Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:8027

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-09-2020
Datum publicatie
24-11-2020
Zaaknummer
7557632 \ CV FORM 19-2328
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak (EPGV). Beroep op buitengewone omstandigheden slaagt. Annulering van de vlucht is het gevolg van staking van de Franse luchtverkeersleiding en het toewijzen van latere slottijden als gevolg daarvan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7557632 \ CV FORM 19-2328

Uitspraakdatum: 30 september 2020

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

1 [passagier sub 1] ,

2. [passagier sub 2],

beiden wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: de passagiers

gemachtigde: ARAG Legal Services B.V. (Flight Claim)

tegen

de buitenlandse vennootschap

Easyjet Airline Compane Limited,

gevestigd te Bedfordshire (Verenigd Koninkrijk)

verwerende partij

verder te noemen: Easyjet

gemachtigde: mr. J. Kumar

1 Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

 • -

  het vorderingsformulier (formulier A), ingekomen ter griffie op 25 februari 2019;

 • -

  het vorderingsformulier (formulier B), ingekomen ter griffie op 18 maart 2019;

 • -

  het antwoordformulier (formulier C), ingekomen ter griffie op 16 juli 2019;

 • -

  schriftelijke reactie aan de zijde van de passagiers, ingekomen ter griffie op 10 december 2019.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Easyjet een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Easyjet de passagiers diende te vervoeren van Costa Smeralda Airport, Olbia (Italië) naar Amsterdam-Schiphol Airport met vluchtnummer U27986/EZY7986 op 24 juni 2018, hierna: de vlucht.

2.2.

De vlucht is geannuleerd.

2.3.

De passagiers hebben compensatie van Easyjet verzocht in verband met voornoemde annulering.

2.4.

Easyjet heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

De passagiers verzoeken Easyjet te veroordelen tot betaling van:

- € 500,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 juni 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 181,50 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 24 juni 2018;
- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

De passagiers baseren het verzoek op de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof).

3.3.

De passagiers stellen dat Easyjet vanwege de annulering van de vlucht gehouden is compensatie te betalen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 500,00. Daarnaast maken de passagiers aanspraak op betaling door Easyjet van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

3.4.

Easyjet betwist de verschuldigdheid en de hoogte van het verzochte. Op het verweer wordt - voor zover relevant - bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen.

4.2.

Vast staat dat de vlucht is geannuleerd. Gesteld noch gebleken is dat Easyjet zich kan beroepen op artikel 5, eerste lid, onder c sub i, ii of iii van de Verordening, zodat Easyjet op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien Easyjet kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Verordening, die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet konden worden voorkomen.

4.3.

Easyjet voert aan dat de vlucht is geannuleerd vanwege de staking van de Franse luchtverkeersleiding, daaropvolgende slotrestricties en het overschrijden van de wettelijke diensturen door de bemanning. De voorafgaande vlucht is vanwege een nieuw slot met een vertraging van 40 minuten aangekomen in Olbia. De vlucht stond gepland om te vertrekken vanuit Olbia om 12:50 uur UTC en om 15:10 uur UTC aan te komen in Amsterdam. Vanwege de vertraging zou de bemanning de wettelijke diensturen bij uitvoering van de vlucht in kwestie overschrijden. De geschatte aankomst door de vertraging, gelet op de omlooptijd van 30 minuten was 15:45 uur UTC. De bemanning zou op dat moment – om 15:45 uur UTC - uit de uren lopen. Vanwege de staking diende Easyjet ook voor de vlucht in kwestie een nieuw slot aan te vragen met als gevolg dat de vlucht uiteindelijk later dan 15:45 uur UTC in Amsterdam zou aankomen en Easyjet genoodzaakt was de vlucht te annuleren. Easyjet heeft op 24 juni 2018 in totaal 109 vluchten geannuleerd voor de ‘firstwave’ vervolgens zijn er 21 vluchten gedurende de dag geannuleerd vanwege de staking van de Franse luchtverkeersleiding, aldus Easyjet.

4.4.

De kantonrechter is van oordeel dat Easyjet summier maar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de vlucht is geannuleerd als gevolg van de staking van de Franse luchtverkeersleiding en het toewijzen van latere slottijden als gevolg daarvan. Anders dan de passagiers is de kantonrechter van oordeel dat de door Easyjet geschetste omstandigheden door werken op de onderhavige vlucht. Door de staking en het toewijzen van latere slottijden is de voorafgaande vlucht immers met vertraging aangekomen waarna de bemanning tijdens de vlucht in kwestie uit de uren zou lopen. De passagiers hebben niet betwist dat Easyjet ook tijdens de uitvoering van de vlucht te maken zou krijgen met nieuwe slottijden. De annulering van de vlucht is dan ook het gevolg van buitengewone omstandigheden.

4.5.

Nu de annulering is ontstaan als gevolg van buitengewone omstandigheden dient de kantonrechter te beoordelen of Easyjet in het onderhavige geval alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de vertraging te voorkomen. Easyjet heeft onbetwist aangevoerd dat een reservetoestel aan dezelfde verstoring onderworpen zou worden evenals het toestel waarin een eventuele stand-by crew zou worden ingevlogen. Het alsnog proberen uit te voeren van de vlucht met de daarbij komende vertraging zou meer ongemak opleveren voor de passagiers dan annuleren, aldus Easyjet. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat Easyjet alle redelijke maatregelen heeft genomen. Niet valt in te zien welke maatregelen Easyjet in dit geval nog meer had moeten nemen om de annulering te voorkomen. De vordering van de passagiers op grond van artikel 7 van de Verordening wordt dan ook afgewezen.

4.6.

De proceskosten komen voor rekening van de passagiers omdat deze ongelijk krijgen.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst het verzochte af;

5.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten die aan de kant van Easyjet tot en met vandaag worden begroot op € 120,00 aan salaris gemachtigde;

Deze beschikking is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep open