Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:CA3132

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
11-06-2013
Datum publicatie
14-06-2013
Zaaknummer
358815 - CV EXPL 12-5815
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artt. 7:206, 7:207 en 7:208 BW; huurprijsvermindering; schadevergoeding

Verhuurder heeft in de woning in juni 2010 een isolatielaag in de kruipruimte aangebracht en de fundering tegen optrekkend vocht geïnjecteerd. Huurder vordert huurprijsvermindering en schadevergoeding wegens muffe (schimmel-)lucht en bedorven etenswaren. Twee rapporten (één van de zijde van de verhuurder en één van de Huurcommissie) spreken inderdaad van een muffe lucht in de trapkast en de meterkast, maar geven tevens aan dat er voldoende ventilatiemogelijkheden zijn en dat een meterkast niet als opslagruimte kan worden gebruikt. Een rapport van de zijde van de huurder, dat ondanks verzoek van de kantonrechter niet volledig en zonder de foto's in het geding is gebracht, wordt niet meegenomen in de beoordeling. De vorderingen worden als onvoldoende onderbouwd afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 358815 \ CV EXPL 12-5815

Vonnis van de kantonrechter van 11 juni 2013

in de zaak van

1. [eiser],

2. [eiser],

beiden wonende te [adres],

hierna te noemen (in mannelijk enkelvoud): [eiser],

eisers,

gemachtigde: DAS Ned. Rechtsbijstand Verz.mij NV;

tegen

de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting Actium,

hierna te noemen: Actium,

gevestigd te 9402 NP Assen, Industrieweg 15,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. C. Slim.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 april 2013, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd.

1.2 Met dit tussenvonnis is [eiser] in de gelegenheid gesteld bij akte het volledige rapport van ZNEB inclusief foto's in het geding te brengen. De kantonrechter stelt vast dat [eiser] geen akte heeft ingediend.

1.3 Ter uitvoering van het tussenvonnis heeft Actium ter rolle van 14 mei 2013 een conclusie van dupliek ingediend.

1.4 Ten slotte is de datum voor het vonnis vastgesteld op vandaag.

De verdere beoordeling

2. [eiser] heeft nagelaten het volledige rapport van ZNEB inclusief foto's in het geding te brengen. Actium wordt hierdoor in haar verdediging geschaad. Actium heeft in haar conclusie van dupliek aangevoerd, dat het rapport om deze reden buiten beschouwing moet worden gelaten. Gelet hierop zal de kantonrechter dit rapport verder buiten beschouwing laten.

3.1 Als grondslag voor de vorderingen stelt [eiser] dat de woning is behept met een gebrek dat leidt tot vocht- en schimmeloverlast. De kantonrechter overweegt het navolgende.

3.2 Als vaststaand kan worden aangenomen, dat in de woning in juni 2010 een isolatielaag in de kruipruimte is aangebracht en dat de fundering tegen optrekkend vocht is geïnjecteerd. Er zijn inmiddels twee inspectierapporten uitgebracht, één van [X] en één van de Huurcommissie. Uit geen van de twee rapporten blijkt van een te hoog vochtigheids-percentage (van de lucht of van de muren) of van schimmelvorming in de woonkamer.

3.3 Blijkens de twee rapporten wordt in de meterkast en in de trapkast een muffe

(schimmel-)lucht waargenomen; hier stemmen de rapporten overeen. Met betrekking tot de trapkast blijkt uit het rapport van de Huurcommissie dat in de stootborden van de trap en in de trapkastdeur roosters zijn aangebracht ter ventilatie. Daarbij geldt als advies of instructie de vloer in de kast vrij te laten van opslag van spullen zodat er een goede luchtstroom mogelijk is. Dat, gelet op deze instructie, de ingebouwde roosters te klein zouden zijn voor voldoende ventilatie, is niet onderbouwd. Niet blijkt van schimmelvorming in de trapkast.

3.4 In de meterkast wordt eveneens een muffe lucht waargenomen, maar, anders dan [eiser] heeft gesteld in zijn akte aanvulling van gronden, blijkt de kantonrechter niet van een vochtmeting in de meterkast van 69%. Weliswaar maakt [eiser] melding van beschimmelde schoenen die in de meterkast zouden hebben gestaan, maar niet is gesteld of gebleken dat dit is geweest ná het treffen van de bovengenoemde maatregelen. Niet blijkt hieruit dat nog steeds sprake zou zijn van schimmelvorming. Daarbij komt, zoals Actium onweersproken heeft aangevoerd, dat een meterkast geen opslagruimte is en ook niet als zodanig kan worden gebruikt.

3.5 Gelet op het wat hierboven is overwogen, verwerpt de kantonrechter het standpunt van [eiser] dat de woning op dit moment gebreken heeft die leiden tot vocht- en schimmeloverlast. De vordering tot herstel van de gebreken zal de kantonrechter dan ook afwijzen.

4. [eiser] vordert een verlaging van de huurprijs over de periode 1 november 2010 tot november 2012. Waar de isolatiemaatregelen in juni 2010 hebben plaatsgevonden, en de rapporten van [X] en de rapporteur van de Huurcommissie geen melding maken van vocht- of schimmeloverlast, kan de kantonrechter niet vaststellen dat over deze periode sprake is geweest van een verminderd huurgenot dat moet leiden tot een vermindering van de huurprijs. Ook deze vordering zal de kantonrechter afwijzen.

5. [eiser] vordert € 300,00 wegens schade aan bedorven levensmiddelen. Deze vordering is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt of onderbouwd en is weersproken door Actium. Er is geen gespecificeerd bewijsaanbod gedaan op dit punt. Ook deze vordering zal de kantonrechter afwijzen.

6. Waar [eiser] in het ongelijk wordt gesteld, zal de kantonrechter hem veroordelen in de kosten van de procedure zoals hierna is vermeld. De kantonrechter rekent 2½ punt à

€ 150,00.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van [eiser] af;

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Actium begroot op € 375,00 aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. G.J.J. Smits en in het openbaar uitgesproken op 11 juni 2013.

typ/conc: 220 / GJJS

coll: