Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:5262

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14-06-2013
Datum publicatie
03-09-2013
Zaaknummer
C-17-1273601 - FJ RK 13-563
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kinderbeschermingsmaatregel, machtiging tot uithuisplaatsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Leeuwarden

clusternummer: 9587

zaak-/rekestnummer: C/17/127360 / FJ RK 13-563

beschikking van de kinderrechter d.d. 14 juni 2013

machtiging uithuisplaatsing

inzake

het verzoekschrift van de Raad voor de Kinderbescherming, verder te noemen: de raad,

met betrekking tot

de minderjarige:

[minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in de [gemeente X].

De kinderrechter merkt naast de minderjarige als belanghebbende aan:

moeder: [de moeder], gezag.

Procesverloop

Bij beschikking van de kinderrechter is de ondertoezichtstelling uitgesproken ingaande 14 juni 2013 tot 14 juni 2014.

De raad heeft op de in zijn verzoekschrift gestelde gronden verzocht een machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige af te geven.

Op 6 juni 2013 heeft moeder een brief aan de kinderrechter gestuurd.

Op 14 juni 2013 heeft de kinderrechter de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn daarbij:

namens de raad: de heer H. van der Hoef,

moeder,

vader (als informant),

[minderjarige], de minderjarige.

De kinderrechter merkt de heer [de vader], vader van [minderjarige], niet aan als belanghebbende. Vader heeft geen gezag over [minderjarige] en er is naar het oordeel van de kinderrechter geen sprake van familiy life tussen vader en [minderjarige], nu er al langere tijd geen contact is.

Motivering

De raad heeft ter onderbouwing van zijn verzoek het volgende aangevoerd. Er zijn grote zorgen over het algehele functioneren en de ontwikkeling van [minderjarige]. Er is sprake van zowel externaliserende als internaliserende gedragsproblematiek. Er is sprake van veelvuldig schoolverzuim, een game-verslaving en slechte hygiëne. De relatie tussen [minderjarige] en moeder is ernstig verstoord. [minderjarige] onttrekt zich aan het gezag van moeder en doet waar hij zin in heeft. Bij moeder is sprake van pedagogische onmacht. [minderjarige] heeft geen inzicht in zijn problematiek, waardoor hij geen motivatie op kan brengen voor verdere hulpverlening. De raad is van mening dat een machtiging tot uithuisplaatsing noodzakelijk is om de ontwikkeling van [minderjarige] veilig te stellen, nu de thuissituatie verslechterd en moeder [minderjarige] niet langer kan bieden wat hij nodig heeft.

Moeder begrijpt de zorgen van de raad over de ontwikkeling van [minderjarige]. Moeder vindt het wel moeilijk dat [minderjarige] niet meer thuis zou wonen. Moeder hoopt dat [minderjarige] dicht bij haar kan worden geplaatst, zodat hij zijn school kan afmaken en er tussen moeder en [minderjarige] contact mogelijk is.

Op grond van de verkregen inlichtingen is de kinderrechter van oordeel dat de uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Als gevolg van zijn persoonlijke problematiek heeft [minderjarige] een gestructureerde leefomgeving nodig met intensieve begeleiding en sturing, die aansluit op zijn niveau. De kinderrechter onderschrijft de zorgen van de raad over de huidige opvoedingsonmacht van moeder. Het lukt [minderjarige] en moeder niet om zelf uit de negatieve spiraal te komen. Een machtiging tot uithuisplaatsing is noodzakelijk om de gewenste doorbraak in de ontwikkeling van [minderjarige] te kunnen bewerkstelligen.

Beslissing

De kinderrechter:

verleent machtiging tot plaatsing van de minderjarige

[minderjarige], geboren op [geboortedatum] in de [gemeente X]

in een 24-uurs voorziening ingaande 14 juni 2013 tot 14 juni 2014;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. F. Kleefmann, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juni 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

(fn: 631)

Van deze beschikking kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Indien u in deze procedure bent verschenen start deze termijn op de dag van de uitspraak. Als u niet in de procedure bent verschenen kan de termijn op een latere datum beginnen. Volgens de wet bent u verplicht om voor het instellen van hoger beroep een advocaat in te schakelen. In verband met de beperkte termijn dient u zo spoedig mogelijk contact met uw/een advocaat op te nemen!

De griffier