Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:9732

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
11-11-2020
Datum publicatie
30-12-2020
Zaaknummer
8493123 \ CV EXPL 20-3818
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht inzake sponsoring van surpriseboxen voor kinderen en vermelding van bedrijfsgegevens op actieposters. Nakoming door opdrachtnemer niet aangetoond. Vordering afgewezen, niet opeisbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8493123 \ CV EXPL 20-3818

Uitspraakdatum: 11 november 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap My-Teq Technologie & Supplies B.V. mede handelend onder de namen MyCity Online, Villa Vrolijk, DreamKidz, Kidsquote en Kids & Adventure

gevestigd te Arnhem

eiseres

verder te noemen: Villa Vrolijk

gemachtigde: H.G. Zeiger (Bouma & Zeiger gerechtsdeurwaarders & Incasso)

tegen

[gedaagde] handelend onder de naam [handelsnaam]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Villa Vrolijk heeft bij dagvaarding van 22 april 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Villa Vrolijk heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] een schriftelijke reactie heeft gegeven, mede onder overlegging van nadere producties. Vervolgens heeft Villa Vrolijk nog een akte uitlating producties ingediend.

2 De feiten

2.1.

Villa Vrolijk heeft aan [gedaagde] een deelnameformulier, gedateerd op 24 juni 2019, verstuurd, waarop staat: ‘(…) Hierbij treft u het deelnameformulier inzake Sip de Kip Kinderactie aan. Dankzij u kunnen wij de kinderen wederom gelukkig maken met onze Sip de Kip surprisebox, gevuld met spelletjes, puzzels en andere leuke hebbedingetjes. Uw bedrijfsgegevens zullen separaat op de ‘Sip de Kip actieposter’ worden afgedrukt. (…)

2.2.

Bij WhatsAppbericht heeft [gedaagde] aan Villa Vrolijk geschreven: ‘Helemaal toppy Maar dit is laatste x’, waarop Villa Vrolijk heeft geantwoord: ‘Top ik rond hem netjes voor je af’.

2.3.

Villa Vrolijk heeft een factuur, gedateerd op 1 september 2019, aan [gedaagde] verstuurd, voor een totaalbedrag van € 931,70 inclusief btw (hierna: de Factuur). De Factuur vermeldt een vervaldatum van 9 september 2019 en als omschrijving ‘Sip de Kip Kinderactie tweede uitvoering’.

2.4.

Bij e-mail van 12 september 2019 heeft [gedaagde] aan Villa Vrolijk geschreven: ‘(…) Ik zou graag van u willen vernemen waar eventuele pakketten en posters met afbeelding van mijn bedrijfslogo heen zijn gestuurd en of ik zelf een poster met deze info zou kunnen ontvangen. (…) wacht ik met betalen van factuur (…) tot er meer duidelijk is. (…)’ Hierop is door Villa Vrolijk bij e-mail van 13 september 2019 gereageerd: ‘(…) Onze afdeling logistiek zal u de gevraagde gegevens toesturen. (…)

2.5.

Bij e-mail van 25 september 2019 heeft [gedaagde] aan Villa Vrolijk geschreven: ‘(…) op mijn vraag voor het opsturen van gegevens heb ik na ontvangst hiervan het volgende te melden.

1: poster ( slechte kwaliteit ) .

1: er zou een lijst met eventuele ontvangers bijzitten van UPS echter is dit niet het geval .

Mijn vraag is of ik deze alsnog zou kunnen krijgen i.v.m. controle .

Zolang het allemaal dubieus blijft weiger ik Factuur(…) te betalen. (…)

2.6.

Villa Vrolijk heeft daarop bij e-mail van 27 september 2019 gereageerd: ‘(…) Vreemd dat u de lijst niet aangetroffen heeft. Deze heb ik er persoonlijk bij in gedaan. In de bijlage treft u deze lijst als bijlage nogmaals aan. Nu, na uw controle, niets betaling meer in de weg staat, zien we deze voor 10 oktober tegemoet. (…)

2.7.

Bij brief van 27 februari 2020 is [gedaagde] namens Villa Vrolijk gesommeerd om binnen vijf dagen na dagtekening van de brief tot betaling van de Factuur over te gaan, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke incassokosten.

3 De vordering

3.1.

Villa Vrolijk vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 1.116,18 (€ 931,70 hoofdsom, € 139,76 buitengerechtelijke incassokosten en € 44,72 rente tot 22 april 2020), te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 22 april 2020 tot aan de dag van de gehele betaling en met de proceskosten.

3.2.

Villa Vrolijk legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [gedaagde] ondanks herhaalde aanmaningen de Factuur niet heeft voldaan. Vanwege het betalings- verzuim is [gedaagde] de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Villa Vrolijk.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat hij de betaling van de Factuur heeft opgeschort, omdat hij niet kan controleren of Villa Vrolijk de overeenkomst is nagekomen. Villa Vrolijk heeft, ondanks het verzoek van [gedaagde] , geen adressen gegeven waar de pakketten en posters met afbeelding van het bedrijfslogo van [gedaagde] heen zouden zijn gestuurd. Daarbij is het bedrijfslogo van [gedaagde] op de poster zeer slecht afgedrukt.

