Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:6481

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
21-07-2022
Datum publicatie
26-07-2022
Zaaknummer
C/15/329998 / KG ZA 22-362
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Geschil tussen buren. Misbruik van recht. De voorzieningenrechter heeft K veroordeeld om hooibalen (een lange rij van 2 hooibalen hoog en 37 hooibalen breed) van zijn perceel weiland te verwijderen. De hooibalen zijn dusdanig voor de woning en de tuin van H opgesteld dat het vrije uitzicht van H op de landerijen vrijwel geheel is weggenomen. Deze opstelling dient geen enkel redelijk doel. Dat K de hooibalen juist daar en op deze wijze heeft opgesteld om zijn steun te betuigen aan de actievoerende boeren in Nederland vindt de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. Ook het verweer van Y dat hij de hooibalen niet elders op zijn percelen weiland kon plaatsen in verband met de verkeersveiligheid volgt de voorzieningenrechter niet. K had er heel goed voor kunnen kiezen om de hooibalen parallel aan het fietspad of in een andere hoek van het weiland te plaatsen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal mondelinge uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/329998 / KG ZA 22-362

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van 21 juli 2022

in de zaak van

1 [H]

,

eisers,

advocaat: mr. W.J.M. Loomans te Hoorn,

tegen

[K]

,

gedaagde,

advocaat: mr. J. van Groningen te Middelharnis.

Partijen worden hierna [H] en [K] genoemd.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank en vervolgens ter plaatse van [adres] ter behandeling van een vordering in kort geding.

Tegenwoordig zijn mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter, en mr. N. Bakker, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen [H] , bijgestaan door mr. Loomans, en [K] , bijgestaan door mr. Van Groningen.

Partijen hebben hun standpunten nader uiteengezet, de advocaten mede aan de hand van pleitnotities die zij hebben overgelegd.

Partijen hebben antwoord gegeven op de vragen die de voorzieningenrechter heeft gesteld.

De zitting wordt geschorst voor beraad door de voorzieningenrechter. Na hervatting van de zitting deelt de voorzieningenrechter mee dat hij de situatie ter plaatse wil bekijken.

De zitting is voortgezet ter plaatse van [adres] . De voorzieningenrechter heeft na de beoordeling ter plaatse medegedeeld dat hij direct mondeling uitspraak zal doen.

De voorzieningenrechter wijst het volgende vonnis.

MONDELING VONNIS

1 De gronden van de beslissing

1.1.

Partijen zijn buren. [H] wonen aan de [adres] , en [K] woont even verderop aan de [adres]. [K] bezit een aantal percelen weiland (groot 25.275 m2 ) gelegen bij de woningen van partijen. Op 20 juni 2022 heeft [K] in grijs plastic verpakte ronde hooibalen geplaatst in de hoek van perceel 5703, voor de tuin en de woning van [H] Het gaat om een rij van 2 hooibalen hoog en ongeveer 37 hooibalen breed. Hierdoor is evenwijdig aan de woning van [H] een lange ‘muur’ ontstaan van 2.40 meter hoog. [K] heeft op 12 juli 2022 de woorden “steun de boeren” op de hooibalen gespoten. De hooibalen staan haaks op een fietspad dat naast het perceel ligt.

1.2.

[H] vorderen na wijziging van eis ter zitting - kort weergegeven - dat de voorzieningenrechter [K] zal veroordelen om de hooibalen te verwijderen en elders op zijn land op te slaan op zodanige wijze dat deze niet meer het uitzicht vanuit de woning en tuin van [H] belemmeren, en [K] te verbieden om in de toekomst een muur van al dan niet gestapelde hooibalen te plaatsen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [K] in de proceskosten. Volgens [H] heeft [K] de hooibalen vlak voor hun woning geplaatst om hen te pesten en maakt [K] hierdoor misbruik van recht.

1.3.

[K] heeft verweer gevoerd, waarop hierna (voor zover van belang) zal worden ingegaan.

1.4.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een ordemaatregel op zijn plaats is en zal daarom de gevorderde verwijdering van de hooibalen toewijzen. Daartoe is het volgende redengevend.

1.5.

[K] is al jarenlang eigenaar van de percelen weiland. Hij verspreidt de hooibalen gewoonlijk (met uitzondering van een incident in 2017) over het land en voert deze vervolgens vrij kort na het hooien af en plaatst ze bij zijn woning. [K] heeft geen plausibele verklaring gegeven voor zijn besluit om dit jaar een groot aantal hooibalen vlak voor de woning van [H] te plaatsen. Weliswaar is het planologisch toegestaan om hooibalen op het perceel weiland op te slaan en dienen omwonenden als [H] een dergelijk agrarisch gebruik te aanvaarden, maar gelet op de lengte en hoogte van de rij hooibalen (zie de afbeelding hiervoor) en de periode die de hooibalen voor de woning van [H] zijn geplaatst, moet de handelwijze van [K] worden gekwalificeerd als misbruik van recht. Immers, de voorzieningenrechter heeft ter plaatse kunnen zien dat de hooibalen op een dusdanige wijze zijn opgesteld dat vanuit de woning en vanuit tuin van [H] hun vrije uitzicht op de landerijen vrijwel geheel is weggenomen. Deze opstelling dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen enkel redelijk doel.

Dat [K] de hooibalen juist daar en op deze wijze heeft opgesteld om zijn steun te betuigen aan de actievoerende boeren in Nederland, vindt de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. Dat geldt temeer, nu [K] de tekst ‘steun de boeren’ pas op de hooibalen heeft aangebracht nadat [H] hem op 12 juli 2022 hebben gesommeerd tot verwijdering van de hooibalen en rechtsmaatregelen hebben aangekondigd. Voor zover wel sprake zou zijn van een serieuze protestuiting, dan volgt de voorzieningenrechter niet het verweer van [K] dat hij de hooibalen niet elders op zijn percelen weiland kon plaatsen in verband met de verkeersveiligheid op het naastgelegen fietspad. [K] had er heel goed voor kunnen kiezen om een aantal hooibalen parallel aan het fietspad of in een andere hoek van het weiland te plaatsen.

1.6.

De voorzieningenrechter zal de vordering dan ook toewijzen als na te melden. Het gevorderde verbod voor de toekomst zal worden afgewezen omdat dit onvoldoende bepaalbaar is. De gevorderde dwangsom zal uit oogpunt van proportionaliteit worden gemaximeerd als na te melden.

1.7.

[K] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

2 De beslissing

De voorzieningenrechter:

2.1.

veroordeelt [K] om binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis de twee rijen hoog gestapelde ‘muur’ van ronde hooibalen tegenover de achterzijde van de woning en de tuin van [H] te verwijderen en verwijderd te houden en deze hooibalen op zodanige afstand en op zodanige plaats op te slaan dat de hooibalen niet meer het uitzicht vanuit de woning en tuin van [H] belemmeren;

2.2.

bepaalt dat [K] een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per dag(deel) dat hij in gebreke blijft met de nakoming van de veroordeling onder 2.1., met een maximum van
€ 100.000,-;

2.3.

veroordeelt [K] in de proceskosten, tot heden aan de zijde van [H] begroot op € 441,43 voor verschotten en op € 1.016,- aan salaris advocaat;

2.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

2.5.

wijst af hetgeen anders of meer is gevorderd;

Deze mondelinge uitspraak is gedaan door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2022.