Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:8070

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
13-10-2020
Zaaknummer
15/871103-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Megazaak Himalaya. Verdachte is overleden. Het Openbaar Ministerie is daarom niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Haarlemmermeer

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/871103-18 (P)

Uitspraakdatum: 16 september 2020

Tegenspraak (art. 279 Sv)

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 13 januari 2020, 3 februari 2020 en 16 september 2020 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1975 te [geboorteplaats] ,

laatstelijk, bij leven, verblijvende in een penitentiaire inrichting in Spanje.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie, strekkende tot het niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie in de vervolging van verdachte.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1

Primair

(Onderzoek Dollar)

hij op of omstreeks 13 juli 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon, die later bleek te zijn [slachtoffer 1] , van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg

- zich met een vuurwapen naar voornoemde [slachtoffer 1] bewogen en/of

- ( vervolgens) met een vuurwapen één of meerdere schot(en) afgevuurd op voornoemde [slachtoffer 1] ,

ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

Subsidiair

[slachtoffer 2] en/of één of meer andere perso(o)n(en) op of omstreeks 13 juli 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon, die later bleek te zijn [slachtoffer 1] , van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben [slachtoffer 2] en/of die één of meer andere perso(o)n(en) met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg

- zich met een vuurwapen naar voornoemde [slachtoffer 1] bewogen en/of

- ( vervolgens) met een vuurwapen een of meerdere schot(en) afgevuurd op voornoemde [slachtoffer 1] ,

ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

welk misdrijf hij, verdachte, op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van

01 juni 2014 tot en met 13 juli 2014 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door giften, beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk

- voornoemde [slachtoffer 2] en/of die één of meer andere perso(o)n(en) (een) geldbedrag(en) gegeven en/of beloofd en/of in het vooruitzicht gesteld en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] en/of die één of meer andere perso(o)n(en) voorzien van (een) communicatiemiddel(en) en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] en/of die één of meer andere perso(o)n(en) voorzien van informatie omtrent het adres van de om het leven te brengen persoon en/of het type voertuig en/of de kleur van dit voertuig en/of (een gedeelte van) het kenteken van dit voertuig ("wij moesten zwarte punto [kenteken] heb ik hem duidelijk gezegd") in gebruik bij de om het leven te brengen persoon;

Feit 2

(Onderzoek Tienshan)

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 24 juli 2014 tot en met

17 september 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het misdrijf om een persoon, te weten [naam] , opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven te beroven (zijnde moord, strafbaar gesteld in artikel 289 Wetboek van Strafrecht), waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, opzettelijk

- een GPS-baken/een Track and Trace-systeem en/of een laptop en/of een (mobiele) telefoon) (voor het uitlezen van de data van dat GPS-baken/Track and Trace-systeem) en/of

- een (bruin/zwarte) bromfiets en/of een (personen)auto (Fiat 500) en/of een (onbekend gebleven) van diefstal afkomstige (personen)auto en/of

- drie, althans één of meer PGP-toestel(len),

bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft verworden, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

Feit 3

Primair

(Onderzoek Theezeef)

hij op of omstreeks 03 september 2014 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s), met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg met (een) vuurwapen(s) zes, althans één of meer, kogel(s) in en/of door het hoofd en/of de nek van die [slachtoffer 2] geschoten, tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] is overleden;

Subsidiair

één of meer onbekende dader(s) op of omstreeks 03 september 2014 te Amsterdam tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 2] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft/hebben beroofd, door met (een) vuurwapen(s) zes, althans één of meer, kogel(s) in en/of door het hoofd en/of de nek van die [slachtoffer 2] te schieten, tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] is overleden,

welk misdrijf hij, verdachte in of omstreeks de periode van 20 augustus 2014 tot en met

03 september 2014 te Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door giften, beloften en/of het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen, te weten door:

- een afspraak met die [slachtoffer 2] te (laten) maken (voor de levering van twee vuurwapens aan die [slachtoffer 2] door die onbekend gebleven dader(s)) met het doel die [slachtoffer 2] naar die onbekend gebleven dader(s) te lokken en/of

- die onbekend gebleven dader(s) inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het tijdstip en de locatie van de met die [slachtoffer 2] gemaakte afspraak en/of

- die onbekend gebleven dader(s) te instrueren (dat die [slachtoffer 2] gedood moest worden) en/of

- die onbekend gebleven dader(s) (een) vuurwapen(s) te verschaffen en/of

- die onbekend gebleven dader(s) een geldbedrag, althans een beloning, in het vooruitzicht te stellen voor de dood van die [slachtoffer 2] en/of

- te regelen dat dit aan die onbekend gebleven dader(s) in het vooruitzicht gestelde geldbedrag (door een of meer geldschieter(s)) beschikbaar werd gesteld voor het doden van die [slachtoffer 2] ;

Feit 4

(Deelneming aan een criminele organisatie)

hij in of omstreeks de periode van 01 december 2012 tot en met 31 december 2014, te Amsterdam en/of te Zaandam, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit verdachte en/of (onder andere)

* [medeverdachte 1] en/of

* [medeverdachte 2] en/of

* [medeverdachte 3] en/of

* [medeverdachte 4] en/of

* [medeverdachte 5] en/of

* [medeverdachte 6] en/of

* [medeverdachte 7] en/of

* [medeverdachte 8] en/of

* [medeverdachte 9] en/of

* [medeverdachte 10] en/of

* [slachtoffer 2] en/of

* één of meer onbekend gebleven (andere) perso(o)n(en)

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in

- artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht (moord) en/of

- artikel 46 jo. 289 van het Wetboek van Strafrecht (voorbereiding van moord) en/of

- artikel 26 van de Wet wapens en munitie (bezit vuurwapen(s) en/of munitie).

2 Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Blijkens de zogenoemde informatiestaat SKDB-persoon van de Justitiële Informatiedienst, gedateerd 11 augustus 2020, en het autopsiebericht van Instituto de Medicina Legal Alicante (Instituut voor Forensische Geneeskunde Alicante), gedateerd 12 februari 2020, is verdachte op 11 februari 2020, omstreeks 08.45 uur, overleden in het Penitentiair Centrum Alicante (Spanje).

Ingevolge artikel 69 van het Wetboek van Strafrecht is daardoor het recht tot strafvordering vervallen, zodat het Openbaar Ministerie niet langer kan worden ontvangen in de vervolging van verdachte.

De rechtbank zal daarom – zonder verder onderzoek in de zaak – de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie uitspreken. Voorts zal de rechtbank het op 9 januari 2020, door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, gegeven bevel tot (rauwelijkse) bewaring van verdachte opheffen.

3 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Heft op het (rauwelijks gegeven) bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. S. Jongeling, voorzitter,

mr. C.A.M. van der Heijden en mr. M.E. Allegro, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. Z.T. Pronk,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 september 2020.