Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:7242

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-09-2020
Datum publicatie
25-09-2020
Zaaknummer
8360106 CV EXPL 20-956
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Koop auto met gemanipuleerde kilometerstand. Wanprestatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8360106 CV EXPL 20-956

Uitspraakdatum: 23 september 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

Auto1 European Cars B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

verder te noemen: Auto1

gemachtigde: deurwaarder P.G.C. Wittebrood

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

verschenen in persoon.

1 Het procesverloop

1.1.

Auto1 heeft bij dagvaarding van 28 februari 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord. Auto1 heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna [gedaagde] nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

Auto1 heeft op 15 juni 2019 van [gedaagde] een auto gekocht, Mini Countryman 1.6 Cooper met een kilometerstand van 97.201 tegen de prijs van EUR 8.175,-.

2.2.

In de koopovereenkomst is voor zover hier relevant vermeld: “dat de afgelezen kilometerstand voldoet aan de absolute kilometerstand van de auto” en verder “de verkoper bevestigt de ontvangst van de algemene inkoopvoorwaarden van Auto1 European Cars B.V.”.

2.3.

In bedoelde algemene voorwaarden is onder meer vermeld: “Indien na de verkoop blijkt dat de werkelijke kilometerstand van het voertuig verschilt van de kilometerstand bij evaluatie/taxatie, heeft Auto1 European Cars B.V. het recht, ook al was de verkoper te goeder trouw, op schadevergoeding ter waarde van de minderwaarde van het voertuig (..)”.

2.4.

Ten tijde van de verkoop van de auto door [gedaagde] aan Auto1 was de kilometerstand ruim 70.000 kilometer meer dan de van de kilometerteller afgelezen en in de koopovereenkomst vermelde kilometerstand.

2.5.

Auto1 heeft via haar gemachtigde [gedaagde] in de gelegenheid gesteld om de auto terug te kopen tegen de overeengekomen koopprijs van EUR 8.175,-. Toen [gedaagde] daarvan geen gebruik maakte heeft Auto1 de auto verkocht met vermelding van de werkelijke kilometerstand. De verkoopprijs was EUR 5.678,-.

3 De vordering

3.1.

Auto1 vordert dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 2.880,70, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Auto1 legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat de auto non-conform was, dat [gedaagde] heeft in te staan voor de bij de aankoop van de auto afgelezen kilometerstand en dat [gedaagde] de minderwaarde ad EUR 2.497,-, na de veertiendagenbrief vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten en rente, dient te vergoeden.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat hij niet wist van de teruggedraaide kilometers en dat hij de kilometerstand ook niet heeft gegarandeerd. Hij heeft de garage die hem de auto heeft verkocht geconfronteerd met de onjuiste kilometerstand, maar die zegt dat zij evenmin bekend waren met de teruggedraaide kilometers, want ze verkochten de auto namens een klant.

5 De beoordeling

5.1.

Tussen partijen staat vast dat Auto1 van [gedaagde] een auto heeft gekocht waarvan de kilometerteller voor meer dan 70.000 kilometer is teruggedraaid. Het is een feit van algemene bekendheid dat de kilometerstand van een auto in belangrijke mate de waarde bepaalt. In geschil is wie dit verschil in waarde moet dragen: Auto1 als koper van de auto of [gedaagde] als verkoper.

5.2.

Voor de beslissing is van belang wat partijen hebben afgesproken. In de overeenkomst is vermeld dat [gedaagde] verklaart dat de afgelezen kilometerstand voldoet aan de absolute kilometerstand van de auto. Dit betekent dat [gedaagde] instaat voor de juistheid van de kilometerstand. Die uitleg vindt bevestiging in de hierboven onder 2.3 geciteerde tekst van de algemene voorwaarden van Auto1 die van toepassing zijn op de koopovereenkomst. Dit betekent dat [gedaagde] overeenkomstig die voorwaarden de minderwaarde van de auto aan Auto1 moet vergoeden. De hoogte van die minderwaarde is niet in discussie. Evenmin is in discussie dat [gedaagde] door Auto1 is gesommeerd om dit bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de sommatie te betalen en dat hij dat niet heeft gedaan. [gedaagde] is daarom ook de buitengerechtelijke kosten en de rente verschuldigd die Auto1 heeft gevorderd.

5.3.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Auto1 zal toewijzen.

5.4.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde], omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Auto1 van € 2.880,70, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.497,- vanaf 28 februari 2020 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van Auto1 tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 86,73

griffierecht € 499,00

salaris gemachtigde € 420,00 ;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Flipse en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter