Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:7408

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
31-08-2021
Datum publicatie
01-09-2021
Zaaknummer
C/15/318979 / KG ZA 21-418
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering wijziging handelsnaam (art. 5 Handelsnaamwet). Voorzieningenrechter wijst de vordering af. Geen verwarring te duchten tussen Taxi Alkmaar Victoria in Alkmaar en Victoria Taxi in Avenhorn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/318979 / KG ZA 21-418

Vonnis in kort geding van 31 augustus 2021

in de zaak van

[eiser] ,

handelend onder de naam VICTORIA TAXI – TOUR TRAVEL

wonende en zaakdoende te [V 1] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. M. Visser en mr. A.G.D.M. van Hoek te Amsterdam,

tegen

1 de vennootschap onder firma TAXI ALKMAAR VICTORIA,

gevestigd te [H] ,

2 [R] , vennoot van gedaagde sub 1,

wonende te [H] ,

3 [A] , vennoot van gedaagde sub 1,

wonende te [H] ,

4 [N] , vennoot van gedaagde sub 1,

wonende te [H] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.R. van Leeuwen te Zoetermeer.

Partijen zullen hierna [eiser] , Victoria Taxi, Taxi Alkmaar Victoria en [N] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 17 producties

 • -

  een akte van [eiser] , met producties 18a tot en met 18d, 19 en 20

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie met 5 producties

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 17 augustus 2021

 • -

  de pleitnota van Victoria Taxi

 • -

  de pleitnota van Taxi Alkmaar Victoria.

De zaak in het kort

Victoria Taxi vordert dat Taxi Alkmaar Victoria haar handelsnaam wijzigt. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Beide bedrijven bestaan al sinds 2013 naast elkaar. In deze acht jaar is tot het voorjaar van 2021 niet gebleken van enige verwarring voor het publiek. Daarnaast zijn de handelsnamen van partijen zodanig verschillend dat er van verwarring geen sprake kan zijn. Daarbij gebruiken zij verschillende kenmerkende websites en voeren zij hun werkzaamheden uit vanuit verschillende plaatsen. Weliswaar zijn de bedrijven maar ongeveer 20 kilometer van elkaar verwijderd maar juist bij een taxibedrijf is dat voldoende afstand. Hiermee komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er geen sprake van verwarring kan zijn. Daarbij komt dat wat Victoria Taxi heeft aangevoerd over de verwarring onvoldoende is onderbouwd.

2 De feiten

2.1.

[eiser] drijft samen met zijn echtgenote [X] [eiser] een eenmanszaak, genaamd “Taxibedrijf Victoria – Tour Travel”, gevestigd in Avenhorn. Op 1 januari 2001 is het bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel (hierna te noemen: het Handelsregister) onder de handelsnamen “Taxibedrijf Victoria” en “Holland Hoppin”. Op 4 januari 2011 is “Taxibedrijf Victoria” uitgeschreven uit het handelsregister. De onderneming is opgeheven met ingang van 10 oktober 2010.

2.2.

Op 13 november 2012 heeft “Taxi Alkmaar Victoria” zich ingeschreven in het handelsregister.

2.3.

Op 2 juli 2013 heeft [eiser] zich opnieuw ingeschreven in het Handelsregister onder de naam “Victoria Taxi – Tour Travel”;

2.4.

Op 29 maart 2021 heeft [eiser] per e-mail aan Taxi Alkmaar Victoria het volgende meegedeeld:

“Geachte collega,

Daar wij ook taxi zijn en collega uit Avenhorn , merkten wij op dat u de website Taxi Victoria gebruikt.

Deze is opgemaakt ten behoeven van uw taxi VOF. Uit het register van Kamer van Koophandel Alkmaar wordt een andere naam gevoerd n.l. Taxi Alkmaar Victoria.

Wij zijn van mening dat we elkaar helpen. U verandert alleen de naam Taxi Victoria en een andere lettertype.

De website – advertenties etc: Taxi Alkmaar Victoria.

Wij geven u de tijd tot 30 mei 2021 uw naam Kamer van Koophandel te voeren en de naam van uw website-advertenties te veranderen. Volgens ons is dit toeval en berust dit op een misverstand en voorkomt extra kosten in de toekomst.(…)”

2.5.

Op 7 april 2021 reageert [N] op deze e-mail van [eiser] en schrijft het volgende:

“Hoewel ik van mening ben dat er geen verwarring ontstaat tussen beide bedrijven, omdat er wel een degelijk verschil is tussen beide bedrijfsnamen, heb ik de wijzigingen op mijn website en advertenties doorgevoerd. De naam Taxi Victoria is veranderd naar Taxi Alkmaar Victoria om het verschil tussen beide handelsnamen duidelijk te krijgen.”

3 Het geschil in conventie

3.1.

Victoria Taxi vordert samengevat – Taxi Alkmaar Victoria te veroordelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik te staken en gestaakt te houden van de naam “Taxi Victoria”, “Taxi Alkmaar Victoria” of een (handels)naam die daaraan identiek is of daarvan in slechts geringe mate afwijkt, en zijn bedrijfsnaam te wijzigen en de inschrijving van de handelsnaam Taxi Alkmaar Victoria in het handelsregister te wijzigen, op zodanige wijze dat daarin niet langer voorkomt de naam “Victoria” of een (handels) naam die daaraan identiek is of daarvan slechts in geringe mate afwijkt.

Daarnaast vordert Victoria Taxi binnen zeven dagen na dit vonnis dat Taxi Alkmaar Victoria de vermelding van zijn handelsnaam van diverse websites, facebook, instagram dan wel andere advertenties en marketing-uitingen waarin de inbreukmakende handelsnaam wordt gebruikt te (laten) wijzigen en de diverse zoekmachines te verzoeken de verwijzing naar de vermelding van haar handelsnaam op de relevante pagina’s te verwijderen, onder betaling van een dwangsom van € 500,- per overtreding en per dag of dagdeel wanneer niet aan het vorenstaande is voldaan en met veroordeling van Taxi Alkmaar Victoria in de kosten begroot aan de hand van artikel 1019h Rv.

3.2.

Victoria Taxi legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij het onderscheidende element “Victoria” inmiddels ruim 20 jaar voert. Daarmee heeft Victoria Taxi de oudste rechten op het gebruik van de handelsnaam “Victoria” en/of “Victoria Taxi” dan wel “Taxi Victoria”. Taxi Alkmaar Victoria houdt zich bezig met personenvervoer per taxi en opereert in hetzelfde geografische gebied als Victoria Taxi. Taxi Alkmaar Victoria is op het internet vindbaar onder de naam “Taxi Victoria”. Victoria Taxi heeft op 29 maart 2021 Taxi Alkmaar Victoria verzocht diens handelsnaam te wijzigen. Dit voorstel kan onmogelijk als een adequate maatregel worden gekwalificeerd. Dit blijkt ook uit het feit dat Victoria Taxi op 19 juni 2021 werd gebeld door een klant van Taxi Alkmaar Victoria met de vraag of hij eerder opgehaald kon worden. Ook wanneer de naam wordt gewijzigd naar Taxi Alkmaar Victoria zal het verwarringsgevaar blijven bestaan. Victoria Taxi heeft te maken met een voortdurende inbreuk op zijn handelsnaam. Er is evident sprake van twee soortgelijke ondernemingen met vrijwel identieke handelsnamen, binnen dezelfde branche en in eenzelfde geografisch gebied.

3.2.

Taxi Alkmaar Victoria voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in de voorwaardelijke reconventie

4.1.

Taxi Alkmaar Victoria vordert samengevat – het staken van het gebruik van de handelsnaam “Victoria Taxi Tour Travel” of enige handelsnaam die daaraan identiek is of daarvan in geringe mate afwijkt, wijzigen van de handelsnaam in het handelsregister en alle reclame-uitingen, zowel digitaal als fysiek, zodanig dat in ieder geval het element Victoria niet meer voorkomt in het maatschappelijk verkeer, alles binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis, en daarnaast de zoekmachines Google, Bing Yahoo! en DuckDuckGo te verzoeken om de verwijzing naar zijn handelsnaam die Victoria bevatten op de relevante pagina’s te verwijderen, onder betaling van een dwangsom van € 250,- per dag of dagdeel wanneer niet aan één van bovenstaande vorderingen wordt voldaan.

