Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:4669

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
24-09-2014
Datum publicatie
25-09-2014
Zaaknummer
C-17-131606 - HA ZA 13-395
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overtreding van een concurrentieverbod, uitleg conform Haviltex; matging van boetes

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/131606 / HA ZA 13-395

Vonnis van 24 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JUST ADD SUGAR B.V.,

gevestigd te Goingarijp,

eiseres,

advocaat mr. H. de Boer te Leeuwarden,

tegen

[B] , handelend onder de naam SPORTSBALL,

wonende te [woonplaats 1],

gedaagde,

advocaat mr. P.G.F.M. van Oss te Ermelo.

Partijen zullen hierna Just Add Sugar en [B] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord, houdende provisionele vordering ex artikel 223 Rv;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident;

 • -

  het vonnis in incident van 26 februari 2014;

 • -

  het tussenvonnis van 12 maart 2014, waarin een comparitie van partijen is bevolen;

 • -

  het proces-verbaal van de op 20 juni 2014 gehouden comparitie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Just Add Sugar, in dezen vertegenwoordigd door [A] (hierna te noemen: [A]), en Sportsball, in dezen vertegenwoordigd door [B], hebben op

12 augustus 2013 een overeenkomst "Overname activiteiten en voorraad contract" (hierna te noemen: de overeenkomst) met elkaar gesloten. Ingevolge deze overeenkomst heeft Just Add Sugar van Sportsball alle handelsnaamrechten, auteursrechten en databankrechten inclusief beheerderssoftware betreffende de in de overeenkomst genoemde websites, (gebruiks-)rechten, domeinnamen, contacten en het klantenbestand overgenomen. Daarnaast heeft Just Add Sugar van Sportsball een voorraad handgyroscopen overgenomen.

2.2.

In de overeenkomst is - voor zover van belang - het volgende bepaald:

"Artikel 4. Overdracht van de voorraad

4.1.

Verkoper zal zo snel mogelijk na het aangaan van deze overeenkomst de volgende voorraad overdragen aan de Koper.

- 200x 250hz Classic -30

- 7x 250hz PRO +82

- 81x 250Hz Vortex -69

- 71x 250Hz Purple Haze -12

- 58x 250hz Signature -9

- 67x 250Hz Supernova -14

- 300x Digital counter

- 336x Powerball sound -34

- 12x Powerball PRO amber

- 280x Powerball amber -22

- 420x Powerball amber + DC -15

- 430x Powerball blue -46

- 368x Powerball green -22

- 390x Powerball green + DC -15

- 68x Powerball Techno -14

- 27x Superpowerball silver -8

- 100x Superpowerball silver + DC -2

- 400x Fightingball

- 145x Powerball Autostart + DC

- 136x Digital counter (nanosecond)

- 417x Carry Case

- 45x Leren bag

- 6000x Powerball bag rood

- 2900x Powerball bag zwart

- 209x Eezi starter amber

- 138x Eezi starter blue

- 133x Podpower amber

- 121x Podpower blue

- promotiemateriaal met betrekking op Powerball activiteiten.

(…)

Artikel 8. Concurrentie

8.1

Het is Verkoper te allen tijde verboden om vergelijkbare websites of diensten te ontwikkelen, of aan te kopen en te exploiteren, voor een periode van vijf jaar. Onder vergelijkbare websites of diensten wordt verstaan de verkoop, bemiddeling of het mastreven van enig ander zakelijk voordeel anders dan het doorsturen van aanvragen aan Koper, in (hand)gyroscopen en de daarbij behorende accessoires.

Dit met uitzondering van de restantpartij Manual Power Xtended's (± 5.200 stuks) bij koper wel bekend.

Indien Verkoper deze bepaling overtreedt, verbeurt hij aan Koper een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 ten behoeve van de Koper voor elke overtreding; onverminderd alle verdere rechten van de andere vennoot ingevolge de onderhavige overeenkomst en ingevolge de wet.

Artikel 9. Overdracht leverancier

9.1

Verkoper zal na ondertekening van deze overeenkomst de leverancier (RPM Sports Ltd) op de hoogte brengen van het feit dat het distributeurschap is overgedragen naar de Koper. (…)"

2.3.

In het kader van de onderhandelingen, die hebben geleid tot vorengenoemde overeenkomst, heeft [B] op 9 augustus 2013 aan [A] per e-mailbericht het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"SPORTSBALL wil ik houden, heb absoluut geen trek in een hoop werk. Laat staan in het verzinnen van een nieuwe naam etc. De site van SB is nagenoeg dood, gebeurt niet veel, ga ik laten reshapen en dan wordt de PB daarvan verwijderd. Er stond/staat heel stoer, een dealerinloglinkje, maar die werkt niet, is de testfase nooit doorgekomen, zit verrot in elkaar, dus dealers hebben nooit via de site besteld, wat wel het plan was. Orders zijn gewoon altijd via m'n mail gegaan.

(…)

Artikel 8.1 dient te worden aangevuld met de volgende zin:

"met uitzondering van de restantpartij Manual Power Xtended's (± 5.200 stuks) bij koper wel bekend!" We hebben reeds afgesproken dat deze zin zou worden opgenomen!"

2.4.

Bij e-mailbericht van 14 augustus 2013 heeft [A] [B] het volgende

- voor zover van belang - geschreven:

"zoals al eerder per telefoon besproken heb ik een verschil geconstateerd in de aantallen voorraad waar we de prijs op hebben gebaseerd en wat er geleverd is.

In de bijlage mijn excelsheet met een overzicht.

Zoals gezegd, hier moeten we wel een sjieke oplossing voor vinden, het verschil is echt te groot om te negeren. Zoals ik al zei: geld hoef ik niet terug, ik weet dat je daar te blij mee bent nu; maak het goed met manualpowers. Dan zie ik wel dat ik dat weer in euro's vertaal."

2.5.

Bij e-mailbericht van 21 oktober 2013, 14:20 uur, heeft[C] (hierna te noemen: [C]) aan Sportsball het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"Hallo, ik ben mogelijk geintresseerd in een aantal manual ballen voor mijn manueel therapeutische praktijk. Mag ik vragen wat het verschil is tussen de powerball en deze manual bal?"

2.6.

Bij e-mailbericht van 21 oktober 2013, 14:33 uur, heeft [B] aan [C] het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"Dank voor je interesse in de Manual Power.

Dit is net als de NSD PowerBall een hand gyroscoop en is ook gewoon een PowerBall.

Prima geschikt voor therapeutisch gebruik, bij je patiënten.

We hebben modellen met en zonder battery pack. Waar gaat je voorkeur naar uit?"

2.7.

In een e-mailbericht van 21 oktober 2013, 14:50 uur, hebben [B] en [C] elkaar het volgende geschreven:

"Hallo [naam], Dag [naam],

Bedankt voor de snelle reactie. En jij ook ….

Wat is het prijsverschil tussen die met en zonder batterij pack? Met batterypack € 6,50 p/st. en zonder € 4,50. En wat doet die batterij precies?

Stroom vergaren en voeding geven aan de LED in de zaklamp en voor het opladen van je mobiele telefoon.

Het liefste heb ik die handgreep niet aan die bal zitten. Prima, heeft voor jouw praktijk ook geen meerwaarde.

Ik zit te denken aaan 10 tot 50 stuks afhankelijk van de prijs. € 4,50 per stuk. (…)

Groet, Insgelijks,

[naam] "

2.8.

Bij e-mailbericht van 22 oktober 2013, 11:06 uur, heeft [B] aan [C] het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"Idd de linker ball op het overzicht. € 4,- is acc. verwacht wel 100% vooruit betaling.

Zolang de voorraad strekt!

Dus indien acc. stuur ik je een digitale factuur."

2.9.

In reactie op het door [B] bij e-mailbericht van 22 oktober 2013, 13:43 uur, gedane voorstel om een sample toe te sturen, heeft [C] [B] bij e-mailbericht van 25 oktober 2013 gevraagd hem een factuur te sturen voor een sample.

2.10.

Op 25 oktober 2013 heeft Sportsball een factuur op naam van [D] wonende te[woonplaats 2] opgemaakt ter zake van een "Green Serpent met gele rotor" ten bedrage van

€ 17,80.

2.11.

[C] en [B] hebben op 4 november 2013 met elkaar gemaild over de te leveren sample en een proefbestelling van de Powerball.

2.12.

Bij e-mailbericht van 7 november 2013 heeft [C] aan [B] het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"De 15,12EUR zijn een uutje geleden overgemaakt van mijn vrouw haar rekening. Ik hoop dat we de bal snel kunnen verwachten en dat we een aantal mooie orders kunnen plaatsen in de nabije toekomst."

2.13.

Bij brief van 8 november 2013 heeft de advocaat van Just Add Sugar aan [B] het volgende - voor zover van belang - geschreven:

"U hebt met cliënte op 12 augustus 2013 de overeenkomst "Overname-activiteiten en voorraad contract" Gesloten. Artikel 8 van dit contract bepaalt - kort gezegd - dat het u verboden is om gedurende vijf jaar (na ondertekening) handgyroscopen te verhandelen ("verkoop, bemiddeling of het nastreven van enig ander zakelijk voordeel"), met uitzondering van de op 12 augustus 2013 onder u berustende restantpartij Manual Power Extended's.

Op overtreding van dit verbod is een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- (voor elke overtreding) overeengekomen.

Cliënte heeft moeten constateren dat u in strijd met de overeenkomst, meer in het bijzonder artikel 8 daarvan, ook na 12 augustus 2013 handgyroscopen verhandelt, die onder de verbonden categorie vallen. Dat blijkt niet alleen uit uw website, maar ook uit recent mailverkeer dat onder ogen van cliënte is gekomen.

Als concrete overtredingen noemt cliënte daarbij bijvoorbeeld: verkoop Red Devil op 18 oktober 2013 en verkoop Green Serpent op 25 oktober 2013.

Hiermee staat vast dat u de overeengekomen boete verschuldigd bent. Hoeveel overtredingen u zijn toe te rekenen weet cliënte op dit moment nog niet exact. Cliënte behoudt zich te dien aanzien alle rechten voor.

(…)

Zoals gezegd is cliënte bereid om met u deze kwestie in der minne, dus buiten de rechter om, tot een oplossing te brengen. Als eis daarvoor stelt cliënte de navolgende voorwaarden waaraan u hebt te voldoen:

1. U betaalt cliënte binnen 10 dagen na heden een bedrag ad € 5.000,- bij wijze van boete c.q. gederfde omzet, en:

2. (…)

Accepteert u bovenstaande schikking, en komt u die geheel na, dan is cliënte bereid u finale kwijting te verlenen.

Zoniet, dan zal cliënte de reeds ingezette gerechtelijke procedure voortzetten, terwijl zij zich daarnaast alle rechten voorbehoudt om u in kort geding te dagvaarden teneinde een rechterlijk verbod te verkrijgen op toekomstige overtredingen van de overeenkomst, versterkt met een dwangsom."

2.14.

Op 6 november 2013 heeft de voorzieningenrechter te Zutphen op verzoek van Just Add Sugar haar toegestaan om ter verzekering van het verhaal van haar vordering, voorlopig begroot op een bedrag van € 32.500,00, conservatoir derdenbeslag te doen leggen onder de in het verzoekschrift genoemde bankinstellingen. Deze beslagen zijn vervolgens op 8 november 2013 gelegd.

3 De vordering

3.1.

Just Add Sugar heeft gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart dat [B] de overeenkomst tussen partijen van 12 augustus 2013, meer in het bijzonder artikel 8 van die overeenkomst, met de verkopen op 18 oktober 2013 en 25 oktober 2013 heeft geschonden;

2. [B] veroordeelt om aan Just Add Sugar te betalen het overeengekomen boetebedrag van € 50.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding tot aan die der algehele voldoening, alsmede [B] veroordeelt om aan Just Add Sugar te betalen een bedrag van € 2.375,00 ter zake van buitengerechtelijke kosten;

3. [B] veroordeelt in de kosten van dit geding, de kosten van de beslagleggingen daaronder begrepen;

4. [B], indien hij niet tijdig voldoet aan dit vonnis, veroordeelt om aan Just Add Sugar te betalen de nakosten conform het geldende liquidatietarief.

3.2.

[B] heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen en verweren wordt hierna - voor zover van belang - nader ingegaan.

4 Het geschil en de beoordeling daarvan

4.1.

Just Add Sugar heeft zich - samengevat - op het standpunt gesteld dat [B] in strijd met het bepaalde in artikel 8 van de overeenkomst heeft gehandeld door op

25 oktober 2013 en 7 november 2013 handgyroscopen te verkopen, die volgens haar niet tot de in artikel 8 van de overeenkomst uitgezonderde restantpartij behoren. Op genoemde data heeft [B] twee handgyroscopen met een gele rotor verkocht. Deze handgyroscopen vallen niet onder de uitgezonderde categorie van Manual Power Extended's, die een rode rotor hebben. Volgens Just Add Sugar heeft [B] twee keer de overeenkomst geschonden, waardoor hij een boetebedrag van € 50.000,00 verschuldigd is.

4.2.

[B] heeft ten verwere - samengevat - aangevoerd dat partijen zijn overeengekomen dat alle Manual Power handgyroscopen, die in het magazijn van [B] lagen en die [A] en [B] gezamenlijk hebben bekeken, zouden worden uitgezonderd van de overeenkomst. De toevoeging "bij koper wel bekend" in artikel 8 van de overeenkomst wijst er volgens [B] op dat het gaat om de partij handgyroscopen die door partijen zijn bekeken en dat daarmee bedoeld werden alle Manual Power handgyroscopen die in het magazijn lagen. Voorts heeft [B] aangevoerd dat uit de lijst over te dragen voorraad, zoals opgenomen in artikel 4.1 van de overeenkomst, blijkt dat zowel de 5.200 Manual Power Extended's handgyroscopen, als de 800 Manual Power handgyroscopen daarin niet zijn opgenomen. Bovendien blijkt, aldus [B], uit het

e-mailbericht van 14 augustus 2013 van [A] aan [B] - waarin hij "manualpowers" schrijft - dat partijen geen onderscheid maakten tussen de versie die met batterypack was voorverpakt en die zonder batterypack was verpakt. Met betrekking tot het mailverkeer dat tussen [B] en[C] heeft plaatsgevonden, heeft [B] aangevoerd dat het daarin ging om de uitverkoop van een restpartij en dat het mailverkeer erop gericht is geweest om inbreukmakend gedrag uit te lokken dan wel dit bevestigd te krijgen. Voorts heeft [B] aangevoerd dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op het bepaalde in artikel 8 van de overeenkomst door het "in de lucht hebben" van de website "www.sportsball.eu". De betreffende website is nooit afgemaakt en bevat ook geen mogelijkheden voor [B] om te verkopen. Subsidiair heeft [B] gesteld dat het boetebedrag dient te worden gematigd, gelet op de bestaande grote wanverhouding tussen het bedrag van de boete en de werkelijke schade.

4.3.

De rechtbank overweegt als volgt. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de tussen hen gesloten overeenkomst, in het bijzonder over de uitleg van de in artikel 8 van die overeenkomst gemaakte uitzondering "Dit met uitzondering van de restantpartij Manual Power Xtended's (± 5.200 stuks) bij koper wel bekend."

4.4.

De rechtbank stelt bij haar beoordeling voorop dat het krachtens vaste rechtspraak bij de uitleg van contractsbepalingen (in casu een schriftelijk contract) niet aankomt op een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract, maar op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht (HR 3 maart 1981, NJ 1981, 63). Voorts is van belang wie de onderhavige overeenkomst geredigeerd heeft. Eventuele onduidelijkheden in de overeenkomst zullen volgens vaste jurisprudentie in beginsel in het nadeel werken van de partij die de overeenkomst heeft opgesteld (vgl. HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125). Verder kan ook het gedrag van partijen bij de uitvoering van de overeenkomst aanwijzingen bieden omtrent de wijze waarop zij hun afspraak hebben opgevat c.q. omtrent hetgeen zij met hun afspraak hebben beoogd (vgl. HR 20 mei 1988, NJ 1988, 781, HR 20 mei 1994, NJ 1994, 574 en HR 12 januari 2001, NJ 2001, 157).

4.5.

Ter gelegenheid van de comparitie heeft [A] verklaard - hetgeen door [B] onvoldoende gemotiveerd is betwist - dat de Manual Power Extended een handgyroscoop is waarvan "de toeter" niet verwijderd kan worden. De rechtbank gaat er bij haar verdere beoordeling dan ook van uit dat de Manual Power Extended zich onderscheidt van de Manual Power in die zin dat bij eerstgenoemde de toeter onderdeel uitmaakt van de handgyroscoop en dat bij laatstgenoemde de toeter optioneel is. [B] heeft ter gelegenheid van de comparitie verklaard dat hij, toen hij met [A] door de loods liep, heeft aangegeven dat alles wat tegen de muur stond bij de koop hoort en dat duidelijk was dat de Manual Power-balls daar niet bij hoorden. Voorts heeft hij verklaard dat hij bedoeld heeft alle Manual Power-balls uit te zonderen van de koop, dat hij niet oplettend is geweest bij het opstellen van de overeenkomst en dat hij zich heeft vergist in die ene zin. In dit verband overweegt de rechtbank dat [B] de opsteller is van de betreffende zin. Immers, in zijn e-mailbericht van 9 augustus 2013 aan [A], zoals opgenomen in overweging 2.3, heeft [B] aangegeven:

"Artikel 8.1 dient te worden aangevuld met de volgende zin:

"met uitzondering van de restantpartij Manual Power Xtended's (± 5.200 stuks) bij koper wel bekend!" We hebben reeds afgesproken dat deze zin zou worden opgenomen!"

De door [B] voorgestelde zin is aldus in de overeenkomst opgenomen. In de betreffende zin worden alleen de Manual Power Extended's en niet ook de Manual Power genoemd. Gelet op de omstandigheid dat [B] de onderhavige zin heeft opgesteld, dient de door [B] opgeworpen onduidelijkheid - met inachtneming van de hiervoor aangehaalde vaste jurisprudentie - naar het oordeel van de rechtbank voor rekening van [B], als de opsteller van de zin, te komen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de in artikel 8 van de overeenkomst gemaakte uitzondering, aldus moet worden uitgelegd dat van de koop enkel zijn uitgezonderd de Manual Power Extended's, zijnde de handgyroscopen waarvan de toeter onderdeel uitmaakt, en dat de 800 Manual Power-balls waarop [B] doelt, niet tot de uitzondering behoren.

4.6.

Ten aanzien van de verkoop van de handgyroscopen door [B] overweegt de rechtbank het volgende. Uit de overgelegde e-mailberichten en de factuur van 25 oktober 2013, zoals weergegeven in overwegingen 2.5 tot en met 2.12, en hetgeen ter gelegenheid van de comparitie door partijen is verklaard, heeft de rechtbank afgeleid dat [B] Manual Power-balls heeft verkocht. In de factuur van 25 oktober 2013 wordt immers melding gemaakt van een "Green Serpent met gele rotor". Over de handgyroscoop met gele rotor heeft [A] ter comparitie verklaard - hetgeen door [B] onvoldoende gemotiveerd is betwist - dat op de Manual Power met een gele rotor geen toeter kan worden bevestigd. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat deze verkoop een Manual Power-ball betreft, die niet is uitgezonderd in artikel 8 van de koopovereenkomst tussen Just Add Sugar en [B]. In de e-mailberichten die hebben geleid tot de verkoop op 7 november 2013 is door [C] aangegeven dat hij enkel geïnteresseerd is in de handgyroscoop zonder toeter, zodat naar het oordeel van de rechtbank er ook ten aanzien van deze verkoop van kan worden uitgegaan dat [B] een Manual Power-ball heeft verkocht. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee genoegzaam komen vast te staan dat [B] twee Manual Power-balls, te weten op 25 oktober 2013 en 7 november 2013, aan derden heeft verkocht. Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de overeenkomst was het [B] niet toegestaan de Manual Power-balls te verkopen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [B] met zijn handelen de overeenkomst geschonden en is hij ingevolge het bepaalde in artikel 8 van deze overeenkomst een boete verschuldigd. De rechtbank ziet in de ernst van de door [B] begane overtredingen en in de omstandigheid dat [A] de door hem geleden schade onvoldoende heeft onderbouwd, aanleiding om de boete te matigen tot een bedrag van € 2.500,00 per overtreding. De rechtbank merkt in dit verband nog op dat Just Add Sugar in het petitum van de dagvaarding, onder A, heeft aangegeven dat het gaat om verkopen op 18 oktober 2013 en 25 oktober 2013. In het lichaam van de dagvaarding, in randnummer 4, heeft Just Add Sugar echter aangegeven dat zij op 25 oktober 2013 en op
7 november 2013 overtredingen van de overeenkomst door [B] heeft geconstateerd. Daarbij heeft zij verwezen naar de door haar als producties 3 en 4 overgelegde e-mailberichten. Gelet op de onderbouwing van de door Just Add Sugar op 25 oktober 2013 en 7 november 2013 geconstateerde overtredingen, is de rechtbank ervan uitgegaan dat de door Just Add Sugar genoemde overtreding op 18 oktober 2013 een verschrijving is en dat zij bedoeld heeft dat de overtreding op 7 november 2013 heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal conform het voorgaande in het dictum beslissen.

4.7.

Tegen de bij dagvaarding gevorderde buitengerechtelijke incassokosten is geen specifiek verweer gevoerd, zodat de rechtbank deze zal toewijzen, met dien verstande dat zij de hoogte daarvan, gelet op het toe te wijzen bedrag per overtreding, zal matigen tot een bedrag van € 625,00.

4.8.

Just Add Sugar heeft gevorderd [B] te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in artikel 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden vastgesteld op een bedrag van € 386,51 voor verschotten, een bedrag van € 589,00 voor griffiewrecht en € 452,00 voor salaris advocaat (1 rekest x € 452,00).

4.9.

[B] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bij de bepaling van het salaris advocaat is de rechtbank uitgegaan van het toegewezen bedrag. De kosten aan de zijde van Just Add Sugar worden vastgesteld op:

- dagvaarding € 76,71

- overige explootkosten 1,63

- griffierecht 1.303,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal € 2.149,34.

4.10.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. De rechtbank merkt in dit verband nog op dat zij de vordering van Just Add Sugar om nakosten conform het geldende liquidatietarief toe te wijzen, aldus verstaat dat Just Add Sugar daarmee enkel de advocaatkosten en niet ook de explootkosten van betekening van de uitspraak heeft bedoeld.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

verklaart voor recht dat [B] artikel 8 van de tussen partijen op 12 augustus 2013 gesloten overeenkomst heeft geschonden met de verkopen op 25 oktober 2013 en

7 november 2013;

5.2.

veroordeelt [B] om aan Just Add Sugar te betalen een bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 6 december 2013, zijnde de dag der dagvaarding, tot de dag van volledige betaling, alsmede om aan Just Add Sugar te betalen een bedrag van € 625,00 vanwege buitengerechtelijke incassokosten;

5.3.

veroordeelt [B] in de beslagkosten, tot op heden vastgesteld op een bedrag van € 1.427,51,

5.4.

veroordeelt [B] in de proceskosten, aan de zijde van Just Add Sugar tot op heden vastgesteld op een bedrag van € 2.149,34,

5.5.

veroordeelt [B] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [B] niet binnen

14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Sanna en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. S. Ambachtsheer.1

1 type: coll: 613.