Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:6621

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-10-2013
Datum publicatie
04-11-2013
Zaaknummer
375454 EK VERZ 13-10437
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Assen

zaaknummer: 375454 EK VERZ 13-10437

BM 4714

beschikking verzoek ontslag/benoeming bewindvoerder van 14 oktober 2013

Procesverloop

Op 12 juni 2013 is een verzoekschrift ingediend door rechthebbende:

[rechthebbende], geboren te [plaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres],

inhoudende het verzoek om:

Stichting Omega Beheer, kantoorhoudende te Hoogeveen,

Postbus 699, 7900 AR Hoogeveen (verder: Omega Beheer),

te ontslaan en te benoemen tot nieuwe bewindvoerder:

Stichting Bureau Geldhulp, kantoorhoudende te Zwolle,

Postbus 40029, 8004 DA Zwolle (verder: Geldhulp),

over de goederen van rechthebbende [rechthebbende], voornoemd (verder: [rechthebbende]), zoals beschreven in de beschikking van de kantonrechter te Emmen van 23 november 2005.

Omega Beheer heeft bij brief van 9 juli 2013 bezwaar gemaakt tegen de verzochte wijziging.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 23 september 2013.

Bij brieven van 24 september en 7 oktober 2013 is Geldhulp om nadere informatie gevraagd. Geldhulp heeft bij brieven van 30 september en 8 oktober 2013 nadere informatie verstrekt.

Beoordeling

De aanleiding voor het verzoek van [rechthebbende] is dat haar is gebleken dat Geldhulp voor het verrichten van de werkzaamheden van bewindvoerder € 20,00 per maand vraagt. Zij is aan Omega Beheer € 100,00 kwijt. Omdat haar inkomen uit een Wajong uitkering bestaat is dat prijsverschil voor haar omvangrijk.

Het bezwaar van Omega Beheer is gebaseerd op de komende wetswijziging. Zij stelt dat [rechthebbende] zorg ontvangt van Stichting Frion en dat Geldhulp op hetzelfde adres is gevestigd als die stichting en ook hetzelfde mailadres gebruikt. Dat duidt op een organisatorische verbondenheid. Omega Beheer stelt dat, mede gelet op de geringe kosten die per maand worden berekend, mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek van [rechthebbende] toegewezen dient te worden. Het prijsverschil in relatie tot haar inkomen maakt dat sprake is van een gewichtig belang. Dat is overigens ook niet bestreden door Omega Beheer.

Dat er bij de komende wetswijziging beperkingen worden gesteld aan de persoon van te benoemen bewindvoerder staat voorts aan de onderhavige benoeming niet in de weg. Niet alleen omdat die wijzigingen thans nog geen wet zijn. Maar tevens omdat de onderhavige situatie niet onder de voorgenomen c.q. aankomende wettelijke beperkingen, als opgenomen in het gewijzigd voorstel van wet van 26 maart 2013 in artikel 1:435, lid 6, BW, valt te rangschikken. Dit geldt eveneens indien onder het begrip 'personen' vermeld in die bepaling onder i, mede 'rechtspersonen' dient te worden verstaan.

Daartoe wordt overwogen dat Geldhulp een zelfstandige stichting is, met een eigen verantwoordelijkheid. Gesteld, noch gebleken is dat zij met Stichting Frion deel uitmaakt van een groep in de zin van artikel 2:24b BW en/of dat de bestuurders van Geldhulp in dienst (zijn geweest) van Stichting Frion. Voorts is gebleken dat haar bestuurders geen deel uitmaken van het bestuur van Stichting Frion en niet gebleken is dat deze anderszins verbonden zijn met Stichting Frion. Uit de statuten van Geldhulp volgt daarnaast dat het niet zo is dat Stichting Frion meer dan de helft van de bestuurders van Geldhulp kan benoemen of ontslaan.

Nu de voorgestelde bewindvoerder zich (schriftelijk) bereid heeft verklaard te worden benoemd tot bewindvoerder, zal het verzoek worden toegewezen.

Beslissing

De kantonrechter:

ontslaat als bewindvoerder Stichting Omega Beheer, voornoemd;

benoemt tot nieuwe bewindvoerder:

Stichting Bureau Geldhulp, Postbus 40029, 8004 DA Zwolle, voornoemd.

Deze beslissing is gegeven door de kantonrechter mr. A.M.A.M. Kager en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2013.

coll: