Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:6743

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-08-2022
Datum publicatie
30-08-2022
Zaaknummer
C/15/304237 / HA ZA 20-398
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Uitlaten over de te benoemen deskundige en de vragen aan de deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats [plaats 2]

zaaknummer / rolnummer: C/15/304237 / HA ZA 20-398

Vonnis van 3 augustus 2022

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats 1],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. A. Kotan te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde],

wonende te [plaats 2],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OG SERVICES B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. R. Gijsen te Maastricht.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] c.s. genoemd worden. Gedaagden in conventie, eisers in reconventie, zullen afzonderlijk [gedaagde] en OG Services genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 30 maart 2022

 • -

  het B16-formulier van [eiser] met daarin het verzoek om vonnis te wijzen

 • -

  de akte van [gedaagde] c.s. met daarin het verzoek om vonnis te wijzen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

2.1.

Bij tussenvonnis van 30 maart 2022 (hierna: het tussenvonnis) heeft deze rechtbank partijen opgedragen nader overleg te voeren, waarna zij aan de rechtbank moesten laten weten of zij de procedure wilden voortzetten. Daarbij heeft de rechtbank kenbaar gemaakt dat als zij een rol moet spelen in die afwikkeling, dit naar het zich laat aanzien, de vorm zal krijgen van de benoeming van een deskundige vereffenaar, die op basis van een door de rechtbank te geven opdracht de vereffening van de vennootschap ter hand zal nemen.

De zaak is naar de rol verwezen voor akte uitlaten partijen. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

2.2.

Vervolgens hebben beide partijen de rechtbank verzocht om vonnis te wijzen, omdat er geen overleg tussen hen is geweest dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke afwikkeling van de vennootschap.

Benoeming deskundige

2.3.

Zoals al aangekondigd bij tussenvonnis van 30 maart 2022 zal de rechtbank een deskundige vereffenaar gaan benoemen. De rechtbank is voornemens om aan de deskundige te vragen om, voor zover nodig in overleg met de financieel adviseurs van partijen, de boekhouding van de vennootschap te (re)construeren tot een zodanig niveau dat deze de basis kan vormen voor vereffening van de vennootschap. Daarbij zal de deskundige in ieder geval gevraagd worden om een slotbalans op te stellen en de rechtbank te adviseren over de vast te stellen wijze van afrekening. Bij dit advies dient de te benoemen deskundige het tussenvonnis van 30 maart 2022 als uitgangspunt te nemen, in het bijzonder de beslissing onder 2.10 van dat vonnis, inhoudende dat de door [eiser] aan de vennootschap gefactureerde arbeid bij de afwikkeling als kostenpost van de vennootschap moet worden beschouwd.

2.4.

Beide partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk uit te laten over de hiervoor beschreven opdracht.

De rechtbank verzoekt partijen om in de akte verder:

 1. een beschrijving te geven van de bij partijen aanwezige financiƫle stukken van de vennootschap en de mate van (on)volledigheid daarvan, zodat inzichtelijk wordt welke stukken mogelijk gereconstrueerd moeten worden door de deskundige om een slotbalans te kunnen opstellen,

 2. zich, bij voorkeur eenstemmig, uit te laten over de achtergrond en persoon van de aan te zoeken deskundige. De procedure kan aanzienlijk versneld worden als partijen eensluidend een deskundige voordragen die onafhankelijk en voldoende deskundig is,

 3. aan te geven welke vragen de rechtbank aan de deskundige zou moeten stellen, met daarbij een voorstel over de formulering van die vragen,

De rechtbank zal de zaak daartoe verwijzen naar de rol van 31 augustus 2022.

2.5.

Het voorschot voor de kosten van het onderzoek van de deskundige zal over partijen gelijkelijk verdeeld worden. Partijen zullen daarom ieder de helft van het voorschot moeten betalen.

2.6.

In afwachting van de te nemen aktes zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

bepaalt dat de zaak weer op de rol van woensdag 31 augustus 2022 zal komen voor het nemen van een akte door beide partijen over:

 1. de bij partijen aanwezige financiƫle stukken en de mate van (on)volledigheid daarvan,

 2. de achtergrond en de persoon van de te benoemen deskundige,

 3. mogelijk aan de deskundige te stellen vragen,

(zoals weergegeven onder 2.4),

3.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 3 augustus 2022.1

1 type: 1589 coll: