Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:4155

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
22-08-2014
Datum publicatie
27-10-2014
Zaaknummer
C18/148160/HA RK 14-121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap – publicatie niet op internet

Het verzoek om te bepalen dat de beschikking alleen op internet bekend mag worden gemaakt, uit oogpunt van kostenbesparing, wordt afgewezen. Op grond van het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 BW moet de vereffenaar zijn benoeming bekend maken in de Staatscourant en in een of meer beschreven nieuwsbladen. Het is niet aan de rechtbank om in deze zaak van de wettelijke bepalingen af te wijken en te bepalen dat publicatie op alleen www.rechtspraak.nl voldoende zou zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0104
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rekestnummer: C/18/148160 / HA RK 14-121

Beschikking van 22 augustus 2014

in de zaak van

de nalatenschap van

[naam],

Geboren op [geboortedatum] te [woonplaats],

Overleden op[datum van overlijden] te [plaatsnaam],

op verzoek van

de naamloze vennootschap

OBVION N.V.,

gevestigd te Heerlen,

verzoekster,

advocaat mr. C.T. Jaarsma te Utrecht,

en

1 [A]

wonende te [woonplaats],

2. [B],

wonende te [woonplaats],

belanghebbenden,

niet verschenen.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift

  • -

    de mondelinge behandeling.

2 De beoordeling

Het primaire verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de hiervoor genoemde nalatenschap, voor zover die vereffening ziet op de verkoop en levering van de woning aan de [adres] te [plaatsnaam]. Subsidiair strekt het verzoek tot benoeming van een vereffenaar van de nalatenschap.

De rechtbank kan niet overgaan tot benoeming van een vereffenaar, zonder de in art. 4:206 BW genoemde personen, voor zover bekend, te horen, althans op te roepen voor een mondelinge behandeling.

Erflater was niet gehuwd, had geen geregistreerd partner en heeft geen kinderen achtergelaten. Hij heeft geen testament opgemaakt.

Een overzicht van het onderzoek naar de nabestaanden is overgelegd. Uit de akte van

2 januari 2014, opgemaakt ter griffie van de rechtbank Noord-Nederland, blijkt dat een groot aantal van de erfgenamen de nalatenschap heeft verworpen. De erven [A] en [B] hebben zich tot heden niet uitgesproken of zij de nalatenschap aanvaarden. Zij zijn opgeroepen voor de mondelinge behandeling, behouden op 21 augustus 2014, maar zijn niet verschenen. Overige, in artikel 4:206 BW genoemde personen, zijn niet bekend.

Het verzoek is op de wet gegrond en het primaire verzoek zal worden toegewezen.

Met betrekking tot het verzoek om te bepalen dat de beschikking alleen op internet bekend mag worden gemaakt, uit oogpunt van kostenbesparing, overweegt de rechtbank dat op grond van het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 BW de vereffenaar zijn benoeming als zodanig bekend moet maken in de Staatscourant en in een of meer beschreven nieuwsbladen. Het is niet aan de rechtbank om in deze zaak van de wettelijke bepalingen af te wijken en te bepalen dat publicatie op alleen www.rechtspraak.nl voldoende zou zijn.

3 De beslissing

De rechtbank

benoemt mr. L.P. Oostveen-ter Braak,

werkzaam ten kantore van de Notarissen Stein Dantuma Verschsuren, gevestigd te Vianen,

tot vereffenaar van de nalatenschap, voor zover die vereffening ziet op de verkoop en levering van de woning aan de [adres] te [plaatsnaam], van:

[naam] ,

geboren te [geboortedatum] op [geboortedatum],

laatstelijk wonende aan de [adres] te [plaatsnaam],

overleden op[datum van overlijden] te[plaatsnaam],

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant en in de Telegraaf,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J.A.M. Dijkers en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2014.1

1 type: hp coll: