Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:4716

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
12-08-2014
Datum publicatie
29-09-2014
Zaaknummer
18.9300367-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank constateert dat voormelde gedragskundige rapportage is opgemaakt naar aanleiding van de feiten vermeld op de dagvaarding met parketnummer 08-099546-13.

Met de officier van justitie en de raadsman van de verdachte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de in deze gedragsdeskundige rapportage beschreven geestestoestand van de verdachte, de conclusie dat de verdachte niet toerekeningsvatbaar is te achten, ook van toepassing is op de overige bewezenverklaarde feiten onder de parketnummers 18.930367-13, 18.161777-13 en 18.145600-14.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 285, 310
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Assen

Parketnummers: 18.930367-13

18.161777-13

08.099546-13

18.145600-14

19.830056-12 (vordering na voorwaardelijke veroordeling)

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 12 augustus 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op[geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in de FPK Assen, [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 29 juli 2014.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. R.J.E. van Haarst, advocaat te Winschoten.

Tenlasteleggingen

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat:

ten aanzien van parketnummer 18.930367-13:

1.

hij op of omstreeks 28 september 2013 te Coevorden, (althans) in de gemeente Coevorden,[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], ouder(s) van verdachte, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend

- voornoemde [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd: "Pas maar op, als je de politie gaat bellen en ik vast kom te zitten dan vermoord ik je" en/of "Wacht maar tot je slaapt, dan maak ik je hartstikke dood" en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] toegevoegd de woorden: "Als ik mijn masker afzet, dan schiet ik je dood",

althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2.

hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 1 september 2013 tot en met 28 september 2013, te Coevorden, (althans) in de gemeente Coevorden, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een accuboormachine en/of een schuurmachine en/of een fototoestel en/of een tablet (merk Samsung), in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

3.

hij op of omstreeks 5 juli 2012, te 's-Gravenhage, althans in de gemeente 's-Gravenhage, [slachtoffer 3], die toen aldaar werkzaam was als portier van horecagelegenheid "Crazy Piano's, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd: "Morgen kom ik terug en dan schiet ik jullie kapot" en/of "Jullie denken dat ik een kleine jongen ben maar morgen kom ik terug en schiet jullie allemaal dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

ten aanzien van parketnummer 18.161777-13:

hij op of omstreeks 5 september 2013 te Coevorden, aan de Duin van Maasdamstraat, in ieder geval op of aan de openbare weg, een of meer wapens van categorie I, onder 3, te weten een boksbeugel, heeft gedragen en/of voorhanden gehad;

ten aanzien van parketnummer 08.099546-13:

1.

hij op of omstreeks 29 mei 2013, te Den Velde, in de gemeente Hardenberg, een persoon, genaamd [slachtoffer 4], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een gasrevolver, althans enig op een vuurwapen gelijkend voorwerp, getoond aan - en/of gericht op genoemde [slachtoffer 4], en/of heeft verdachte (vervolgens) opzettelijk dreigend met een gasrevolver, althans enig op een vuurwapen gelijkend voorwerp, één of meer schietbewegingen gemaakt in de richting en/of ten overstaan van genoemde [slachtoffer 4];

2.

hij op of omstreeks 29 mei 2013, in de gemeente Hardenberg, een gasrevolver, zijnde/althans een wapen van categorie III, en/of munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid (knal)patronen, voorhanden heeft gehad;

ten aanzien van parketnummer 18.145600-14:

hij op of omstreeks 11 april 2013 te Coevorden [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een mes gepakt (uit de keukenla of vanaf aanrecht) en/of (daarbij) deze dreigend de woorden toegevoegd : "als

jij de politie belt dan zorg ik dat je niet de kans krijgt om de politie te bellen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlasteleggingen worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. A.M. de Vries acht hetgeen aan de verdachte in de zaak met parketnummer 18.930367-13 onder 1, onder 2 en onder 3, in de zaak met parketnummer 18.161777-13, in de zaak met parketnummer 08.099546-13 onder 1 en onder 2 en in de zaak met parketnummer 18.145600-14 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen.

De officier van justitie acht deze feiten strafbaar maar zij acht de verdachte niet strafbaar omdat deze feiten hem niet kunnen worden toegerekend en zij vordert dat de rechtbank verdachte zal ontslaan van alle rechtsvervolging en dat hij zal worden geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor een termijn van een jaar.

Verder vordert zij dat haar vordering na voorwaardelijke veroordeling, de zaak met parketnummer 19.830056-12, zal worden afgewezen.

Bewijsmiddelen

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat

ten aanzien van parketnummer 18.930367-13:

1.

hij op 28 september 2013 te Coevorden[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], ouders van verdachte, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend

- voornoemde [slachtoffer 1] de woorden toegevoegd: "Pas maar op, als je de politie gaat bellen en ik vast kom te zitten dan vermoord ik je" en "Wacht maar tot je slaapt, dan maak ik je hartstikke dood" en

- voornoemde [slachtoffer 2] toegevoegd de woorden: "Als ik mijn masker afzet, dan schiet ik je dood";

2.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2013 tot en met 28 september 2013, te Coevorden, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een accuboormachine en een schuurmachine en een fototoestel en een tablet (merk Samsung), toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

3.

hij op 5 juli 2012 in de gemeente 's-Gravenhage, [slachtoffer 3], die toen aldaar werkzaam was als portier van horecagelegenheid "Crazy Piano's, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 3] dreigend de woorden toegevoegd: "Morgen kom ik terug en dan schiet ik jullie kapot" en "Jullie denken dat ik een kleine jongen ben maar morgen kom ik terug en schiet jullie allemaal dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

ten aanzien van parketnummer 18.161777-13:

hij op 5 september 2013 te Coevorden, aan de Duin van Maasdamstraat, een wapen van categorie I, onder 3, te weten een boksbeugel, heeft voorhanden gehad.

ten aanzien van parketnummer 08.099546-13:

1.

hij op 29 mei 2013, te Den Velde, in de gemeente Hardenberg, een persoon, genaamd [slachtoffer 4], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een gasrevolver, getoond aan en gericht op genoemde [slachtoffer 4], en heeft verdachte vervolgens opzettelijk dreigend met een gasrevolver schietbewegingen gemaakt in de richting van genoemde [slachtoffer 4];

2.

hij op 29 mei 2013, in de gemeente Hardenberg, een gasrevolver, zijnde een wapen van categorie III, en munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid knalpatronen, voorhanden heeft gehad.

ten aanzien van parketnummer 18.145600-14:

hij op 11 april 2013 te Coevorden [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een mes gepakt (uit de keukenla of vanaf aanrecht) en daarbij deze dreigend de woorden toegevoegd : "als jij de politie belt dan zorg ik dat je niet de kans krijgt om de politie te bellen".

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De verdachte zal van het in de zaak met parketnummer 18.930367-13 onder 1, onder 2 en onder 3, in de zaak met parketnummer 18.161777-13, in de zaak met parketnummer 08.099546-13 onder 1 en onder 2 en in de zaak met parketnummer 18.145600-14 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

Kwalificaties

Het bewezen geachte levert respectievelijk op:

ten aanzien van parketnummer 18.930367-13:

1.

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht;

2.

Diefstal, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de schuldige een hem wegens diefstal opgelegde gevangenisstraf heeft ondergaan,

strafbaar gesteld bij artikel 310, juncto artikel 43a van het Wetboek van Strafrecht;

3.

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. (18.920065-13)

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht;

ten aanzien van parketnummer 18.161777-13:

Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid van de Wet Wapens en Munitie,

strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet Wapens en Munitie;

ten aanzien van parketnummer 08.099546-13:

1.

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht;

2.

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet Wapens en Munitie.

strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet Wapens en Munitie;

ten aanzien van parketnummer 18.145600-14:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of zware mishandeling,

strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafbaarheid

De rechtbank heeft kennis genomen van een psychiatrisch rapport d.d. 16 oktober 2013, opgemaakt (naar aanleiding van de feiten onder parketnummer 08.099546-13) door drs. T. den Boer, psychiater te Zwolle en vast gerechtelijk deskundige.

Dit rapport houdt onder meer in als conclusie:

Bij verdachte is een psychotische stoornis, niet anderszins omschreven vastgesteld. Dit uit zich in een uitgebreid paranoïde waansysteem, akoestische en visuele hallucinaties en zeer hevige angst, vaak omgezet in agressie of een agressieve houding. Een schizofreniforme ontwikkeling wordt vermoed. De toekomst zal dit uitwijzen. Tevens is er sprake van afhankelijkheid van verschillende middelen, waaronder cannabis en amfetamines, mogelijk leidend tot het verergeren of onderhouden van de psychotische klachten. De psychotische decompensatie vindt plaats tegen de achtergrond van complexe ontwikkelingsproblematiek, waarbij er vermoedelijk reeds voor de geboorte schade is ontstaan in de vorm van een foetaal alcoholsyndroom. Beperkingen die nu gesignaleerd worden, zijn een gebrek aan overzicht, gebrek aan zicht op consequenties, en onvermogen om te plannen. Er zijn voldoende kenmerken om te spreken van ADHD. Verdachte functioneert op zwakbegaafd niveau. Het sociaal en interactioneel functioneren van verdachte vertoont sterke gebreken, in dit onderzoek een gedragsstoornis genoemd. Over de persoonlijkheid van verdachte worden, gezien de voorliggende problemen geen uitspraken gedaan. Wel wordt benoemd dat verdachtes zelfbeeld negatief is ingekleurd. Dit leidt tot hopeloosheid enerzijds en een overmatig stoere presentatie anderzijds.

De structurele beperkingen (functioneren op zwakbegaafd niveau, ADHD, gedragsstoornis) waren aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde. Gebruik van middelen ten tijde van het ten laste gelegde wordt ontkend. Wel gebruikt verdachte regelmatig middelen, dus ook rondom de periode van het ten laste gelegde. De psychotische ontregeling, zich uitend in een paranoïde waansysteem, visuele en akoestische hallucinaties, was aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde en één en ander beïnvloedde verdachtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde zodanig dat dat mede daaruit verklaard kan worden.

Verdachtes functioneren kenmerkt zich door een zorgwekkend gebrek aan regie en zicht op consequenties. Verder wordt zijn gedrag gekenmerkt door uitingen van achterdocht en gestoorde realiteitstoetsing. De ten laste gelegde bedreiging geschiedde, indien bewezen geacht, richting een persoon die verdachte verantwoordelijk houdt voor seksueel misbruik en het plaatsen van filmpjes hierover op internet. Deze gedachte is enerzijds niet controleerbaar en anderzijds zeer sterk vertegenwoordigd in de beleving van verdachte. Verdachtes probleemoplossend vermogen kan als zeer beperkt worden gezien. Dit uit zich in onvermogen om zijn leven zelfstandig vorm te geven, onvermogen om te begrijpen dat hij zijn eigen ruiten ingooit als hij steelt van zijn ouders, onvermogen om financieel overzicht te houden, etc. Verdachte handelt en spreekt impulsief zonder rekening te houden met consequenties, zoals ook tijdens het onderzoek. Het ten laste gelegde speelde zich af in een periode waarin verdachtes functioneren zich kenmerkte door de genoemde beperkingen. Reeds zonder psychotische decompensatie kan verdachte als zeer sterk beperkt in zijn handelingsvrijheid beschouwd worden. De huidige en nu langdurige psychotische ontregeling heeft deze vrijheid nog meer beperkt. Verdachte kan niet in staat geacht worden voldoende zicht te hebben op de ernst en consequenties van zijn handelen, noch op de onoorbaarheid hiervan. Ook kan hij niet in staat geacht worden alternatieven te bedenken om onder de door hem ervaren dreiging of het misbruik uit te komen.

De psychiater adviseert verdachte niet toerekeningsvatbaar te achten voor de ten laste gelegde feiten, aangezien deze feiten in overwegende mate te verklaren zijn vanuit de geconstateerde beperkingen.

Mevr. drs. S. Ladan, GZ-psycholoog te Zwolle en vast gerechtelijk deskundige, komt in haar rapport van 30 oktober 2013 tot eenzelfde conclusie, dat verdachte als ontoerekeningsvatbaar beschouwd kan worden.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusies en maakt die tot de hare.

De rechtbank constateert dat voormelde gedragskundige rapportage is opgemaakt naar aanleiding van de feiten vermeld op de dagvaarding met parketnummer 08-099546-13.

Met de officier van justitie en de raadsman van de verdachte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de in deze gedragsdeskundige rapportage beschreven geestestoestand van de verdachte, de conclusie dat de verdachte niet toerekeningsvatbaar is te achten, ook van toepassing is op de overige bewezenverklaarde feiten onder de parketnummers 18.930367-13, 18.161777-13 en 18.145600-14.

De rechtbank is derhalve van oordeel, dat de hiervoor bewezen verklaarde feiten niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend.

De rechtbank acht derhalve de verdachte niet strafbaar en zal dientengevolge de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

Motivering plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Psychiater Den Boer stelt in voornoemd psychiatrisch rapport van 16 oktober 2013, onder meer, dat er bij verdachte sprake is van een nog aanwezig en motiverend waansysteem, terwijl dit systeem gevoed blijft door akoestische en visuele hallucinaties. Het middelengebruik, waaronder cannabis en amfetamines, kunnen een toename van de ernst van de psychotische symptomen veroorzaken. Deze factoren zijn ingebed in structurele beperkingen in denken en handelen van verdachte. Beperkt zicht op consequenties, niet planmatig kunnen werken, impulsiteit en moeite met sturing, leiden ertoe dat verdachte niet te begeleiden is in de huidige ambulante setting, waardoor hij nu reeds opnieuw met justitie in aanraking is gekomen. Deze hernieuwde contacten met justitie worden door de psychiater

gezien als een gevolg van de stoornis en een onderstreping van het hierdoor gevormde

risico op recidive. De context waarin verdachte zich bevindt en zijn eigen wensen hierin, maken dat hij zich nauwelijks begeleidbaar kan opstellen. Zijn wensen en ideeën staan zo ver af van dat wat als realistisch te beschouwen valt, dat (noodzakelijke) hulpverlening altijd te kort zal schieten in zijn ogen. Motivatie om adviezen op te volgen, mogelijk medicatie in te nemen, en genoegen te nemen met een minder grootse toekomst, is beperkt. Hierdoor zal hulpverlening op vrijwillige basis nauwelijks ingang kunnen vinden, terwijl dit noodzakelijk is om herhaling van contact met justitie te vermijden.

De psychiater adviseert verdachte op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis ter

behandeling van het psychotisch toestandsbeeld en ter inventarisatie van de noodzakelijke

ondersteuning bij wonen en werken, waarbij het gedrag van verdachte begrepen dient te

worden vanuit zijn beperkingen en niet geduid dient te worden als manipulatief. Een

dergelijke behandeling zou plaats kunnen vinden in een kliniek als de FPK Assen, waarbij

art. 37 Wetboek van Strafrecht als juridisch kader zou kunnen gelden. Onderzoeker gaat uit

van een lange behandelduur, met een noodzaak voor blijvende structurerende en

ondersteunende begeleiding. Deze begeleiding zou op termijn vrijwillig of binnen het kader

van de wet verplichte behandeling verder voortgezet kunnen worden.

Mevr. drs. S. Ladan, de psychologe, komt in haar rapport van 30 oktober 2013 tot eenzelfde advies. Zij stelt daarbij nog dat de kans op (gewelddadige) recidive zeer groot wordt geacht. Verdachte heeft, zowel vanuit de gebrekkige ontwikkeling, als vanuit de ziekelijke stoornis, onvoldoende grip op zijn impulsen. Hij leeft deze uit, zonder de gevolgen van zijn gedragingen te kunnen overzien. Daarbij speelt ook een gebrek aan inlevingsvermogen, waardoor zijn impulsen ook daardoor niet geremd worden. Ook leert verdachte niet of nauwelijks van zijn fouten. Verdachte interpreteert de gedragingen van de wereld om hem heen, waaronder zijn familie, als een "complot" tegen hem. De angst en woede die dit oproept zal hij geneigd zijn impulsief te uiten.

De rechtbank zal de adviezen van genoemde gedragsdeskundigen overnemen en zal gelasten dat verdachte zal worden geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor de termijn van een jaar. De rechtbank verstaat hierbij dat de behandeling van verdachte zal plaatsvinden in de F.P.K. te Assen.

De hiervoor bewezenverklaarde strafbare feiten kunnen verdachte wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet worden toegerekend, zoals hiervoor onder het kopje “Strafbaarheid” reeds is overwogen. Nu uit de uitgebrachte rapportage van voornoemde gedragsdeskundigen blijkt dat de verdachte gevaarlijk is voor anderen en gevaarlijk is voor de algemene veiligheid van personen of goederen, is aan het gestelde in artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht voldaan.

Vordering tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling, de zaak met parketnummer 19.830056-12

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van verdachte van oordeel, dat de hiervoor bewezen verklaarde feiten niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend en dat derhalve de vordering van de officier van justitie dient te worden afgewezen.

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14f, 14g, 14h, 37, 39 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde in de zaak met parketnummer 18.930367-13 onder 1, onder 2 en onder 3, in de zaak met parketnummer 18.161777-13, in de zaak met parketnummer 08.099546-13 onder 1 en onder 2 en in de zaak met parketnummer 18.145600-14, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld.

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte in de zaak met parketnummer 18.930367-13 onder 1, onder 2 en onder 3, in de zaak met parketnummer 18.161777-13, in de zaak met parketnummer 08.099546-13 onder 1 en onder 2 en in de zaak met parketnummer 18.145600-14 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank acht de verdachte niet strafbaar aangezien hij de bewezen verklaarde feiten heeft begaan, terwijl die hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kunnen worden toegerekend.

De rechtbank ontslaat de verdachte dientengevolge van alle rechtsvervolging.

De rechtbank gelast dat verdachte wordt geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor de termijn van een jaar, omdat hij gevaarlijk is voor anderen en voor de algemene veiligheid van personen en goederen.

De rechtbank heft op het geschorste bevel tot bewaring met ingang van de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.

Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.830056-12

De rechtbank wijst af de vordering van de officier van justitie

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.M. Oostdam, voorzitter, mr. E. Läkamp en

mr. P.J. van Steen, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 12 augustus 2014, zijnde mr. P.J. van Steen buiten staat dit vonnis binnen de daartoe door de wet gestelde termijn mede te onderteken.