Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:4849

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-06-2021
Datum publicatie
30-06-2021
Zaaknummer
9009925 CV EXPL 21-747
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Gedaagde voldeed aan gestelde voorwaarde, eiser had zaak moeten intrekken. Proceskosten komen voor rekening van eiser.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 9009925 \ CV EXPL 21-747

Uitspraakdatum: 16 juni 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

Zalando Payments GmbH

gevestigd te Berlijn, Duitsland

eiseres

verder te noemen: Zalando

gemachtigde: R. Slagman (Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen)

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Zalando heeft bij dagvaarding van 28 januari 2021 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Zalando heeft op 10 februari 2021 een akte vermindering eis ingediend en vervolgens schriftelijk gereageerd op het antwoord van [gedaagde] , waarna [gedaagde] weer een schriftelijke reactie heeft gegeven, waarbij hij stukken heeft overgelegd. Zalando heeft bij akte op de door [gedaagde] overgelegde stukken gereageerd.

2 Samenvatting van de zaak en de uitspraak

2.1.

[gedaagde] heeft online kleding bij Zalando gekocht, die hij te laat heeft betaald. Daarom moest [gedaagde] ook de buitengerechtelijke incassokosten en de rente betalen. Omdat hij dit niet deed, is Zalando een procedure tegen [gedaagde] gestart. [gedaagde] heeft, nadat hij de dagvaarding had ontvangen, contact opgenomen met de gemachtigde van Zalando en tijdig aan de door de gemachtigde van Zalando in een mail van 8 februari 2021 gestelde voorwaarde voor het intrekken van de dagvaarding voldaan. Zalando kan daarom geen aanspraak meer maken op de proceskosten, zodat de vordering van Zalando wordt afgewezen.

3 De feiten

3.1.

[gedaagde] heeft in juli 2019 online drie kledingstukken bij Zalando gekocht voor een bedrag van in totaal € 112,94. [gedaagde] heeft dit bedrag pas op 14 augustus 2020 en daarmee te laat aan Zalando betaald. Daarom moest hij ook de buitengerechtelijke incassokosten en de rente aan Zalando betalen.

3.2.

Bij dagvaarding van 28 januari 2021 heeft Zalando gevorderd dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 156,30. Dit bedrag is opgebouwd uit de al betaalde € 112,94, de buitengerechtelijke incassokosten van € 40,00 en de wettelijke rente van € 3,36.

3.3.

Direct nadat hij de dagvaarding had ontvangen, heeft [gedaagde] een mail aan de gemachtigde van Zalando gestuurd met daarbij het betaalbewijs van 14 augustus 2020. In reactie daarop kreeg [gedaagde] (o.a.) op 8 februari 2021 een mail van [betrokkene], werkzaam bij de gemachtigde van Zalando, welke mail voor zover relevant, als volgt luidde:

“Geachte heer [gedaagde] ,

Wij hebben het een en ander nagekeken: uw betaling was op 14 augustus 2020. De veertiendagenbrief van Alektum is op 30 januari 2020 verstuurd. Uw betaling van de hoofdsom is te laat geweest, zodat u de incassokosten nog verschuldigd bent. Wij kunnen de dagvaarding alleen nog intrekken als u het restantbedrag (incassokosten + rente) ad € 43,36 voor de zitting van woensdag 10 februari as aan ons voldoet. (…)”

3.4.

Op 9 februari 2021 heeft [gedaagde] € 43,36 aan de gemachtigde van Zalando overgemaakt.

3.5.

Zalando heeft de procedure niet ingetrokken.

4 Het geschil

4.1.

Zalando vordert na twee verminderingen van eis nog slechts de betaling van de proceskosten door [gedaagde] . Zij wijst daarbij op pagina 10 van de dagvaarding waar staat dat alleen als [gedaagde] uiterlijk twee dagen voor de zitting € 281,58 aan de gemachtigde van Zalando zou overmaken, [gedaagde] de zitting en verdere kosten zou kunnen voorkomen. Dat bedrag heeft [gedaagde] niet (helemaal) betaald, zodat Zalando de procedure terecht heeft doorgezet en aanspraak kan maken op de proceskosten.

4.2.

[gedaagde] wijst op de mail van 8 februari 2021 van de gemachtigde van Zalando en zijn tijdige betaling van het in die mail genoemde bedrag op 9 februari 2021. Om die reden is hij van mening dat hij de proceskosten niet hoeft te betalen.

5 De beoordeling

5.1.

Vast staat dat bij het opstellen van de dagvaarding de betaling van de hoofdsom door [gedaagde] op 14 augustus 2020, niet is meegenomen. Het bedrag dat bij de dagvaarding werd genoemd dat [gedaagde] zou moeten betalen om te voorkomen dat de zitting op 10 februari 2021 zou doorgaan en er kosten voor [gedaagde] zouden bijkomen, was dus niet juist. [gedaagde] heeft hierover direct nadat hij de dagvaarding had ontvangen, contact opgenomen met de gemachtigde van Zalando, die hem bij mail van 8 februari 2021 berichtte dat de dagvaarding zou worden ingetrokken als hij vóór de zitting op 10 februari 2021 € 43,36 zou betalen. Dit heeft [gedaagde] op 9 februari 2021 gedaan. Desondanks heeft Zalando de dagvaarding niet ingetrokken.

5.2.

Omdat het bedrag dat werd genoemd in de dagvaarding om het doorzetten van de procedure te voorkomen, niet klopte en omdat in de latere mail van de gemachtigde van Zalando een lager bedrag werd genoemd om het doorzetten van de procedure te voorkomen, mocht [gedaagde] erop vertrouwen dat de voorwaarden in de mail in de plaats waren gekomen van de voorwaarden die in de dagvaarding waren genoemd. Hij heeft door op 9 februari 2021 € 43,36 aan de gemachtigde van Zalando te betalen, tijdig aan de voorwaarden van de mail van 8 februari 2021 voldaan.

5.3.

Onder die omstandigheden had Zalando de zaak moeten intrekken voor de zitting van 10 februari 2021. Dat zij dit niet heeft gedaan, moet voor haar rekening blijven, zodat de proceskosten niet door [gedaagde] hoeven te worden betaald.

5.4.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Zalando zal afwijzen.

5.5.

De proceskosten van [gedaagde] komen voor rekening van Zalando, omdat Zalando ongelijk krijgt. [gedaagde] heeft echter in persoon geprocedeerd en had geen gemachtigde. Daarom wordt dit bedrag tot op heden vastgesteld op € 0,00.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Zalando tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 0,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.M. Jansen en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter