Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2021:11879

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-12-2021
Datum publicatie
31-12-2021
Zaaknummer
8939632 \ CV EXPL 20-10774
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Voldoende overstaptijd. Het missen van de aansluiting is niet veroorzaakt door aankomstvertraging van 4 minuten. Vordering passagier afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8939632 \ CV EXPL 20-10774

Uitspraakdatum: 22 december 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht

AirHelp Limited

gevestigd te Hong Kong

eiseres

hierna te noemen AirHelp

gemachtigde mr. D.E. Lof

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

Public Joint Stock Company Aeroflot-Russian Airlines

gevestigd te Moskou (Rusland)

gedaagde

hierna te noemen de vervoerder

gemachtigde G. Kagramanyan

1 Het procesverloop

1.1.

De passagier heeft bij dagvaarding van 18 november 2020 een vordering tegen de vervoerder ingesteld. De vervoerder heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna de vervoerder een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[passagier 1] , [passagier 2] en [passagier 3] (hierna: de passagiers) hebben met de vervoerder een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan de vervoerder de passagiers op 11 juli 2019 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol naar Sheremetyevo International Airport, Moskou (Rusland) met vluchtnummer SU2551 (hierna: de vlucht) en aansluitend naar Narita International Airport, Tokyo (Japan).

2.2.

De vlucht is met een vertraging van 4 minuten uitgevoerd. De passagiers hebben hun aansluitende vlucht naar Tokyo gemist.

2.3.

De passagiers hebben de vordering op de luchtvaartmaatschappij door middel van cessie overgedragen aan Airhelp.

2.4.

AirHelp heeft compensatie van de vervoerder gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

De vervoerder heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

AirHelp vordert dat de vervoerder bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.800,00, vermeerderd met de wettelijke rente;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

AirHelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat de vervoerder vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de compensatie te voldoen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

De vervoerder betwist de vordering. Hij voert aan dat vlucht SU2551 met een vertraging van 4 minuten is uitgevoerd. De officiële transfertijd van terminal F (Amsterdam-Moskou) naar terminal D (Moskou-Tokyo) is 1 uur en 10 minuten. De werkelijke overstaptijd was 1 uur en 11 minuten en dit was voldoende om de aansluitende vlucht naar Tokyo te halen. De passagiers hebben het aan zichzelf te danken indien zij de aansluitende vlucht naar Tokyo hebben gemist, aldus de vervoerder.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

De kantonrechter overweegt als volgt. Vast staat dat de vlucht gepland stond om aan te komen in Moskou om 17:45 uur en dat de aansluitende vlucht gepland stond om te vertrekken om 19:00 uur. De geplande overstaptijd in Moskou bedroeg dus 1 uur en 15 minuten. Als onbetwist staat vast dat vlucht SU2551 met een vertraging van 4 minuten is uitgevoerd en om 17:49 uur is geland. De werkelijke overstaptijd bedroeg dus 1 uur en 11 minuten. Voorts is niet in geschil dat de minimale overstaptijd te Moskou (van terminal F naar D) 1 uur en 10 minuten bedraagt. Een overstaptijd van 1 uur en 11 minuten had dan ook voldoende moeten zijn om zich tijdig te melden voor de aansluitende vlucht naar Tokyo. Dat dit daadwerkelijk ook het geval was, blijkt uit de verklaring van de passagiers zoals opgenomen in de conclusie van repliek. In die verklaring schrijven de passagiers immers dat zij zich rond 18:45 uur bij de gate hebben gemeld voor de aansluitende vlucht, dus binnen een uur nadat de het toestel te Moskou is geland. Gelet op het voorgaande is niet komen vast te staan dat het missen van de aansluitende vlucht een gevolg is geweest van de vertraging van het eerste gedeelte van de vlucht. Voorts heeft AirHelp gesteld dat uit deze verklaring blijkt dat de vervoerder zonder reden de passagiers heeft geweigerd op de vlucht in kwestie. Voor zover AirHelp hiermee heeft bedoeld de vordering te gronden op een instapweigering door de vervoerder, heeft zij die grondslag onvoldoende concreet toegelicht. De vordering zal daarom worden afgewezen.

5.3.

De proceskosten komen voor rekening van AirHelp, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt AirHelp tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor de vervoerder worden vastgesteld op een bedrag van € 374,00 aan salaris van de gemachtigde van de vervoerder.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter