Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:2716

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
28-05-2014
Datum publicatie
15-07-2014
Zaaknummer
C-17-131195 - FA RK 13-2112
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vader heeft onvoldoende onderbouwd dat hij naast zijn reguliere inkomen geen ander bronnen (ontbindingsvergoeding en vermogen) heeft om alimentatie te voldoen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rekestnummer: C/17/131195 / FA RK 13-2112

beschikking van de enkelvoudige kamer d.d. 28 mei 2014

inzake

[verzoeker],

wonende te [woonplaats A],

hierna ook te noemen de vader,

advocaat mr. A. Kauling-Leeftink, kantoorhoudende te Oosterwolde,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats B],

hierna ook te noemen de zoon,

advocaat mr. S.C. Bosch, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Procesverloop

Bij beschikking van deze rechtbank van 2 april 2014, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd, is de behandeling van de zaak verwezen naar een nadere terechtzitting.

Aan de vader is opgedragen om uiterlijk 15 april 2014 aan de griffier van de rechtbank en de zoon te zenden:

- een door de afdeling Personeelszaken van [werkgever] opgestelde verklaring omtrent het al dan niet beëindigd zijn van het dienstverband bij [werkgever] en wel met name over de vraag of de vader nog (deels) wordt doorbetaald en/of hij een ontbindingsvergoeding heeft ontvangen.

De zoon is in de gelegenheid gesteld om voor die nadere zitting aan de griffier van de rechtbank en de vader een schriftelijke reactie te zenden op hetgeen de vader nog heeft gesteld en ingezonden, voor zover hij zich daarmee niet kan verenigen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

- een brief met bijlagen van de vader van 14 april 2014;

- een faxbericht van de zoon van 29 april 2014.

De zaak is pro forma behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van deze enkelvoudige kamer op 29 april 2014.

Motivering

De vader

De vader heeft ter voldoening aan voormelde opdracht in het geding gebracht:

- een bevestiging beëindiging arbeidsovereenkomst d.d. 7 april 2014;

- een beslissing toekenning WW-uitkering d.d. 21 februari 2014;

- een berekening van het netto besteedbaar inkomen.

De vader stelt dat hij de volgende inkomenscomponenten heeft:

- uitkering Achmea € 339,85 per maand;

- WAO-uitkering € 713,40 per maand;

- aanvullende WW-uitkering (exclusief vakantiegeld) € 49,75 per dag.

Hieruit volgt aldus de vader een netto besteedbaar inkomen van € 1.591,-- per maand.

De draagkracht om een bijdrage voor de zoon te voldoen bedraagt op basis van dit netto besteedbaar inkomen € 178,-- per maand.

De vader voert daarnaast aan dat geen sprake meer is van Box 3 inkomen, nu de in eerste instantie in Box 3 opgevoerde verkoopopbrengst van de woning grotendeels is verteerd.

De zoon

Door de zoon is gesteld dat uit de door de vader overgelegde brief van [werkgever] blijkt dat de arbeidsovereenkomst van de vader bij [werkgever] met ingang van 1 februari 2014 is geëindigd en niet, zoals eerder door de vader is gesteld, per 1 oktober 2012.

De zoon stelt verder dat uit de brief van [werkgever] blijkt dat er een vaststellingsovereenkomst is getekend. Deze vaststellingsovereenkomst is door de vader niet in het geding gebracht, zodat de financiële afspraken niet duidelijk zijn en wel met name of er een ontbindingsvergoeding is betaald. De vader is er, aldus de zoon, niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat er aan hem geen ontbindingsvergoeding is uitgekeerd.

De zoon stelt subsidiair dat, indien er van wordt uitgegaan dat de vader geen ontbindingsvergoeding heeft ontvangen, de bijdrage in stand kan blijven, omdat van de vader mag worden verwacht dat hij vanuit zijn vermogen de onderhoudsbijdrage voldoet.

Meer subsidiair stelt de zoon dat er in ieder geval een draagkracht is van € 178,-- per maand. Indien de huidige bijdrage gewijzigd zou worden dan dient als ingangsdatum 1 februari 2014 te gelden, de datum dat de arbeidsovereenkomst van de vader is ontbonden.

De zoon stelt verder dat hij 23 september 2015 21 jaar wordt, zodat de onderhoudsverplichting van de vader nog van relatief korte duur is.

De beoordeling:

In voormelde opdracht aan de vader is door de rechtbank uitdrukkelijk overwogen dat de vader, naast het inzichtelijk maken van het einde van zijn dienstverband, antwoord diende te geven op de vraag of hij (deels) werd doorbetaald en/of hij een ontbindingsvergoeding heeft ontvangen.

Uit de door de man overgelegde brief van [werkgever] blijkt dat het dienstverband van de vader bij [werkgever] per 1 februari 2014 is beëindigd, zodat het er naar het oordeel van de rechtbank voor moet worden gehouden dat de vader tot die datum is doorbetaald.

De rechtbank is van oordeel dat hieruit de conclusie moet worden getrokken dat er zich voor 1 februari 2014 geen wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan.

De rechtbank dient vervolgens te beoordelen of de vader ook na 1 februari 2014 voldoende draagkracht heeft om de aan hem opgelegde alimentatiebijdrage ten behoeve van de zoon te voldoen.

Uit de brief van [werkgever] blijkt dat door de vader een vaststellingsovereenkomst is ondertekend. De vader heeft deze vaststellingsovereenkomst, hoewel dit naar het oordeel van de rechtbank wel voor de hand had gelegen, niet in het geding gebracht. Hieruit volgt dat niet kan worden vastgesteld of de vader al dan niet een ontbindingsvergoeding heeft ontvangen, hetgeen na een lang dienstverband, zoals dat van de vader, niet ongebruikelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat door de vader onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat hij geen ontbindingsvergoeding heeft ontvangen, welke hij zou kunnen aanwenden om te voldoen aan zijn onderhoudsverplichting ten opzichte van de zoon.

De rechtbank

overweegt verder dat de in voorkomende gevallen van een alimentatieplichtige mag worden verlangd dat hij inteert op zijn vermogen om te voldoen aan zijn onderhoudsplicht.

In de bij het verzoekschrift overgelegde draagkrachtberekening blijkt dat de vader over een vermogen beschikt van € 40.000,--.

In zijn brief van 14 april 2014 stelt de vader dat zijn vermogen grotendeels is verteerd. De vader heeft niet onderbouwd waarvoor hij zijn vermogen heeft aangewend. Het komt de rechtbank niet aannemelijk voor dat de vader in een korte periode (vier maanden) zijn vermogen van € 40.000,-- grotendeels heeft verteerd.

De rechtbank is alles overziende van oordeel dat door de vader onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat hij geen mogelijkheden meer heeft om te voldoen aan zijn onderhoudsverplichting ten opzichte van de zoon.

De vader heeft, naar het oordeel van de rechtbank, onvoldoende onderbouwd dat hij niet in staat is om zijn draagkracht van € 178,-- per maand aan te vullen tot de aan de zoon verschuldigde bijdrage van € 345,-- per maand.

De rechtbank zal het verzoek van de vader dan ook afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven te Leeuwarden door mr. F. Kleefmann, lid van de kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 28 mei 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.

(fn: 19)

Van deze beschikking kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Indien u in deze procedure bent verschenen start deze termijn op de dag van de uitspraak. Als u niet in de procedure bent verschenen kan de termijn op een latere datum beginnen. Volgens de wet bent u verplicht om voor het instellen van hoger beroep een advocaat in te schakelen. In verband met de beperkte termijn dient u zo spoedig mogelijk contact met uw/een advocaat op te nemen!

De griffier.