[gedaagde] voelt zich misleid door Villa Vrolijk, omdat zij hem probeert te laten betalen voor een actie die nergens wordt vermeld en die door Villa Vrolijk niet wordt waargemaakt.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter begrijpt dat tussen partijen een overeenkomst is gesloten op basis waarvan Villa Vrolijk, tegen betaling door [gedaagde] , surpriseboxen zou leveren aan de kinderafdelingen van enkele zorginstellingen en dat daarbij een ‘Sip de Kip actieposter’ zou worden geleverd met daarop afgedrukt de bedrijfsgegevens van [gedaagde] . Beide partijen stellen zich op het standpunt dat hun wederpartij de overeenkomst niet is nagekomen.

5.2.

De kantonrechter stelt voorop dat de uitspraak van de kantonrechter te Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2018:5750 ), waarnaar [gedaagde] ter onderbouwing van zijn standpunt verwijst, in deze zaak niet opgaat. In die zaak had de gedaagde partij het aanbod van Villa Vrolijk aanvaard onder de (opschortende) voorwaarde dat de poster daadwerkelijk op de aangegeven plekken hangt rondom de plaats waar haar bedrijf is gevestigd en dat zij na controle hiervan de factuur zou betalen. De kantonrechter in die zaak heeft geoordeeld dat ervan moest worden uitgegaan dat partijen een nadere overeenkomst hadden gesloten, met inbegrip van de door de gedaagde partij gestelde voorwaarden, omdat niet gesteld of gebleken was dat Villa Vrolijk bezwaar had gemaakt tegen die voorwaarden. In onderhavig geval is niet gesteld of gebleken dat [gedaagde] dergelijke voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst heeft gesteld. [gedaagde] heeft de inhoud van het aan hem verstuurde deelname- formulier per WhatsApp aanvaard door middel van zijn uitlating ‘Helemaal toppy’. In die zin kan [gedaagde] niet worden gevolgd in zijn standpunt dat Villa Vrolijk niet aan de overeenkomst heeft voldaan door de adressen niet aan [gedaagde] door te geven.

5.3.

Gelet echter op het sinds 12 september 2019 door [gedaagde] ingenomen standpunt en het in deze procedure gelijkluidend gevoerde, gemotiveerde, verweer, had het op de weg van Villa Vrolijk gelegen om bewijs te leveren van haar stelling dat zij de overeenkomst is nagekomen. Dat heeft zij naar het oordeel van de kantonrechter niet gedaan. Zij heeft weliswaar afleveringsbewijzen van UPS overgelegd bij repliek, maar daaruit volgt nog niet dat Villa Vrolijk de overeengekomen surpriseboxen heeft geleverd, met daarbij een Sip de Kip actieposter met daarop afgedrukt de bedrijfsgegevens van [gedaagde] . Voor zover Villa Vrolijk zich overigens op het standpunt stelt dat zij deze afleveringsbewijzen reeds voor het uitbrengen van de dagvaarding aan [gedaagde] had verstuurd, volgt de kantonrechter dat niet. Anders dan Villa Vrolijk stelt, blijkt uit de aan [gedaagde] verstuurde e-mail van 27 september 2019 niet dat daar een bijlage aan was toegevoegd. Voor zover Villa Vrolijk meent dat de bijlage wel bij de door haar overgelegde e-mail van 14 juli 2020 was gevoegd, blijkt nergens uit dat deze is verstuurd aan [gedaagde] . Deze e-mail is verstuurd aan Safe Collect, de (voormalig) incassogemachtigde van Villa Vrolijk. Tot slot blijkt ook niet dat deze bijlage de door Villa Vrolijk overgelegde afleveringsbewijzen bevat.

5.4.

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat Villa Vrolijk – ondanks het gemotiveerde verweer van [gedaagde] – (nog steeds) niet heeft aangetoond dat zij de overeen- komst is nagekomen. Haar vordering is dan ook niet opeisbaar en zal worden afgewezen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van Villa Vrolijk, omdat zij ongelijk krijgt.

5.6.

Voor zover [gedaagde] bij dupliek heeft bedoeld een tegenvordering in te stellen, oordeelt de kantonrechter dat dit niet mogelijk is. Een tegenvordering moet ex artikel 137 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden ingesteld bij conclusie van antwoord, zodat [gedaagde] niet ontvankelijk zal worden verklaard.

6 De beslissing

De kantonrechter:

de vordering

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Villa Vrolijk tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

de tegenvordering

6.3.

verklaart [gedaagde] niet ontvankelijk;

6.4.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Villa Vrolijk worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Kruithof en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter