Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNNE:2013:3992

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
03-07-2013
Datum publicatie
03-07-2013
Zaaknummer
C-17-127371 - KG ZA 13-170
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad; rectificatie; verwijdering bericht van internet (nieuwsbericht op website omroep en postings internetforum); verstrekken e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/127371 / KG ZA 13-170

Vonnis in kort geding van 3 juli 2013

in de zaak van

[[M] 1],

wonende te[woonplaats 1],

eiser,

advocaat mr. [M. van Olden] te Amsterdam,

tegen

1. de stichting

STICHTING OMROP FRYSLÂN,

gevestigd te Leeuwarden,

gedaagde,

advocaat mr. O. van Oorschot te Leeuwarden,

2. [[X] 1], h.o.d.n. SILK CONSULTANCY,

wonende te[woonplaats 2],

gedaagde,

bijgestaan door mr. E.J. Postma te Surhuisterveen.

Partijen zullen hierna [[M] 1], Omrop Fryslân en [[X] 2] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [[M] 1]

 • -

  de pleitnota van Stichting Omrop Fryslân c.s.

 • -

  de pleitnota van [[X] 2].

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[[M] 1] heeft drie ondernemingen geëxploiteerd. Een daarvan betrof een evenementenbureau met de naam "[[M] 1] Events".

2.2.

[[M] 1] heeft naar zijn zeggen op enig moment, omstreeks 2008, een geldprijs van circa EUR 2.200.000,00 (de "Mega Millions Jackpot") gewonnen in een vestiging van Holland Casino's. Hij heeft hierover onder meer verklaard in een interview met Omrop Fryslân. Sindsdien wordt hij in de media betiteld als "de casinomiljonair" en inmiddels als de "ex-casinomiljonair".

2.3.

In een overzicht van Holland Casino's is vermeld op welke data en in welk casino de "Mega Millions Jackpot" in de periode van mei 2007 tot en met april 2013 is gevallen. De prijzen van circa 2 miljoen euro zijn gevallen op 24 december 2007 in Amsterdam, op 12 juli 2009 eveneens in Amsterdam en op 25 oktober 2011 in Eindhoven.

2.4.

[[M] 1] Events heeft in december 2011 een actie voor de Stichting Warchild georganiseerd. De opbrengst van deze actie bedroeg EUR 10.000,00. Warchild heeft dit bedrag tot op heden niet van [[M] 1] ontvangen.

2.5.

Bij vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 maart 2012 is [[M] 1] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. R. Bremer tot curator. In het faillisementsverslag van 1 mei 2013 wordt door de curator vermeld dat de totale schuldenlast van [[M] 1] een bedrag van EUR 952.969,07 betreft.

2.6.

[[M] 1] heeft naar aanleiding van het faillissement tegenover de Leeuwarder Courant (die hierover op 29 januari 2013 heeft gepubliceerd) verklaard dat hij failliet is gegaan omdat "zijn ex-vrouw beslag liet leggen op zijn banktegoeden." "Ik hie it jild wol, mar koe der net by."

2.7.

In een artikel van de Leeuwarder Courant van 30 januari 2013 over [[M] 1] wordt onder meer het volgende vermeld:

[[M] 1] heeft het afgelopen jaar niet gewerkt, zegt hij. Hij heeft veel gereisd, naar Curaçao, Aruba en Kreta. Waar hij dat van doet? "Ik ha, op advys, sa'n njoggentich prosint fan myn jild efterút setten doe't ik dy priis wûn hie. Ik hoech noait wer te wurkjen. (…) [[M] 1] verwacht dat het faillissement binnenkort wordt opgeheven (…). Curator Romana Bremer is aangenaam verrast door de mededeling dat er nog geld zou zijn om schuldeisers te betalen. "Want wij hebben het nog niet gevonden. (…)". Dat er voldoende geblokkeerd geld apart zou staan, is haar niet bekend. Dat het faillissement dan ook op korte termijn zou worden opgeheven, is volgens haar niet aan de orde. "Dat duurt zeker nog enkele maanden. Misschien moet u niet alles geloven wat er wordt gezegd."

2.8.

[[X] 2] is houder van de domeinnaam "www.waldnet.nl". Bij SIDN staat deze domeinnaam (nog steeds) op naam van Silk Consultancy geregistreerd. [[X] 2] is tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Waldnet.

2.9.

Op de website waldnet.nl (verder: waldnet.nl) wordt regionaal nieuws gepubliceerd en kunnen bezoekers (anoniem) reacties plaatsen op een forum onder de artikelen (zogenoemde postings).

2.10.

In een overeenkomst van 15 december 2006 tussen [[X] 2] en de Stichting Waldnet is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

Overwegende dat

- de heer [[X] 2] eigenaar is van de domeinnaam www.waldnet.nl

- de heer [[X] 2] onder die naam de nieuwssite Waldnet beheert

- de heer [[X] 2] per 1 januari 2007 om juridische en fiscale redenen het beheer van voornoemde site niet langer in zijn eenmanszaak wenst te exploiteren

- de stichting Wâldnet zich bereid heeft verklaard om per 1 januari 2007 het beheer van voornoemde site voor haar rekening te willen nemen

verklaren de onderstaande overeenkomst onder de hier na te melden voorwaarden te zijn aangegaan.

1. Met ingang van 1 januari 2007 draagt de heer [[X] 2] het gebruik van de domeinnaam en het beheer van www.waldnet.nl over aan de stichting. De stichting zal het beheer van de site voeren en zal middels vrijwilligers en/of betaalde krachten er voor zorgen dat er regelmatig nieuwe nieuwsberichten worden geplaatst en dat de site zoveel mogelijk up-to-date wordt gehouden.

2.11.

Op waldnet.nl is op 18 april 2012 een bericht gepubliceerd met de kop "Bedrijven [[M] 1] in de verkoop". Onder het bericht is een aantal postings geplaatst. Deze postings luiden, voor zover hier van belang:

jannes1 uit Uithuizen

centraal, volgens omrop Fryslan is de uitstaande schuld al opgelopen tot 150.000,-- en hebben zich al meerdere schuldeisers gemeld. Zelfs hebben 8 schuldeisers gezamenlijk een advocaat in de arm genomen. Blijft natuurlijk een raadsel hoe deze oplichter erin geslaagd is, want zo moet het zijn, banken mee te krijgen voor zijn twee horecabedrijven. T'zal de Friesland Bank wel zijn.

Stelt de overname door de Rabo wel even in een ander daglicht:-))

xandraxx81 uit Uithuizen

@ikke47 en bakje, beiden kennen jullie hem dan blijkbaar niet goed genoeg om te weten dat het een dikke oplichter is, of je steekt gewoon je kop in het zand. hoe kun je over zijn vrouw oordelen als je die niet kent. ik weet dat zij erniets mee te maken heeft. door zijn 'geweldige' praatjes trapt iedereen erin, het leven van [[M] 1] is een grote leugen, 2,2 miljoen? laat me niet lachen. had hij dat maar, dan was het misschien niet zo ver gekomen… maar ja, als je in je eigen leugens gaat geloven… knap dat je in je eentje in een jaar tijd een miljoen er doorheen jaagt. goed gedaan loser!!!

2.12.

De moeder van [[M] 1], [[Z]], heeft op 4 september 2012 de onderneming "Vedon Evenementen en Catering" (verder: Vedon) in het handelsregister laten inschrijven. Deze onderneming wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak. [[M] 1] is werkzaam (geweest) voor Vedon.

2.13.

Vedon heeft in het najaar van 2012 voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een tweetal feesten in Dokkum ("Enjoy Friss" en "het Artiestenfestijn"). De gemeente Dongeradeel (hierna: de gemeente) had hiervoor de vereiste vergunningen verleend.

2.14.

De gemeente heeft omstreeks eind oktober 2012 besloten om de vergunningen voor de hiervoor bedoelde feesten in te trekken. In een gespreksnotitie die is ondertekend door [[Z]], [[M] 1], een medewerker van de politie Fryslân en de burgemeester van de gemeente, wordt hierover - voor zover hier van belang - het volgende vermeld:

Oorzaak

Oorzaak van deze beslissing was en is gelegen in het feit dat er door diverse personen (soms bekend, soms anoniem), op diverse manieren en op diverse momenten ernstige bedreigingen zijn geuit. Deze bedreigingen raken enerzijds de openbare orde en vormen anderzijds een ernstige bedreiging voor het leven van dhr. [[M] 1] en zijn gezin. Daarnaast wordt ook de burgemeester bedreigd. Door alle drie de betrokken partijen wordt erkend dat het risico te groot is om de genoemde evenementen door te laten gaan. Enerzijds is het risico voor het verstoren van de openbare orde groot, anderzijds zijn de bedreigingen richting de familie [[M] 1] zo ernstig van aard en zo talrijk, dat voor het leven van diverse familieleden gevreesd moet worden.

Intrekken vergunning door burgemeester

Het evenement zal niet doorgaan. De burgemeester heeft dan ook op 31 oktober 2012 besloten om de reeds verleende vergunning van 8 oktober 2012 in te trekken, omdat de openbare orde en veiligheid van de bezoekers van het evenement niet voldoende gewaarborgd kan worden. Zij heeft deze beslissing genomen na het horen van de uitkomsten van het eerder genoemde overleg op 30 oktober en de adviezen van de politie en haar eigen ambtelijke ondersteuning.

2.15.

Op de website van Omrop Fryslân (www.omropfryslan.nl, hierna te noemen: omropfryslan.nl) is op 2 november 2012 uur het volgende artikel gepubliceerd:

Bedrigings feesten Dokkum nep

Zeker vier boekingskantoren die artiesten zouden leveren voor de twee afgelaste feesten volgende week in Dokkum, geloven er niets van dat de organisator van de feesten is bedreigd. Zij denken dat organisator [[M] 1] de bedreigingen heeft verzonnen omdat hij de financiën niet rond kan krijgen. Ze hebben de ervaring met [[M] 1] dat hij vaak niet of te laat betaalt. Ze hebben nu ook allemaal nog geen geld van hem gekregen. De boekingskantoren zijn gebeld door de advocaat van [[M] 1].

[[M] 1] zei dat de feesten niet door kunnen gaan omdat er was gedreigd met een bommelding. De gemeente Dongeradeel heeft de vergunning voor de feesten ingetrokken omdat wegens bedreigingen de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De meeste boekingskantoren overwegen een schadeclaim richting [[M] 1]. [[M] 1] zelf wil niet op de bedreigingen aan zijn adres reageren.

2.16.

Direct onder het hiervoor bedoelde bericht zijn twee links opgenomen. Indien men op deze links klikt zijn telefonische interviews te horen met respectievelijk de manager van de 3J's ([[M] 1] van Volendam Music B.V.) en [[N] 1] van Tribe Boekingen.

2.17.

[[M] 2] zegt in het interview - voor zover hier van belang - dat hij het sterke vermoeden heeft dat er helemaal geen bedreigingen zijn geweest en dat [[M] 1] een oplossing heeft gezocht om onder de betalingsverplichtingen uit te komen. Hij zegt dat hij dat denkt omdat [[M] 1] in het verleden betalingsproblemen heeft gehad. De betalingen gingen altijd moeizaam, er werd soms op de dag of avond van het optreden pas betaald. Hij zegt dat hij daarom de indruk heeft dat [[M] 1] de bedreigingen in scène heeft gezet.

2.18.

[[N] 2] zegt in het interview - voor zover hier van belang - dat in juni 2012 een aantal door [[M] 1] geboekte optredens niet is doorgegaan vanwege het faillissement van [[M] 1]. Hij geeft vervolgens uitleg waarom hij toch opnieuw met [[M] 1] in zee is gegaan en zegt tot slot dat hij geen geld heeft ontvangen.

2.19.

Eveneens op 2 november 2012 (een aantal uren later) is het volgende bericht op de site van Omrop Fryslân geplaatst:

[[M] 1] lilk op boekingsburo

[[M] 1] fan eveneminteburo Vedon is lilk op de boekingskantoaren dy't de bedrigingen oan syn adres net serieus nimme. Vedon soa twa feesten yn Dokkum organisearje, mar de gemeente hat dêr de fergunning foar ynlutsen. Fanwege bedrigingen kin de feiligens net garandearre wurde.

Ferskate boekingskantoaren dy't de artysten leverje soene, tinke dat Vedon en [[M] 1] de bedrigingen as ferlechje brûke, omdat se de feesten finansjeel net rûnkrije kinne. [[M] 1] ûntkent dat. Neffens him binnen de bedrigings tige serieus.

Het artikel bevat een link naar een interview met [[M] 1] van ruim tien minuten, waarin hij uitgebreid ingaat op de kwestie.

2.20.

Na 2 november 2012 heeft Omrop Fryslân geen aandacht meer besteed aan het niet doorgaan van de desbetreffende feesten in Dokkum.

2.21.

Op waldnet.nl is op 31 oktober 2012 het volgende bericht gepubliceerd:

Bedreigingen rondom festijn [[M] 1]

De feesten die [[M] 1] in november wilde organiseren in Dokkum gaan niet door. De gemeente Dongeradeel heeft de vergunning ingetrokken vanwege ernstige bedreigingen. Het gaat om de vergunning voor de feesten Enjoy Friss en het Artiestenfestijn die volgende week in Dokkum zouden plaatsvinden.

Over wie de bedreigingen heeft gedaan, wil de gemeente niets zeggen. De organisatie van het feest is in handen van Dokkumer [[M] 1]. Hij ging begin dit jaar failliet waardoor veel toeleveranciers van de feesten van vorig jaar gedupeerd werden. De nieuwe feesten zouden door het familiebedrijf Vedon worden georganiseerd waar de leiding in handen is van [[M] 1].

"Ik betreur het enorm dat wat een gezellig feest had moeten worden, nu niet door kan gaan. Maar als het om de veiligheid van bezoekers, de organisatie en artiesten gaat dan willen wij geen enkel risico nemen" aldus burgemeester Marga Waanders. De politie gaat de bedreigingen en de herkomst ervan verder onderzoeken. Eventuele dader(s) zullen in overleg met het openbaar ministerie strafrechtelijk worden vervolgd.

(…)

2.22.

Onder dit artikel zijn tientallen postings geplaatst, die - voor zover hier van belang - als volgt luiden:

zxr uit Dokkum woensdag 31 oktober 2012

20:56 uur

[[M] 1] hoeven we ook niet in Dokkum kontbroeders!

Dus als je nog een plekje voor een waardeloze hebt, je mag hem,hebben.

swittie uit Snits donderdag 1 november 2012

00:15 uur

De firma list en bedrog.

Dat ze deze beroepsleugenaar nog niet met pek en veren Dokkum uitgejaagd hebben.

Wie gelooft er nu nog in zijn luchtkastelen?

noname uit Uithuizen donderdag 01 november 2012

20:51 uur

Pseudologia fantastica is een ziekelijke,onweerstaanbare neiging om gefantaseerde belevenissen als waargebeurd te presenteren. Deze komt veel voor in samenhang met ASP (antisociale persoonlijkheidsstoornis), net als het Syndroom van Münchhausen. De Münchhauser-patiënt doet tot in detail geloven dat hij of zij een ernstige ziekte heeft. Hij is dermate overtuigend, dat hij zelfs door artsen herhaaldelijk ook serieus onderzocht wordt. Voor een pseudologisch leugenaar zelf is zijn waanwereld realiteit. Op geniale wijze sleept hij zijn hele omgeving hierin mee. Hoewel de verhalen van een pathologisch leugenaar vaak vol tegenstrijdigheden zitten, heeft hij daarvoor steeds een zeer aannemelijke verklaring. Hij is berucht om de uiterlijke schijn van oprechtheid. Bovendien bezit hij een grote overtuigingskracht. Zijn eigen rol in het verhaal is altijd is eervol en belangrijk. Hij heeft een onbeheersbaar verlangen om leugens en verhalen te vertellen; hij zal ieder middel gebruiken om die te

noname uit Uithuizen donderdag 01 november 2012

21:07 uur

Hij zal ieder middel gebruiken om die te ondersteunen, ook de middelen die zeer eenvoudig te controleren zijn

De verzinsels van de pathologische leugenaar kunnen zo uitgebreid en complex worden, dat hij er na verloop van tijd zelf in gaat geloven…

APS wordt gekenmerkt door antisociaal en impulsief gedrag. Informeel duidt men de stoornis ook wel aan met het woord psychopathie. De ASP-lijder verontachtzaamt de normen en waarden in de maatschappij en de rechten van anderen. Hij kan heel innemend en charmant zijn, maar kan ook door impulsiviteit en gebrek aan inlevingsvermogen snel in conflicten terechtkomen. De ASP'er past zich niet aan aan de sociale normen met betrekking tot wettig gedrag. Hij is impulsief, kan geen toekomstplannen maken, is snel geïrriteerd, agressief en roekeloos.

Hij verontachtzaamt de veiligheid van zichzelf en anderen. Hij vertoont een mi

noname uit Uithuizen donderdag 01 november 2012

21:16 uur

Hij heeft een onbeheersbaar verlangen om leugens en verhalen te vertellen; hij zal ieder middel gebruiken om die te ondersteunen, ook de middelen die zeer eenvoudig te controleren zijn
De verzinsels van de pathologisch leugenaar kunnen zo uitgebreid en complex worden, dat hij er na verloop van tijd zelf in gaat geloven…

APS wordt gekenmerkt door antisociaal en impulsief gedrag. Informeel duidt men de stoornis ook wel aan met het woord psychopathie. De ASP-lijder veronachtzaamt de normen en waarden in de maatschappij en de rechten van anderen. Hij kan heel innemend en charmant zijn, maar kan door impulsiviteit en gebrek aan inlevingsvermogen snel in conflicten terechtkomen. De ASP'er past zich niet aan aan de sociale normen met betrekking tot wettig gedrag. Hij is impulsief, kan geen toekomstplannen maken, is snel geïrriteerd, agressief en roekeloos.
Hij veronachtzaamt de veiligheid van zichzelf en anderen. Hij vertoont een mislukte gewetensopbouw, heeft weinig of geen schuldge

noname uit Uithuizen donderdag 01 november 2012 21:25 uur

Hij veronachtzaamt de veiligheid van zichzelf en anderen. Hij vertoont een mislukte gewetensopbouw, heeft weinig of geen schuldgevoelens en is gericht op eigen (materieel) voordeel.
Andere kenmerken: zijn prikkelbaarheid, roekeloosheid, onverantwoordelijk gedrag (schulden maken, kinderen verwaarlozen) en het ontbreken van spijtgevoelens, empathie of schuldgevoel. Zijn doel is uitsluitend om aan zijn egoïstische verlangen te voldoen.
Hij misleidt mensen, liegt herhaaldelijk of licht anderen op voor persoonlijk voordeel of plezier.Hij is doorlopend onverantwoordelijk, is niet in staat om geregeld werk te behouden en om financiële verplichtingen na te komen. Hij heeft vaak lichamelijke klachten en lijdt aan depressies.

noname uit Uithuizen vrijdag 02 november 2012

15:35 uur

Wie gelooft deze charlatan nog ? Lees mijn bovenstaand verhaal Pseudo Fantasica, uit 3 delen opgebouwd. Was te lang vandaar 3 delen

maffia66 vrijdag 02 november 2012

18:56 uur

noname uit uithuizen.uw heeft het juiste antwoord.maar als je die kopziekte hebt, moet je toch naar de psychiater.lees op www.omropfryslan.nl.. verder.want daar lees je weer een mooi wild west verhaal.daar staat dat zijn moeder met zoontje lief, de zaak vedon rund.dus alle twee maar naar de psychiater om één pilletje.om nog meer ellende te voorkomen.

maffia66 zaterdag 03 november 2012

20:57 uur

was het alleen maar administratieve reden.maar alweer de betaling niet voldaan.moeder en zoontje lief,starten voor de eerste keer wat op.en het is meteen mis.deze mensen hebben luchtkastelen.de lucht is er wel,maar het geld is er niet.dus in de boven kamer is het lang niet fris.een gouden vent, hij is nog minder dan een oud stuk ijzer,dan ben je geen cent meer waard.en zijn moeder heeft één recht en dat is het aanrecht.dit is meteen het einde,voor het hele gezin.

noname uit Uithuizen zondag 04 november 2012

07:23 uur

Naam: Vedon Evenementen & Catering
Vestigingsadres: [[N] 1]
Vestigingsplaats: [adres]
KvK-nummer: 55978967
Vestigingsnummer: 000025578928
Soort Inschrijving: Hoofdvestiging

Dit zijn de gegevens van de Kamer van Koophandel.
Is dit het adres waar Meneer [[M] 1] woont ?
Of is dit het adres van zijn familielid ?

maffia66 zondag 04 november 2012

10:59 uur

noname uit uithuizen.ik heb gehoord,dat [eiser 5] geen vaste woon en verbijf adres heeft.zo kan je alles ontduiken.de geruchten gaan dat hij daar.op de [[N] 1] onder moeder kip haar vleugels shuil houdt,lekker warm i.v.m gevaar.je zal maar [[M] 1] heten.al ben je ook geen fam,dan wordt er nog gevraagd.ben je ook fam van [eiser 1].diep triest als zo je fam naam in het nieuws komt.maar [[M] 1]"s van dichtbij,die er niks aan kunnen doen, en of een andere tak.HOUDT HET HOOFD NIET NEER GEBOGEN MAAR HOOG GEHEVEN.die familie,s allemaal heel veel sterkte toegewenst

maffia66 maandag 05 november 2012

09:48 uur

noname .dr.oetker uit kollum is [[M] 1] zelf weet wel zeker.hij krijgt het spaans benauwd denk ik,maar bang krijgt hij mij niet.ben al 2 keer op het adres [[N] 1] aan de deur geweest.er waren mensen binnen,aanbellen en weg waren ze.ik denk in schuilkelder onder gedoken.ik heb ze ook niet weer gezien,woon er heel dicht bij.volgens mij brengt er iemand geregeld voedselpaketten.ze blijven zitten denk ik tot de oorlog voorbij is.

2.23.

Bij afzonderlijke brieven van 17 mei 2013 heeft (de advocaat van) [[M] 1] Omrop Fryslân en [[X] 2] aangeschreven en hen gesommeerd om - kort gezegd - het artikel respectievelijk de postings van hun websites te verwijderen en rectificaties te plaatsen. Beide partijen hebben op deze sommaties gereageerd en meegedeeld dat zij niet van zins zijn om hieraan gevolg te geven. [[X] 2] heeft - voor zover hier van belang - meer in het bijzonder aan mr. Van Olden geschreven:

(…) Ten aanzien van uw vordering met betrekking tot de geplaatste reacties deel ik u mede dat ik de berichten niet zal verwijderen en dat ik u de gegevens van de posters van de berichten ook niet zal aanleveren. Buiten dat ik u slechts IP-adressen zou kunnen aanleveren komt u terzake geen vorderingsrecht toe.

3 Het geschil

3.1.

[[M] 1] vordert na vermeerdering van eis dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Omrop Fryslân

I gebiedt binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis het op www.omropfryslan.nl geplaatste artikel met als titel "Bedrigings feesten Dokkum nep" te verwijderen en verwijderd te houden;

II gebiedt binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis op de homepage van omropfryslan.nl - zonder dat scrollen noodzakelijk is, in een goed leesbaar lettertype met lettergrootte 12, met als aanhef "rectificatie", zonder begeleidende teksten en in een rood kader - een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst:

Op 2 november 2012 hebben wij op deze website een artikel geplaatst met de volgende aanhef: "Bedrigings feesten Dokkum nep". Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank (de voorzieningenrechter leest) Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, hebben wij dit artikel verwijderd aangezien het artikel onjuistheden bevatte en een ongeoorloofde inbreuk maakte op de eer en goede naam van de heer [eiser 1].

en wel voor de duur van dertig onafgebroken dagen;

III één en ander op straffe van een dwangson ad EUR 2.500,00 voor iedere dag dat Omrop Fryslân in gebreke is met de naleving van ieder van de ten deze op te leggen geboden;

IV veroordeelt in de kosten van het geding;

[[X] 2]

I gebiedt binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis, de op waldnet.nl geplaatste postings onder het artikel "Bedreigingen festijn [[M] 1]" te verwijderen en verwijderd te houden,

II gebiedt om onder het hiervoor bedoelde artikel een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst:

De postings onder dit artikel zijn verwijderd op last van een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. (volgt datum van het vonnis)

III gebiedt om binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis aan [[M] 1] de e-mailadressen, IP-nummers en naam/adres/woonplaatsgegevens te verstrekken van de personen die onder de namen:

- swittie

- maffia66

- zxr

- noname

op waldnet.nl onrechtmatige uitingen hebben geplaatst jegens [[M] 1];

IV gebiedt de postings van jannes1, geplaatst op 18 april 2012 om 12.30 uur, alsmede die van xandraxx81, geplaatst op 18 april 2012, 14.53 uur, te verwijderen en verwijderd te houden;

V gebiedt om binnen vijf dagen na het wijzen van dit vonnis aan [[M] 1] de e-mailadressen, IP-nummers en naam/adres/woonplaatsgegevens te verstrekken van de personen die onder de namen "jannes1" en "xandraxx81" de genoemde postings hebben geplaatst;

VI één en ander op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,00 voor iedere dag dat [[X] 2] in gebreke is met de naleving van ieder van de ten deze op te leggen geboden;

VII veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2.

Omrop Fryslân en [[X] 2] voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

ten aanzien van Omrop Fryslân

4.1.

Tussen partijen is allereerst in geschil of [[M] 1] een spoedeisend belang heeft bij het treffen van de gevorderde voorlopige voorzieningen. [[M] 1] heeft gesteld dat hij een spoedeisend belang heeft omdat het door hem als onrechtmatig bestempelde artikel nog steeds op internet is te vinden en aldus sprake is van een voortdurende onrechtmatige daad. Volgens Omrop Fryslân is niet voldaan aan het vereiste van spoedeisend belang nu ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding in kort geding reeds circa zeven maanden waren verstreken na het publiceren van het gewraakte artikel. Bovendien heeft [[M] 1] aanvankelijk verschillende keren aan de media laten weten dat hij helemaal niet zit met de aantijgingen jegens hem. Eerst begin dit jaar heeft hij in een of meerdere interviews gezegd dat hij rechtsmaatregelen wil treffen op grond van smaad, in welk verband ook de naam van Omrop Fryslân door hem is genoemd. Vervolgens heeft hij diverse maanden gewacht met het uitbrengen van een dagvaarding in kort geding, aldus Omrop Fryslân.

4.2.

De voorzieningenrechter passeert het verweer van Omrop Fryslân. Weliswaar kan aan Omrop Fryslân worden toegegeven dat [[M] 1] vrij lang heeft gewacht met het instellen van rechtsmaatregelen en niet helemaal consistent is geweest in zijn uitlatingen hieromtrent, maar dit enkele gegeven is onvoldoende om te kunnen oordelen dat [[M] 1] om die reden niet in zijn vordering kan worden ontvangen of dat de vordering reeds om die reden moet worden afgewezen. Het gaat in dit geding immers om (beweerdelijk) onrechtmatig handelen, dat nog steeds voortduurt vanwege de omstandigheid dat het om een artikel gaat dat op internet is geplaatst en dat onmiddellijk wordt aangetroffen indien de naam "[[M] 1]" wordt ingevoerd in een zoekmachine. Bovendien is de lengte van de termijn (31 oktober 2012-17 mei 2013) gedurende welke [[M] 1] heeft gewacht met het aanspreken van Omrop Fryslân op de gewraakte publicatie niet zodanig lang dat vanwege het enkele tijdsverloop het spoedeisend belang aan de vordering is komen te ontvallen.

4.3.

[[M] 1] heeft ter onderbouwing van zijn vordering kort gezegd aangevoerd dat het bericht van 31 oktober 2012 met de kop "Bedrigings feesten Dokkum nep" diverse feitelijke onjuistheden bevat. Het gaat in dit geval volgens hem om het volgende.

 • -

  [[M] 1] was niet de organisator van het evenement, maar Vedon. [[M] 1] was derhalve geen financiële verplichtingen met boekingskantoren van artiesten aangegaan, maar Vedon.

 • -

  Vedon had slechts bij twee boekingskantoren (Volendam Music B.V. en Tribe Boekingen) artiesten geboekt, en niet bij vier.

 • -

  [[M] 2] van Volendam Music B.V. speculeert er in het interview op los, maar neemt daarbij wel de nodige distantie in acht door opmerkingen te maken als "de indruk krijgen", "vermoedelijk" en "ik kan dat niet hard maken". De (onjuiste) verdachtmakingen zijn derhalve gebracht met een voorbehoud. Omrop Fryslân heeft deze nuances niet in het bericht aangebracht.

 • -

  [[N] 2] van Tribe Boekingen suggereert helemaal niets over betrokkenheid van [[M] 1] bij de bedreigingen.

 • -

  Noch [[M] 2], noch [[N] 2] hebben gezegd dat [[M] 1] "vaak niet of te laat betaalt".

 • -

  Boekingsbureau Volendam Music B.V. heeft bij brief van 26 oktober 2012 het optreden zelf geannuleerd. [[M] 1] zou dus niet eens een motief hebben gehad om de bedreigingen te verzinnen.

 • -

  De kop van het bericht betreft de grootste journalistieke uitglijder. Deze is niet tussen aanhalingstekens geplaatst, waardoor een en ander ten onrechte als feit wordt gepresenteerd. Bovendien vindt de kop geen steun in het beschikbare feitenmateriaal.

 • -

  [[M] 1] is door Omrop Fryslân niet om commentaar gevraagd alvorens het bericht werd gepubliceerd. Hij heeft op de dag van de plaatsing van het bericht zelf contact opgenomen met Omrop Fryslân en dat heeft ertoe geleid dat later op die dag een nieuw bericht is geplaatst met de tekst "[[M] 1] lilk op boekingsburo".

Omrop Fryslân heeft de stellingen van [[M] 1] gemotiveerd weersproken. Op deze verweren zal hierna worden ingegaan.

4.4.

De vorderingen van [[M] 1] houden in beginsel een beperking in van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht van Omrop Fryslân op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van Omrop Fryslân onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW.

4.5.

Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht van Omrop Fryslân op vrije meningsuiting of het recht van [[M] 1] op bescherming van zijn eer en goede naam - in het onderhavige geval het zwaarste weegt, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen. Hierbij staan twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang van [[M] 1] dat hij niet door openbare uitlatingen - via onder meer internet - wordt blootgesteld aan lichtvaardige beschuldigingen; aan de andere kant het belang van Omrop Fryslân dat zij zich in het openbaar kritisch en waarschuwend mag uitlaten over het handelen van personen om eventuele misstanden in dat verband aan de kaak te kunnen stellen.

4.6.1.

Welk van deze belangen in een gegeven geval de doorslag behoort te geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden en wel in het bijzonder van de volgende (zie HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801 en de daarop voortbordurende rechtspraak):

 1. . de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor degene op wie die uitlatingen betrekking hebben;

 2. . de ernst - bezien vanuit het algemeen belang - van de misstand welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen;

 3. . de mate waarin ten tijde van de uitlatingen deze steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal;

 4. . de inkleding van de uitlatingen, gezien in verhouding tot de onder a t/m c bedoelde factoren;

 5. . de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publicatie via de pers, in het algemeen belang het nagestreefde doel langs andere, voor de wederpartij minder schadelijke wegen met een redelijke kans op spoedig succes bereikt had kunnen worden;

 6. . het al dan niet toegepast zijn van een mogelijke beperking van het door de perspublicatie te veroorzaken nadeel voor degene die erdoor wordt getroffenl

 7. . het gezag dat derden zullen toekennen aan degene die de uitlatingen deed;

 8. . de maatschappelijke positie en publieke gedragingen van degene over wie de uitlatingen worden gedaan;

 9. . de aard en de werkwijze van de media (de mate van openbaarheid van de publicatie, de indringendheid van het betreffende medium en de werkwijze bij nieuwsgaring).

4.6.2.

De voorzieningenrechter merkt in dit verband op dat in deze afweging relatief veel gewicht toekomt aan de vraag in welke mate de verdenkingen steun vonden in het feitenmateriaal dat ten tijde van de publicatie beschikbaar was. Geconstateerd kan worden dat de verwijten die [[M] 1] aan Omrop Fryslân maakt, in essentie op deze vraag betrekking hebben. [[M] 1] stelt immers dat de uitlatingen die de beide geïnterviewden hebben gedaan ([[M] 2] en [[N] 2]) op onjuiste wijze zijn verwoord in het gewraakte artikel en wel op zodanige wijze dat dit onrechtmatig jegens hem ([[M] 1]) moet worden geacht. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

4.7.

De voorzieningenrechter volgt [[M] 1] niet in zijn stelling dat Omrop Fryslân onjuist heeft gehandeld door zijn naam in het bericht te gebruiken in plaats van de naam van de toenmalige onderneming van zijn moeder, Vedon. Weliswaar is strikt genomen juist dat Vedon de beide feesten organiseerde, maar uit de gedingstukken kan worden afgeleid dat [[M] 1] (in ieder geval) het gezicht naar buiten toe was. De voorzieningenrechter wijst in dit verband in het bijzonder op de berichtgeving van [[M] 1] op zijn Hyves-pagina, waarin onder de kop "[[M] 1]'s past events" door hem melding wordt gemaakt van de feesten in Dokkum op 9 en 10 november 2012. Voorts heeft Omrop Fryslân er terecht op gewezen dat het [[M] 1] is geweest, die - naast zijn moeder - als vertegenwoordiger van Vedon de sub 2.14. bedoelde gespreksnotitie heeft ondertekend en dat hij in de telefonische reactie die onder het bericht "[[M] 1] lilk op boekingsburo" op de website van Omrop Fryslân is geplaatst, het heeft over "wij" en "wij als organisator". Daar komt bij dat Vedon (kennelijk) dezelfde activiteiten ontplooide als voordien [[M] 1] Events. Deze onderneming organiseerde voorheen de feesten "Enjoy Friss" en "Het Artiestenfestijn". Gelet op al deze omstandigheden is het niet onbegrijpelijk en kan zelfs vanuit journalistiek oogpunt worden gebillijkt dat in plaats van de naam Vedon de naam van [[M] 1] in het bericht is gebruikt. Terzijde wordt overwogen dat de naam "[[M] 1]" ook wordt gebruikt in de kop boven het artikel op waldnet.nl dat eveneens over het afgelasten van de feesten in Dokkum gaat. [[M] 1] vordert van [[X] 2] evenwel niet dat de kop wordt gerectificeerd.

4.8.1.

Voor wat betreft de overige beweerde onjuistheden wordt voorop gesteld dat Omrop Fryslân een misstand aan de kaak heeft willen stellen, die hieruit bestaat dat er aanleiding zou (kunnen) zijn om te veronderstellen a) dat [[M] 1] destijds artiesten boekte, die hij niet of te laat betaalde en b) dat [[M] 1] mogelijk de bedreigingen in scène heeft gezet om onder betaling uit te komen. Met name dit laatste is - indien de verdenking juist zou zijn - een zwaarwegende omstandigheid. Tegelijkertijd noopt een verdenking van deze aard ook tot hoge zorgvuldigheid bij berichtgeving hieromtrent. Het ging in dit geval immers om ernstige bedreigingen, niet alleen jegens [[M] 1] en zijn gezin, maar ook jegens de burgemeester van de gemeente Dongeradeel, waarover in de pers reeds was bericht. Indien vervolgens wordt gesuggereerd dat [[M] 1] bedreigingen van dergelijke aard in scène zou hebben gezet, dient daar voldoende feitelijke grondslag voor te zijn. Dit geldt temeer nu het in dit geval om een bericht op internet gaat dat, zo lang het niet wordt verwijderd, te allen tijde beschikbaar blijft als nieuwsbron. Tegelijkertijd dient bedacht te worden dat Omrop Fryslân in het bericht slechts de visie van de geïnterviewden heeft willen weergeven. Indien [[M] 2] en Bent daadwerkelijk de uitlatingen hebben gedaan waar in het bericht melding van wordt gemaakt, dan stond het Omrop Fryslân - de kop en het achterwege laten van wederhoor hier buiten beschouwing latend - in beginsel vrij om het bericht te publiceren. [[M] 1] heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenwel terecht gesteld dat het bericht niet een (volledig) juiste weergave van de inhoud van de twee interviews is. Immers, [[M] 3] zegt over het in scène zetten van de bedreigingen (slechts) dat hij het sterke vermoeden heeft dat er helemaal geen bedreigingen zijn geweest - maar hij weet niet of dat op waarheid berust, het is een indruk - en dat [[M] 1] een oplossing heeft gezocht om onder de verplichtingen uit te komen vanwege betalingsproblemen. [[M] 2] heeft aangegeven dat hij dit denkt omdat hij in het verleden problemen heeft gehad met de betalingen van [[M] 1]. Er moest nog wel eens op de avond van het optreden betaald worden, ondanks eerdere betalingstoezeggingen, aldus [[M] 2]. [[N] 2] gaat minder ver in zijn uitlatingen en merkt enkel op dat in juni (2012) een aantal boekingen niet is doorgegaan vanwege het faillissement van [[M] 1] en dat hij in het verleden niet door [[M] 1] is betaald. Wat deze laatste opmerking betreft is het de voorzieningenrechter overigens niet duidelijk of dit ziet op de vanwege het faillissement geannuleerde optredens of om optredens die wel zijn doorgegaan, maar niet zijn betaald.

4.8.2.

Gelet op de inhoud van de interviews moet worden geconstateerd dat slechts een boekingsbureau (en niet "zeker vier") heeft gesuggereerd (en niet "geloven er niets van") dat de bedreigingen door [[M] 1] in scène zijn gezet. De tekst van het bericht is derhalve in zoverre deels feitelijk onjuist en deels tamelijk (ofwel: te) ongenuanceerd gebracht. In combinatie met de kop van het bericht, waarin zonder enig voorbehoud en ook zonder duidelijk te maken dat het om een (bovendien: onjuist) citaat gaat, wordt vermeld dat de bedreigingen "nep" zijn, wordt dan ook veel meer gesuggereerd dan op grond van de interviews gerechtvaardigd was. Hierdoor kon en kan bij het publiek gemakkelijk de indruk worden gewekt dat [[M] 1] inderdaad de bedreigingen in scène heeft gezet, terwijl de feiten daarvoor geen aanleiding gaven c.q. geven. Voorts is in dit verband niet zonder betekenis dat [[M] 1] niet in de gelegenheid is geweest om op de suggestie van [[M] 2] te reageren. Omrop Fryslân heeft weliswaar tot haar verweer aangevoerd dat zij heeft getracht om met [[M] 1] in contact te komen, maar dat zij hem niet heeft kunnen bereiken. Nog afgezien van de omstandigheid dat [[M] 1] dit betwist, valt niet in te zien waarom dit nieuws zo spoedig naar buiten moest worden gebracht dat een reactie van [[M] 1] niet meer kon worden afgewacht. Gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Omrop Fryslân onrechtmatig jegens [[M] 1] heeft gehandeld door het bericht - voor zover het op de bedreigingen ziet - te publiceren op de wijze zoals zij heeft gedaan. Gelet op aard van de bedreigingen en de ernst van de aantijging spreekt voor zich dat [[M] 1] hierdoor in zijn eer en goede naam is aangetast.

4.8.3.

De omstandigheid dat Omrop Fryslân later op de dag van publicatie van het in geding zijnde artikel [[M] 1] in de gelegenheid heeft gesteld om wél te reageren en naar aanleiding hiervan een afzonderlijk bericht heeft opgesteld met daarbij een link naar een uitgebreid interview met [[M] 1], doet aan het onrechtmatige karakter van de eerdere publicatie niet af. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe dat het bericht "[[M] 1] lilk op boekingsburo" een afzonderlijk bericht betreft, dat - afhankelijk van de vraag welke zoektermen worden gebruikt - niet zonder meer zal worden aangetroffen door gebruikers van internet die meer willen weten van de bedreigingen aan het adres van [[M] 1]. Daarmee blijft derhalve het risico bestaan dat gebruikers van internet het ene bericht wel aantreffen en het andere niet en daardoor ten onrechte in de veronderstelling (kunnen) komen te verkeren dat [[M] 1] (vermoedelijk) de bedreigingen in scène heeft gezet.

4.8.4.

Voor wat betreft de vraag of het bericht tevens feitelijk onjuist is voor zover het om het betalingsgedrag van [[M] 1] gaat, is de voorzieningenrechter van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Weliswaar is het bericht op dit punt enigszins ongenuanceerd, maar in de kern genomen is het niet onjuist. Daarbij dient bedacht te worden dat dit type webteksten bestaat uit (zeer) korte berichten, waarbij in enkele zinnen uiteen wordt gezet wat er volgens het desbetreffende medium aan de hand is. Daarbij is niet altijd ruimte voor uitgebreide nuances.

4.8.5.

Het vorenstaande leidt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat Omrop Fryslân zal worden veroordeeld tot verwijdering van het bericht voor zover het gaat om de kop en verder voor zover daarin tot uitdrukking is gebracht dat zeker vier boekingsbureau's denken dat [[M] 1] de bedreigingen in scène heeft gezet. Het staat Omrop Fryslân uiteraard vrij om een (volledig) nieuw bericht op te stellen dat wel voldoende in overeenstemming is met het beschikbare feitenmateriaal. Voorts zal Omrop Fryslân worden veroordeeld om een rectificatie te plaatsen. De voorzieningenrechter zal niet een veroordeling uitspreken conform de vordering, maar Omrop Fryslan gelasten om een rectificatie met de volgende tekst op haar website te plaatsen:

"Op 2 november 2012 hebben wij op deze website een artikel geplaatst met de volgende aanhef: "Bedrigings feesten Dokkum nep". Op last van de voorzieningenrechter hebben wij dit artikel gedeeltelijk verwijderd aangezien de kop van het artikel geen steun vond in het beschikbare feitenmateriaal ten tijde van de publicatie. Verder heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het bericht, voor zover daarin tot uitdrukking is gebracht dat zeker vier boekingsbureau's er niets van geloven dat [[M] 1] is bedreigd en dat zij denken hij de bedreigingen in scène heeft gezet om onder zijn financiële verplichtingen uit te komen, deels feitelijk onjuist is en overigens te ongenuanceerd is gebracht. Volgens de voorzieningenrechter heeft Omrop Fryslân op deze twee punten onrechtmatig jegens [[M] 1] gehandeld."

Voor het overige zal de voorzieningenrechter bepalen dat Omrop Fryslân binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis aan het gebod moet voldoen en het bericht veertien dagen conform het gevorderde op haar website moet laten staan. Gelet op het feit dat [[M] 1] geruime tijd heeft gewacht om de vordering in te stellen bestaat er geen noodzaak om binnen vijf werkdagen aan de veroordeling te moeten voldoen. Evenmin bestaan er termen om Omrop Fryslân te gebieden de rectificatie gedurende dertig dagen op de website te laten staan. Een termijn van veertien dagen moet afdoende worden geacht om een groot publiek te bereiken.

4.8.6.

De voorzieningenrechter ziet thans geen aanleiding om aan de veroordeling een dwangsom te verbinden, nu Omrop Fryslân heeft verklaard vrijwillig aan een eventuele veroordeling te zullen voldoen. Van een organisatie als de onderhavige mag verwacht worden dat zij een dergelijke toezegging ook daadwerkelijk na zal komen. Bovendien heeft [[M] 1] niet betwist dat Omrop Fryslân niet vrijwillig het vonnis na zal komen.

4.9.

Omrop Fryslân zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij worden verwezen in de kosten van het geding. Deze kosten worden vastgesteld op:

EUR 46,41 (de helft van de kosten dagvaarding)

EUR 137,00 (de helft van het griffierecht)

EUR 819,00 voor kosten advocaat

Ofwel in totaal een bedrag van EUR 1.002,41.

ten aanzien van [[X] 2]

4.10.

[[M] 1] legt aan de vorderingen jegens [[X] 2] ten grondslag dat [[X] 2], als domeinnaamhouder en beheerder van waldnet.nl, onrechtmatig jegens hem handelt door (een aantal van) de postings onder de artikelen "Bedrijven [[M] 1] gaan in de verkoop" en "Bedreiging rondom festijn [[M] 1]" niet te verwijderen. Volgens [[M] 1] zijn veel van die postings onrechtmatig jegens hem omdat deze beledigend en soms ronduit bedreigend zijn. De meest in het oog springende postings zijn afkomstig van "jannes1", "xandraxx81", "zxr", "swittie", "noname" en "maffia66". Omdat [[X] 2] eigenaar is van de website en op de inhoud van het forum aanzienlijke invloed heeft, draagt hij ten volle de verantwoordelijkheid voor de uitingen. Hij is dan ook gehouden om deze postings te verwijderen en de e-mail, IP-adressen en NAW-gegevens van de genoemde posters aan hem te verstrekken, aldus [[M] 1]. Voorts vordert hij dat [[X] 2] wordt geboden om alle andere postings onder het artikel "Bedreiging rond festijn [[M] 1]" ook te verwijderen.

4.11.1.

[[X] 2] heeft allereerst tot zijn verweer aangevoerd dat [[M] 1] de verkeerde partij heeft gedagvaard. Volgens [[X] 2] had [[M] 1] de Stichting Waldnet moeten dagvaarden omdat de stichting de website beheert en dus over de inhoud van de website gaat. [[X] 2] is enkel eigenaar van de domeinnaam en hij heeft deze ter beschikking gesteld van de stichting. Slechts het bestuur van de stichting kan besluiten tot het al dan niet vrijgeven van IP-adressen en/of het verwijderen van postings.

4.11.2.

Dit verweer faalt. Alhoewel uit een overeenkomst van 15 december 2006 afgeleid kan worden dat [[X] 2] het beheer van de website heeft overgedragen aan de Stichting Waldnet laat dit onverlet dat [[X] 2], althans Silk Consultancy, nog steeds de domeinnaamhouder is. Bovendien heeft [[M] 1] er terecht opgewezen dat [[X] 2] zelf de sommatiebrief van mr. Van Olden van 17 mei 2013 heeft beantwoord en daarin met geen woord heeft gerept over de omstandigheid dat hij in privé niet in staat en/of onbevoegd zou zijn om postings van waldnet.nl te verwijderen. In tegendeel, [[X] 2] heeft deze brief geheel vanuit de "ik-vorm" geschreven. Bij deze stand van zaken acht de voorzieningenrechter dan ook voldoende aannemelijk dat [[X] 2] bevoegd is en het ook feitelijk in zijn macht heeft om de postings te verwijderen.

4.12.

[[X] 2] heeft voorts het spoedeisend belang bij de vorderingen jegens hem betwist. De voorzieningenrechter verwerpt, onder verwijzing naar hetgeen ten aanzien van het spoedeisend belang bij de vorderingen tegen Omrop Fryslân is overwogen, dit verweer ten aanzien van de postings onder het artikel "Bedreiging rondom festijn [[M] 1]". Voor zover het gaat om de postings die onder het artikel "Bedrijven [[M] 1] in de verkoop" zijn geplaatst overweegt de voorzieningenrechter dat [[X] 2] terecht tot zijn verweer heeft aangevoerd dat [[M] 1] dermate lang heeft gewacht met het instellen van een vordering (het artikel dateert van 18 april 2012, de eisvermeerdering is aangekondigd op 17 juni 2013) dat bezwaarlijk kan worden geoordeeld dat in zoverre een onmiddellijke voorziening bij voorraad is geïndiceerd, wat er verder ook zij van de omstandigheid dat het om een (beweerde) voortdurende onrechtmatige daad zou gaan. Desalniettemin ziet de voorzieningenrechter om proceseconomische redenen aanleiding om de vordering ook ten aanzien van deze twee postings inhoudelijk te beoordelen.

4.13.

[[X] 2] heeft als laatste formele verweer opgeworpen dat de vorderingen van [[M] 1] niet door hemzelf, maar door de curator ingesteld hadden moeten worden. Ook ten aanzien van dit verweer wordt [[X] 2] niet gevolgd. Gelet op het bepaalde in artikel 25 Faillissementswet en de aard van de vordering kon deze door [[M] 1] zelf worden ingesteld. De omstandigheid dat [[M] 1] de eventueel uit te spreken hoofdveroordeling versterkt wil zien met een veroordeling tot betaling van een dwangsom alsmede een proceskostenveroordeling vordert staat daaraan ook niet in de weg. Overigens staat in dit geding niet ter beoordeling of mogelijk te verbeuren dwangsommen alsmede een eventuele proceskostenveroordeling al dan niet in de boedel valt, zodat dit onderwerp verder onbesproken kan worden gelaten.

4.14.1.

Voor wat betreft de vraag of [[X] 2] onrechtmatig jegens [[M] 1] handelt door te weigeren de postings te verwijderen overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Voorop wordt gesteld dat in deze zaak niet ter discussie staat dat [[X] 2] geen beroep toekomt op artikel 6:196c lid 4 BW. Niet in geschil is immers dat de postings weliswaar door degenen die over een account bij waldnet.nl beschikken min of meer automatisch op de website worden geplaatst, maar daar staat tegenover dat uit berichten op de website blijkt dat de redactie soms discussies sluit en geen nieuwe berichten toelaat. [[X] 2] heeft bovendien ter zitting verklaard dat in de praktijk ook wel eens een bericht wordt verwijderd indien daarvoor aanleiding bestaat. [[M] 1] heeft daarom terecht gesteld dat [[X] 2] als websitehouder volledig verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. Ook hier gaat het derhalve om een botsing van twee fundamentele rechten, namelijk aan de zijde van waldnet.nl om het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) en aan de zijde van [[M] 1] het recht op bescherming van zijn eer en goede naam en op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. In beginsel heeft een ieder immers het recht op vrijheid van meningsuiting, ook in berichten die op internetfora worden geplaatst. Indien er echter sprake is van dusdanig ernstige beschuldigingen die leiden tot reputatieschade van concrete personen, kan dit onrechtmatig worden geoordeeld en aan sancties worden onderworpen. Weliswaar gaat het hier om berichten van derden, maar nu waldnet.nl een platform biedt voor het plaatsen van dergelijke berichten, kan zij onder omstandigheden toch onrechtmatig handelen door berichten die de eer en goede naam aantasten van een bepaalde persoon, niet van de website te verwijderen en door te weigeren om gegevens als IP-adressen en NAW-gegevens te verstrekken (zie HR 25 november 2005, NJ 2009, 550).

4.14.2.

De voorzieningenrechter tekent hierbij aan dat het een ervaringsregel is dat in berichten op internetfora als waldnet.nl de nuance regelmatig ver te zoeken is en dat betwijfeld kan worden of de (anonieme) posters wel altijd over voldoende feitelijke achtergrondinformatie beschikken om hierop hun nog wel eens ongezouten mening te kunnen baseren. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op "digitale borrelpraat", hetgeen ook algemeen bekend mag worden verondersteld. Dit brengt mee dat niet al te snel tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd. Een dergelijke website is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat zonder meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In het geval van [[M] 1] gaat het in essentie om de vraag of hij moet tolereren dat hij in diverse postings als "oplichter" wordt weggezet. De voorzieningenrechter volgt [[M] 1] in zijn stelling dat de bewijslast voor de juistheid van dit verwijt niet op hem rust, maar op degenen die dergelijke verwijten aan zijn adres maken. Daar staat tegenover dat [[M] 1] veelvuldig in de media is geweest en daarin uitlatingen heeft gedaan die op zijn minst twijfel doen rijzen aan de juistheid daarvan. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de omstandigheid dat - zoals [[X] 2] op goede gronden heeft betoogd - er duidelijk reden is voor twijfel over het antwoord op de vraag of hij daadwerkelijk een groot bedrag, althans EUR 2.200.000,00, in de Mega Millions Jackpot heeft gewonnen. [[X] 2] heeft immers gemotiveerd tot zijn verweer aangevoerd dat [[M] 1] niet een van de personen is geweest die in de periode vanaf mei 2007 een bedrag in deze orde van grootte heeft gewonnen en [[M] 1] heeft er vervolgens voor gekozen om ter zitting de juistheid van dit verweer niet inhoudelijk te betwisten. Ook mag opmerkelijk genoemd worden dat [[M] 1] - volgens zijn uitlatingen in de Leeuwarder Courant van 30 januari 2013 - nog zou beschikken over negentig procent van zijn in het casino vergaarde vermogen en dit op een geblokkeerde bankrekening zou hebben gestort, terwijl hij sinds 27 maart 2012 in staat van faillissement verkeert en de curator de schuldenlast vooralsnog heeft vastgesteld op een bedrag van bijna EUR 1.000.000,00. Uit het bewuste krantenartikel blijkt dat de curator naar haar zeggen de bankrekening waar [[M] 1] op doelt niet heeft aangetroffen, hetgeen ook niet voor de hand ligt gelet op het voortduren van de faillietverklaring. [[M] 1] heeft - ook niet desgevraagd - ter zitting zijn eerdere uitlatingen op dit punt niet nader willen onderbouwen. Ten slotte is er - zonder hier naar volledigheid te willen streven - nog het voorbeeld van de actie ten behoeve van Warchild, die - naar niet in geschil is - het toegezegde bedrag van EUR 10.000,00 niet van [[M] 1] heeft ontvangen. Wat hier verder ook van moge zijn, in ieder geval kan geconstateerd worden dat aan [[M] 1] een bepaald beeld kleeft en wel in die zin dat bij het publiek wellicht niet geheel zonder enige grond het beeld kon ontstaan dat hij fantaseert, althans de feiten en omstandigheden waarover hij verhaalt fors aandikt, en toezeggingen niet nakomt (niet na kan komen). Onder deze omstandigheden is het in het algemeen niet zonder meer onrechtmatig te noemen dat hij op waldnet.nl in minder vleiende bewoordingen wordt omschreven. De beoordeling van de vorderingen jegens [[X] 2] zal mede tegen deze achtergrond dienen plaats te vinden. Ten aanzien van de vorderingen wordt als volgt overwogen.

4.14.3.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vorderingen die zien op het bericht "Bedrijven [[M] 1] in de verkoop" niet voor toewijzing in aanmerking komen. De postings van "jannes1" en "xxandra81" kunnen gelet op het vorenstaande en mede gelet op de context waarin zij zijn gedaan, niet als onrechtmatige uitlatingen worden aangemerkt. Deze postings maken deel uit van een discussie op waldnet.nl die betrekking heeft op het faillissement van [[M] 1] en de twijfels over de vraag of hij wel daadwerkelijk miljonair is (geweest). De bewuste postings kunnen in het licht van het vorenstaande niet als onnodig grievend worden aangemerkt, ook al wordt hierin [[M] 1] aangeduid als "(dikke) oplichter". De vordering tot verwijdering zal daarom worden afgewezen, terwijl voor de toewijzing van de vordering tot het verstrekken van de gevraagde gegevens evenmin termen aanwezig zijn.

4.14.4.

De vordering tot verwijdering van alle postings onder het bericht "Bedreiging rondom festijn [[M] 1]" stuit reeds af op de omstandigheid dat deze vordering veel te algemeen is. Niet valt - zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt - in te zien waarom al deze berichten als onrechtmatig jegens [[M] 1] zouden moeten worden bestempeld.

4.14.5.

Voor wat betreft de specifieke postings is de voorzieningenrechter van oordeel dat de berichten van "zxr" en "swittie" evenmin als onrechtmatig jegens [[M] 1] kunnen worden aangemerkt, hoezeer ook kan worden vastgesteld dat deze posters zich van grof en/of beledigend taalgebruik hebben bediend. De vrijheid van meningsuiting dient hier, gelet op de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, te prevaleren. De voorzieningenrechter verwijst voor de context naar hetgeen hiervoor is overwogen.

4.14.6.

De vorderingen ten aanzien van de postings van "noname" zullen evenmin worden toegewezen. De berichten die door deze poster op 1 november 2012 zijn geplaatst alsmede het bericht dat op 2 november 2012 door hem of haar om 15:35 uur is geplaatst hebben allemaal betrekking op een uiteenzetting over pseudologica fantastica (wat daar verder ook van zij) en borduren voort op en/of sluiten aan bij eerdere postings die ingaan op de twijfels omtrent het realiteitsgehalte van uitlatingen van [[M] 1]. Zoals hiervoor al vaker overwogen kunnen deze berichten niet als onrechtmatig jegens hem worden bestempeld. Het bericht dat "noname" op 4 november 2012 heeft geplaatst is evenmin onrechtmatig nu het hier om openbare informatie - kennelijk afkomstig uit de registers van de Kamer van Koophandel - gaat.

4.14.7.

De berichten van "maffia66" zijn daarentegen naar het oordeel van de voorzieningenrechter wél onrechtmatig jegens [[M] 1]. Deze berichten gaan (veel) verder dan het enkel "meediscussiëren" over de handel en wandel van [[M] 1] en zijn ronduit diffamerend en bedreigend te noemen. [[X] 2] handelt dan ook onrechtmatig jegens [[M] 1] door te weigeren om deze berichten te verwijderen en de bij hem (beschikbare) gegevens over deze poster niet aan [[M] 1] te willen verstrekken. De vordering tot verwijdering en het verwijderd houden van deze postings zal daarom worden toegewezen. Voorts zal de vordering tot het plaatsen van een bericht onder het artikel worden toegewezen voor zover het om de postings van "maffia66" gaat. Tot slot zal ook de vordering tot het verstrekken van het e-mailadres, het IP-nummer, de naam en woonplaats van deze poster worden toegewezen. Uit de door [[X] 2] overgelegde gegevens (zie productie 3) blijkt niet dat hij de beschikking heeft over de adressen (anders dan de woonplaats) van personen die een account aanmaken bij waldnet.nl. De vordering zal in zoverre worden afgewezen. De voorzieningenrechter zal [[X] 2] voor het nakomen van de vorderingen een ruimere termijn toekennen dan door [[M] 1] is gevorderd, nu [[M] 1] geruime tijd heeft gewacht met het instellen van zijn vorderingen jegens [[X] 2].

4.14.8.

De voorzieningenrechter zal, zoals gevorderd, de veroordelingen versterken met een dwangsom. Deze zal worden bepaald op een bedrag van EUR 250,00 per dag, met een maximum van EUR 5.000,00, per afzonderlijke overtreding. Dit bedrag vormt naar het oordeel van de voorzieningrechter een voldoende prikkel tot nakoming van de veroordeling.

4.15.

Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld en slechts een beperkt deel van de vordering van [[M] 1] zal worden toegewezen, zal de voorzieningenrechter de proceskosten compenseren op de wijze zoals in het dictum te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

ten aanzien van Omrop Fryslân

5.1.

gebiedt Omrop Fryslân om binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis het op omropfryslan.nl geplaatste artikel "Bedrigings feesten Dokkum nep" gedeeltelijk te verwijderen en verwijderd te houden en wel voor zover het gaat om de kop van het artikel en verder voor zover daarin tot uitdrukking is gebracht dat zeker vier boekingsbureau's denken dat [[M] 1] de bedreigingen in scène heeft gezet;

5.2.

gebiedt Omrop Fryslân binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis op de homepage van omropfryslan.nl - zonder dat scrollen noodzakelijk is, in een goed leesbaar letterype met lettergrootte 12, met als aanhef "rectificatie", zonder begeleidende teksten en in een rood kader - een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst:

"Op 2 november 2012 hebben wij op deze website een artikel geplaatst met de volgende aanhef: "Bedrigings feesten Dokkum nep". Op last van de voorzieningenrechter hebben wij dit artikel gedeeltelijk verwijderd aangezien de kop van het artikel geen steun vond in het beschikbare feitenmateriaal ten tijde van de publicatie. Verder heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het bericht, voor zover daarin tot uitdrukking is gebracht dat zeker vier boekingsbureau's er niets van geloven dat [[M] 1] is bedreigd en dat zij denken hij de bedreigingen in scène heeft gezet om onder zijn financiële verplichtingen uit te komen, deels feitelijk onjuist is en overigens te ongenuanceerd is gebracht. Volgens de voorzieningenrechter heeft Omrop Fryslân op deze twee punten onrechtmatig jegens [[M] 1] gehandeld."

en wel voor de duur van veertien onafgebroken dagen vanaf het moment van plaatsing van de rectificatie;

5.3.

veroordeelt Omrop Fryslân in de proceskosten, aan de zijde van [[M] 1] vastgesteld op een bedrag van in totaal EUR 1.002,41:

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

ten aanzien van [[X] 2]

5.6.

gebiedt [[X] 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de berichten van "maffia66" onder het bericht "Bedreiging rondom festijn [[M] 1]" op waldnet.nl te verwijderen en verwijderd te houden;

5.7.

gebiedt [[X] 2] om - binnen een dag nadat de berichten door hem zijn verwijderd - onder het in 5.6. bedoelde artikel een bericht te plaatsen met de tekst:

"De postings van "maffia66" onder dit artikel zijn verwijderd op last van een vonnis van de voorzieningerechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, van 3 juli 2013."

5.8.

gebiedt [[X] 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het e-mailadres, het IP-nummer en de naam en woonplaats van "maffia66" aan [[M] 1] te verstrekken;

5.9.

verbindt aan de (afzonderlijke) veroordelingen onder 5.6, 5.7. en 5.8. een dwangsom van EUR 250,00 per dag voor iedere dag dat [[X] 2] in gebreke is met de naleving van dit vonnis, met een maximum van (per afzonderlijke overtreding)

EUR 5.000,00;

5.10.

compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.11.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2013.