Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:5579

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-06-2022
Datum publicatie
25-07-2022
Zaaknummer
9887557
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Omvang processtukken. De kantonrechter stelt, onder verwijzing naar de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 3 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:824), eiseres in de gelegenheid bij nader te nemen akte korter van stof te zijn. Eiseres vordert nl. van VVE schadevergoeding wegens een lekkage en herstel van een vijftal gebreken. Ze brengt daartoe twee dagvaardingen uit van – in totaal – ongeveer 2000 pagina’s; 225 producties en 6 kilo papier.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 9887557 \ CV EXPL 22-2524 TvW

Uitspraakdatum: 22 juni 2022

Vonnis in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [plaats 1]

eiseres, verder te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. T. Slinger

tegen

de vereniging [VVE] plaatselijk bekend [adres] (even) te [plaats 2]

gevestigd te [vestigingsplaats]

gedaagde, verder te noemen: [VVE]

gemachtigde: mr. Th.C.J. Kaandorp

1 Het procesverloop

1.1.

[eiseres] heeft bij dagvaarding van 13 mei 2022 een vordering tegen [VVE] ingesteld. De zaak staat voor antwoord.

1.2.

[eiseres] heeft bij dagvaarding van 25 februari 2022 een andere vordering tegen [VVE] ingesteld (9887557 \ CV EXPL 22-2524). Hierin heeft [VVE] al geantwoord. Bij brief van 24 mei 2022 heeft [eiseres] om voeging van beide zaken gevraagd.

2 De motivering

2.1.

Voordat de kantonrechter enige andere beslissing neemt in een van beide zaken, oordeelt hij als volgt.

2.2.

[eiseres] stelt al sinds 2019 vochtproblemen te ondervinden in haar appartement, en stelt dat de VVE nalatig is (geweest) deze vochtproblemen te verhelpen. [eiseres] vordert in een tweetal procedures van de VVE

  • -

    Schadevergoeding n.a.v. de vochtproblemen, en

  • -

    herstel van een vijftal gebreken.

2.3.

Mr. Slinger treedt voor ARAG namens [eiseres] op. Zij heeft in deze zaken twee dagvaardingen met producties uitgebracht. De kantonrechter gaat er schattenderwijs van uit dat deze elk ongeveer 1000 pagina’s beslaan. De zaak ter zake van de schadevergoeding telt 48 pagina’s dagvaarding, bevat 155 producties en weegt 3 kilo. De zaak ter zake van het herstel telt 23 pagina’s dagvaarding, bevat 70 producties, en weegt ook 3 kilo.

2.4.

Dit kan zo niet. Een van de belangrijkste taken van een rechtsbijstandverlener is de zaak op de voor de beslissing relevante punten, helder en begrijpelijk weergeven. In de beperking toont zich in deze de meester.

2.5.

Daarbij ziet de kantonrechter ook in dit dossier onder meer de vergissing – die hij steeds vaker ziet – dat iedere in het dossier gewisselde e-mail voor de te nemen beslissing van belang zou zijn. Zonder een andere toelichting dan een samenvatting daarvan te geven, worden ontelbare e-mails over de kantonrechter uitgestort. In deze dagvaarding bestaan randnummers 5 t/m 68 (dat zijn de eerste 10 pagina’s van de dagvaarding) uit een opsomming van gewisselde correspondentie tussen eiseres en gedaagde, compleet met een zakelijke samenvatting van elke communicatie. De relevantie hiervan blijft echter duister, nu de betekenis voor het geschil onvermeld blijft. Voor zover is beoogd de onwil van de wederpartij aannemelijk te maken had een stelling ook volstaan.

2.6.

Door voorgaande handelwijze heeft mr. Slinger gehandeld in strijd met hetgeen een goede procesorde betaamt.

2.7.

De rechtspraak wordt onevenredig belast door processtukken waarbij onvoldoende redactie heeft plaatsgevonden op wat voor de beslissing ter zake doet. Daarbij komt dat onnodig lange processtukken net zo belastend zijn voor de wederpartij en dat regulering van de omvang kan bijdragen aan een gelijke mate van toegang tot de rechter van de partijen in een geschil. De kantonrechter overweegt daarbij dat hij in iedere individuele zaak, door toepassing van de eisen van een goede procesorde, door het nemen van alle beslissingen die nodig zijn voor een goed verloop van de procedure (art. 19 lid 2 Rv) en uit hoofde van zijn taak te waken tegen onredelijke vertraging van de procedure (art. 20 lid 1 Rv), beperkingen kan stellen aan de omvang van processtukken1.

2.8.

De kantonrechter zal zich in deze zaak van zijn wakende taak kwijten.

2.9.

[eiseres] zal in de gelegenheid worden gesteld, op de rol 4 weken na heden, in beide zaken een akte te nemen, waarin in maximaal 10 pagina’s per zaak,
- de relevante feiten;
- de grondslag van de vordering2, en
- de onderbouwing daarvan,
helder en beknopt worden besproken. Daarbij kan worden volstaan met verwijzing naar de (nummering van de) reeds overgelegde producties. Deze hoeven niet andermaal te worden overgelegd.

2.10.

Voor deze aktes geldt een minimale lettergrootte in een courant lettertype (zoals Times New Roman, Courier of Arial) van 11 punten (voetnoten 9 punten) en een minimale regelafstand van 1, met marges boven, onder, links en rechts van ten minste 2,5 cm op A4-formaat.

2.11.

Bij gebreke hiervan zal de kantonrechter doen wat hem geraden voorkomt.

2.12.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

stelt [eiseres] in de gelegenheid om in de onderhavige procedure een akte te nemen zoals in rechtsoverweging 2.9. en 2.10. omschreven.

3.2.

uitstel voor het indienen van voormelde aktes wordt [eiseres] in beginsel niet verleend.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.S. Reid en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

1 ECLI:NL:HR:2022:824

2 ECLI:NL:GHAMS:2022:1460