Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5532

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
13-06-2013
Datum publicatie
17-09-2013
Zaaknummer
583605 / BM VERZ 13-3199
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deurwaarder als voorgestelde bewindvoerder. In aanmerking is genomen dat wettelijk gezien een deurwaarder benoemd mag worden tot bewindvoerder en in ogenschouw is genomen dat de deurwaarder onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn wettelijke taak en dat hij onderworpen is aan toezicht en tuchtrechtspraak. De kantonrechter is echter van oordeel dat niet alles wat - wettelijk gezien - mogelijk is, ook wenselijk genoemd kan worden. Temeer omdat er een (commercieel) spanningsveld bestaat tussen de (betalende) opdrachtgever(s) van de deurwaarder en de (veelal) onvermogende rechthebbenden. De schijn van belangenverstrengeling dient onder alle omstandigheden vermeden te worden.

In het onderhavige geval is het niet in het belang is van de rechthebbende om de deurwaarder te benoemen tot bewindvoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 583605 / BM VERZ 13-3199

beschikking d.d. 13 juni 2013

gegeven op het verzoek van:

[A], geboren te [plaats] op [datum],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen verzoeker.

PROCESGANG

Op 8 april 2013 heeft verzoeker een verzoekschrift met bijlagen ter griffie ingediend, strekkende tot instelling van een bewind over de goederen die hem (zullen) toebehoren.

Beschikking is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

1.

Het verzoek tot onderbewindstelling is namens [A] (hierna: rechthebbende) ingediend door [naam] van LAVG B.V. h.o.d.n. LAVG Bewindvoering. De te benoemen bewindvoerder is LAVG B.V.

2.

LAVG B.V. is een landelijk opererende deurwaarder en een groot (regionaal) opererend incassobureau. In deze hoedanigheid behartigt zij de belangen van schuldeisers en verricht zij incassoactiviteiten. Niet kan worden uitgesloten dat tot deze schuldeisers ook schuldeisers van de rechthebbende behoren. Aldus bestaat de mogelijkheid van verstrengeling van belangen. In ieder geval is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling. Deze schijn dient onder alle omstandigheden vermeden te worden.

3.

De kantonrechter heeft in aanmerking genomen dat wettelijk gezien een deurwaarder benoemd mag worden tot bewindvoerder. Zij heeft voorts in ogenschouw genomen dat de deurwaarder onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn wettelijke taak en dat hij onderworpen is aan toezicht en tuchtrechtspraak. De kantonrechter is echter van oordeel dat niet alles wat - wettelijk gezien - mogelijk is, ook wenselijk genoemd kan worden. Temeer omdat er een (commercieel) spanningsveld bestaat tussen de (betalende) opdrachtgever(s) van de deurwaarder en de (veelal) onvermogende rechthebbenden.

4.

Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat het niet in het belang is van de rechthebbende om LAVG B.V. te benoemen tot bewindvoerder.

5.

Uit de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

6.

Gezien het voorgaande zal de kantonrechter Kompas Zuidlaren B.V. benoemen tot bewindvoerder, nu zij zich brief van 6 juni 2013 bereid heeft verklaard om bewindvoerder te worden.

7.

Voorts zal de kantonrechter machtiging verlenen tot het in rekening mogen brengen van de door het LOVCK vastgestelde forfaitaire tarieven voor de werkzaamheden van de bewindvoerder en voor de met het bewind gemoeide kosten. Deze bedragen mag de bewindvoerder in gelijke maandelijkse delen bij rechthebbende in rekening brengen.

BESLISSING

De kantonrechter:

benoemt tot bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [A], geboren te [plaats] op[datum]:

Kompas Zuidlaren B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te 9471 KV Zuidlaren, Annerweg 32,

(postadres: postbus 17, 9470 AA Zuidlaren);

bepaalt dat de bewindvoerder voor haar werkzaamheden en voor de met het bewind gemoeide kosten de door het LOVCK vastgestelde forfaitaire tarieven in gelijke maandelijkse delen bij rechthebbende in rekening mag brengen.

Deze beschikking is gewezen door mr. M.A.B. Faber-Siermann, kantonrechter, en op 13 juni 2013 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: mdh

Beschikking verzonden op:

Tegen deze eindbeschikking is hoger beroep mogelijk. Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. Het hoger beroep moet worden ingesteld door een advocaat bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.