Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:2128

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
25-04-2014
Datum publicatie
25-04-2014
Zaaknummer
18.950196-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft in het dossier geen aanwijzingen kunnen vinden of bewijsmiddelen aangetroffen waaruit onomstotelijk de betrokkenheid van verdachte bij de poging tot plofkraak zou kunnen blijken. Verdachte ontkent zijn betrokkenheid ten stelligste en degene die deze poging ten overstaan van de politie heeft bekend zegt ook dat verdachte niet betrokken is geweest bij de poging de pinautomaat te kraken. De rechtbank sluit de mogelijkheid niet uit dat een andere persoon dan verdachte betrokken is geweest bij de poging de pinautomaat in Nieuwlande te kraken

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht Sr. 312
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18.950196-13

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 25 april 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 11 april 2014.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. B.P.J. van Riel, advocaat te Arnhem.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat hij

1.

hij op of omstreeks 26 september 2012 te Nieuwlande, gemeente Hoogeveen, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ontploffing teweeg te brengen en/of brand te stichten in een pand aande aan de Johannes Poststraat (nr. 38), en/of in een in dat pand gevestigde pinautomaat, terwijl daarvan gemeen gevaar voor dat pand en/of die pinautomaat, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was, met dat opzet met een of meer van zijn medeader(s), althans alleen, CO2 en/of een of meer andere gas(sen), in die pinautomaat gebracht, althans getracht te brengen/transporteren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 26 september 2012 te Nieuwlande, gemeente Hoogeveen, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ontploffing teweeg te brengen en/of brand te stichten in een pinautomaat en/of pand aan de Johannes Poststraat (nr. 38), terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was, met dat opzet met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, in elk geval met dat opzet gas, althans (een) brandbare stof(fen) in die pinautomaat heeft/hebben gebracht, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 26 september 2012 te Nieuwlande, gemeente Hoogeveen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een in de Johannes Poststraat (nr. 38) gevestigde pinautomaat weg te nemen geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan de Rabobank, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die pinautomaat te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geldbedrag, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen getrachte een ontploffing teweeg teweeg te brengen door een of meer gas(sen) in die pinautomaat te brengen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De rechtbank zal, waar in de tenlastelegging staat “verdachte en/of zijn mededader(s)” lezen alsof daar staat “verdachte en/of zijn medeverdachte(n)”. De term mededader namelijk impliceert dat verdachte ook als dader moet worden aangemerkt, hetgeen in strijd is met de presumptie van onschuld: een verdachte dient tot aan het moment van onherroepelijke bewezenverklaring van het hem tenlastegelegde voor onschuldig te worden gehouden.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. P. de Jong acht hetgeen aan de verdachte onder 1 primair is tenlastegelegd niet bewezen en vordert dat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken

Hij acht hetgeen de verdachte onder 1 subsidiair en onder 2 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank de verdachte voor deze feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd in verzekering doorgebracht.

Standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van het hem tenlastegelegde, omdat hij niet betrokken is geweest bij de poging tot plofkraak van de pinautomaat te Nieuwlande op 26 september 2012.

Vrijspraak

De verdachte dient van het hem onder 1 zowel primair als subsidiair en onder 2 tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit net als de raadsman van de verdachte niet overtuigend bewezen acht.

De rechtbank acht met name niet overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde tezamen en in vereniging met de medeverdachte heeft gepleegd.

De rechtbank heeft in het dossier geen aanwijzingen kunnen vinden of bewijsmiddelen aangetroffen waaruit onomstotelijk de betrokkenheid van verdachte bij de poging tot plofkraak zou kunnen blijken. Verdachte ontkent zijn betrokkenheid ten stelligste en degene die deze poging ten overstaan van de politie heeft bekend zegt ook dat verdachte niet betrokken is geweest bij de poging de pinautomaat te kraken. De rechtbank sluit de mogelijkheid niet uit dat een andere persoon dan verdachte betrokken is geweest bij de poging de pinautomaat in Nieuwlande te kraken.

Verdachte dient derhalve van de gehele tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Beslissing van de rechtbank

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1 zowel primair als subsidiair en onder 2 is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H.A. Fransen, voorzitter, mr. H. de Wit en mr. C. Brouwer, rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 25 april 2014, zijnde mr. C. Brouwer buiten staat dit vonnis binnen de daartoe door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.