsu Limited.

Bewijsmiddelen

Nu verdachte, hetgeen de rechtbank ten aanzien van het tenlastegelegde bewezen zal verklaren, niet heeft weersproken en hij noch zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank ten aanzien van deze feiten volstaan met een opgave van bewijsmiddelen.

De rechtbank hanteert voor het bewijs de navolgende bewijsmiddelen:

1.

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 29 juli 2014.

2.

het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van Politie Groningen, Friesland, Drenthe, Shared Service Center-Noord, Divisie Recherche Ondersteuning, Unit Tactische Expertise, Thematische Expertise, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Noord Nederland, proces-verbaalnummer 2013028244 d.d. 27 november 2013, onder meer inhoudende:

- het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie, Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Recherche i.o. Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, proces-verbaalnummer 2013-13560 d.d. 16 april 2013 met bijlagen (pagina’s 10 t/m 13):

Verbalisante Ypma verklaart hierin over de aanleiding en de start van het onderzoek.

- het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen van Politie Drenthe en Regiopolitie Groningen, proces-verbaalnummer PL0100-2013028244-7 d.d. 6 augustus 2013 (pagina 66 en 67):

Verbalisanten Boekholt, Bos en Ypma verklaren hierin dat de echtgenote van verdachte op 23 juli 2013 toestemming gaf alle computers mee te nemen ten behoeve van het onderzoek.

- het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van Politie Eenheid Noord-Nederland, Team Digitale Recherche, BVH-nummer 2013028244 d.d. 30 juli 2014 (pagina’s 88 t/m 91):

Verbalisant De Haan verklaart hierin dat hij de gegevens op de op 23 juli 2013 inbeslaggenomen gegevensdragers heeft veiliggesteld en voor verder onderzoek heeft overgedragen aan het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme Noord Nederland.

- het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen kinderporno-onderzoek van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, proces-verbaalnummer 2013028244/KP2013-52 d.d. 14 november 2013, houdende de beschrijving van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal (pagina’s 92 tot en met 96) met bijbehorende collectiescan (pagina’s 101 t/m 104):

Verbalisanten Jansen en Hagen verklaren hierin een onderzoek te hebben ingesteld naar foto’s/fotobestanden en filmbestanden.

Op de genoemde gegevensdragers is strafbaar beeldmateriaal aangetroffen. De beoordeling of een afbeelding al dan niet pornografisch is, is verricht met gebruikmaking van de criteria zoals opgenomen in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de "Aanwijzing kinderpornografie van het College van Procureurs-Generaal", waarin deze nader zijn uitgewerkt.

Bij benadering zijn 17706 fotoafbeeldingen aangetroffen die als kinderpornografisch geclassificeerd zijn.

Er werden bij benadering 843 kinderpornografisch films aangetroffen.

Bijzonderheden betreffende deze afbeeldingen staan vermeld in het proces verbaal bevindingen kinderporno-onderzoek.

De rechtbank constateert dat het voormelde onderzoek in voormelde proces-verbaal eveneens de in de tenlastelegging beschreven foto’s/fotobestanden en filmbestanden betroffen.

Op grond van de in dit proces-verbaal opgenomen beschrijvingen is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van kinderpornografische foto’s/fotobestanden en films/filmbestanden.

- het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen onderzoek porno tussen mens en dier van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, proces-verbaalnummer 2013028244/KP2013-52 d.d. 14 november 2013, houdende de beschrijving van het aangetroffen dierenpornografisch materiaal (pagina’s 111 tot en met 113):

Verbalisanten Jansen en Hagen verklaren hierin een onderzoek te hebben ingesteld naar foto’s/fotobestanden en filmbestanden.

Op de genoemde gegevensdragers is strafbaar beeldmateriaal aangetroffen.

Bij benadering zijn er 27 afbeeldingen en 16 films aangetroffen van porno tussen mens en dier.

- het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van Politie Eenheid Noord-Nederland, TBKK Noord, Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, proces-verbaalnummer 2013028244 d.d. 6 november 2013, houdende de aan de verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte (pagina’s 144 tot en met 154).

De rechtbank heeft geconstateerd dat niet alle foto’s/fims zich in de “accessible” files bevonden en zal derhalve vrijspreken van de exacte aantallen foto’s/films.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 en onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 23 juli 2013 in de gemeente Hoogeveen, meermalen telkens een groot aantal afbeeldingen, te weten foto's en films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen,

- heeft verworven en

- in bezit heeft gehad en

heeft verdachte zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeeldingen verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt door zichzelf of door een andere persoon en/of van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, en

het betasten en/of aanraken van geslachtsdelen en/of billen en/of borsten van en/of door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij die persoon gekleed en/of opgemaakt is op een manier die niet past bij de leeftijd van die persoon en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert die niet passen/past bij de leeftijd van die persoon en/of waarbij die persoon zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, en

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op/bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (al dan niet terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is), en (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in de periode van 1 juli 2010 tot en met 23 juli 2013, in de gemeente Hoogeveen, meermalen telkens een aantal afbeeldingen, te weten foto's en films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar waren, waarbij telkens een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde ontuchtige handelingen bestonden uit penetratie tussen volwassen vrouwen en een paard en/of hond.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het onder 1 en onder 2 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het onder 1 en onder 2 bewezen verklaarde levert respectievelijk op:

1.

een gewoonte maken van het verwerven en het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij telkens iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht;

2.

het in bezit hebben van afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij een mens en een

dier zijn betrokken,

strafbaar gesteld bij artikel 258a van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Strafmotivering

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: de aard en de ernst van het gepleegde feit; de omstandigheden waaronder het feit is begaan; hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; de eis van de officier van justitie; de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 18 juni 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

De officier van justitie heeft gevorderd een werkstraf voor de duur van 140 uren, subsidiair 70 dagen hechtenis, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 32 weken, waarvan een gedeelte groot 31 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met reclasseringstoezicht met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod, medewerking aan diagnostiek en een behandelverplichting bij de Ambulante (Forensische) Psychiatrie Noord-Nederland, of soortgelijke ambulante forensische zorg.

De raadsman bepleitte tot het opleggen van een zodanige straf dat verdachte, die de kostwinner is in het gezin, zijn werk kan behouden. Verder bepleitte hij daarbij een reclasseringstoezicht en het stellen van de voorwaarden, zoals omschreven in het over de verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport.

Verdachte verklaarde thans zeer gemotiveerd te zijn voor een ambulante behandeling bij de AFPN.

De rechtbank overweegt het volgende.

De verdachte heeft het bezit en het downloaden van kinderpornografische afbeeldingen en films erkend. Het door de verdachte overtreden artikel is door de wetgever in de wet opgenomen om het seksueel misbruik van jeugdigen te bestrijden. De veronderstelling daarbij is dat het bezit (en de handelingen die nodig zijn om de kinderporno in bezit te krijgen, zoals het ter beschikking stellen van geld of goederen) de productie van kinderporno en dus de seksuele exploitatie van kinderen bevordert.

Bij verdachte is een hoeveelheid foto’s en films aangetroffen van naakt poserende jeugdigen. Het betroffen kinderpornografische afbeeldingen van hoofdzakelijk meisjes. Het merendeel betreft meisjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (ongeveer 60%) en in de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud (ongeveer 35%).

Bij sommige afbeeldingen is sterk ingezoomd op de geslachtsdelen. Meerdere vormen van penetratie zijn zichtbaar. Zowel oraal, anaal als vaginaal. Met een penis, vinger/hand, mond/tong of een voorwerp. Ontuchtige handelingen, zoals het betasten van billen en borsten zijn zichtbaar.

Er moet rekening mee worden gehouden dat het verzamelen van dergelijk materiaal opnieuw tot seksuele uitbuiting van kinderen kan leiden.

Voorts heeft verdachte pornografische afbeeldingen (foto’s en films) in het bezit gehad waarop seksuele gedragingen tussen mens en dier te zien waren

De rechtbank heeft het bezit van kinderporno bewezen verklaard met betrekking tot een periode van vier en een half jaar.

De rechtbank houdt bij de soort en de hoogte van de op te leggen straf rekening met enerzijds het feit dat verdachte weliswaar niet eerder terzake van een soortgelijk misdrijf is veroordeeld, maar anderzijds met het gegeven dat verdachte zich over een lange periode en zeer frequent heeft bezig gehouden met het verzamelen en downloaden van kinderpornografisch materiaal.

Voorts heeft de rechtbank hierbij gelet op het bepaalde in artikel 22b, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en op de landelijke oriëntatiepunten voor de straftoemeting.

Bovendien zal de rechtbank rekening houden met de omstandigheden van de verdachte zoals omschreven in het rapport van Reclassering Nederland d.d. 27 maart 2014.

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat de straf die door de officier van justitie is gevorderd een passende bestraffing is van deze verdachte.

Motivering van de maatregel onttrekking aan het verkeer

De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met behulp van deze voorwerpen de feiten zijn begaan en het een voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet dan wel met het algemeen belang.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22b, 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht.Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 en onder 2 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en onder 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 32 weken, waarvan een gedeelte groot 31 weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tevens tot een taakstraf bestaande uit 140 uren werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid met bevel dat, voor het geval de verdachte deze werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 70 dagen zal worden toegepast.

De rechtbank beveelt, dat het voorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

De rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot toezicht op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden overeenkomstig artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid van het wetboek van strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

  • -

    zich binnen 14 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis meldt bij Reclassering Nederland, Nijlandstraat 147-155 te Assen, en zich hierna blijft melden zo frequent en zolang de reclassering dit tijdens de proeftijd noodzakelijk acht;

  • -

    verplicht zal meewerken aan diagnostiek en vervolgens zal deelnemen aan een behandeling bij de Ambulante Forensische Psychiatrie – Noord-Nederland of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering,

waarbij de verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van

die behandeling door of namens de instelling/behandelbaar zullen worden gegeven.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomen voorwerpen, te weten een computer Western Digital Caviar 280, een computer Seagate ST3491A, een computer Quantum Firebal, een computer Seagate ST32122A, een koelkast, een computer Toshiba Europe, computer-randapparatuur, een computer Packard Bell Utow Bal, een computer Dell Optiplex 745, een harddisk IBM OEM, een computer Medion Med MT, een computer MSI Multimedia, een computer, een computer Cycloon, een computer Vobis, een computer Western Digital Caviar 2250, een computer Seagate U serie 5, een computer Western Digital Caviar 2850, een computer Quantum Prodriv, een computer Seagate ST3243A, een computer IBM OEM en een computer Fujitsu Limited.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.M. Oostdam, voorzitter, mr. E. Läkamp en

mr. P.J. van Steen, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 augustus 2014, zijnde mr. P.J. van Steen, buiten staat dit vonnis binnen de daartoe door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.