Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:6412

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-07-2022
Datum publicatie
26-07-2022
Zaaknummer
C/15/329124 / KG ZA 22-296
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Inbreuk op handelsnaam. Verbod om de inbreukmakende handelsnaam te voeren voor vestiging die is geopend binnen afstand 200 meter van gebruiker oudste handelsnaam omdat dit leidt tot verwarring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/329124 / KG ZA 22-296

Vonnis in kort geding van 22 juli 2022 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEXT FATFREEZE CLINICS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. J.B.M. Swart te Almere,

tegen

[gedaagde] ,

h.o.d.n. FIRST FATFREEZE CLINICS,

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. B. Coskun te Amsterdam.

Eiseres zal hierna ‘Next Fatfreeze’ genoemd worden. Gedaagde zal hierna ‘First Fatfreeze’ of [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties;

 • -

  de aanvullende producties van de zijde van Next Fatfreeze;

 • -

  de producties van de zijde van First Fatfreeze;

 • -

  de mondelinge behandeling;

 • -

  de pleitnota van de advocaat van Next Fatfreeze;

 • -

  de pleitnota van de advocaat van First Fatfreeze.

1.2.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 15 juli 2022 zijn verschenen namens Next Fatfreeze de heer [betrokkene 1] en mevrouw [betrokkene 2], bijgestaan door

mr. Swart voornoemd, en namens First Fatfreeze [gedaagde], bijgestaan door mr. Coskun voornoemd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Next Fatfreeze is een onderneming gevestigd in, onder andere, Amsterdam, aan de Zeilstraat 36 H, die zich bezig houdt met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. Cryolipolyse is een methode om (menselijk) vet te verwijderen door middel van koelingstechnieken. In de volksmond wordt deze methode ook wel ‘vet bevriezen’ genoemd. De handelsnaam Next Fatfreeze is op 2 augustus 2019 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.2.

[gedaagde] oefent haar onderneming, First Fatfreeze, uit in de vorm van een eenmanszaak. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat [gedaagde] vermeld met haar huwelijksnaam ‘[naam]’. First Fatfreeze houdt zich eveneens bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. Zij heeft een vestiging in Rotterdam en sinds enige tijd ook een vestiging in Amsterdam aan de Amstelveenseweg 222. [gedaagde] heeft haar handelsnamen, waaronder de naam ‘First Fatfreeze Clinics’, op 13 november 2019 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.3.

Next Fatfreeze heeft First Fatfreeze op 22 april 2022 aangeschreven en haar verzocht haar handels- en domeinnamen aan te passen en de handels- en domeinnaam First Fatfreeze Clinics niet meer te voeren.

First Fatfreeze heeft noch op deze brief, noch op een rappel van 4 mei 2022 gereageerd.

3 Het geschil

3.1.

Next Fatfreeze vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. First Fatfreeze veroordeelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de door First Fatfreeze gevoerde handelsnaam, zijnde ‘First Fatfreeze’, waaronder de domeinnaam https://firstfatfreeze.nl/, de e-mailadressen eindigend

op @firstfatfreeze.nl en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze, zijnde ‘Next Fatfreeze’, te staken en gestaakt te houden;

II. First Fatfreeze veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de

door First Fatfreeze gevoerde handelsnaam, zijnde ‘First Fatfreeze’, en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van

Next Fatfreeze, zijnde ‘Next Fatfreeze’, uit te (laten) schrijven uit het handelsregister van

de Kamer van Koophandel en deze uitgeschreven te houden;

III. First Fatfreeze veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van het hiervoor onder I. en II. gevorderde, te vermeerderen met € 500,00 voor iedere dag of deel daarvan dat First Fatfreeze met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het bevel of de bevelen in gebreke blijft, e.e.a. met een maximum van € 50.000,00;

IV. First Fatfreeze veroordeelt in de kosten van dit geding van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente;

V. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

3.2.

First Fatfreeze voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1.

Het meest verstrekkende verweer van First Fatfreeze is dat Next Fatfreeze geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. First Fatfreeze heeft gesteld dat Next Fatfreeze al nagenoeg drie jaar bekend is met het bestaan van de handelsnaam First Fatfreeze, en het logo en de domeinnaam van First Fatfreeze. Next Fatfreeze heeft er evenwel drie jaar mee gewacht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze handelsnaam door First Fatfreeze.

Dit verweer faalt. Next Fatfreeze heeft verklaard dat er eerder geen reden was om op te treden tegen First Fatfreeze omdat First Fatfreeze haar onderneming in Rotterdam dreef. Nu First Fatfreeze sinds kort ook in Amsterdam een vestiging heeft, en wel binnen 200 meter van de vestiging van Next Fatfreeze, bestaat er verwarringsgevaar bij het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Next Fatfreeze hiermee voldoende onderbouwd dat zij een spoedeisend belang heeft.

Handelsnaam

4.2.

Next Fatfreeze heeft haar vorderingen primair gegrond op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) en gesteld dat First Fatfreeze met de handelsnaam First Fatfreeze (Clinics) inbreuk maakt op de door haar gevoerde handelsnaam Next Fatfreeze (Clinics).

4.3.

Artikel 5 Hnw bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Verder is van belang dat de keuze voor een bepaalde handelsnaam geen exclusief recht geeft op het gebruik daarvan, maar dat de wet, in het belang van het publiek en in het belang van de oudste gebruiker, wel bescherming biedt tegen misleiding (artikelen 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (artikelen 5 en 5a Hnw).

4.4.

First Fatfreeze heeft in de eerste plaats gesteld dat Next Fatfreeze geen beroep toekomt op een oudere handelsnaam omdat Next Fatfreeze de handelsnaam pas in maart 2022 is gaan voeren, terwijl niet is onderbouwd dat de (oudere) handelsnaam is ingebracht in de onderneming van Next Fatfreeze. In reactie hierop heeft Next Fatfreeze aangevoerd dat de onderneming die onder de naam Next Fatfreeze wordt gevoerd enige jaren geleden is gestart als een vennootschap onder firma en dat deze in maart 2022 is omgezet naar een besloten vennootschap maar dat dezelfde personen nog actief zijn in de onderneming en dat de onderneming en de gevoerde handelsnaam zijn ingebracht in de besloten vennootschap. Dit is door First Fatfreeze onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de handelsnaam door Next Fatfreeze al ver voor maart 2022 werd gevoerd. De omstandigheid dat de onderneming die aanvankelijk werd gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma is omgezet naar een besloten vennootschap doet daar niet aan af.

4.5.

First Fatfreeze heeft verder gesteld dat zij haar handelsnaam al langer voert dan Next Fatfreeze, namelijk al sinds mei 2019, omdat zij vanaf dat moment bezig was met het doen van research. Zij heeft verklaard dat zij vanaf juni/juli 2019 al klanten heeft gesproken en influencers heeft benaderd, maar dat zij op dat moment nog niet over de benodigde machines beschikte en pas in november 2019 zover was dat zij haar eenmanszaak en handelsnaam daadwerkelijk heeft ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. [gedaagde] heeft verklaard dat zij eind 2019 eerst in [plaats] is begonnen, dat zij vanaf november 2020 ook in Rotterdam actief was en dat zij zich eind 2021 ook in Amsterdam heeft gevestigd.

4.6.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat op grond van artikel 1 Hnw onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven; het gaat dus om de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Bij de vraag of sprake is van een handelsnaam is de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, voor First Fatfreeze op 13 november 2019 en voor Next Fatfreeze 2 augustus 2019, niet van doorslaggevend belang. Niet aannemelijk is evenwel geworden dat [gedaagde] haar onderneming al was gestart voordat de onderneming van Next Fatfreeze was gestart. De voorzieningenrechter licht dit hieronder toe.

4.7.

[gedaagde] heeft betoogd dat zij de naam Firts Fatfreeze Clinics al in mei 2019 voerde, maar uit haar stellingen volgt dat zij in mei 2019 bezig was met research en dat zij toen nog geen machines en dus ook geen klanten had. Feitelijk was [gedaagde] toen dus nog niet actief als onderneming. Dat [gedaagde] naar eigen zeggen in deze periode al wel klanten sprak en influencers benaderde maakt dit niet anders. Om aan te tonen dat een handelsnaam gevoerd wordt (en voldoende is ingeburgerd bij het relevante publiek), is immers meer nodig dan het delen van een voornemen om een onderneming te starten.

4.8.

Dat First Fatfreeze in mei 2019, en ook in oktober 2019, nog niet was gestart met haar onderneming wordt bevestigd door de volgende door Next Fatfreeze overgelegde (Instagram) chatberichten tussen [gedaagde] en Next Fatfreeze uit oktober 2019:

20 oktober 2019 ([gedaagde])

Gefeliciteerd met je zaak! Hoop ooit als een klant langs te komen voor mijn love handles. Geven jullie ook cursussen over deze behandelingen?
Ik heb hier helemaal geen ervaring mee…. maar heb altijd gewild om dit te leren laat me weten als je wat voor mij kan betekenen zou het super fijn vinden.

Bedankt

22 oktober 2019 (Next Fatfreeze)

Hi! Bedankt voor jouw bericht. Helaas bieden wij op dit moment geen cursussen aan. Wellicht in de toekomst! Volg onze pagina @nextfatfreezeclinics voor verdere ontwikkelingen! (…)

22 oktober 2019 ([gedaagde])

(…) bedankt voor je snelle reactie, zou ik een afspraak voor mijn love handles kunnen maken

22 oktober 2019 (Next Fatfreeze)

Hi, Tuurlijk kan dat. Wij zijn vanaf 1 november officieel open (…)

22 oktober 2019( Next Fatfreeze)

(…) de afspraak staat erin! Woensdag 13 november om 09.30 uur

22 oktober 2019 ([gedaagde])

(…)

Hoelang duurt zo een behandeling

(…)

30 oktober 2019 ([gedaagde] in reactie op een post van Next Fatfreeze)

Leuke spannende momenten mijn droom is ook om ooit zo een clinic te kunnen openen geniet er van en heel veel succes.

4.9.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt uit deze reeks berichten af te leiden dat [gedaagde] zich ook in oktober 2019 nog aan het oriënteren was, terwijl Next Fatfreeze per 1 november 2019 daadwerkelijk haar vestiging in Amsterdam opende voor het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt dit onder meer uit de mededelingen van [gedaagde] ‘ik heb hier helemaal geen ervaring mee’ en ‘mijn droom is ook om ooit zo een clinic te kunnen openen’. In het licht van deze chatberichten heeft [gedaagde] in ieder geval onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op dat moment al (langer) actief was onder de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ met een onderneming gericht op cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen. Dat zij zich op dat terrein eventueel aan het oriënteren was, al dan niet met gebruikmaking van de naam First Fatfreeze, maakt dit oordeel niet anders.

4.10.

First Fatfreeze heeft verder nog gesteld dat in voornoemde chatberichten haar logo en haar handelsnaam ‘First Fatfreeze Clinics’ al zichtbaar waren voor Next Fatfreeze, maar dit is door Next Fatfreeze betwist en door First Fatfreeze niet nader onderbouwd, zodat hieraan voorbij gegaan wordt. Echter, ook al zouden het logo en de (latere) handelsnaam van First Fatfreeze al zichtbaar zijn geweest in deze chatberichten dan maakt dat nog niet dat sprake was van rechtmatig voeren van een handelsnaam voor een onderneming zoals hiervoor omschreven, waarmee Next Fatfreeze rekening diende te houden.

4.11.

Verder heeft First Fatfreeze aangevoerd dat de vorderingen van Next Fatfreeze moeten worden afgewezen omdat sprake is van een beschrijvende handelsnaam en dat bescherming van beschrijvende handelsnamen slechts kan worden ingeroepen voor zover de handelsnaam door het relevante publiek wordt herkend als de handelsnaam van de onderneming. Zij benadrukt dat ‘Fatfreeze Clinics’ zuiver beschrijvend is en dat ‘First’ en ‘Next’ twee geheel verschillende woorden zijn, die ook niet gemonopoliseerd kunnen worden. First Fatfreeze heeft gesteld dat zij met ‘First’ wil aangeven dat zij de beste is en de beste service en nazorg biedt. Als eventueel verwarringsgevaar toe te rekenen valt aan het louter beschrijvende karakter van de handelsnaam is er in beginsel geen grond om het gebruik van een jongere handelsnaam te verbieden, aldus – samengevat – First Fatfreeze.

4.12.

Next Fatfreeze heeft benadrukt dat het haar expliciet niet gaat om de overeenstemmende bestanddelen ‘Fatfreeze’ en ‘Clinics’, maar alleen om het bestanddeel ‘First’ in combinatie met ‘Fatfreeze’ tegenover haar eigen bestanddeel ‘Next’ in combinatie met ‘Fatfreeze’, en dat het haar uitsluitend te doen is om het gebruik van deze handelsnaam voor de vestiging van [gedaagde] in Amsterdam. Bij de beoordeling zal de voorzieningenrechter dit dus tot uitgangspunt nemen.

4.13.

Next Fatfreeze heeft gesteld dat door het gebruik van ‘First’ tegenover ‘Next’ in combinatie met het bestanddeel ‘Fatfreeze’ de suggestie wordt gewekt dat ‘First’ de voorganger is van ‘Next’ en dat de ondernemingen gelieerd zijn, wat niet juist is. Verder heeft zij verklaard dat die suggestie nog eens wordt versterkt doordat First Fatfreeze haar winkel in Amsterdam heeft gevestigd op circa 160 meter van de winkel van Next Fatfreeze en dat in combinatie met de uitstraling en inrichting van de winkel, het gebruikte logo, de kleurstelling en het lettertype van de website, gevaar voor verwarring te duchten valt bij het relevante publiek. Dit verwarringsgevaar heeft zich volgens Next Fatfreeze ook al verwezenlijkt. Ter onderbouwing van die laatste stelling heeft Next Fatfreeze verschillende e-mails en andere berichten overgelegd waaruit blijkt dat er bij verschillende mensen sprake is geweest van verwarring.

4.14.

First Fatfreeze heeft aangevoerd dat deze e-mails uitsluitend ‘geronseld’ zijn voor deze procedure en daarom niet geloofwaardig zijn, maar de voorzieningenrechter volgt haar niet in dit betoog. Uit de overgelegde e-mails blijkt dat er bij verschillende personen in ieder geval in de periode vanaf februari 2022 verwarring is ontstaan over de vraag of de vestigingen van Next Fatfreeze en First Fatfreeze in Amsterdam gelieerd zijn aan elkaar of dat anderszins sprake is van een en dezelfde onderneming. Dat klanten van Next Fatfreeze hun kennelijk eerder uitgesproken verwarring hierover mogelijk vervolgens nog op verzoek van Next Fatfreeze in een e-mail hebben vastgelegd, maakt nog niet dat die e-mails ongeloofwaardig zouden zijn en niet bruikbaar zouden zijn om de verwarring bij het relevante publiek in deze kortgedingprocedure aan te tonen. In dit verband constateert de voorzieningenrechter dat bij een aantal e-mails facturen zijn overgelegd om aannemelijk te maken dat het om echte klanten gaat.

4.15.

De voorzieningenrechter overweegt naar aanleiding van het verweer van First Fatfreeze dat sprake is van een beschrijvende handelsnaam het volgende. Tussen partijen is niet in geschil dat de bestanddelen ‘Fatfreeze’ van beide handelsnamen louter beschrijvend zijn voor de door Next Fatfreeze en First Fatfreeze aangeboden diensten. Dit gegeven brengt evenwel niet met zich dat aan de handelsnaam Next Fatfreeze geen bescherming toekomt. Uit het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2021 over de bescherming van beschrijvende handelsnamen (ECLI:NL:HR:2021:269, Dairy Partners) volgt namelijk dat ook aan (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnamen bescherming kan toekomen op grond van artikel 5 Hnw. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.

4.16.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat voldoende aannemelijk is dat Next Fatfreeze al langer actief is op de markt in de branche en haar handelsnaam al langer voert dan First Fatfreeze (zie hiervoor, onder 4.5 tot en met 4.10), zodat Next Fatfreeze de oudere handelsnaam is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is verder – gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van beide ondernemingen en de plaats waar de vestigingen waar het in deze procedure om gaat gevestigd zijn, en met inachtneming van het belang van de ‘vrijhoudingsbehoefte’ – voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ in Amsterdam verwarring tussen de ondernemingen van Next Fatfreeze en First Fatfreeze bij het relevante publiek te duchten is, zodat het gebruik van de handelsnaam First Fatfreeze voor de vestiging van First Fatfreeze in Amsterdam een inbreuk op de handelsnaam van Next Fatfreeze als bedoeld in artikel 5 Hnw oplevert. De voorzieningenrechter licht dit hieronder toe.

4.17.

De handelsnaam ‘Next Fatfreeze’ heeft door het beschrijvende bestanddeel ‘Fatfreeze’ een zwak onderscheidend vermogen. Het kenmerkende element van deze handelsnaam is vooral het gebruik van het éénlettergrepige Engelse woord ‘Next’ in combinatie met ‘Fatfreeze’. De handelsnaam ‘First Fatfreeze’ wijkt, door de combinatie van het éénlettergrepige Engelse woord ‘First’ in combinatie met ‘Fatfreeze’ zowel visueel, auditief als begripsmatig slechts in geringe mate af van de handelsnaam ‘Next Fatfreeze’. Het gaat in deze zaak verder om twee winkels die gevestigd zijn in Amsterdam, binnen een afstand van 200 meter van elkaar, die zich allebei bezig houden met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen en zich daarmee richten op dezelfde potentiële klantenkring. Verder bestaat er in opbouw en vormgeving gelijkenis tussen de gebruikte logo’s:

en

Ook geeft de uitstraling van de balies in de winkels, die van buitenaf zichtbaar zijn, een vergelijkbare totaalindruk:

en:

Daarnaast komen ook de stijl en de kleurstelling van de websites:

en

in een bepaalde mate overeen. Al deze omstandigheden bij elkaar leiden ertoe dat door het gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ voor de onderneming van First Fatfreeze bij het publiek in de regio Amsterdam de indruk wordt gewekt dat de (Amsterdamse) vestigingen van de ondernemingen van Next Fatfreeze en First Fatfreeze op enigerlei wijze aan elkaar geliëerd zijn, zodat er in zoverre en met inachtneming van de ‘vrijhoudingsbehoefte’ verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw te duchten is bij het publiek in de regio Amsterdam. Dat zich ook daadwerkelijk verwarringsgevaar heeft voorgedaan heeft Next Fatfreeze bovendien met de door haar overgelegde berichten (van een sollicitant, een influencer en klanten) aannemelijk gemaakt.

4.18.

Het oordeel dat het gebruik door First Fatfreeze van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ verwarringwekkend is wordt niet anders doordat andere ondernemingen in de branche het bestanddeel ‘Fatfreeze’ ook gebruiken in hun aankondigingen of als onderdeel van hun handelsnaam, omdat dát gebruik steeds geschiedt met een duidelijk van ‘Next’ afwijkende andere naam of aanduiding, zodat daarom geen verwarring bij het publiek zal ontstaan.

4.19.

De vorderingen van Next Fatfreeze omtrent de handelsnaam zijn derhalve toewijsbaar voor zover First Fatfreeze de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of door het gebruik van de combinatie ‘First Fatfreeze’ slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze (zoals ‘First Fatfreeze Clinics), gebruikt voor haar vestiging in Amsterdam op de wijze als hierna in de beslissing zal worden vermeld. De daarbij te vermelden termijn voor nakoming komt de voorzieningenrechter redelijk voor.

Domeinnaam en e-mailadressen

4.20.

Next Fatfreeze heeft onder meer gevorderd om First Fatfreeze te verbieden gebruik te maken van de domeinnaam https://firstfatfreeze.nl/ en van de e-mailadressen eindigend op @firstfatfreeze.nl. Zij heeft gesteld dat ook hierdoor verwarring bij het relevante publiek ontstaat, opnieuw gelet op de combinatie van de vestigingsplaats, de kleurstelling en stijl van de website, dezelfde aangeboden dienstverlening en de gelijke doelgroep.

4.21.

First Fatfreeze heeft niet betwist dat de domeinnaam en e-mailadressen door First Fatfreeze worden gebruikt voor haar website, maar betwist dat er sprake is van enige verwarring en benadrukt dat zij niet is benaderd door klanten hierover. Zij heeft ook in dit verband benadrukt dat ‘First’ en ‘Next’ geheel verschillende woorden zijn en dat zij met ‘First’ wil aangeven dat zij de beste is en de beste service en nazorg biedt.

4.22.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bedoelde domeinnaam en daaraan gekoppelde e-mailadressen van First Fatfreeze een identificatiefunctie hebben en ter onderscheiding van de onderneming van First Fatfreeze worden gebruikt. First Fatfreeze gebruikt deze domeinnaam en e-mailadressen dus als handelsnaam. Zoals hiervoor is overwogen is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw door het gebruik van de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ voor de vestiging in Amsterdam. Dit verwarringsgevaar bestaat dus ook voor zover de domeinnaam en de

e-mailadressen waarin die handelsnaam is verwerkt worden gebruikt voor de vestiging van First Fatfreeze in Amsterdam. Uit het gegeven oordeel over de inbreuk op de handelsnaam volgt dat [gedaagde] geen gebruik mag maken van deze domeinnaam en e-mailadressen voor haar vestiging in Amsterdam en dus op haar website onder de domeinnaam https://firstfatfreeze.nl/ niet mag verwijzen naar die vestiging in Amsterdam. Bovendien mag zij de e-mailadressen eindigend op ‘@firstfatfreeze.nl’ niet gebruiken voor de vestiging in Amsterdam. Een en ander op de wijze als hierna in de beslissing zal worden vermeld.

Uitschrijven handelsnaam uit het handelsregister

4.23.

Next Fatfreeze vordert verder nog dat First Fatfreeze wordt veroordeeld de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ of iedere andere (handels)naam die identiek is of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam ‘Next Fatfreeze’ uit te schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Desgevraagd heeft zij verklaard dat het haar gaat om het gebruik van het bestanddeel ‘First’ in combinatie met ‘Fatfreeze’ en om de verwarring die dit oplevert door het gebruik ervan voor de vestiging Amsterdam.

4.24.

Inbreuk op de handelsnaam van Next Fatfreeze is in dit kort geding uitsluitend aan de orde en ook uitsluitend aannemelijk geworden voor zover de handelsnaam ‘First Fatfreeze’ wordt gebruikt voor de vestiging van First Fatfreeze in Amsterdam. Om die reden is deze vordering van Next Fatfreeze te ruim geformuleerd en als zodanig niet toewijsbaar. Wel is toewijsbaar, als het mindere dat in het meerdere besloten ligt, dat [gedaagde] in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij de handelsnaam ‘First Fatfreeze’, of enige andere handelsnaam die identiek is aan of door het gebruik van de combinatie ‘First Fatfreeze’ slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze (zoals ‘First Fatfreeze Clinics), niet mag verwijzen naar haar vestiging in Amsterdam. Dit brengt met zich dat First Fatfreeze deze handelsnamen niet mag noemen in een registratie waarin ook (het adres van) haar Amsterdamse vestiging wordt vermeld.

Onrechtmatige daad

4.25.

Gelet op het bovenstaande komt de voorzieningenrechter niet toe aan de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Next Fatfreeze.

Dwangsommen

4.26.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding de gevorderde dwangsom te matigen op de wijze als hierna in de beslissing zal worden vermeld.

Proceskosten

4.27.

Next Fatfreeze heeft veroordeling gevorderd van First Fatfreeze tot betaling van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft een bedrag gevorderd van

€ 3.639,- aan advocaatkosten en heeft hiervan een specificatie overgelegd. Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding als bedoeld in de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Het door Next Fatfreeze gevorderde bedrag blijft binnen de bandbreedte van het tarief dat redelijk wordt geacht voor een eenvoudig kort geding als vermeld in bedoelde Indicatietarieven in IE-zaken, zodat dit bedrag kan worden toegewezen. Vermeerderd met de kosten van de dagvaarding en van het vastrecht komt dit in totaal op een bedrag van:

dagvaarding € 110.39

vastrecht € 676,00

salaris advocaat € 3.639,00

Totaal € 4.425,39

4.28.

De gevorderde wettelijke rente over deze kosten is toewijsbaar op de wijze als hierna in de beslissing te vermelden.

4.29.

De gevorderde veroordeling in de nakosten, alsmede de wettelijke rente over de nakosten, is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot, een en ander op de wijze als hierna in de beslissing te vermelden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt First Fatfreeze om binnen 2 weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de door First Fatfreeze gevoerde handelsnaam ‘First Fatfreeze’, waaronder de domeinnaam https://firstfatfreeze.nl/, de e-mailadressen eindigend op @firstfatfreeze.nl, en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of door het gebruik van de combinatie ‘First Fatfreeze’ slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze, zoals ‘First Fatfreeze Clinics’, voor de vestiging van de onderneming van [gedaagde] aan de [adres] Amsterdam te staken en gestaakt te houden;

5.2.

veroordeelt First Fatfreeze om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de door haar gevoerde handelsnaam ‘First Fatfreeze’ en iedere andere (handels)naam die identiek is aan of door het gebruik van de combinatie ‘Firts Fatfreeze’ slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Next Fatfreeze, zoals ‘First Fatfreeze Clinics’, uit te (laten) schrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor zover dit verwijst naar de vestiging van de onderneming van [gedaagde] in Amsterdam aan de [adres] en deze uitgeschreven te houden;

5.3.

veroordeelt First Fatfreeze tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,00 voor iedere overtreding van de veroordelingen in 5.1 en 5.2 vermeld, te vermeerderen met € 500,00 per dag of dagdeel dat First Fatfreeze na ommekomst van de genoemde termijnen met de gehele of gedeeltelijke nakoming daarvan in gebreke blijft, met een maximum van de te verbeuren dwangsommen van € 25.000,00;

5.4.

veroordeelt First Fatfreeze tot betaling aan Next Fatfreeze van € 4.425.39 aan proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

veroordeelt First Fatfreeze in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 163,-- aan salaris advocaat,

- te vermeerderen met een bedrag van € 85,-- aan salaris advocaat, indien betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en First Fatfreeze niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf 14 dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

5.7.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2022.1

1 type: 1155 coll: