Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:2306

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
01-05-2014
Datum publicatie
07-05-2014
Zaaknummer
104458 FTRK 14.329
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzet ingesteld door curator tegen faillietverklaring ongegrond verklaard. Faillissementstoestand staat vast. Geen dwingende regel die voorschrijft tot ontbinding over te gaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2014/287
JONDR 2014/798
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

LOCATIE ASSEN

Afdeling Privaatrecht

Vonnis van 1 mei 2014

Zaaknummer 104458 FTRK 14.329

Vonnis op het verzoekschrift van:

[curator], in haar hoedanigheid van curator in het faillissement van

Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v.

gevestigd te Coevorden,

opposante,

strekkende tot vernietiging van het vonnis van deze rechtbank van 8 april 2014, waarbij Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. op eigen verzoek in staat van faillissement is verklaard.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift strekkende tot vernietiging van het faillissement van 16 april 2014,

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, gehouden op 24 april 2014 in het gerechtsgebouw van de Rechtbank Noord-Nederland te Assen.

Bij exploot van 22 april 2014 heeft de curator de bestuurder van failliet, Nota

Wapeningsstaal b.v. opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Met kennisgeving aan de

curator is deze niet verschenen.

Standpunt van de curator

De curator stelt dat failliet misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt door zich op eigen aangifte failliet te laten verklaren, terwijl het voor failliet duidelijk was dat zij niet over enige bate beschikt. De onderneming van failliet lag al jaren stil, er zijn geen baten meer te verwachten en er zijn slechts twee schuldeisers: de aandeelhouder/bestuurder en een leverancier. Deze leverancier weet dat zij geen betaling van haar vordering hoeft te verwachten. De afwikkeling van het faillissement door de curator brengt bovendien kosten mee die ten laste komen van de boedel, zodat deze schuldeisers door het faillissement worden benadeeld. De curator zal het faillissement voorts moeten afwikkelen in de wetenschap dat de boedel leeg zal blijven en haar werkzaamheden dientengevolge onbetaald blijven. In plaats van het doen van een eigen aangifte had failliet haar onderneming moeten ontbinden ex artikel 2:19 BW.

Gronden van de beslissing

De rechtbank stelt vast dat de curator met haar verzoekschrift van 16 april 2014 tijdig in verzet is gekomen tegen het faillissement van Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. Voorts merkt de rechtbank de curator aan als belanghebbende, omdat zij als potentieel boedelschuldeiser een gerechtvaardigd belang heeft bij het al dan niet in stand houden van het faillissement en haar salaris behoort tot de faillissementskosten, die uit de boedel dienen te worden voldaan.

De curator legt aan haar verzet - kort gezegd - ten grondslag dat Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheid haar eigen faillissement aan te vragen, nu de onderneming al jaren stil lag, er geen baten meer zijn te verwachten en er maar twee schuldeisers zijn. Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. had haar vennootschap moeten ontbinden volgens de in artikel 2:19 BW neergelegde procedure. De feiten en omstandigheden die de curator in dit verband stelt kunnen niet tot gegrondheid van het verzet leiden. Redengevend daarvoor is het volgende.

Ingevolge artikel 1 Fw wordt een schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen op eigen aangifte of op verzoek van één of meer van zijn schuldeisers bij rechterlijk vonnis failliet verklaard. Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. is op 8 april 2014 op eigen aangifte failliet verklaard, omdat voldoende is gebleken van het bestaan van feiten of omstandigheden, die aantonen dat zij in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. Teneinde het verzet tegen dit faillissement te laten slagen, dient de curator aan te tonen dat de toestand van te hebben opgehouden met betalen niet (meer) bestaat. De rechtbank is van oordeel dat het systeem van de Faillissementswet geen ruimte laat het verzet gegrond te verklaren op andere gronden dan deze. In het bijzonder ziet zij geen aanknopingspunten voor de kennelijk door de curator aan haar verzoek ten grondslag gelegde regel dat een schuldenaar in de door curator geschetste omstandigheden zich niet op eigen aangifte failliet mag laten verklaren, maar de weg zou moeten volgen van ontbinding volgens artikel 2:19 BW.

Dan staat te beoordelen of Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. niet (meer) verkeert in de toestand dat zij is opgehouden te betalen. Deze beoordeling vindt plaats naar de toestand zoals die thans is (ex nunc). De curator voert geen feiten of omstandigheden aan waaruit volgt dat verandering is gekomen in deze faillissementstoestand. Deze zijn de rechtbank ook niet gebleken, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. nog steeds verkeert in de toestand dat zij is opgehouden te betalen.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het verzoekschrift tot vernietiging van het faillissement van Nota Wapeningsstaal Coevorden b.v. ongegrond verklaren.

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het verzoekschrift ongegrond.

Gegeven te Assen door mr. E.C.M. Wolfert in tegenwoordigheid van mr. E.W. Jeuring, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 mei 2014 en door de rechter en de griffier voornoemd ondertekend.