Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:8345

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-10-2020
Datum publicatie
30-10-2020
Zaaknummer
8474385 CV EXPL 20-1669
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Indexatie erfpachtcanon.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8474385 CV EXPL 20-1669

Uitspraakdatum: 28 oktober 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

Exploitatiemaatschappij Bungalowpark Het Geesterambacht B.V.

gevestigd te Warmenhuizen, gemeente Schagen

eiseres

verder te noemen: Geesterambacht

gemachtigde: mr. L.T. van Eijk van Heslinga

tegen

[gedaagden]

beiden wonende te [plaats], Duitsland,

gedaagden

verder te noemen: [gedaagde] (in enkelvoud)

procederend in persoon.

1 Het verdere procesverloop

1.1.

Na het tussenvonnis van 5 augustus 2020 heeft Geesterambacht een akte met bijlagen genomen en haar eis vermeerderd, waarover [gedaagde] zich vervolgens schriftelijk heeft uitgelaten.

2 De verdere beoordeling

2.1.

In bedoeld tussenvonnis is het volgende overwogen:

5.3.

De indexering van de door partijen afgesproken canon is bedoeld om de canon waardevast te laten zijn, waarbij de canon iedere drie jaren wordt aangepast aan de algemene prijsstijgingen of –dalingen volgens de totaalprijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Partijen zijn het eens over de toepassing van dit indexcijfer tot 2019: de indexering diende plaats te vinden over het bedrag waarvoor de canon oorspronkelijk werd uitgegeven. Deze wijze van indexering lijkt echter niet zonder meer te kunnen worden toegepast, nadat het CBS op een consumentenprijsindex op basis van een meer recente tijdsbasis is overgegaan, namelijk die waarbij het prijsniveau van 2015 op 100 is bepaald. Immers, als in 2019 het dan geldende prijsindexcijfer zou worden toegepast op het bedrag van de canon bij uitgifte van de erfpacht, dan zouden de waardestijgingen en –dalingen tot 2015 niet meer meetellen. Om die reden bepalen de toepasselijke erfpacht voorwaarden dat “zo nodig” de nieuwe reeks wordt gekoppeld aan de cijfers van de voorgaande reeksen. Verder bepalen de voorwaarden dat “de wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het CBS”.

5.4.

Geesterambacht heeft niet geschreven dat zulk overleg heeft plaatsgevonden, noch wat de uitkomst daarvan is geweest. Zij zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om zich hier over bij akte uit te laten en aan te geven hoe de nieuwe prijsindex die gold vanaf 2015 is gekoppeld aan de cijfers van de prijsindex die gold vanaf 1990, alsmede welk overleg hierover heeft plaatsgehad met het CBS en wat het standpunt hierover is van het CBS. [gedaagde] zal hierop bij akte mogen reageren.

2.2.

In haar akte heeft Geesterambacht uitgelegd dat zij in 2018 het CBS gevraagd heeft om de indexering voor 2019 en de volgende jaren te maken. In reactie schrijft het CBS dat “de CPI werknemers laag sinds 2003 niet meer wordt berekend, terwijl u nu een overzicht stuurt dat wel tot 2015 gaat, met als basis 1990 = 100. Dat komt omdat men tot enige tijd geleden nog wel de cijfers van de reeks: werknemers laag op verzoek kon krijgen, maar met het doorkoppelen is de afdeling daarmee gestopt en doet men dat ook niet op verzoek meer. (..) Sowieso worden doorgekoppelde reeksen van verouderde basisjaren niet meer gepubliceerd, alleen via onze zogenaamde huurmodule kan met nog een aantal doorgekoppelde reeksen selecteren. Voor het contract waarbij de CPI, alle huishoudens, 1990 = 100 is gebruikt kan het eventueel nog wel. In dat geval komt in punt 3 het cijfer van juni 2018 en in punt 4 het cijfer van juni 1995.”

2.3

Hieruit blijkt dat, anders dan Geesterambacht in deze procedure stelt, het CBS niet heeft geadviseerd om in het geval van [gedaagde] vanaf 2019 uit te gaan van de tabel 2015 = 100, toegepast op het niveau van de canon conform de laatste geïndexeerde vaststelling. Het CBS schrijft immers dat voor het consumenten prijsindexcijfer, alle huishoudens, 1990 = 100 nog wel via de huurmodule als doorgekoppelde reeks kan worden geselecteerd. Verder stelt Geesterambacht weliswaar dat de uitkomst van de indexering logischerwijs hetzelfde zal zijn, ongeacht of men daarbij uitgaat van de oorspronkelijke reeks 1990 = 100 of de reeks 2015 = 100, maar dit heeft zij niet onderbouwd. Het algemene advies van de website van het CBS waar Geesterambacht tot slot naar verwijst is weliswaar om “een zo recent mogelijke reeks te gebruiken”, maar men schrijft daar tevens: “Als het toch nodig is om te indexeren met een oudere reeks, dan kan de huurmodule een recentere reeks aan de oude koppelen.” Niet valt in te zien waarom deze systematiek die Geesterambacht tot 2019 heeft toegepast, terwijl de CPI, werknemers laag, al sinds 2003 niet meer werd berekend, zonder duidelijk advies van het CBS vanaf 2019 zou moeten worden verlaten.

2.4.

Gelet op het voorgaande zal Geesterambacht in de gelegenheid worden gesteld om bij nadere akte een nieuwe berekening van de geïndexeerde canon van [gedaagde] te produceren vanaf 2019 tot heden uitgaande van het doorgekoppelde consumenten prijsindexcijfer, alle huishoudens, 1990 = 100. [gedaagde] zal hierop bij akte kunnen reageren.

2.5.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.3.

Verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 november 2020 voor akte aan de zijde van Geesterambacht tot het doel als hierboven sub 2.4 omschreven.

6.4.

Bepaalt dat [gedaagde] op de rolzitting van 25 november 2020 een antwoordakte mag nemen.

Dit vonnis is gewezen door M. Flipse en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter