Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2014:1052

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
04-03-2014
Datum publicatie
05-03-2014
Zaaknummer
2406276 - CV EXPL 13-4347
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 7:18 BW; non-conformiteit tweedehands auto;verkoop zonder enige garantie

Koper koopt - na een proefrit en na afdingen - een 21-jaar oude Lincoln Continental voor € 1.500,00 zonder enige vorm van garantie. Er is een APK-keuring voor één jaar. Bij de koop is gesproken over een "tik" in de motor, de oorzaak wordt echter niet duidelijk en de koper koopt onder de woorden: "Ik neem 'm zo mee". Na de koop blijken meerdere gebreken, waaronder één waarvoor een kostbare reparatie (ruim € 3.000,00) aan de motor nodig is. De koper vordert ontbinding en schadevegoeding. De kantonrechter overweegt dat afzien van garantie niet afdoet aan de eis dat de auto moet voldoen aan de verwachting van de koper. In de gegeven omstandigheden, gelet op de ouderdom van de auto, de prijs en de door de verkoper en koper gedane uitlatingen, is de auto conform de verwachtingen. De vorderingen van de koper worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 2406276 \ CV EXPL 13-4347

Vonnis van de kantonrechter van 4 maart 2014

in de zaak van

[eiser] ,

hierna te noemen: [eiser],

die woont in [woonplaats],

eiser,

gemachtigde: mr. S.M. Wolfert, die kantoor houdt in Groningen,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. [bedrijf],

hierna te noemen: [gedaagde],

die woont in [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: H.M. van Wijk, die kantoor houdt in Assen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 november 2013;

- het proces-verbaal van comparitie van 9 december 2013;

- de akte uitlating over het verloop van de procedure ter rolle van 7 januari 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op vandaag.

2 De vaststaande feiten

2.1.

De kantonrechter gaat bij de beoordeling van het geschil uit van de volgende feiten die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of omdat die feiten blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

2.2.

[eiser] is consument. [gedaagde] betreft een professionele in- en verkoper van goedkope gebruikte auto's.

2.3.

[eiser] heeft begin juni 2013 op marktplaats een advertentie aangetroffen waarin [gedaagde] een tweedehands auto van het merk Lincoln Continental, kenteken [kenteken], bouwjaar augustus 1992, te koop aan heeft geboden voor een bedrag van € 1.775,00. In de advertentie is, voor zover hier van belang, vermeld dat het een goed rijdende auto betreft, voorzien van een nieuwe APK tot en met 8 juni 2014, dat de kilometerstand niet logisch verklaarbaar is en dat de auto wordt verkocht zonder enige vorm van garantie.

2.4.

[eiser] is samen met een vriend bij de garage van [gedaagde] langs geweest om de auto te bekijken. De auto had een barst in de voorruit en wat beschadigingen. Tijdens de proefrit die [eiser] heeft gemaakt, heeft hij een tik geconstateerd in de motor. [gedaagde] heeft, omdat hij de oorzaak van de tik niet wist, een test uitgevoerd, waarna de tik nog niet verdwenen was. Uiteindelijk heeft [eiser] de auto op 11 juni 2013 gekocht voor € 1.500,00. Op de factuur is vermeld: "de koper het product koopt zoals gezien en bereden voor de aankoop en neemt afstand van iedere vorm van garantie op het product, dit conform hetgeen door verkoper mondeling voor de verkoop nadrukkelijk benoemd is".

2.5.

Nadat [eiser] de auto heeft meegenomen, is gebleken dat de auto gebreken vertoonde.

2.6.

[eiser] heeft vervolgens contact opgenomen met [gedaagde] en gezegd dat hij de auto wilde inruilen. Als reden gaf hij aan dat de auto te groot was. Hij heeft daarbij in de eerste instantie niet gezegd dat de auto niet goed was omdat hij dacht dat [gedaagde] het zou gaan ontkennen. [gedaagde] wilde de auto niet inruilen maar wel doorverkopen. Daarop heeft [eiser] [gedaagde] gezegd dat hij de auto moest terugnemen omdat deze niet gebreken vertoonde. [gedaagde] is daar niet mee akkoord gegaan.

2.7.

[eiser] heeft de auto bij een andere garage laten nakijken. Volgens het rapport van deze garage van 17 juli 2013 heeft de auto meerdere gebreken, waaronder een uitgelopen drijfstanglager waarvan de reparatiekosten € 3.000,00 á € 4.000,00 bedragen. Verder is volgens dit rapport de bout fuseekogel rechtsonder niet goed gemonteerd, de remleiding niet goed bevestigd, hebben de spoorstangen aan zowel de linker binnenzijde als de rechterbuitenzijde te veel speling en trekt de auto naar rechts.

2.8.

Bij brief van 24 juni 2013 heeft [eiser] [gedaagde] verzocht om (de gebreken aan) de auto te herstellen bij gebreke waarvan [eiser] de overeenkomst zal ontbinden. Bij brief van 16 augustus 2013 heeft [eiser] de overeenkomst ontbonden en verzocht het aankoopbedrag terug te storten.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert [eiser], verkort weergegeven, primair dat bij verklaring voor recht wordt vastgesteld dat de koopovereenkomst tussen partijen is ontbonden en subsidiair om de koopovereenkomst tussen [eiser] en [gedaagde] te ontbinden. Verder vordert [eiser] dat [gedaagde] wordt veroordeeld om aan eiser de verkoopprijs van € 1.500,00 te betalen en de buitengerechtelijke kosten van € 450,00, vermeerderd met rente en kosten. [eiser] stelt, samengevat weergegeven, dat de auto niet voldoet aan de overeenkomst omdat enkele dagen na de aankoop bleek dat de auto diverse mankementen vertoonde, terwijl [gedaagde] hem had gezegd dat de auto in goede staat was en dat het tikkende geluid niets bijzonders was. Daarom heeft [eiser] de koop ontbonden en wil hij zijn geld terug.

3.2.

[gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering. [gedaagde] voert aan, samengevat weergegeven, dat de auto voldeed aan datgene wat [eiser] had mogen verwachten van een auto van 21 jaar oud met een prijs van € 1.500,00 waarop geen garantie is gegeven. Dat de auto een aantal gebreken vertoonde, waaronder een tikkende motor, is volgens [gedaagde] bij de koop inbegrepen en verdisconteerd in de prijs. [gedaagde] stelt niet in de gelegenheid te zijn geweest om de auto te repareren.

4 De beoordeling

4.1.

Het komt in deze zaak aan op de vraag of de auto aan de overeenkomst beantwoordde als bedoeld in artikel 7:17 BW (beroep op non-conformiteit). Wat de koper, in dit geval dus [eiser], mocht verwachten, is geregeld in art. 7:17 lid 2 BW: "Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien".

4.2.

Naar het oordeel van de kantonrechter bezat de Lincoln Continental de eigenschappen die [eiser] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De auto was geschikt voor normaal gebruik op de openbare weg. De auto was APK gekeurd, niet gebleken is dat die keuring ondeugdelijk was en er is een proefrit gemaakt. Gelet op de aard van de zaak - het betreft een auto die op het moment van aankoop 21 jaar oud was met een lage verkoopprijs van € 1.500,00 - mocht [eiser] niet een auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. Voor wat betreft de mededelingen van de verkoper is van belang dat zowel in de advertentie als op de verkoopfactuur uitdrukkelijk is vermeld dat [gedaagde] de auto verkoopt zonder enige vorm van garantie en dat de koper het product koopt zoals gezien en bereden voor de aankoop. Een beroep op

non-conformiteit stuit in beginsel niet af op het feit dat een koper heeft afgezien van garantie. Dat neemt niet weg dat [eiser] het feit dat de auto na korte tijd gebreken vertoonde in beginsel voor zijn risico nam, doordat hij deze zonder garantie accepteerde. [eiser] had gewaarschuwd kunnen zijn bij de aanschaf van een auto met een dergelijke ouderdom voor een dergelijke prijs. In dit verband is verder van belang dat [eiser] in lijn met de op hem als koper rustende onderzoekplicht, [gedaagde] heeft gevraagd naar de tik in de motor. De stelling van [eiser], dat [gedaagde] zou hebben verklaard dat het tikkende geluid in de motor niets bijzonders was, is echter niet is komen vast te staan. Dit is door [gedaagde] immers uitdrukkelijk betwist. [eiser] heeft bij akte van 7 januari 2014 verklaard om proceseconomische redenen af te zien van het horen van getuigen. [eiser] mocht dus niet op grond van mededelingen van [gedaagde] over de tik in de motor verwachten dat er geen gebreken zouden zijn aan de motor. Het feit dat er een tik in de motor zat, terwijl de oorzaak daarvan niet duidelijk is geworden, heeft [eiser] er niet van weerhouden tot aanschaf van de auto over te gaan. [eiser] heeft ter comparitie verklaard de auto voor

€ 1.500,00 te willen kopen en daarbij te hebben gezegd: "Dan neem ik hem zo mee".

4.3.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de auto aan de overeenkomst beantwoordde en dat [eiser] daarom niet de bevoegdheid toekomt om de overeenkomst te ontbinden. [eiser] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de op de gebruikelijke wijze te begroten kosten van deze procedure.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiser] af;

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 300,00 aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

`1Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. G.J.J. Smits en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2014.

typ/conc: 5720/cd

coll: