Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:6663

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-08-2021
Datum publicatie
19-08-2021
Zaaknummer
9366050 BZ VERZ 21-6299
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

handlichting publicatie internet en 1 dagblad volstaat

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Locatie Haarlem

Zaaknr/repnr.: 9366050 BZ VERZ 21-6299 MVH

Uitspraakdatum: 6 augustus 2021

Beschikking in de zaak van:

Yorick Pieter Verhorst,,

geboren te Amstelveen op 16 februari 2005

wonende te Hoofddorp,

verzoekende partij, hierna verder te noemen: Verhorst,

gemachtigde mr. R. van Viersen

1 Het procesverloop

1.1

Op 28 juli 2021 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift van Verhorst, waarbij hij verzoekt hem handlichting te verlenen. Het verzoek is mede ondertekend door zijn vader en moeder.

1.2.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

1.3.

Tenslotte is heden uitspraak bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoek van Verhorst strekt ertoe om bepaalde bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Verhorst op 1 januari 2020 een eenmanszaak is gestart. De ouders van Verhorst hebben het verzoek medeondertekend en hebben verklaard over de schouders van Verhorst mee te blijven kijken bij de bedrijfsvoering. Nu het aantal opdrachten van Verhorst toeneemt en de grootte van de opdracht ook, is het voor Verhorst van belang dat hij bepaalde bevoegdheden krijgt die normaliter zijn voorbehouden aan meederjarigen. Nu Verhorst de meerderjarige leeftijd nog niet heeft bereikt is hij als minderjarige in deze rechtens niet handelingsbekwaam om deel te nemen in een vennootschap, een beroep of bedrijf uit te oefenen en een besloten vennootschap op te richten.

2.2.

De kantonrechter overweegt als volgt. Verhorst heeft de leeftijd van zestien jaren bereikt en zijn ouders hebben met het verzoek ingestemd. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en hetgeen is bepaald in artikel 1:235 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de kantonrechter daarom van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen.

2.3.

De kantonrechter wijst Verhorst nog wel op het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

2.4.

Met betrekking tot de publicatieplicht, zoals voorgeschreven in artikel 1:237 BW, oordeelt de kantonrechter als volgt. In dit artikel is bepaald dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van deze handlichting. In de huidige samenleving is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting via internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven wijze van publicatie in de Staatcourant en twee dagbladen. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en omslachtig. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffie geïnitieerde, niet geanonimiseerde) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Verder zal één regionaal dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

2.5.

Verhorst zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan dat de publicatie een feit is.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent aan Yorick Pieter Verhorst, geboren te Amstelveen op 16 februari 2005, van wie het adres bekend is bij deze rechtbank, handlichting bestaande uit de volgende bevoegdheden:

a. a) de bevoegdheid om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor zijn handelen en om zakelijke overeenkomsten zelfstandig te kunnen uitvoeren;

b) het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn om zijn bedrijf uit te kunnen oefenen, waaronder het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 10.000,00 en het verrichten van betalingen tot € 5.000,00;

c) de bevoegdheid om werknemers en/of stagiaires aan te nemen;

d) een bankrekening te openen, zodat Verhorst een zakelijke bankrekening in gebruik kan gaan nemen.

3.2.

bepaalt dat publicatie van de handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat deze beschikking in plaats daarvan (door tussenkomst van de griffier) op de website www.rechtspraak.nl zal worden gepubliceerd;

3.3.

bepaalt dat Verhorst deze handlichting voor zijn eigen rekening dient bekend te maken in het Haarlems Dagblad.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Kanninga-Jonker, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier

De kantonrechter