Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:1779

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-03-2021
Datum publicatie
10-03-2021
Zaaknummer
8582334
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gebreken nieuwbouwwoning. Stelplicht. Vervangende schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8582334 \ CV EXPL 20-2728 (IL)

Uitspraakdatum: 3 maart 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. I.M. Sinnige

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Toolstra Bouwbedrijf B.V.

gevestigd te Enkhuizen

gedaagde

verder te noemen: Toolstra

gemachtigde: mr. L.J.I. van Til

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 10 juni 2020 een vordering tegen Toolstra ingesteld. Toolstra heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 25 januari 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [eiser] bij akte van 12 januari 2021 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Toolstra heeft in opdracht van [eiser] een nieuwbouwwoning gebouwd. Partijen hebben in dat verband op 16 juni 2015 een aannemingsovereenkomst gesloten. De vaste aanneemsom bedraagt € 154.120,00 inclusief btw. Op de aannemingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Toolstra van toepassing.

2.2.

De woning is op 19 november 2015 opgeleverd. Toolstra heeft een opleveringsrapport opgemaakt (hierna: het opleveringsrapport). Beide partijen hebben de eerste pagina van dat rapport voor akkoord ondertekend.

2.3.

Op 6 november 2019 heeft [eiser] aan Toolstra geschreven dat een negental gebreken niet zijn hersteld en haar gesommeerd de gebreken binnen 21 dagen te herstellen. Toolstra heeft hierop niet gereageerd.

2.4.

Op 10 december 2019 heeft [eiser] Toolstra nogmaals gesommeerd de gebreken te herstellen. Ook hierop heeft Toolstra niet gereageerd.

2.5.

In opdracht van [eiser] heeft Het Inspectiehuis B.V. op 10 februari 2020 een onderzoek naar de aanwezigheid van gebreken aan de woning verricht. Het Inspectiehuis heeft een rapport d.d. 11 maart 2020 opgesteld. In het rapport staat dat er 13 gebreken zijn geconstateerd en de herstelkosten in totaal € 9.500,00 bedragen.

2.6.

Op 20 maart 2020 heeft [eiser] het rapport van Het Inspectiehuis aan Toolstra gezonden en haar nog eenmaal de gelegenheid gegeven de gebreken die zijn opgesomd in de brief van 6 november 2019 te herstellen.

2.7.

Op 24 maart 2020 heeft Toolstra aan [eiser] gemaild dat zij zijn brief heeft doorgezet naar haar rechtsbijstand en verdere communicatie via hen gaat.

2.8.

[eiser] heeft vervolgens niets meer vernomen.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter Toolstra veroordeelt tot betaling van € 13.104,24, met rente en kosten.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat bij oplevering van de woning een aantal gebreken is geconstateerd. Dat blijkt uit de opleverkeuring van Keuringsdienst voor Wonen (dagvaarding, productie 2). Toolstra moet de bij oplevering geconstateerde gebreken en de gebreken die daarna zijn geconstateerd (verborgen gebreken) op grond van de overeenkomst herstellen. Doordat er sprake is van gebreken, heeft Toolstra geen goed en deugdelijk werk geleverd en voldoet de woning niet aan de overeenkomst. Omdat Toolstra ondanks meerdere sommaties niet is overgegaan tot herstel, is er sprake van wanprestatie. [eiser] heeft geen vertrouwen meer in Toolstra en maakt dan ook aanspraak op vervangende schadevergoeding. De schade bestaat uit de herstelkosten (€ 11.495,00 inclusief btw) en kosten van de expert (€ 532,40 inclusief btw). Toolstra is ook incassokosten verschuldigd (€ 1.076,84).

4 Het verweer

4.1.

Toolstra betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat het opleveringsrapport leidend is en de daarin genoemde gebreken, op enkele verwaarloosbare details na, naar behoren zijn hersteld. Het rapport van Het Inspectiehuis is eenzijdig, zonder hoor en wederhoor toe te passen, opgesteld en ontbeert daarom een deugdelijke grondslag. In het rapport is niet onderbouwd waarom het gaat om gebreken. Ook zijn de herstelkosten niet gespecificeerd en onderbouwd. [eiser] voldoet niet aan zijn stelplicht. Toolstra voert voorts verweer tegen de in het rapport van Het Inspectiehuis genoemde gebreken en de gevorderde incassokosten.

5 De beoordeling

5.1.

[eiser] baseert zijn vordering op het rapport van Het Inspectiehuis. Daarin staan 13 gebreken genoemd. Ter beoordeling staat of die 13 gebreken een tekortkoming van Toolstra opleveren en of Toolstra de vervangende schade van [eiser] moet vergoeden.

5.2.

De kantonrechter stelt voorop dat de stelplicht, en zo nodig, bewijslast bij [eiser] liggen, omdat hij zich erop beroept dat Toolstra is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst en om die reden de schade van [eiser] moet vergoeden (artikel 150 Rv).

de lichtschakelaars in de gang functioneren niet op een logische manier (1)

5.3.

[eiser] stelt dat de lichtschakelaars in de gang niet op een logische manier functioneren en Toolstra op 13 oktober 2017 (bijlage bij productie 10) heeft toegezegd dat deze zouden worden omgezet. Toolstra voert aan dat de schakelaars conform de overeenkomst zijn aangebracht en betwist dat zij heeft toegezegd dat de schakelaars gratis (op kosten van Toolstra) zouden worden omgewisseld. [eiser] heeft zijn stelling tegenover dit verweer niet nader onderbouwd. Daarom is niet gebleken dat sprake is van een tekortkoming van Toolstra, noch van een toezegging om de schakelaars kosteloos om te wisselen.

de deur van de meterkast is niet uitgevoerd met een deurkruk (2)

5.4.

[eiser] stelt ter zitting dat de deur van de meterkast was uitgevoerd met een deurkruk, terwijl dat een sleutel moest zijn, en de deur van de voorraadkast met een sleutel, terwijl dat een deurkruk moest zijn. Dit is in zoverre hersteld, dat de meterkast nu wel een sleutel heeft en geen deurkruk. De voorraadkast heeft echter nog steeds geen deurkruk en geen sleutel, aldus Gulder. Toolstra voert aan dat dit punt nieuw voor haar is. De kantonrechter volgt Toolstra niet in die stelling. In de brief van [eiser] van 6 november 2019 staat immers dat de deur van de voorraadkast moet worden vervangen door een deur met een hendel. Wat daarvan ook zij, [eiser] vordert de kosten voor de deur van de meterkast die zonder deurkruk is uitgevoerd (€ 55,00), terwijl hij zelf stelt dat het probleem met de deur van de meterkast is hersteld. [eiser] heeft niet gesteld waaruit zijn schade betreffende de deur van de voorraadkast bestaat en hoeveel die schade bedraagt. [eiser] heeft zijn vordering op dit punt dus onvoldoende onderbouwd.

het ventilatieventiel in de keuken (3)

5.5.

[eiser] stelt dat het ventilatieventiel in de keuken niet strak en vlak op de ondergrond is gemonteerd en dat dit punt is opgenomen in het opleveringsrapport onder ‘keuken: spuitwerk bij vent. bijwerken’. Toolstra voert aan dat zij niet weet of dit punt is hersteld, maar aanneemt dat een van de onderaannemers dat heeft gedaan. Daarmee heeft Toolstra onvoldoende weersproken dat het opleverpunt niet is hersteld. Toolstra is op 6 november 2019 in gebreke gesteld ten aanzien van de opleverpunten en dus in verzuim. Er is sprake van een tekortkoming en Toolstra moet de schade van [eiser] daarom vergoeden. Deze schade bedraagt volgens het rapport van Het Inspectiehuis € 160,00. Toolstra voert aan dat de schade niet is gespecificeerd en onderbouwd. De kantonrechter acht het geoffreerde bedrag echter redelijk voor deze schade. De kantonrechter schat de schade als gevolg van dit gebrek daarom op € 160,00 exclusief btw (€ 193,60 inclusief btw).

de lichtschakelaar van de bijkeuken (4)

5.6.

[eiser] stelt dat de lichtschakelaar van de bijkeuken achter de deur in plaats van naast de deur zit en Toolstra op 13 oktober 2017 heeft toegezegd dat dit zou worden gewijzigd. Toolstra voert aan dat de schakelaar conform de overeenkomst (het bestek, zie productie 5) is aangebracht en betwist dat zij heeft toegezegd de schakelaar zonder bijkomende kosten te wijzigen. [eiser] heeft zijn stelling tegenover dit verweer niet nader onderbouwd. Daarom is niet gebleken dat sprake is van een tekortkoming van Toolstra, noch van een toezegging om de schakelaar kosteloos om te wisselen.

op zolder is geen lichtschakelaar aanwezig (5)

5.7.

In het rapport van Het Inspectiehuis staat dat op zolder geen lichtschakelaar aanwezig is. Volgens [eiser] heeft Toolstra op 13 oktober 2017 toegezegd om op zolder een schakelaar te maken. Toolstra voert aan dat niet is overeengekomen dat de zolder zou worden voorzien van een lichtschakelaar. Daarbij verwijst zij naar de elektratekeningen van de zolder (productie 6). Naar aanleiding van dit verweer stelt [eiser] dat de deur op zolder is verwisseld en daarom ook de lichtschakelaar moet worden verwisseld. Daarmee heeft hij het verweer van Toolstra onvoldoende weersproken. Nu [eiser] zijn nadere stelling ook niet heeft onderbouwd, kan niet worden aangenomen dat Toolstra tekort geschoten is in de nakoming van de overeenkomst. Gebleken is ook niet dat Toolstra heeft toegezegd de schakelaar (zonder bijkomende kosten) te maken.

het hang- en sluitwerk van de draaiende delen (6)

5.8.

Dit punt staat in het opleveringsrapport vermeld als ‘slaapk. 2: balkon deur sluit niet (na stellen)’. [eiser] stelt dat de tochtstrip van de deur naar het balkon niet goed zit en het probleem van doorlekkend regenwater, ondanks een poging tot herstel door [XX] , blijft bestaan. Toolstra voert aan dat [XX] heeft gekeken en gezegd dat het is opgelost en dat, als er toch nog een probleem is, het kozijnenbedrijf moet worden ingeschakeld. De kantonrechter is van oordeel dat Toolstra hiermee onvoldoende heeft weersproken dat het opleveringspunt nog steeds bestaat. Toolstra is op 6 november 2019 in gebreke gesteld ten aanzien van de opleverpunten. Op 20 maart 2020 is zij nogmaals in de gelegenheid gesteld om dit opleveringspunt te herstellen. Toolstra is dus in verzuim. Er is sprake van een tekortkoming en Toolstra moet de schade van [eiser] daarom vergoeden. Deze schade bedraagt volgens het rapport van Het Inspectiehuis € 127,50. Toolstra voert aan dat de schade niet is gespecificeerd en onderbouwd. De kantonrechter zal de schade schatten op basis van het geoffreerde bedrag, omdat dit bedrag redelijk voorkomt. De kantonrechter schat de schade als gevolg van dit gebrek daarom op € 127,50 exclusief btw (€ 154,28 inclusief btw).

het buitenschilderwerk is niet dekkend uitgevoerd en vertoont ook lichte scheurvorming en druppels in verflaag (7) en in het buitenschilderwerk zijn roestplekken zichtbaar (12)

5.9.

In het opleveringsrapport staat: schilderwerk buiten gereed maken en schilderwerk dakgoot nazien. Partijen zijn het erover eens dat de schilder zou komen om deze punten te verhelpen, maar dat niet heeft gedaan. Die omstandigheid komt op zich voor rekening van Toolstra. In geschil is echter of het al het buitenschilderwerk betreft of slechts een deel daarvan.

5.10.

[eiser] stelt dat al het buitenschilderwerk in slechte staat is afgeleverd. Het vertoont bijvoorbeeld druppels en roestplekken in het plafond van de goot. [eiser] stelt ook dat mondeling is afgesproken dat de schilder zou komen en al het schilderwerk opnieuw zou worden uitgevoerd. Toolstra betwist dat. Volgens Toolstra zou alleen het schilderwerk van het plafond van de dakgoot en het plafond van de garage hersteld worden en is het schilderwerk nu, na ruim 5 jaar, toe aan een standaard schilderbeurt.

5.11.

De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] onvoldoende heeft onderbouwd dat al het buitenschilderwerk bij oplevering in een zodanige staat verkeerde dat sprake is van een gebrek. Het rapport van de Keuringsdienst voor Wonen is eenzijdig opgesteld en volstaat, gezien het verweer van Toolstra, niet. Uitgangspunt is het opleveringsrapport. Daarin staat (slechts) dat het schilderwerk buiten gereed moet worden gemaakt en het schilderwerk van de dakgoot moet worden nagezien. Uit de weergave van Toolstra van de bespreking van 13 oktober 2017 blijkt dat partijen toen hebben besproken dat de schilder niet meer geweest is, dat het plafond van de goot en garage een tweede keer gedaan zou worden en dat de garagedeur niet meer hoeft. In de brief van 6 november 2019 verwijst [eiser] naar het opleveringsrapport en schrijft hij dat ‘het buitenschilderwerk van goot en garage’ nog niet is hersteld en het overige schilderwerk nog moet worden nagelopen. Hieruit volgt niet dat Toolstra tekort is geschoten ten aanzien van al het buitenschilderwerk, noch dat [eiser] daarover eerder dan in deze procedure heeft geklaagd. Uit deze stukken blijkt ook niet dat [eiser] Toolstra erop heeft aangesproken dat het buitenschilderwerk niet dekkend uitgevoerd is en lichte scheurvorming, druppels en roestplekken vertoont. Dat heeft [eiser] pas bij brief van 20 maart 2020, onder verwijzing naar het rapport van Het Inspectiehuis, gedaan. Dan ligt het eerder voor de hand dat het gaat om schilderwerk dat, na vijf jaar, aan een onderhoudsbeurt toe is, zoals Toolstra betoogt.

5.12.

Dat betekent dat alleen kan worden vastgesteld dat Toolstra tekort is geschoten ten aanzien van het schilderwerk van het plafond van de dakgoot en de garage. In het rapport van Het Inspectiehuis zijn de kosten voor herstel van (al) het buitenschilderwerk, zonder nadere specificatie, begroot op € 5.450,00 exclusief btw. Omdat de omvang van de schade als gevolg van de gebreken aan het schilderwerk van de dakgoot en garage niet nauwkeurig kan worden geschat, zal de kantonrechter deze schatten op het in dit geval redelijk te achten bedrag van € 1.000,00 exclusief btw (€ 1.210,00 inclusief btw).

de berging deur is niet goed gemonteerd waardoor er inwatering kan plaatsvinden (8)

5.13.

[eiser] stelt dat de deur van de berging geen bovendorpel heeft, het kozijn uitsteekt en vocht naar binnen treedt. Toolstra betwist dat. Volgens Toolstra blijkt uit foto 9 in het rapport van Het Inspectiehuis niet dat de deur niet goed gemonteerd is en een gebrek vertoont. Nu dit punt niet in het opleveringsrapport staat, is geen sprake van een gebrek, aldus Toolstra. [eiser] heeft zijn stelling tegenover dit verweer niet nader onderbouwd. Dat had hij wel moeten doen, te meer omdat dit punt niet is vermeld in het opleveringsrapport noch in de ingebrekestelling van 6 november 2019. Gebleken is niet dat Toolstra op dit punt tekortgeschoten is.

er is geen haakje voor de draingoot geleverd (9)

5.14.

[eiser] heeft zijn vordering ten aanzien van dit gebrek ter zitting ingetrokken. Dit punt behoeft dus geen verdere bespreking.

in het plafond van de woonkamer is een beschadiging zichtbaar (10)

5.15.

[eiser] stelt dat er een deuk in het plafond (en niet in het spuitwerk) zit en dat die deuk door Toolstra is veroorzaakt. Toolstra betwist dat. Een deuk is volgens Toolstra ook iets anders dan een beschadiging. De kantonrechter stelt vast dat dit punt niet in het opleveringsrapport voorkomt. In dat rapport staat juist: ‘woonkamer: geen gebreken’. Ook in de brief van 6 november 2019 wordt niet gesproken over een beschadiging of deuk in het plafond van de woonkamer. [eiser] heeft onvoldoende onderbouwd dat (desondanks) sprake is van een gebrek waarvoor Toolstra schadeplichtig is.

er zijn geen extra raamsleutels geleverd (11)

5.16.

Toolstra heeft ter zitting verklaard dat de sleutels nog kunnen worden geleverd en toegezegd de sleutels alsnog aan [eiser] te zullen leveren. De kantonrechter gaat ervan uit dat Toolstra zich daaraan houdt. Er is daarom onvoldoende reden om hiervoor een schadevergoeding toe te kennen.

op de gevelstenen zijn specieresten zichtbaar (13)

5.17.

[eiser] stelt dat er rondom de woning specievlekken in de gevel en op de kozijnen zitten. Toolstra voert aan dat er bij oplevering een waas op de gevel zat en die is weggehaald. Volgens Toolstra zitten de door [eiser] bedoelde specieresten naar hun aard in het werk en zijn dat geen gebreken. De kantonrechter stelt vast dat in het opleveringsrapport staat ‘buiten: paar specie vlekken verwijderen t.a.v. voorgevel’. Dat er ten tijde van de oplevering specievlekken rondom de woning en op de kozijnen zaten, blijkt hier dus niet uit. Dat blijkt ook niet uit het rapport van Het Inspectiehuis, nu daarin slechts een foto van een specievlek is opgenomen en verdere details over wat er geconstateerd is, ontbreken. In het rapport van Keuringsdienst van Wonen staat helemaal niets over specieresten. Nu [eiser] zijn stelling overigens onvoldoende heeft onderbouwd, kan niet worden aangenomen dat Toolstra op dit punt tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

conclusie

5.18.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eiser] in hoofdsom zal toewijzen tot € 1.557,88 inclusief btw (€ 193,60 + € 154,28 + € 1.210,00).

5.19.

De kantonrechter zal de wettelijke rente over de hoofdsom toewijzen vanaf de datum van verzuim. Uit de brief van 6 november 2019 blijkt dat die datum ligt op 28 november 2019.

5.20.

[eiser] maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van de expert. Deze kosten komen op zich voor vergoeding in aanmerking. De kantonrechter leidt uit de factuur van Het Inspectiehuis af dat er is gefactureerd op basis van een uurtarief (€ 110,00 exclusief btw) en aantal uren (4x). De kantonrechter is van oordeel dat het onderzoek ten aanzien van het ventilatieventiel in de keuken, de balkondeur en het schilderwerk in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs noodzakelijk was. Omdat de kosten daarvoor niet nauwkeurig kunnen worden bepaald, zal de kantonrechter deze schatten op het in dit geval redelijk geachte bedrag van € 150,00 inclusief btw.

5.21.

[eiser] maakt voorts aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is. [eiser] heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief dat hoort bij de toewijsbare hoofdsom. De kantonrechter zal het bedrag dan ook toewijzen tot het wettelijke tarief, zijnde € 233,68.

5.22.

Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, is de kantonrechter van oordeel dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Toolstra tot betaling aan [eiser] van € 1.941,56, te vermeerderen met de wettelijke over € 1.557,88 vanaf 28 november 2019 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H. Lips en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter