Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:4376

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
05-07-2013
Datum publicatie
18-07-2013
Zaaknummer
2107001
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag executeur/enig erfgenaam nalatenschap en benoeming vervangend executeur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie Sneek

zaak-/rolnummer: 2107001 \ EZ VERZ 13-85

beschikking van de kantonrechter d.d. 5 juli 2013

op het verzoekschrift met voormeld zaak-/rolnummer in de nalatenschap van

[erflater] , geboren in de gemeente [geboorteplaats] op [geboortedag], overleden in de gemeente [gemeente]op [overlijdensdatum], laatst gewoond hebbende te [woonplaats 1], hierna te noemen de erflater.

Verzoekers I zijn:

1.

[verzoeker 1] ,

wonende te [woonplaats 2],

2.

[verzoeker 2]

wonende te [woonplaats 2],

3.

[verzoeker 3]

wonende te [woonplaats 2],

4.

[verzoeker 4]

wonende te [woonplaats 2],

5.

[verzoeker 5]

wonende te Warns.

Verzoekers II zijn:

a. [verzoeker 6],

wonende te [woonplaats 2], in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarigen:

[kind 1]

[kind 2],

[kind 3],

b. [verzoeker 7],

wonende te [woonplaats 2] in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarigen:

[kind 4],

[kind 5] (vooroverleden),

[kind 6],

[kind 7].

Namens verzoekers I en II -hierna ook te noemen [verzoekers]- treedt op als

gemachtigde: [verzoeker 1] (als verzoekster I sub 1 tevens procederende voor zichzelf, in persoon).

Verweerder is:

[verweerster],

hierna te noemen: [verweerster],

wonende te [woonplaats 1].

Motivering

1.

[verzoekers] hebben bij verzoekschrift, ingekomen op 13 juni 2013 verzocht dat de kantonrechter de executeur/enig erfgenaam in de nalatenschap van erflater ontslag zal verlenen en een notaris zal benoemen als vervangend executeur.

2.

Opgemerkt zij dat het bestuur van deze rechtbank bij besluit van 27 maart 2013 de behandeling van de zaken van de locatie Sneek heeft verplaatst naar de locatie Leeuwarden, met het adres Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden. Sneek blijft onderdeel van de Rechtbank Noord-Nederland, totdat de minister van Veiligheid en Justitie het besluit heeft genomen die locatie formeel te sluiten. De uitspraak in deze zaak vindt daarom te Leeuwarden plaats.

3.

De kantonrechter constateert dat reeds in 9 beschikkingen, alle gegeven naar aanleiding van verzoeken van [verzoekers] (althans verzoekers sub 1) die erop waren gericht om door hen geclaimde aanspraken jegens de nalatenschap van erflater in rechte te doen vaststellen, steeds in afwijzende zin is beslist, terwijl daartegen niet is opgekomen (dit betreft de beschikkingen, bij partijen genoegzaam bekend, d.d. 7 augustus 2009, 19 april 2010, 16 november 2010, 13 december 2010, 26 januari 2011, 18 april 2011, 10 oktober 2011, 10 januari 2012 en 16 oktober 2012). Het hieraan klevende gevolg is onder meer dat in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat [verzoekers] geen enkele aanspraak kunnen maken op de nalatenschap van erflater. Daardoor kunnen verzoeken strekkende tot vaststelling van dergelijke aanspraken niet meer inhoudelijk worden beoordeeld. [verzoekers] hebben dan ook geen belang bij het doen van verzoeken betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap.

4.

Bij beschikking van 16 april 2013, gegeven naar aanleiding van een nieuw, door [verzoekers] ingediend verzoekschrift, is reeds in gelijke zin overwogen. Daarbij heeft de kantonrechter [verzoekers] niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoeken, als in strijd met het recht. In genoemde beschikking heeft de kantonrechter er voorts op gewezen dat Nederland een gesloten systeem van rechtsmiddelen kent. Door dit systeem wordt (onder meer) het rechtsbeginsel gewaarborgd dat een rechtsstrijd op enig moment tot een einde dient te worden gebracht (litis finiri oportet). Dat thans, zoals hierboven overwogen, in rechte onherroepelijk vast staat dat [verzoekers] geen aanspraken kunnen maken op de nalatenschap van erflater, is een uitwerking van dit systeem.

5.

Gelet op de hierboven genoemde beschikkingen –in het bijzonder op de beschikking van 16 april 2013- zijn [verzoekers] uitvoerig voorgelicht omtrent het feit dat zij geen (rechtens te respecteren) belang hebben bij het doen van verzoeken betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap van erflater. Het niettemin (opnieuw) indienen van een verzoekschrift betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap door [verzoekers], zoals zij nu hebben gedaan, kan dan ook bezwaarlijk anders worden opgevat dan als een bewuste poging tot misbruik van procesrecht, althans tot omzeiling van voormeld rechtsbeginsel (dat op enig moment een rechtsstrijd dient te worden beëindigd). Een redelijke toepassing van Nederlands recht brengt naar het oordeel van de kantonrechter mee, dat de zaak moet worden afgedaan door het aanstonds niet-ontvankelijk verklaren van [verzoekers], zonder voorafgaande behandeling ter zitting en ook zonder dat de door [verzoekers] beoogde wederpartij –[verweerster]- in de procedure wordt betrokken.

6.

Opgemerkt zij dat bij beschikking van heden op gelijke gronden in gelijke zin wordt beslist op een ander -door [verzoekers] op 10 juni 2013 ingediend- verzoekschrift.

Beslissing

De kantonrechter:

verklaart [verzoekers] niet-ontvankelijk in het verzochte.

Aldus gegeven te Leeuwarden en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2013 door mr. J.E. Biesma, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c 206.