Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:6341

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
03-09-2013
Datum publicatie
18-10-2013
Zaaknummer
C18/142567/PR RK 13-287
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek wordt niet ontvankelijk verklaard omdat de gewraakte rechter niet de behandelend rechter is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
MEERVOUDIGE KAMER

locatie Groningen

zaaknummer: C/18/142567/ PR RK 13/287

Beslissing op het schriftelijk verzoek van [A], wonende aan de [adres] [woonplaats] (verzoeker) tot wraking ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van mr. S.B. Smit-Colenbrander.

1 Procesverloop

1.1.

Verzoeker heeft bij brief van 31 juli 2013 mr. S.B. Smit-Colenbrander, rechter in de afdeling bestuursrecht van deze rechtbank, gewraakt in een aanhangig geschil waarin verzoeker als partij is betrokken met zaaknummer AWB 13/454.


1.2. Op 2 augustus 2013 heeft de griffie verzoeker een ontvangstbevestiging van dit wrakingsverzoek gezonden.

1.3.

Mr. S.B. Smit-Colenbrander heeft door tussenkomst van de griffie van de sector bestuursrecht bij e-mail van 26 augustus 2013 laten meedelen dat zij niet de behandelend rechter is van deze zaak.

2 Beoordeling

2.1.

De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van wrakingsverzoeken de toepasselijke norm is gegeven in de artikel 8:15 AWB, in samenhang met de door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden ontwikkelde criteria.

2.2.

In artikel 8:15 AWB is bepaald dat op verzoek van een partij de rechter die een zaak behandelt, kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van haar/zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief gerechtvaardigd is.

2.3.

Nu mr. S.B. Smit-Colenbrander niet de behandelend rechter is, is de grond aan het wrakingsverzoek komen te ontvallen.

2.4.

Nu niet aan een van de formele eisen voor wraking is voldaan is het verzoek niet- ontvankelijk. Tot een mondelinge behandeling wordt daarom niet overgegaan.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verklaart het verzoek niet ontvankelijk,

3.2.

bepaalt dat de procedure in de hoofdzaak AWB 13-454 wordt voortgezet in de stand waarin deze zich bevonden ten tijde van het indienen van het schriftelijke verzoek tot wraking,

3.3.

beveelt de onverwijlde mededeling van deze beslissing aan verzoeker, mr. S.B. Smit-Colenbrander en de gemeente Groningen.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R.B.M. Keurentjes, voorzitter, mr. L.H.A.M. Voncken en mr. F. Sijens, rechters, in aanwezigheid van de griffier en is in het openbaar uitgesproken op 3 september 2013.