4.2.

Taxi Alkmaar Victoria legt aan haar voorwaardelijke vorderingen ten grondslag dat mocht er worden geoordeeld dat er sprake is van mogelijke verwarring tussen de handelsnamen van partijen, dan dient te worden aangenomen dat Taxi Alkmaar Victoria de oudste rechten heeft. Immers, geenszins kan van Taxi Alkmaar Victoria worden verwacht dat zij op de hoogte kon zijn van vermeend gebruik van een handelsnaam door [eiser] . Dit was voor het publiek niet kenbaar. [eiser] heeft in 2010 zijn onderneming uitgeschreven uit het handelsregister. Daarmee heeft hij zijn rechten op de handelsnaam prijsgegeven. Een handelsnaam is immers gekoppeld aan een onderneming. Op basis van het feit dat de handelsnaam voorhanden was en Taxi Alkmaar Victoria op geen enkele wijze onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser] door de handelsnaam Taxi Victoria c.q. Taxi Alkmaar Victoria te gebruiken, dient te worden aangenomen dat Taxi Alkmaar Victoria de oudste rechten bezit ten aanzien van de handelsnaam.

4.2.

Victoria Taxi voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

Spoedeisend belang

5.1.

Alvorens toe te komen aan het treffen van een voorziening vooruitlopend op een bodemprocedure dient de voorzieningenrechter te beoordelen of Victoria Taxi een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Victoria Taxi stelt dat er een voortdurende inbreuk wordt gemaakt op haar eigendomsrecht. Daarmee is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven.

Grondslag

5.2.

Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt.

Inschrijving in het handelsregister

5.3.

[eiser] is in 2001 gestart met de eenmanszaak die het handelsregister stond ingeschreven met de handelsnamen “Taxibedrijf Victoria” en “Holland Hoppin”. Op 4 januari 2011 is in het handelsregister geregistreerd dat de onderneming “Taxibedrijf Victoria” met ingang van 10 oktober 2010 is opgeheven.

Op 13 november 2012 heeft Taxi Alkmaar Victoria zich geregistreerd in het handelsregister. [N] heeft ter zitting verklaard dat Taxi Alkmaar Victoria onderzoek heeft gedaan naar het bestaan van een andere onderneming met een vergelijkbare naam, maar die was er op dat moment niet. Het taxibedrijf van [eiser] was immers opgeheven.

Vervolgens is op 1 juli 2013 de eenmanszaak “Victoria Travel – Tour Travel” in het handelsregister ingeschreven. Ter zitting heeft [eiser] verklaard dat hij in de tussenliggende periode, van 10 oktober 2010 tot 1 juli 2013 wel is doorgegaan met het taxibedrijf maar onder een andere naam, omdat hij bezig was met een andere vorm van samenwerking met een collega.

5.4.

Vervolgens hebben beide bedrijven ongeveer 8 jaar naast elkaar hun ondernemingen gevoerd, zonder dat er blijkbaar enige verwarring over de namen is geweest.

Ter zitting heeft [eiser] verklaard dat hij sinds maart 2021 meermaals is gebeld door klanten van Taxi Alkmaar Victoria om te worden vervoerd. Hieruit blijkt volgens Victoria Taxi dat het klanten niet duidelijk is wie zij moesten bellen en was er dus verwarring.

Victoria Taxi voert aan dat Taxi Alkmaar Victoria sinds december 2020 ook vervoer naar Schiphol aanbiedt waardoor deze verwarring is ontstaan. Dat wordt betwist door Taxi Alkmaar Victoria; volgens Taxi Alkmaar Victoria heeft zij altijd al vervoer naar Schiphol aangeboden.

Op 29 maart 2021 stuurt [eiser] namens Victoria Taxi aan Taxi Alkmaar Victoria een e-mail met het verzoek haar naam op de website te gebruiken zoals deze geregistreerd staat in het handelsregister (zie 2.4 hiervoor). Taxi Alkmaar Victoria gebruikt tot dat moment ook de naam Taxi Victoria. Taxi Alkmaar Victoria heeft aan het verzoek van [eiser] voldaan. Zij heeft haar naam gewijzigd op de website en in de advertenties.

Activiteiten van beide ondernemingen

5.5.

De activiteiten zoals in het handelsregister omschreven zijn voor “Victoria Taxi – Tour Travel”: “Ongeregeld personenvervoer over de weg. Taxibedrijf tevens het organiseren van exclusieve excursies inclusief vervoer tevens verhuur van luxe touringcars en autobus; verrichten van chauffeursdiensten”.

Taxi Alkmaar Victoria heeft als omschrijving in het handelsregister “Vervoer per taxi”.

Dat Victoria Taxi ook andere activiteiten verzorgt dan Taxi Alkmaar Victoria blijkt ook uit haar naam, namelijk Victoria Taxi – Tour Travel. Hieruit blijkt dat zij niet alleen taxivervoer verzorgt maar dat zij ook andere activiteiten ontplooit terwijl Taxi Alkmaar Victoria alleen taxivervoer verzorgt.

Plaats waar de werkzaamheden worden verricht

5.6.

Victoria Taxi verricht haar werkzaamheden vanuit Avenhorn en Taxi Alkmaar Victoria vanuit Alkmaar. Dit is een afstand van ongeveer 20 kilometer. Normaal gesproken is dat geen grote afstand tussen twee bedrijven, zeker niet als in aanmerking wordt genomen dat klanten dit soort bedrijven veelal via internet zoeken. Echter in dit geval gaat het om twee taxibedrijven. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zullen klanten zich toch richten tot het bedrijf dat qua afstand zo dicht mogelijk bij het ophaaladres ligt. Een klant in de buurt van Avenhorn zal daarom in verband met de extra kilometers niet snel een taxibedrijf uit Alkmaar laten komen voor het vervoer en andersom.

Verwarring?

5.7.

Victoria Taxi heeft terecht opgemerkt dat bij de toepassing van het criterium van artikel 5 Hnw niet bewezen hoeft te worden dat er concrete verwarring bestaat, maar slechts dat het gevaar daarop te duchten is. Bijzonder in deze zaak is daarbij echter wel dat Victoria Taxi haar vordering negen jaar na inschrijving en start van de onderneming van Taxi Alkmaar Victoria instelt. Daarom mogen aan Victoria Taxi hogere eisen worden gesteld dan gebruikelijk, om te onderbouwen, waarom juist nu het verwarringsgevaar te duchten is. Victoria Taxi stelt dat zij ook na aanpassing van de website door Taxi Alkmaar Victoria nog steeds klachten ontvangt. Behalve haar mededeling daarover is dat op geen enkele wijze onderbouwd. Taxi Alkmaar Victoria heeft – daarnaar gevraagd – ter zitting verklaard dat zij nog nooit is gebeld door mensen die dachten met Victoria Taxi te maken te hebben.

5.8.

Bij de beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar te duchten is, zal naast de

vraag of de beide handelsnamen op zichzelf tot verwarring kunnen leiden ook rekening

moeten worden gehouden met andere omstandigheden die het gevaar voor verwarring in de hand werken dan wel tegengaan. De maatstaf voor verwarring die de voorzieningenrechter zal toepassen is die van het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek.

5.8.1.

De namen moeten in beginsel in hun geheel worden vergeleken. Voor een normaal oplettende klant zal niet snel verwarring kunnen ontstaan als deze beide namen achter of onder elkaar ziet: Taxi Alkmaar Victoria en Victoria Taxi.

[eiser] voert aan dat grote betekenis moet worden gehecht aan het hoofdbestanddeel van de namen en dat is “Victoria”. Ter zitting heeft [eiser] uitgelegd dat hij voor zijn bedrijf de voornaam van zijn vrouw heeft gebruikt.

[N] heeft uitgelegd dat zij de naam Victoria hebben gekozen, omdat zij destijds in Alkmaar zaken deden en veel bedrijven Victorie of Victoria in hun naam hebben.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is van algemene bekendheid dat bij Alkmaar de victorie begint. Deze uitdrukking ziet op het feit dat in 1573 tijdens de Tachtigjarige Oorlog Alkmaar één van de eerste Hollandse steden is die bevrijd wordt en die de Spanjaarden met succes weet te weerstaan. Het is een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Daarom wordt ook wel gezegd: 'Bij Alkmaar begint de victorie'. Victorie is een ander woord voor overwinning.1

Het is juist dat daarom veel Alkmaarse handelsnamen verwijzen naar deze Victorie.

5.8.2.

Anders dan in door Victoria Taxi aangehaalde jurisprudentie is geen gevaar voor indirecte verwarring te duchten, omdat de namen de indruk wekken namen van gelieerde ondernemingen te zijn. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de tweede naam “Victoria Taxi Alkmaar” zou zijn. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het tweede bedrijf een filiaal of nevenvestiging van dat in Avenhorn is en de toevoeging Alkmaar slechts ter onderscheid. In dit geval staat Alkmaar echter vóór de naam Victoria.

5.8.3.

Als publiek op internet gaat zoeken, zullen de beide namen naar voren kunnen komen. Het internettende publiek zal zich daarbij ook realiseren dat die namen het

resultaat zijn van een razendsnelle globale zoektocht. Dat impliceert dat men niet direct in verwarring raakt bij het zien van twee enigszins overeenstemmende namen. Goed voorstelbaar is dat het publiek juist bij zo’n zoekopdracht oplettender is en nauwkeuriger kijkt naar verschillen en aandacht zal hebben voor nadere informatie, zoals de plaats van vestiging.

5.8.4.

Uit de overgelegde stukken blijkt ten slotte ook niet dat de websites of beeldmerken van de beide bedrijven ook maar enigszins met elkaar overeenstemmen. Daar komt bij dat Taxi Alkmaar Victoria zich uitsluitend toelegt op taxivervoer en Victoria Taxi ook excursies organiseert (Tour Travel). Dit blijkt ook uit haar website.

5.9.

Gelet op al het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen gevaar te duchten is voor verwarring tussen de namen Taxi Alkmaar Victoria en Victoria Taxi. De vorderingen van Victoria Taxi zullen dan ook worden afgewezen.

Oudste rechten

5.10.

Of Victoria Taxi of Taxi Alkmaar Victoria de oudste rechten heeft kan gelet op voorgaand oordeel verder in het midden blijven.

Onrechtmatige daad?

5.11.

Victoria Taxi grondt haar vordering ook op artikel 6:162 BW. Zij heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter geen argumenten aangevoerd, waarom Taxi Alkmaar Victoria overigens onrechtmatig jegens Victoria Taxi zou handelen. Dat Taxi Victoria Alkmaar in 2012 bewust zou hebben geprofiteerd van de voorheen bestaande goede naam van Victoria Taxi, is niet onderbouwd. Evenmin is onderbouwd dat Victoria Taxi destijds een in Alkmaar bekende naam was en ook niet waaruit de schade voor haar nu bestaat. Deze grondslag kan de vordering dus ook niet dragen.

Voorwaardelijke reconventie

5.12.

De voorwaarde waaronder deze vordering is ingesteld, is niet vervuld. De voorzieningenrechter heeft hiervoor immers overwogen dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is.

Proceskosten

5.13.

Victoria Taxi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Taxi Alkmaar Victoria worden begroot op:

- griffierecht € 667,00

- salaris advocaat 5.688,00

Totaal € 6.355,00

De nakosten zijn slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot en zullen worden toegewezen op de wijze zoals hierna vermeld.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2.

veroordeelt Victoria Taxi in de proceskosten, aan de zijde van Taxi Alkmaar Victoria tot op heden begroot op € 6.355,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.3.

veroordeelt Victoria Taxi in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,- aan salaris advocaat te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Victoria Taxi niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,- aan salaris advocaat en met de explootkosten van betekening van dit vonnis;

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. Saarloos, voorzieningenrechter en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C.M. Brinkkemper-Ruiter op 31 augustus 2021.2

1 Canon van Nederland

2 type: coll: