Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:8634

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15-01-2021
Datum publicatie
28-12-2021
Zaaknummer
8723657 \ WM VERZ 20-824
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WAHV. Uit de overgelegde stukken volgt dat de snelheid is gecontroleerd met een voor de meting geteste en op de voorgeschreven wijze gebruikte radarsnelheidsmeter met daaraan gekoppelde fotoapparatuur. De daarmee geconstateerde snelheid bedroeg 77 kilometer per uur. Het dossier bevat ook een foto van de gedraging. Op de foto is het voertuig van betrokkene te zien met kenteken 04-XR-ND. In de databalk onder de foto staat de gemeten snelheid van 77 km/h. Als tijdstip waarop de foto is genomen staat 01:53:16 aangegeven. Er is geen reden om aan de juistheid van de gegevens in het zaakoverzicht of de flitsfoto te twijfelen. Naar het oordeel van de kantonrechter staat de gedraging vast en is de boete terecht opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknummer : 8723657 \ WM VERZ 20-824

CJIB-nummer : 211597021

Uitspraakdatum : 15 januari 2021

Uitspraak op een beroep als bedoeld in artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)

in de zaak van

[betrokkene]

Het verloop van de procedure

Aan betrokkene is een administratieve sanctie (hierna te noemen: boete) opgelegd. Betrokkene heeft daartegen beroep ingesteld bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft het beroep ongegrond verklaard. Tegen die beslissing is door betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

Vervolgens is het beroep van betrokkene op 4 februari 2019 door de kantonrechter niet-ontvankelijk verklaard wegens de niet gestelde zekerheid.

Betrokkene is in hoger beroep gegaan, waarna het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 24 augustus 2020 de beslissing van de kantonrechter heeft vernietigd omdat inmiddels ambtshalve bekend is dat de tweede zekerheidsbrief niet is verzonden door de officier van justitie. Het dossier is door het Gerechtshof terugverwezen naar de kantonrechter en op 8 augustus 2020 ter griffie ontvangen.

Op 3 september 2020 is de zekerheidstelling door de kantonrechter op nihil gesteld vanwege het onderbouwde draagkrachtverweer van betrokkene. De zaak is vervolgens behandeld op de zitting van 15 januari 2021. Op de zitting is de vertegenwoordiger van de officier van justitie verschenen. Betrokkene is, met schriftelijk afbericht, niet verschenen. De kantonrechter heeft op de zitting uitspraak gedaan.

Overwegingen

De gedraging waarvoor de boete is opgelegd, luidt – kort omschreven – als volgt: overschrijding maximum snelheid binnen de bebouwde kom met 4 km per uur.

Betrokkene is het niet eens met de beslissing van de officier van justitie en heeft in het beroepschrift de gronden daarvoor aangevoerd.

Betrokkene voert aan dat de verweten gedraging onvoldoende is bewezen.

Uit de overgelegde stukken volgt dat de snelheid is gecontroleerd met een voor de meting geteste en op de voorgeschreven wijze gebruikte radarsnelheidsmeter met daaraan gekoppelde fotoapparatuur. De daarmee geconstateerde snelheid bedroeg 77 kilometer per uur. Deze waarde is naar beneden gecorrigeerd, conform de landelijk vastgestelde correctiewaarde in verband met de maximaal toegelaten fouten in de meetapparatuur zoals bedoeld in de Regeling meetmiddelen politie.

Het dossier bevat ook een foto van de gedraging. Op de foto is het voertuig van betrokkene te zien met kenteken 04-XR-ND. In de databalk onder de foto staat de gemeten snelheid van 77 km/h. Als tijdstip waarop de foto is genomen staat 01:53:16 aangegeven. Er is geen reden om aan de juistheid van de gegevens in het zaakoverzicht of de flitsfoto te twijfelen. Naar het oordeel van de kantonrechter staat de gedraging vast en is de boete terecht opgelegd.

Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.

De uitspraak

De kantonrechter:

‒ verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. B. Voogd, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze uitspraak kan op grond van artikel 14 WAHV hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, binnen 6 weken na de hieronder vermelde dag van toezending. Hoger beroep is in beginsel alleen mogelijk als de boete in de uitspraak is bepaald op een bedrag van meer dan € 70,00. Het beroepschrift moet worden verzonden aan de afdeling Kanton van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. De wet gaat uit van een geheel schriftelijke procedure in hoger beroep, tenzij door u bij het beroepschrift uitdrukkelijk om een mondelinge behandeling van de zaak is verzocht. Het instellen van hoger beroep per e-mail is niet mogelijk.

Datum toezending: