Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2022:5089

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
13-06-2022
Datum publicatie
22-06-2022
Zaaknummer
C/15/328259 / HA RK 22-89
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

heropening vereffening - doorhaling hypotheek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2022-0182
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rekestnummer: C/15/328259 / HA RK 22-89

Beschikking van 13 juni 2022

in de zaak van

[Verzoeker] ,

wonende te [plaats],

verzoeker,

advocaat mr. E.S.R. Ester te Hillegom.

Verzoeker wordt hierna [Verzoeker] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ontvangen op de rechtbank op 20 mei 2022.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot heropening van de vereffening van de ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KM Beheer B.V., laatstelijk statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer (hierna: KM Beheer) en benoeming van een vereffenaar als bedoeld in artikel 2:23c van het Burgerlijk Wetboek (BW).

2.2.

[Verzoeker] voert hiertoe het volgende aan. Bij de voorbereidingen voor de overdracht van een appartement met auto-opstelplaats (kadastraal bekend [plaats] [kadaster nummer 1] en [plaats] [kadaster nummer 2]) is gebleken dat deze registergoederen (hierna: de appartementsrechten) nog zijn belast met een hypothecaire inschrijving ten behoeve van KM Beheer. [Verzoeker] is de eigenaar van deze appartementsrechten. [Verzoeker] was de laatste directeur-groot aandeelhouder (DGA) van KM Beheer. De schuld waarvoor de hypothecaire zekerheden zijn gevestigd, is afgelost. Verzuimd is evenwel de hypotheekinschrijvingen door te halen. Om doorhaling alsnog te bewerkstelligen is heropening van de vereffening noodzakelijk.

3 De beoordeling

3.1.

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat op 21 juni 2021 is geregistreerd dat KM Beheer B.V. is opgehouden te bestaan omdat er met ingang van 19 maart 2021 geen bekende baten meer aanwezig waren.

3.2.

Indien na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen (artikel 2:23c BW). Naar het oordeel van de rechtbank kan de heropening van de vereffening met een analoge toepassing van artikel 2:23c lid 1 BW ook worden bevolen in een geval als het onderhavige, waar om de uitvoering van bepaalde rechtshandelingen mogelijk te maken, het tijdelijk herleven van de rechtspersoon is vereist. [Verzoeker] heeft zijn belang hierbij voldoende onderbouwd.

3.3.

Op grond van het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om het verzoek toe te wijzen, met benoeming van [Verzoeker] tot vereffenaar.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

heropent de vereffening van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KM Beheer B.V., laatstelijk statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer,

4.2.

benoemt [Verzoeker], wonende [adres] [plaats], tot vereffenaar,

4.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J. Bellaart en in het openbaar uitgesproken op
13 juni 2022.1

1 Conc.: 1289