Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:6859

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
13-08-2021
Datum publicatie
01-09-2021
Zaaknummer
9171663 / EJ VERZ 21-129
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kanton. Erfrecht. Verzoek tot vaststelling loon vereffenaar nalatenschap ex artikel 4:206 lid 3 BW toegewezen. Verzoek tot ontslag vereffenaar is in behandeling bij andere locatie en daarop zal dan ook niet worden beslist in deze beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Locatie Alkmaar

Zaaknr./repnr.: 9171663 / EJ VERZ 21-129

Uitspraakdatum: 13 augustus 2021

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

[verzoeker] ,

kantoorhoudende te [plaats 1]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

inzake

de nalatenschap van [xx] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , [land] , en overleden op 10 april 2015 te [plaats 2] , laatstelijk wonende te [plaats 2] ,

verder te noemen: erflaatster.

1 Het procesverloop

1.1.

Op 4 maart 2021 is ter griffie het verzoekschrift met bijlagen van [verzoeker] ontvangen. Op verzoek van de kantonrechter heeft [verzoeker] bij brief van 30 juni 2021 een nadere toelichting gegeven en aanvullende stukken overgelegd.

1.2.

Gelet op de aard van het verzoek is afgezien van een behandeling ter zitting.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] is bij beschikking van 11 april 2017 van deze rechtbank (locatie Haarlem) benoemd tot vereffenaar van de bovengenoemde nalatenschap.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek van [verzoeker] strekt ertoe dat de kantonrechter het loon vaststelt waarop [verzoeker] als de vereffenaar recht heeft. Het verzochte heeft betrekking op de periode van 9 november 2017 tot en met 17 februari 2021. Bij het verzoek heeft [verzoeker] onder andere een boedelbeschrijving, declaratie, urenspecificatie, rekening en verantwoording en concept uitdelingslijst overgelegd. [verzoeker] heeft aangegeven dat het loon/de kosten van de vereffenaar tot en met 17 februari 2021 € 6.566,68 bedragen.

3.2.

Het door [verzoeker] voorgestelde tarief is conform de Recofa-richtlijnen. Gelet op de omvang van de nalatenschap en de overgelegde boedelbeschrijving en uitdelingslijst acht de kantonrechter de overgelegde urenspecificatie voldoende concreet onderbouwd en ook redelijk. De verzochte vergoeding komt de kantonrechter dan ook niet onrechtmatig of ongegrond voor. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

3.3.

Gelet op het voorgaande zal het loon van de vereffenaar worden vastgesteld op een totaalbedrag van € 6.566,68 inclusief btw.

3.4.

[verzoeker] heeft ook verzocht om hem te ontslaan als vereffenaar op grond van artikel 4:206 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit verzoek is in behandeling bij de afdeling civiel van deze rechtbank, locatie Haarlem. Op dat verzoek zal dan ook niet beslist worden door de kantonrechter.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

stelt het loon van de vereffenaar vast op € 6.566,68 inclusief btw,

4.2.

bepaalt dat dit bedrag ten laste van de boedel zal worden gebracht,

4.3.

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

4.4.

wijst het anders of meer verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.W.S. Kiliç en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter