Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:6947

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
11-08-2021
Datum publicatie
03-09-2021
Zaaknummer
8948315 CV EXPL 20-7169
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tandartsrekening onbetwist toegewezen. Verweer tegen rente en kosten slaagt deels. Ondanks feit dat eis. op de hoogte van adreswijziging, zijn factuur en aanmaningen naar oude adres gezonden, zodat ged. pas door 14-dagenbrief benodigde betaalgegevens had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8948315 \ CV EXPL 20-7169 BL

Uitspraakdatum: 11 augustus 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Infomedics B.V.

gevestigd te Almere

eiseres

verder te noemen: Infomedics

gemachtigde: Yards Deurwaardersdiensten B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Infomedics heeft bij dagvaarding van 14 december 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Infomedics heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

Op 1 april 2020 is [gedaagde] behandeld door een tandarts in de praktijk van Tandartsen Om de Noord B.V. (hierna: de tandarts).

2.2.

De tandarts heeft haar facturering uitbesteed aan Infomedics. Op 10 april 2020 heeft Infomedics voor de hiervoor genoemde behandeling een factuur van € 146,00 gestuurd naar een oud adres van [gedaagde] .

2.3.

Op 22 mei 2020 en 19 juni 2020 heeft Infomedics betalingsherinneringen aan [gedaagde] gestuurd, weer aan zijn oude adres.

2.4.

Op 29 juni 2020 heeft de tandartsassistente [gedaagde] gebeld over een openstaande rekening. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat in het systeem van de tandarts oude adresgegevens van [gedaagde] stonden.

2.5.

Diezelfde dag heeft de tandarts in een e-mail aan [gedaagde] geschreven dat er een nota openstaat bij Infomedics, die voor 9 juli 2020 betaald moet worden, en dat deze anders wordt doorgestuurd naar het incassobureau. Daarbij is vermeld dat [gedaagde] zelf contact moet opnemen met Infomedics voor het wijzigen van zijn adresgegevens en het opvragen van de openstaande nota.

2.6.

Vervolgens heeft [gedaagde] telefonisch contact gehad met Infomedics.

2.7.

Op 24 juli en 14 augustus 2020 heeft het door Infomedics ingeschakelde incassobureau (CMIB) aanmaningen aan [gedaagde] gestuurd, weer aan zijn oude adres.

2.8.

Daarna heeft Infomedics de vordering uit handen gegeven aan Yards Deurwaardersdiensten. Die heeft op 10 november 2020 een aanmaning gestuurd aan het juiste adres van [gedaagde] .

3 De vordering en het verweer

3.1.

Infomedics vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van het factuurbedrag van € 146,00, vermeerderd met wettelijke rente (tot 30 november 2020 berekend op € 1,79) en € 40,00 voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.2.

[gedaagde] maakt in zijn conclusie van antwoord bezwaar tegen de bijkomende rente en kosten. Vervolgens schrijft [gedaagde] in zijn conclusie van dupliek dat hij contact heeft gehad met Infomedics, dat hij zijn verlies heeft genomen en het bedrag gaat overmaken.

4 De beoordeling

4.1.

Infomedics vordert betaling van een tandartsrekening. [gedaagde] erkent dat hij de behandeling heeft ondergaan, en dat hij de rekening daarvoor moet betalen. De hoogte van de factuur wordt door [gedaagde] niet betwist. Verder staat vast dat [gedaagde] de factuur niet heeft betaald, in elk geval niet tot zijn conclusie van dupliek van 17 juni 2021, waarin hij toezegt dat hij zal gaan betalen. Dit betekent dat de gevorderde hoofdsom van € 146,00 moet worden toegewezen. Uiteraard moeten eventuele betalingen die [gedaagde] na 17 juni 2021 heeft gedaan daarop in mindering worden gebracht.

4.2.

[gedaagde] heeft bezwaar gemaakt tegen de bijkomende rente en kosten. De kantonrechter overweegt daarover het volgende.

4.3.

[gedaagde] erkent dat hij door de tandarts(assistente) is gebeld over de openstaande nota. De ontvangst van de daarop volgende e-mail van 29 juni 2020 wordt door [gedaagde] niet betwist. Vanaf dat moment wist [gedaagde] dus dat er een rekening bij Infomedics open stond. Het factuurbedrag en de verder voor betaling noodzakelijke gegevens zijn echter niet genoemd in de e-mail van de tandarts(assistente). [gedaagde] is verwezen naar Infomedics voor het wijzigen van zijn adresgegevens en het opvragen van de openstaande nota.

4.4.

Infomedics erkent dat [gedaagde] op 30 juni 2020 telefonisch contact met haar heeft opgenomen. Ook zijn partijen het erover eens dat [gedaagde] de betaalgegevens op dat moment niet kon noteren, omdat hij in de auto zat. Wat verder is besproken blijft onduidelijk. Volgens [gedaagde] heeft hij gevraagd om toezending van de gegevens per e-mail, hetgeen niet mogelijk zou zijn, en werd afgesproken dat Infomedics hem later zou terugbellen. Volgens Infomedics werd afgesproken dat [gedaagde] later zou terugbellen. In elk geval heeft het telefoongesprek niet tot betaling geleid.

4.5.

Infomedics heeft vervolgens de vordering uit handen gegeven aan CMIB. De aanmaningen van CMIB met de voor betaling noodzakelijke gegevens zijn weer naar het oude adres van [gedaagde] gestuurd. Dit komt voor rekening en risico van Infomedics, omdat zij gezien het telefoongesprek met [gedaagde] op 30 juni 2020 bekend mag worden verondersteld met zijn adreswijziging.

4.6.

De door Infomedics overgelegde brief van haar gemachtigde Yards van 10 november 2020 is de eerste brief die is gezonden aan het juiste adres van [gedaagde] . De ontvangst daarvan wordt door [gedaagde] ook niet betwist. In deze brief zijn duidelijk alle gegevens opgenomen die [gedaagde] nodig had om de nota van € 146,00 te kunnen betalen. Daarbij is aan [gedaagde] de mogelijkheid gegeven om het factuurbedrag binnen vijftien dagen na bezorging daarvan te betalen, zonder bijkomende rente en incassokosten. Dit heeft [gedaagde] niet gedaan.

4.7.

De wettelijke rente over € 146,00 wordt toegewezen, omdat vast staat dat [gedaagde] de factuur niet op tijd heeft betaald. Infomedics vordert deze rente vanaf 30 dagen na de factuurdatum. De rente wordt toegewezen vanaf vijftien dagen na bezorging van de brief van 10 november 2020, omdat een concrete eerdere verzuimdatum niet is gebleken.

4.8.

Omdat niet is gebleken dat [gedaagde] in verzuim verkeerde op het moment dat Infomedics op 10 november 2020 de aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek verstuurde, is niet voldaan aan de in die bepaling gestelde vereisten, zodat de buitengerechtelijke incassokosten van € 40,00 worden afgewezen.

4.9.

Wel wordt [gedaagde] veroordeeld in de proceskosten van Infomedics, omdat hij de hoofdsom nog steeds niet had betaald toen hij werd gedagvaard op 14 december 2020. Infomedics is dus terecht tot dagvaarding overgegaan.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Infomedics van € 146,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf vijftien dagen na bezorging van de brief van 10 november 2020 tot aan de dag van de gehele betaling;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van Infomedics tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 86,85

griffierecht € 126,00

salaris gemachtigde € 74,00 ;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Voogd en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter