Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:4505

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
16-07-2014
Datum publicatie
15-09-2014
Zaaknummer
C17/135842/KG RK 14-341
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking alle rechters.

Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn verzoek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

LOCATIE LEEUWARDEN

WRAKINGSKAMER

Procedurenummer: C/17/135842/KG RK 14/341

Datum uitspraak: 16 juli 2014

Uitspraak op grond van artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, inzake het op 9 juli 2014 door:

[verzoeker],

wonende op een geheim adres in de [woonplaats],

ingediende verzoek tot wraking.

1 Procesverloop

1.1.

[verzoeker] is gedaagde in de civiele procedure van de [A] tegen [verzoeker]. De zaak is bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, bekend onder zaak-/rolnummer 3046832\CV EXPL 14-5003.

1.2.

Voorafgaand aan de rolzitting van de kantonrechter van 11 juli 2014, heeft [verzoeker] bij brief van 9 juli 2014 "elke rechter" gewraakt. Op de rolzitting van 11 juli 2014 heeft [verzoeker] ten overstaan van mr. T.K. Hoogslag, kantonrechter, herhaald dat zijn wrakingsverzoek is gericht tegen alle rechters in Nederland. Daarop is de behandeling van de procedure geschorst in afwachting van de beslissing van de wrakingskamer.

2 Rechtsoverwegingen

2.1.

De wrakingskamer overweegt dat voor de beoordeling van wrakingsverzoeken de toepasselijke norm is gegeven in artikel 36 Rv en artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), in samenhang met de door de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daaromtrent ontwikkelde criteria.

2.2.

Artikel 36 Rv bepaalt dat op verzoek van een partij de rechter die een zaak behandelt kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van artikel 36 Rv/artikel 6 EVRM dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van haar/zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief gerechtvaardigd is.

2.3.

Nu het wrakingsverzoek van [verzoeker] niet is gericht tegen de rechter die zijn zaak behandelt, maar tegen alle rechters in Nederland, is niet aan de formele vereisten voor een wrakingsverzoek als bedoeld in artikel 36 Rv voldaan, zodat [verzoeker] niet-ontvankelijk is in zijn wrakingsverzoek. Tot een mondelinge behandeling wordt daarom niet overgegaan.

Beslissing

3.1.

verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek;

3.2.

bepaalt dat de procedure in de zaak met zaak-/rolnummer 3046832\CV EXPL 14-5003 wordt voortgezet in de stand waarin deze zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek tot wraking;

3.3.

beveelt de onverwijlde mededeling van deze beslissing aan partijen.

Deze uitspraak is vastgesteld en in het openbaar uitgesproken te Leeuwarden op 16 juli 2014 door mr. C.M. Telman, voorzitter, mr. M. Brinksma en mr. S.B. van Baalen, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier.