Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:9202

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
10-09-2020
Datum publicatie
02-12-2020
Zaaknummer
7872697 \ CV EXPL 19-9471
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Bemanning niet bijtijds op luchthaven wegens overstromingen door zeer zware regenval. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7872697 \ CV EXPL 19-9471

Uitspraakdatum: 9 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[de passagier]

wonende te [woonpaats]

eiser

hierna te noemen de passagier

gemachtigde mr. D.E. Lof

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

British Airways PLC

gevestigd te Harmondsworth (Verenigd Koninkrijk)

gedaagde

hierna te noemen British Airways

gemachtigde mr. J.W.A. Lameijer

1 Het procesverloop

1.1.

De passagier heeft bij dagvaarding van 23 mei 2019 een vordering tegen British Airways ingesteld. British Airways heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagier heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna British Airways een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met British Airways een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan British Airways de passagier diende te vervoeren van Rio de Janeiro (Brazilië), via Londen (Verenigd Koninkrijk), naar Amsterdam op 8 april 2019 met vluchten BA 248 en BA 432, hierna: de vlucht.

2.2.

Volgens de planning zou vlucht BA 248 naar Londen om 00:50 uur UTC vertrekken en om 12:10 uur UTC arriveren. Dit zou de passagier 90 minuten geven om over te stappen op vlucht BA 432, welke om 13:40 uur UTC zou vertrekken en 15:00 uur UTC zou landen te Amsterdam.

2.3.

Vlucht BA 248 is met een vertraging van twee uur en 53 minuten uitgevoerd. De passagier heeft de overstap te Londen gemist. De passagier is omgeboekt naar vlucht BA 442 en is met een vertraging van drie uur en 19 minuten op de eindbestemming gearriveerd.

2.4.

De passagier heeft compensatie van British Airways gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

British Airways heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagier vordert dat British Airways, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 9 april 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 90,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dagtekening van het vonnis, indien voldoening niet binnen die termijn plaatsvindt.

3.2.

De passagier heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagier stelt dat British Airways vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00.

4 Het verweer

4.1.

British Airways betwist de vordering en doet een beroep op buitengewone omstandigheden. Zij voert aan dat Rio de Janeiro in de loop van 8 april 2019 te kampen had met zeer slechte weersomstandigheden. De stad kreeg te maken met overstromingen, waaronder ook overstromingen in het gebied waar het hotel van de bemanning van vlucht BA 248 zich bevond. De bus die de bemanning moest ophalen kwam door de overstromingen zeer verlaat bij het hotel aan en had vervolgens moeite met het vinden van een veilige route naar het vliegveld, aldus British Airways. Hierdoor was de bemanning pas bij de gate om 03:20 uur UTC; tweeënhalf uur later dan de geplande vertrektijd van de vlucht, aldus nog steeds British Airways. Zij voert aan dat de uiteindelijke vertraging in de uitvoering van twee uur en 53 minuten het gevolg was van buitengewone omstandigheden; de weersomstandigheden maakten het onmogelijk om de bemanning bijtijds naar het vliegveld te vervoeren. British Airways voert voorts aan dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken en heeft de passagier op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar de eindbestemming geboekt.

4.2.

British Airways betwist tevens de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de passagier met een vertraging van meer dan drie uur is aangekomen op de eindbestemming Amsterdam, zodat British Airways op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien zij kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening. In punt 14 en 15 van de Considerans van de Verordening heeft de gemeenschapswetgever erop gewezen dat dergelijke omstandigheden zich onder meer kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen en wanneer een besluit van het luchtverkeersbeheer voor een specifiek vliegtuig op een specifieke dag een langdurige vertraging veroorzaakt. Een beroep op buitengewone omstandigheden faalt als die omstandigheden door redelijke voorzorgsmaatregelen hadden kunnen worden voorkomen.

5.3.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Hoewel het British Airways op de weg had gelegen om de METAR-data te overleggen waaraan ook wordt gerefereerd in het overgelegde interne rapport, wordt met dit interne rapport, tezamen met de overgelegde nieuwsartikelen, voldoende duidelijk gemaakt dat de weersomstandigheden te Rio de Janeiro zeer slecht waren in de tijdspanne rondom de vlucht. Uit de nieuwsartikelen blijkt dat de stad te kampen had met ernstige overlast ten gevolge van overstromingen en zware regenval. Het ligt daarmee voor de hand dat het voor de bus die de bemanning moest ophalen zeer moeilijk was om te midden van deze omstandigheden het betreffende hotel te bereiken en de bemanning vervolgens veilig naar het vliegveld te vervoeren. De zeer zware regenval en de hierdoor veroorzaakte overstromingen zullen voor de gehele stad ernstige overlast veroorzaakt hebben, waaronder derhalve ook het gedeelte van de stad waar de bemanning verbleef. Nu de vlucht niet zomaar zonder de betreffende bemanning kan worden uitgevoerd, moest het uitvoeren van de vlucht worden vertraagd totdat de bemanning veilig op het vliegveld was gearriveerd. British Airways kon niet voorzien dat de weersomstandigheden het vervoeren van de bemanning zodanig zou bemoeilijken. De ernstige overlast ten gevolge van de weersomstandigheden lag buiten haar macht. De vertraging van vlucht BA 248 is derhalve het gevolg van een buitengewone omstandigheid.

5.4.

Het is, naar het oordeel van de kantonrechter, voldoende gebleken dat de uiteindelijke vertraging van de passagier van meer dan drie uur op de eindbestemming het directe gevolg is geweest van de vertraagde uitvoering van vlucht BA 248. De passagier heeft immers door deze vertraging de aansluitende vlucht BA 432 gemist. De uiteindelijke vertraging van de passagier is dan ook het gevolg van buitengewone omstandigheden.

5.5.

Voorts dient de vraag te worden beantwoord of British Airways alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging van de passagier te voorkomen dan wel te beperken. Het kan niet van British Airways worden verwacht dat zij op elk buitenstation te allen tijde een reservecrew gereed heeft staan. De geplande overstaptijd te Londen was één uur en 30 minuten; hetgeen door de kantonrechter als adequaat gekwalificeerd wordt. De vlucht was uitgevoerd met een vertraging van twee uur en 53 minuten, waardoor de passagier de overstap miste. British Airways heeft de passagier na het missen van deze overstap spoedig op een alternatieve vlucht omgeboekt, waardoor de passagier met een uiteindelijke vertraging van drie uur en 19 minuten op de eindbestemming arriveerde. In de gegeven omstandigheden kon er dan ook niet meer van British Airways worden gevergd. British Airways heeft alle redelijke maatregelen getroffen om de vertraging van de passagier zo veel mogelijk te beperken.

5.6.

Gelet op het voorgaande zal de vordering van de passagier worden afgewezen. De overige verweren van British Airways behoeven derhalve geen bespreking.

5.7.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal de passagier worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5.8.

De gevorderde nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door British Airways worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagier tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor British Airways worden vastgesteld op een bedrag van € 240,00 aan salaris van de gemachtigde van British Airways;

6.3.

veroordeelt de passagier tot betaling van de nakosten, die worden vastgesteld op een bedrag van € 60,00 voor zover deze kosten daadwerkelijk door British Airways worden gemaakt;

6.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter