Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:6333

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
01-10-2013
Datum publicatie
21-10-2013
Zaaknummer
2323548-CV EXPL 13-6747 KG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige publicaties voormalig werknemer

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RAR 2014/31
AR-Updates.nl 2013-0825
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaak-/rolnummer: 2323548 \ CV EXPL 13-6747

vonnis van de kantonrechter ex art. 254 lid 4 Rv d.d. 1 oktober 2013

inzake

1.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SALESFLEX BV,

gevestigd te Rijswijk,

en

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MIECMARKETING B.V.,

gevestigd te Rijswijk,

eisers,

gemachtigde: M. Taheri, Juristenpraktijk Taheri.

tegen

[A],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

tegen wie verstek is verleend.

Partijen zullen hierna SalesFlex, MiecMarketing en[A] worden genoemd.

Procesverloop

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de vermeerdering van eis

- het tegen[A] verleende verstek.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

Motivering

De feiten

2.

In deze procedure kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

2.1.

[A] is op 1 augustus 2013 voor de duur van vier maanden bij SalesFlex in dienst getreden als buitendienstmedewerker op oproepbasis.[A] heeft van 1 augustus 2013 tot en met 8 augustus 2013 zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van MiecMarketing, een aan SalesFlex gelieerde onderneming. SalesFlex heeft op maandag 11 augustus 2013 de samenwerking met[A] beëindigd.

2.2.

[A] heeft op 13 augustus 2013 een website geactiveerd (http://miec.site40.net) met de titel "Mijn Zaak Tegen Miec Marketing: Overtreden zij wetend de wet?"

De tekst op die website luidt onder meer:

Miec Marketing. Is dit bedrijf betrokken bij illegale praktijken, terwijl zij schaduwbedrijven van partners gebruiken om zich tegen wettelijke vervolging te beschermen? Ik ga ze voor de rechter dagen en vraag VOORMALIGE WERKNEMERS CONTACT MET MIJ OP TE NEMEN.

WAT MIJ IS OVERKOMEN BIJ MIEC MARKETING - GRONINGEN

[X] Betrokken Bedrijf

(de Oosterse partner die zijn eigen kantoor heeft) Directeur: [Y]

(…..) Salesflex B.V.

(…..)

Moest dit contract voor hen tekenen... voor Miec??

(…..)

DAMES EN HEREN LAAT ONS DUIDELIJK ZIJN, DE ACTIVITEITEN HIER BESCHREVEN ZOUDEN CRIMINEEL MOETEN WORDEN VERKLAARD IN ONZE WETGEVING: MAAR HELAAS, DE WET LAAT ONS HIER OOK WEER GEWOON STAAN!

TOT DAT DEZE RATTEN WEDERKEREN VAN HUN CRIMINALITEIT, ROEP IK U MENSEN:

a. a) schrijf ENECO

b) schrijf alle bedrijven die Miec gebruiken als marketeer. Ziggo is er één van! Zo een goed bedrijf met een zo een verdorven marketeer!

Onze mensen horen niet misbruikt te worden door dit tuig!

Lees het contract dat ik (zo genaamd) voor Miec moest tekenen (maar het was miec niet!) in PDF.

Mogelijk zit er een geurtje aan de onderneming, maar ik wacht op antwoord van Miec. Het is mogelijk dat de manager in Groningen onze gelden in zijn zak steekt door te innen en deels door Salesflex aan ons te betalen? We wachten maar af.

2.3.

Na betekening van de dagvaarding heeft[A] hier aan toegevoegd:

"HUN ANDERE BEDRIJVEN:

Miec BV

Premium Solutions BV - handelsnamen: MiecBag, MIEC Wallet, Yourkid,

Heatprofs

Sales Flex BV

Smarlet BV

2.4

[A] heeft een filmpje op Youtube gepubliceerd met als titel "Miec Marketing: werknemers misbruikt, salaris bedrog en ander onheil". Het filmpje bevat de volgende tekst:

"Miec Marketing

http://miec.site40.net

Zij laten je 52 uren werken maar betalen maar 25 uur!

Trap er niet in!

Frauduleuze constructies

Vreemde contracten

Werknemers misbruiken

Je uren lang laten lopen zonder pauze!

In weer en wind!

Terwijl hun tuig managers lekker in de auto zitten

Trap er niet in met hun mooie verhaaltjes!

Weg blijven van dit tuig!

http://miec.site40.net"

2.5.

Eveneens op 13 augustus 2013 heeft[A] op de website van Discussie Vara Kassa een bericht geplaatst met de tekst "Miec Marketing belazerd werknemers" en op de discussiegroep van Tros Radar met de titel "Door Miec Marketing in een baan gelokt en toen - schok!". Dit bericht vermeldt onder meer:

"Op interview word ik door de Oosterse "Partner/manager" verteld:

a) het gaat om een vertegenwoordigers job op de zakelijke markt.

b) dat ik 35 uur per week werk en dat ik € 11,00 uur per uur wordt betaald.

De realiteit:

a. a) de job is deur aan deur verkoper op de particuliere markt - Eneco Energie (dit is geen vertegenwoordiger)

b) ik werk 52 uur per week, zoals alle anderen en krijg 35 uur betaald.

c) ik moet een zeer verdacht contract tekenen met ene Sales Flex B.V. te Rijswijk (oosterse directeur) Waarom niet Miec? Ik werk toch voor Miec? Zit hier een geurtje aan?

Hele verhaal:http://miec.site40.net"

De vordering

3.1

SalesFlex en MiecMarketing vorderen - na vermindering van eis - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1.

[A] te gebieden om met onmiddellijke ingang, doch in ieder geval binnen 24 uur de publicaties en/of berichtgevingen omtrent SalesFlex en MiecMarketing, diens personeel, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke van de website http://miec.site40.net te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag;

2.

[A] te gebieden met onmiddellijke ingang, doch in ieder geval binnen 24 uur, de berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex en MiecMarketing, diens personeel, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke op de website van Vara Kassa, Tros Radar en youtube te verwijderen op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag;

3.

[A] te gebieden om met onmiddellijke ingang, doch in ieder geval binnen 24 uur, andere berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex en MiecMarketing, diens personeel, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke waarvan hij weet heeft, waaraan hij direct of indirect mee heeft gewerkt, te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag;

4.

[A] te gebieden om zich te onthouden van ieder vorm - direct en/of indirect - van publicatie en/of berichtgeving en/of uiting omtrent SalesFlex en MiecMarketing, diens personeel, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per dag, per berichtgeving en/of publicatie en/of uiting.

5.

[A] te gebieden om per ommegaande op alle wetsites en/of overige media waarop hij een of meerdere berichtgeving en/of publicaties omtrent SalesFlex en MiecMarketing, diens personeel, diens opdrachtgevers, diens klanten, diens werkwijze en dergelijke heeft geplaatst een rectificatie te publiceren met de tekst: "alle uitlatingen en meldingen over SalesFlex bv en MiecMarketing bv, zoals vermeld in deze website/filmpje zijn niet op feiten gebaseerd. Door persoonlijke omstandigheden heb ik ten onrechte deze negatieve uitlatingen over SalesFlex bv en MiecMarketing gepubliceerd en verspreid. Mijn excuses hiervoor" op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- voor iedere dag dat[A] hierin nalatig blijft;

met veroordeling van[A] in de proceskosten.

3.2.

SalesFlex en MiecMarketing stellen dat[A] met zijn handelingen en publicaties onrechtmatig jegens hen handelt en hen ernstige schade toebrengt. Hij tast hun goede naam en reputatie aan en hij maakt zich schuldig aan smaad en laster. Daarnaast handelt hij in strijd met zijn geheimhoudingsplicht zoals dat is omschreven in zijn arbeidsovereenkomst. SalesFlex en MiecMarketing stellen voorts recht en belang te hebben bij een zeer spoedige procedure omdat zij door de negatieve berichtgeving klanten en opdrachtgevers mislopen.

3.3.

Ten aanzien van de bevoegdheid van de kantonrechter hebben SalesFlex en MiecMarketing ter zitting toegelicht dat het onrechtmatig handelen van[A] samenhangt met de tussen hem en SalesFlex gesloten arbeidsovereenkomst, welke nog niet is opgezegd, en de voor MiecMarketing verrichte werkzaamheden.

Verweer

4.

[A] is niet verschenen. Tegen hem is verstek verleend.

De beoordeling

5.1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 93 onder c Rv. worden door de kantonrechter behandeld en beslist zaken betreffende een arbeidsovereenkomst. Vast staat dat er tussen SalesFlex en[A] een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en dat de uitlatingen die[A] heeft gedaan op de diverse media, betrekking hebben op de werkzaamheden die hij als werknemer van SalesFlex heeft verricht. De kantonrechter acht zich dan ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen ingesteld door SalesFlex, nu deze de arbeidsovereenkomst betreffen.

5.2.

Zulks geldt evenwel niet voor MiecMarketing. Weliswaar heeft[A] werkzaamheden ten behoeve van MiecMarketing verricht, maar niet is gesteld of gebleken dat de verhouding tussen hen kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst, noch dat de vordering van MiecMarketing een arbeidsovereenkomst met[A] betreft. Het voorgaande leidt er toe dat de kantonrechter zich onbevoegd moet verklaren in de zin van artikel 254 lid 4 Rv om van de vordering van MiecMarketing kennis te nemen en de zaak onder toepassing van het bepaalde in artikel 71 Rv zal moeten verwijzen naar de (gewone) voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

5.3.

De kantonrechter wijst MiecMarketing er op dat zij voor wat betreft het vervolg van de procedure niet zelf proceshandelingen kan verrichten, maar dat zij zich hierbij door een advocaat moet laten vertegenwoordigen. Voorts wijst de kantonrechter MiecMarketing er op dat het na verwijzing verschuldigde griffierecht kan worden afgeleid uit de meest recente griffierechttabellen op www.rechtspraak.nl.

5.4.

De kantonrechter wijst[A] er op dat hij voor wat betreft het vervolg van de procedure tegen MiecMarketing in persoon kan verschijnen danwel vertegenwoordigd door een advocaat. Voorts wijst de kantonrechter[A] er op dat indien hij in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat verschijnt, hij een bedrag aan griffierecht verschuldigd zal zijn, waarvan de hoogte kan worden afgeleid uit de meest recente griffierechttabellen op www.rechtspraak.nl De kantonrechter wijst[A] er tevens op dat van een persoon die onvermogend is, een lager griffierecht wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
1º. een afschrift van het besluit tot toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag om een toevoeging dan wel
2º. een inkomensverklaring van de Raad voor de Rechtsbijstand ten behoeve van vermindering van griffierechten (zonder gebruikmaking van een toevoeging).

5.5

Nu[A] niet ter zitting is verschenen, zal de kantonrechter gelet op het bepaalde in artikel 130 lid 3 Rv., aan de vermeerdering van eis zoals ter zitting gedaan, voorbijgaan. SalesFlex heeft deze vermeerdering van eis niet bij exploot aan[A] kenbaar gemaakt.

5.6.

Nu[A] geen verweer heeft gevoerd, zal de kantonrechter de vorderingen van SalesFlex toewijzen als na te melden, nu deze hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

De geboden en de rectificatie zullen derhalve uitsluitend betrekking hebben op SalesFlex (en haar personeel, opdrachtgevers, klanten, werkwijze en dergelijke).

De door SalesFlex sub 1 tot en met 3 en sub 5 gevorderde dwangsommen zullen worden verbeurd indien[A] niet binnen een week na betekening van het vonnis aan die veroordeling heeft voldaan en de gevorderde dwangsommen sub 4 zullen worden verbeurd na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gesteld op (per onderdeel) € 500,- per dag, met een maximum (per onderdeel) van € 10.000,-.[A]

5.7.

[A] zal als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De proceskosten aan de zijde van SalesFlex worden begroot op:

- explootkosten € 76,71

- griffierecht € 112,00

- salaris gemachtigde € 400,00 (2 punten x tarief € 200,00)

totaal € 588,71.

Beslissing

De kantonrechter:

Rechtdoende in kort geding

6.1. gebiedt[A] om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de publicaties en/of berichtgevingen omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke van de website http://miec.site40.net te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van

€ 10.000,-;

6.2. gebiedt[A] om binnen een week na betekening van dit vonnis de berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke op de website van Vara Kassa, Tros Radar en youtube te verwijderen op straffe van een direct opeisbare dwangsom er hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van € 10.000,-;

6.3. gebiedt[A] binnen een week na betekening van dit vonnis andere berichtgevingen en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke waarvan hij weet heeft, waaraan hij direct of indirect mee heeft gewerkt, te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van € 10.000,-;

6.4. gebiedt[A] om zich te onthouden van ieder vorm - direct en/of indirect - van publicatie en/of berichtgeving en/of uiting omtrent SalesFlex haar, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke op straffe van een, na betekening van dit vonnis, opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- per dag, met een maximum van

€ 10.000,-;

6.5. gebiedt[A] om binnen een week na betekening van dit vonnis op alle websites en/of overige media waarop hij een of meerdere berichtgeving en/of publicaties omtrent SalesFlex, haar personeel, haar opdrachtgevers, haar klanten, haar werkwijze en dergelijke heeft geplaatst een rectificatie te publiceren met de tekst: "alle uitlatingen en meldingen over SalesFlex bv, zoals vermeld in deze website/filmpje zijn niet op feiten gebaseerd. Door persoonlijke omstandigheden heb ik ten onrechte deze negatieve uitlatingen over SalesFlex bv gepubliceerd en verspreid. Mijn excuses hiervoor." op straffe van een direct opeisbare dwangsom ter hoogte van € 500,- voor iedere dag dat[A] hiermee nalatig blijft, met een maximum van € 10.000,-;

6.6. veroordeelt[A] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van SalesFlex begroot op € 588,71;

6.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.8. wijst de overige vorderingen van SalesFlex af;

6.9. verstaat dat de vordering van MiecMarketing behandeld dient te worden door de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden;

6.10. beveelt dat MiecMarketing de voortzetting van de behandeling bij exploot zal aanzeggen aan[A] tegen wie verstek is verleend, onder betekening van deze beslissing tot verwijzing;

6.11. wijst MiecMarketing er op dat zij voor wat betreft het vervolg van de procedure niet zelf proceshandelingen kan verrichten, maar dat zij zich hierbij door een advocaat moet laten vertegenwoordigen;

6.12. wijst[A] er op dat hij voor wat betreft het vervolg van de procedure in persoon kan verschijnen danwel vertegenwoordigd door een advocaat;

6.13. wijst partijen er op dat zij griffierecht verschuldigd zijn overeenkomstig hetgeen hiervoor is overwogen.

Aldus gewezen door mr. J.C.G. Leijten, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 oktober 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

c 41