Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:6374

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
08-07-2021
Datum publicatie
10-08-2021
Zaaknummer
8998743 \ CV EXPL 21-414
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop schade auto. Geen sprake van non-conformiteit. Koper wist dat het een schade auto was en wist dat er mogelijk problemen waren met de motor. Koper heeft willens en wetens het risico aanvaard dat de auto een gebrek met aanzienlijke herstelkosten had.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 8998743 \ CV EXPL 21-414

Uitspraakdatum: 8 juli 2021 (bij vervroeging)

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eisende partij

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. M. Aynan

tegen

1 De vennootschap onder firma [bedrijf] .

gevestigd en kantoorhoudend te [plaats] , en haar vennoten:

2. [gedaagde]

wonende te [woonplaats]

3. [gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partijen

verder te noemen: [gedaagde partij]

gemachtigde: mr. T.J.K. van Santen (DAS)

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 26 januari 2021 een vordering tegen [gedaagde partij] ingesteld. [gedaagde partij] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 23 juni 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde partij] handelt in schade auto’s en heeft op de website www.schadeautos.nl te koop aangeboden een BMW 535i GT met kenteken 03-SVJ-7 (hierna: de BMW) voor € 9.250,-.

2.2.

Op 18 september 2019 heeft [eiser] samen met zijn neef, [xxx] , het bedrijf van [gedaagde partij] bezocht en de BMW bezichtigd. De BMW had zichtbare schade en er brandde lampjes in het dashboard. [eiser] heeft op het terrein van [gedaagde partij] een proefrit gemaakt.

2.3.

Op het dashboard van de BMW brandde een of meer lampjes. Op de boordcomputer van de BMW stond de volgende melding:
“Aandrijving
Beheerst voortrijden
Volle aandrijvingskracht niet beschikbaar.
Door uw service Partner laten nakijken.”

2.4.

Partijen hebben diezelfde dag de BMW op een trailer geladen en zijn naar een BMW-dealer, genaamd [yyy] (hierna: [yyy] ), even verderop gereden om de BMW uit te laten lezen.

2.5.

[yyy] heeft de BMW uitgelezen, waaruit drie foutcodes naar voren kwamen. Er waren problemen met de BMW, die verder door [yyy] onderzocht konden worden. [eiser] heeft daarvan afgezien.

2.6.

Partijen zijn teruggereden naar het bedrijf van [gedaagde partij] , waarna de koop is gesloten. [eiser] heeft de BMW betaald door middel van inruil van zijn Audi. [gedaagde partij] heeft aangeboden iemand te zoeken die de BMW op een trailer naar [woonplaats] zou kunnen brengen. Dat wilde [eiser] niet.

2.7.

Op de verkoopfactuur staat vermeld:
“MAN RIJD OP EIGEN RISICO NAAR HUIS
GEEN ENKELE GARANTIE OP DE AUTO”

2.8.

Direct na de aankoop is [eiser] met de BMW naar zijn huis in [woonplaats] gereden. Bij aankomst kwam er rook onder de motorkap vandaan. [eiser] heeft de BMW wederom laten onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat de laatste, zesde, cilinder van de auto geen compressie had en stuk is. De reparatiekosten zouden circa € 4.500,- bedragen.

2.9.

Bij e-mail van 19 september 2019 heeft [eiser] [gedaagde partij] in de gelegenheid gesteld om de reparatiekosten van de BMW te vergoeden.

2.10.

Bij brief van 2 oktober 2019 heeft [eiser] de koopovereenkomst ontbonden en [gedaagde partij] gesommeerd een bedrag van € 9.250,- te voldoen.

2.11.

Uiteindelijk heeft verdere correspondentie tussen partijen niet tot een minnelijke oplossing geleid.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat [gedaagde partij] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis jegens [eiser] . Tevens vordert [eiser] dat de koopovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden en betaling door [gedaagde partij] van een bedrag van € 6178,67 te vermeerderen met rente en kosten.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat de BMW niet beantwoordt aan wat hij daar op grond van de overeenkomst van mocht verwachten. Er is sprake van non-conformiteit.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde partij] betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat de BMW de eigenschappen bezat die [eiser] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het betrof een schade auto en werd via een dergelijke website aangeboden. Daarnaast is [eiser] op eigen risico naar huis gereden en is er geen garantie gegeven op de auto.

5 De beoordeling

5.1.

[eiser] beroept zich op non-conformiteit (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek [BW]) van de BMW. [eiser] stelt dat de BMW al op de dag van de koop een motorisch gebrek had. Dit gebrek bleek de volgende dag een zeer ernstig gebrek te zijn, namelijk een defecte cilinder, aldus [eiser] .

5.2.

In artikel 7:17 BW is bepaald dat de verkoper van een zaak verplicht is om een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Op grond van het tweede lid van dat artikel mag een koper verwachten dat de gekochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Een gebrek levert geen non-conformiteit op als de koper op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst hiermee bekend was dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Hierbij gaat het om het gerechtvaardigd verwachtingspatroon van de koper. Wat gerechtvaardigd is moet worden vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De omstandigheden kunnen meebrengen dat op de koper een onderzoeksplicht rust.

5.3.

Volgens artikel 18 lid 2 BW wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

5.4.

De vraag is of sprake is van non-conformiteit van de BMW. Hierbij speelt een belangrijke rol welke verwachtingen [eiser] mocht hebben bij aankoop van de BMW. Naar het oordeel van de kantonrechter mochten die verwachtingen niet hoog zijn. [eiser] wist dat het een schadeauto was én hij wist dat er mogelijk problemen waren met de motor.

5.5.

Zo staat vast dat er een melding op het bedieningspaneel was waaruit bleek dat er mogelijk iets met de motor was en vast staat dat de BMW voor de aankoop met een trailer werd getransporteerd naar [yyy] . [eiser] erkent dat de BMW op de trailer moest vanwege motorproblemen. Verder heeft [yyy] aangeboden te onderzoeken welk probleem er precies met de BMW was. [eiser] heeft dat geweigerd. Daarnaast heeft [gedaagde partij] aangeboden vervoer van de BMW naar Zaandam op een trailer te regelen (hetgeen [eiser] ook heeft geweigerd) en is op de koopovereenkomst bijgeschreven: “MAN RIJD OP EIGEN RISICO NAAR HUIS”. Vast staat dan ook dat [eiser] bewust het risico heeft genomen om naar huis te rijden. Hij heeft daarmee willens en wetens het risico aanvaard dat de BMW een gebrek met aanzienlijke herstelkosten had. Gelet op alle waarschuwingen van [gedaagde partij] en [yyy] , rustte er op [eiser] daarom een onderzoeksplicht die verder gaat dan het maken van een proefrit op het terrein van [gedaagde partij] . De gevolgen daarvan kan hij onder de gegeven omstandigheden niet op [gedaagde partij] afwentelen. Het voorgaande leidt ertoe dat het beroep op non-conformiteit faalt.

5.6.

Verder heeft [eiser] ter zitting gesteld dat hij de BMW niet zou hebben gekocht als hij had geweten dat de cilinder kapot was. De kantonrechter begrijpt dit als een beroep op dwaling. Maar dit beroep slaagt niet omdat [eiser] een gewaarschuwd man was, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen.

5.7.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eiser] zal afwijzen.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde partij] worden vastgesteld op een bedrag van € 622,00 aan salaris van de gemachtigde van [gedaagde partij] .

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter