Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:7138

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
01-09-2020
Datum publicatie
27-10-2020
Zaaknummer
8533733AO VERZ 20-79
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Werknemer heeft zes particuliere vliegtickets aangemaakt op het EMD tegoed toebehorende aan drie reisagenten die daar niet om hebben gevraagd. Het frauduleus handelen van werknemer levert een dringende reden op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1299
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8533733 AO VERZ 20-79

Uitspraakdatum: 1 september 2020

Beschikking in de zaak van:

[werknemer] ,

wonende te [woonplaats]

verzoeker

verder te noemen: [werknemer]

gemachtigde: mr. O. Albayrak

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

Turk Havayollari A.O. Limited Company h.o.d.n. Turkish Airlines

gevestigd te Ankara (Turkije)

verweerster

verder te noemen: Turkish Airlines

gemachtigde: mr. H. Bulut-Yazir

1 Het procesverloop

1.1.

[werknemer] heeft een verzoek gedaan, primair om de opzegging van de arbeidsovereenkomst door Turkish Airlines te vernietigen, en subsidiair om toekenning ten laste van Turkish Airlines van een billijke vergoeding en de transitievergoeding. Turkish Airlines heeft een verweerschrift en een voorwaardelijk tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend.

1.2.

[werknemer] heeft ook een verzoek gedaan op grond van artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) teneinde een voorlopige voorziening te treffen.

1.3.

Op 13 juli 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. Partijen hebben ook pleitaantekeningen overgelegd. Tijdens de zitting heeft mr. Albayrak een wrakingsverzoek ingediend, waarna de zitting is geschorst. Van deze zitting is een proces-verbaal opgemaakt en aan partijen toegezonden.
Op 20 juli 2020 heeft de wrakingszitting plaatsgevonden. De wrakingskamer heeft bij vonnis van 27 juli 2020 geoordeeld dat het wrakingsverzoek ongegrond is.

1.4.

Op 7 augustus 2020 is de mondelinge behandeling voortgezet. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt.

2 De feiten

2.1.

[werknemer] , geboren [in 1980] , is op 18 september 2000 bij Turkish Airlines in dienst getreden. De laatst vervulde functie van [werknemer] is die van groepsspecialist bij de afdeling groepsreserveringen, tegen een bruto maandsalaris van € 3.450,00 exclusief vakantiegeld op basis van een 36-urige werkweek.

2.2.

De procedure van een groepsreservering vangt aan met een e-mail danwel een telefonische oproep van een reisagent waarin een groepsreservering wordt ingestuurd/besproken, waarna de groepsspecialist in het digitale systeem een aanvraag voor een prijsopgave doet. De prijs voor een vliegticket wordt bepaald door het hoofdkantoor in Istanbul. De prijs en de beschikbaarheid van de aangevraagde vlucht wordt in de vorm van een offerte aan de reisagent teruggekoppeld. Als de reisagent hiermee akkoord is, wordt de offerte definitief vastgelegd door de betaling te voldoen.

2.3.

Bij een overeengekomen groepsreservering wordt een bedrag door de reisagent naar Turkish Airlines overgemaakt, waarna dit bedrag in het systeem in vouchers oftewel EMD’S (Electronic Miscellaneous Document) wordt omgezet. EMD is dus een digitaal tegoed dat toebehoort aan reisagenten. Drie à vier weken voor de vlucht ontvangt de reisagent een verzoek om de exacte namen van de passagiers door te geven. Nadat de namen zijn doorgegeven, worden de EMD’s verzilverd en omgezet in vliegtickets. Indien de namen van de passagiers te laat worden doorgegeven dan wel de annulering van een aantal passagiers te laat wordt gemeld, ontvangt de reisagent geen geld terug, maar wordt dit tegoed in een EMD omgezet, hetgeen met toekomstige boekingen kan worden verrekend.

2.4.

Het reserveren van vliegtickets voor particulieren geschiedt via een andere afdeling binnen Turkish Airlines. Indien een medewerker van de afdeling groepsreserveringen een reservering voor een vliegticket van een particulier maakt, dient dit aan de direct leidinggevende en de administratieafdeling te worden gemeld.

2.5.

[werknemer] heeft zich begin oktober 2019 ziekgemeld.

2.6.

Op 15 maart 2020 is [werknemer] uit eigener beweging begonnen met re-integratie. Deze dag heeft de leidinggevende van [werknemer] , [leidinggevende] , [werknemer] de taak gegeven om 170 e-mails van particulieren te beantwoorden.

2.7.

Op eigen initiatief heeft [werknemer] op 15 maart 2020 een reservering aangemaakt voor vliegtickets voor 4 privépersonen, de familie [familie A] , die kennissen van [werknemer] betreffen.

2.8.

Op 16 maart 2020 heeft [werknemer] een telefonisch consult met de arboarts gehad. De arboarts heeft in dit consult [werknemer] geadviseerd om vanaf 16 maart 2020 halve dagen te gaan werken op maandag, woensdag en vrijdag.

2.9.

Op 18 maart 2020 is [werknemer] weer op het werk verschenen. Hij heeft die dag met betrekking tot de onder r.o. 2.7. genoemde gereserveerde tickets en twee nadere vliegtickets ter waarde van € 4.122,86 aangemaakt. Daarvoor heeft [werknemer] EMD’s gebruikt, die toebehoren aan de reisagenten Drietour, Aquila en ID Travel, en heeft daarmee de vliegtickets verzilverd.

2.10.

Op 18 maart 2020 heeft [werknemer] van [kennis 1] , een gezinslid van de familie [familie A] , een bedrag van € 1.810,00 op zijn privé-bankrekeningnummer ontvangen als eerste betaling voor voornoemde vier retourvliegtickets.

2.11.

Op 19 maart 2020 heeft een gesprek tussen aan de ene kant [werknemer] en aan de andere kant [directeur] (Algemeen directeur van Turkish Airlines), [salesmanager] en [leidinggevende] (beiden Sales Managers bij Turkish Airlines) en [accounting manager] (Accounting Manager bij Turkish Airlines) plaatsgevonden, waarbij [werknemer] is geconfronteerd met fraudeverdenking. [werknemer] heeft zijn verklaring hieromtrent op schrift gezet. Deze verklaring is door een beëdigde tolk vertaald, waarin – voor zover van belang – het volgende staat:

‘’AMS Md
Op 18 maart heb ik de EMD verzilverd en een toevoeging gedaan. EMD De reden daarvoor is vanwege de inconsistentie in de EMD. Daarnaast moest ik 2 buitenlandse reizigerstests toen en voor 4 vrienden tickets aanmaken en verzilveren. Dit is een grote fout van mij en is mij voor het eerst overkomen. En ik ben werkelijk verdrietig en het was een fout die niet moest gebeuren. Werkelijk leek mijn verkoop eerst onvolledig. Daarna heb ik EMD CNLD gedaan en een verschil-EMD gemaakt en mijn fout is heel fout.

[voornaam] [onleesbaar]

[handtekening]’

2.12.

[werknemer] is tijdens dit gesprek op 19 maart 2020 door Turkish Airlines op staande voet ontslagen.

2.13.

Bij brief van 20 maart 2020 heeft Turkish Airlines dit ontslag bevestigd. In de brief is – voor zover van belang – onder meer het volgende aangegeven:
‘(…)
You are employed at Turkish Airlines Amsterdam (‘’Turkish Airlines’’) on the basis of an employment agreement since 18 September 2000 (‘the‘’Employment Agreement’’).

With this letter we confirm the conversation you had yesterday, on 19 March 2020, with [directeur] , General Manager. In this conversation it was communicated to you that Turkish Airlines has decided to summarily dissmiss you (ontslag op staande voet).

Reason summary dismissal

The reason for this summary dismissal is that you misused at least three Electronic Miscellaneous Document (‘EMD’) that was created for our clients, Drietour, Aquila, ID Travel.

As you know, when an EMD is created for a client, this client will have a credit balance on its (own) account, which is to be used for this client (and this client only), for example for future bookings of this client.

You however created reservations with this credit balance (EMD) at the expense of our client, for your own account and/or for others and/or for other agencies, and therefore for your own gain. The total value of the EMD that you retrieved from our client, and therefore misused is EUR 4,122.86.

In doing so, you came into the office on Sunday 15 March 2020 (whilst you were not scheduled to come into the office). On this day you created at least three individual reservations within the above mentioned EMD. On 18 March 2020 you came into the office again and issued the tickets (confirmed the reservations and changed the issued tickets manually). Moreover, you changed the EMD records as if the EMD amount for the agency was changed by the agency itself (as if the agency requested those tickets). The latter as not the case.

This conduct of yours is unacceptable, and we discussed this with you during our meeting on 19 March 2020, the same day that we discovered this conduct. We have informed you that the above described facts, but also that you have acted in breach of our internal policy and also nog acted as a good employee, in the opinion of Turkish Airlines, both on its own and jointly, consitute and urgent reason justifying summary dismissal.


Your explanation during the meeting and Turkish Airlines’ response on this

During the meeting with [directeur] (Director), [salesmanager] (Sales Manager), [leidinggevende] (Sales Manager), [accounting manager] (Accounting Manager) on 19 March 2020 you have been given the opportunity to respond to the above mentioned facts. You confirmed during that conversation with the above mentioned persons that 4 of the 6 person ( [naam kennis 2] (Ticket number: [ticketnummer] ), [naam kennis 3] (Ticket number: [ticketnummer] ), [naam kennis 1] (Ticket number: [ticketnummer] ), [naam kennis 4] (Ticket number: [ticketnummer] ) for whom the bookings were made, are your acquaintances. You denied that you know the other 2 persons ( [naam persoon 5] (Ticket number: [ticketnummer] ), [naam persoon 6] (Ticket number: [ticketnummer] ). You also confirmed that you made a mistake, and said that you made this mistake because you are taking medication. You also said that you do not want to leave employment of Turkish Airlines, and are willing to pay back the amount of EUR 4,122.86.

With your above described actions you indeed made a mistake, but you did so knowingly. Your actions have been a step by step process, with steps made in the course of several days, and this was not something that could have been done in ‘the spur of the moment’ (because you are on medication or for any other reason), because it requires complicated calculations in at least six separate cases. We have therefore established that there are serious facts and circumstances for which you have not conclusive explanation. Due to your conduct, Turkish Airlines is no longer able to trust you as an employee.

(…)’.

2.14.

De gemachtigde van [werknemer] heeft bij brief van 23 maart 2020 verzocht om het gegeven ontslag in te trekken, waarbij [werknemer] zich beschikbaar heeft gehouden voor het verrichten van werkzaamheden.

2.15.

Turkish Airlines heeft op 8 mei 2020 aangifte gedaan tegen [werknemer] wegens verduistering in dienstbetrekking.

2.16.

[werknemer] heeft een verklaring van [kennis 1] overgelegd waarin – voor zover van belang – het volgende staat:

‘Omdat de heer [werknemer] voor ons tickets ging boeken (dit doet hij al jarenlang voor ons wat altijd vlekkeloos is verlopen) was ons verzoek om de data en reservering in optie te zetten. Dit omdat de datum voor vakantie van mijn man nog niet zeker was, omdat we nog geen goedkeuring van de vakantie van mijn man hadden gekregen via zijn werk. Daar wilden wij binnen 1 à 2 dagen op terugkomen en de tickets na goedkeuring te bevestigen. Daarom hadden wij ook in eerste instantie € 1.810 overgemaakt en was er nog een restbedrag van
€ 650 die wij na definitieve bevestiging zouden overmaken. Onze hele familie is een trouwe en jarenlange klant van de heer [werknemer] en Turkish Airlines.’

3 Het verzoek

In de voorziening ex artikel 223 Rv

3.1.

[werknemer] verzoekt de kantonrechter bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van de procedure, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Turkish Airlines te veroordelen tot:

 1. betaling van het verschuldigde salaris ad. € 3.450,00 (bruto) per maand vermeerderd met alle emolumenten, waaronder vakantietoeslag, vanaf 1 maart 2020, althans 19 maart 2020, tot de dag waarop de dienstbetrekking rechtsgeldig geëindigd zal zijn;

 2. verstrekking van de salarisspecificaties aan [werknemer] vanaf 1 maart 2020, althans 19 maart 2020, waarin de betaling van sub a zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000,- voor elke dag dat Turkish Airlines, na 5 dagen na het wijzen van de beschikking, niet voldoet aan de beschikking;

 3. betaling van de wettelijke verhoging van 50% wegens vertraging over het aan [werknemer] toekomende loon ex artikel 7:625 BW;

 4. betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten;

 5. betaling van de wettelijke rente over de onder a, b, c en d genoemde kosten vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

In de hoofdzaak

3.2.

Primair verzoekt [werknemer] de kantonrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om Turkish Airlines te veroordelen:

 1. het ontslag op staande voet van 19 maart 2020 te vernietigen;

 2. binnen 2 dagen na het wijzen van de beschikking [werknemer] toe te laten tot de werkvloer teneinde de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten op straffe van een dwangsom van € 500,-, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, voor elke dag of een gedeelte daarvan dat Turkish Airlines in gebreke blijft aan de beschikking te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

3.3.

Subsidiair verzoekt [werknemer] de kantonrechter, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Turkish Airlines te veroordelen:

 1. tot betaling van een billijke vergoeding conform artikel 7:681 BW ter hoogte van
  € 90.000,00 bruto, althans een door U, E.A., in goede justitie te bepalen billijke vergoeding;

 2. tot betaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren/van rechtswege zou zijn geëindigd, conform artikel 7:677 lid 2 e.v., dit betreft een bedrag ad € 14.904,00 bruto;

 3. tot betaling van de transitievergoeding ad € 24.219,00 bruto;

 4. tot verstrekking van schriftelijke en deugdelijke netto/bruto specificaties, waarin de bedragen en betalingen van sub a en b zijn verwerkt, op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 100,- per dag, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom per dag, met een maximum van € 10.000,- voor elke dag na 2 dagen na de datum van beschikking dat gedaagde niet voldoet aan de beschikking;

 5. tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel BIK;

 6. tot betaling van de wettelijke rente over de onder a, b, c, d en e genoemde bedragen vanaf het opeisbaar worden van die bedragen tot de dag der algehele voldoening.

In het incident en de hoofdzaak

g. betaling van de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14
dagen na dagtekening van de in deze te wijzen beschikking.

3.4.

Aan dit verzoek legt [werknemer] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, zodat Turkish Airlines de arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:671 BW heeft opgezegd.
[Werknemer] voert aan dat het niet ongebruikelijk is binnen Turkish Airlines om ook voor privépersonen tickets aan te maken en te verkopen. Om te kunnen zien welke prijs er wordt aangeboden voor een dergelijke vlucht is het een gebruikelijke methode om testtickets aan te maken op fictieve namen, aangezien het systeem ‘test’ in de naam niet accepteert. Dat dit onder het personeel van Turkish Airlines een gebruikelijke werkwijze is volgt ook uit de overgelegde verklaringen. Het is voorts niet ongebruikelijk dat er contant betaald wordt, die betaling wordt vervolgens gestort op rekening van Turkish Airlines. [werknemer] erkent dat hij een fout heeft gemaakt door deze tickets te boeken met gebruikmaking van EMD’s van reisagenten en door deze tickets vervolgens niet direct te annuleren. Hij betwist dat hij opzettelijk dan wel frauduleus heeft gehandeld, hij is alleen vergeten die annulering direct op 18 maart 2020 door te voeren. Hij gebruikte op dat moment antidepressiva.

3.5.

[werknemer] weerspreekt dat hij de bedoeling had om de betaling voor zich zelf te houden. De familie [familie A] kon niet via iDEAL betalen, omdat dit systeem er uit lag. De correspondentie van Turkish Airlines met [persoon 7] over het annuleren van zijn vliegticket wegens het uitblijven van betaling, waarop [persoon 7] heeft geantwoord dat hij hiervoor een contante betaling aan [werknemer] heeft verricht, is niet compleet. [werknemer] meent dat Turkish Airlines de vervolgmail doelbewust achterwege heeft gelaten, waarin staat dat er geen problemen zijn met de deelname van diens reis. De contante betaling van [persoon 7] is destijds aan de ticketbalie verricht, waar vaker contante betalingen werden gedaan. Die bedragen werden vervolgens door het personeel afgestort na hun dienst.

3.6.

Tot slot voert [werknemer] aan dat het ontslag op staande voet onder de gegeven omstandigheden disproportioneel is. [werknemer] heeft gedurende 20 jaar naar volle tevredenheid bij Turkish Airlines gewerkt.

4 Het verweer en het voorwaardelijk tegenverzoek

4.1.

Turkish Airlines verweert zich tegen het verzoek. Zij voert – samengevat – aan dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst van [werknemer] rechtsgeldig is geëindigd. Het ontslag op staande voet is gebaseerd op het feit dat [werknemer] frauduleus heeft gehandeld, door reserveringen te plaatsen en te bevestigen voor individuen met gebruikmaking van EMD’s (tegoeden) van reisagenten. [werknemer] heeft ook erkend dat hij tickets voor zijn kennissen heeft aangemaakt, zonder dat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn leidinggevende. Turkish Airlines betwist de stelling dat binnen haar organisatie met testtickets en fictieve namen wordt gewerkt om de prijs van een vliegticket te berekenen. Door het invoeren van de code ‘FQBB’ is het mogelijk om eenvoudig de prijs van een vliegticket te controleren, het is niet nodig om ‘testtickets’ op fictieve namen aan te maken. Door die twee testtickets was het voor Turkish Airlines niet zichtbaar wat er was gebeurd, want daarmee kwam de balans in het sales rapport op nihil te staan. Niet alleen was dit niet zijn werk en gebruikt [werknemer] de EMD’s die toebehoren aan reisagenten, ook laat hij zich (contant) betalen. Uit nader onderzoek is naar voren gekomen dat dit vaker is gebeurd, zoals ten behoeve van een andere persoon, [persoon 7] , waarvoor een ticket was geboekt terwijl daarvoor geen betaling door Turkish Airlines is ontvangen.

4.2.

Voor zover het primaire verzoek van [werknemer] tot vernietiging van het ontslag op staande voet wordt toegewezen, verzoekt Turkish Airlines de arbeidsovereenkomst te ontbinden primair wegens verwijtbaar gedrag, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie en meer subsidiair wegens andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. [werknemer] heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, zodat aan hem geen transitievergoeding of andere vergoeding toekomt.

5 De beoordeling

het verzoek

5.1.

[werknemer] heeft het verzoek tijdig ingediend, omdat het is ontvangen binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Voor zover het verzoek betrekking heeft op de transitievergoeding, is het tijdig ingediend, omdat het is ontvangen binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

5.2.

Nu in deze beschikking een beslissing zal worden gegeven over het verzoek van [werknemer] in de hoofdzaak, is er geen belang meer om met toepassing van artikel 223 Rv een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening op grond van dat artikel kan immers alleen worden getroffen voor de duur van het geding.

5.3.

Het gaat in deze zaak om de vraag of het ontslag op staande voet moet worden vernietigd en Turkish Airlines moet worden veroordeeld tot doorbetaling van loon, of dat een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, of een billijke vergoeding aan [werknemer] moet worden toegekend.

5.4.

Ter beantwoording daarvan ligt als eerste de vraag voor of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Volgens artikel 7:677 lid 1 BW moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven onder gelijktijdige mededeling van de dringende reden voor dat ontslag. Als dringende reden in de zin van artikel 7:677 lid 1 BW worden op grond van het bepaalde in artikel 7:678 lid 1 BW beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren in de eerste plaats te worden betrokken de aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, en verder onder meer de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet zou hebben.

5.5.

Voor de beoordeling van de vraag of het door Turkish Airlines aan [werknemer] gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de aan [werknemer] opgegeven redenen zoals vermeld in de brief van 20 maart 2020 (zie rechtsoverweging 2.13.) maatgevend en wordt het geschil afgebakend door de daarin genoemde verwijten. Het gaat in dit geschil slechts om de vraag of sprake is van een dringende reden, aangezien [werknemer] niet betwist dat het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven.

5.6.

Turkish Airlines heeft als dringende reden aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegd dat [werknemer] frauduleus heeft gehandeld, waarbij [werknemer] misbruik heeft gemaakt van EMD’s toebehorende aan klanten van Turkish Airlines (de reisagenten Drietour, Aquila en ID Travel). Een EMD wordt voor een reisagent aangemaakt, zodat deze een creditsaldo op zijn (eigen) rekening heeft, dat voor deze klant (en alleen deze klant) kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor toekomstige boekingen van deze klant. [werknemer] heeft privé tickets geboekt met gebruikmaking van dit tegoed (EMD’s) en dus op kosten van die klant, voor zijn eigen rekening en/of voor anderen en/of voor andere bureaus, en dus voor eigen gewin. De totale waarde van de misbruikte EMD’s bedraagt € 4.122,86, aldus Turkish Airlines.

5.7.

Op zichzelf betwist [werknemer] bovengenoemde gedragingen niet, hij betwist dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, omdat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan frauduleus handelen, hij heeft een fout begaan. Normaliter wordt een testticket aangemaakt om voor een vlucht een prijs te berekenen of controleren, dat gebeurt op een fictieve naam. Het is gebruikelijk om voor familieleden en ook voor kennissen tickets te reserveren en te boeken. Ook is het gebruikelijk bij Turkish Airlines om contante betalingen te ontvangen, die vervolgens worden afgestort. Hij stelt dat hij een fout heeft gemaakt door deze reserveringen niet te annuleren. Hij wijdt dit aan zijn medicijngebruik, aldus [werknemer] .

5.8.

De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 lid 1 BW en dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Daartoe overweegt de kantonrechter als volgt. [werknemer] heeft niet weersproken dat hij niet was ingeroosterd om te werken op 15 maart 2020. Ter zitting heeft hij verklaard dat hij de dag ervoor was benaderd door kennissen van hem, de familie [familie A] , voor tickets. Het staat vast dat, toen hij op 15 maart 2020 voor re-integratie op het werk verscheen, hij van zijn leidinggevende de opdracht kreeg om 170 e-mails van klanten te beantwoorden en dat hem niet was opgedragen zich bezig te houden met enige boeking van/voor de reisagenten Drietour, Aquila en/of ID Travel. Het is ook niet gebleken dat een collega hem daarbij om hulp had gevraagd. Desalniettemin staat vast dat [werknemer] die dag reserveringen heeft gemaakt voor 4 tickets op naam van de familie [familie A] en dat hij dit niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende.

5.9.

Op 18 maart 2020 heeft [werknemer] vervolgens de gereserveerde tickets bevestigd en aangemaakt. Vast staat dat [werknemer] daarnaast twee tickets heeft aangemaakt op de namen [naam persoon 5] en [naam persoon 6] , terwijl deze passagiers daarom niet hebben verzocht. Het staat vast dat [werknemer] voor deze zes vliegtickets ter waarde van € 4.122,86 nieuwe EMD’s heeft aangemaakt, waarmee deze vliegtickets zijn verzilverd, een en ander op het creditsaldo van voornoemde drie reisagenten. De door [werknemer] gemaakte stappen zijn vastgelegd in het overgelegde sales rapport van die dag op naam van “ [initialen werknemer] ” [ [werknemer] ], daarin staan de 6 aangemaakte tickets, de ‘refund’ bedragen van de genoemde 3 reisagenten en de nieuw aangemaakte EMD’s op naam van deze reisagenten vermeld. Het staat vast dat de balans op dat salesrapport op nihil staat.

5.10.

Ter zitting is komen vast te staan dat een FQBB-code in het boekingssysteem kan worden gebruikt om een ticketprijs te berekenen. [werknemer] heeft ter zitting verklaard dat hij op 18 maart 2020 was gebeld door een reisagent, waarvan hij de naam niet meer weet, met het verzoek om een prijs voor de vlucht van Tbilisi naar Amsterdam op 19 april 2020 te berekenen. Volgens [werknemer] is het hem die dag niet gelukt om met behulp van de FQBB-code de ticketprijs te achterhalen en kon hij dit niet aan zijn leidinggevende voorleggen, daarom heeft hij op de gebruikelijke wijze twee testtickets aangemaakt op verzonnen namen.
Nog daargelaten de vraag waarom [werknemer] intern niet heeft gemeld dat de FQBB-code niet bruikbaar zou zijn geweest die dag, is vastgesteld dat de door hem gebruikte namen niet verzonnen of fictief waren. Turkish Airlines heeft met een passagierslijst aangetoond dat deze twee passagiers voorkomen op een boeking van een van de reisagenten. Daarbij komt nog dat [werknemer] in zijn verzoekschrift stelt dat hij die dag de vier tickets voor [familie A] wilde afhandelen en dat hij een paar keer geprobeerd had om testtickets aan te maken om de prijs te bepalen en vervolgens testtickets op fictieve (‘verzonnen’) namen had aangemaakt om de prijzen te kunnen inzien, terwijl hij in zijn verklaring van 19 maart 2020 het heeft over ‘daarnaast moest ik 2 buitenlandse reizigerstests doen’. Eerst ter zitting verklaart hij over de FQBB-code die niet zou hebben gewerkt. De kantonrechter vindt het verhaal van [werknemer] omtrent het gebruik van testtickets ongeloofwaardig, ook omdat hij hierover wisselende verklaringen heeft afgelegd.

5.11.

Van belang is dat voor het boeken van de 6 tickets (waaronder de 4 tickets voor de familie [familie A] ) [werknemer] op 18 maart 2020 nieuwe EMD’s heeft aangemaakt. Het staat vast dat dat de passagiers [familie A] , waarvoor [werknemer] de vliegtickets heeft geboekt, niet onder een groepsreservering van een van de reisagenten Drietour, Aquila of ID Travel vielen en dat de twee andere tickets niet door die passagiers zijn aangevraagd, terwijl vast staat dat de nieuwe aangemaakte EMD’s wel aan deze reisagenten toebehoorden. Daarbij is komen vast te staan dat de balans op dat sales rapport op nihil uitkwam en daardoor in beginsel niet zichtbaar was voor Turkish Airlines dat deze boekingen op deze wijze hadden plaatsgevonden. Het was een oplettende medewerker die Turkish Airlines daarop wees. De kantonrechter acht de handelwijze van [werknemer] , het boeken van privétickets op de EMD’s van reisagenten die daar niet om gevraagd hadden, onlogisch. [werknemer] , die reeds 20 jaar bij Turkish Airlines werkervaring heeft, weet ook dat EMD’s niet bestemd zijn voor het boeken van vliegtickets voor particulieren. Dit klemt te meer nu [werknemer] zelf heeft gesteld dat hij ‘als geen ander op de hoogte is van hoe de systemen werken’. Zelfs al zou het een chaotische dag zijn geweest, dit moet [werknemer] zijn opgevallen nu er meerdere stappen nodig waren.

5.12.

Voorts staat vast dat [werknemer] op diezelfde 18 maart 2020 een bedrag van € 1.810,00 op zijn privérekening van de familie [familie A] heeft ontvangen voor deze tickets. [werknemer] heeft verklaard dat ten gevolge van een storing van het IDEAL-systeem op de website van Turkish Airlines de familie [familie A] het geld op zijn privérekening heeft gestort. Nog los van het feit dat Turkish Airlines de storing heeft betwist, acht de kantonrechter het ongeloofwaardig dat [werknemer] (abusievelijk) zijn privérekeningnummer doorgeeft in plaats van het bankrekeningnummer van Turkish Airlines. Hij heeft dit ook niet gemeld aan Turkish Airlines.

Al het voorgaande in overweging nemend komt de kantonrechter tot de conclusie dat het handelen van [werknemer] als frauduleus kan worden aangemerkt en dat sprake is geweest van verduistering in dienstbetrekking.

5.13.

Naar het oordeel van de kantonrechter leveren de gedragingen van [werknemer] een dringende op en kan van Turkish Airlines redelijkerwijs niet worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De persoonlijke omstandigheden van [werknemer] , waaronder de lengte van zijn dienstverband, kunnen niet tot een ander oordeel leiden. De arbeidsovereenkomst van [werknemer] met Turkish Airlines is op 19 maart 2020 geëindigd, zodat de daarop betrekking hebbende verzoeken van [werknemer] worden afgewezen.

5.14.

Uit artikel 7:681 lid 1, onderdeel a, BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding kan toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Nu hiervoor is geoordeeld dat sprake was van een rechtsgeldige opzegging op grond van een dringende reden, zal het verzoek van [werknemer] om toekenning van een billijke vergoeding worden afgewezen.

5.15.

[werknemer] heeft subsidiair verzocht om Turkish Airlines te veroordelen een transitievergoeding te betalen van € 24.219,00. Op grond van artikel 7:673 lid 7, onderdeel c, BW is de transitievergoeding niet verschuldigd, indien het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Turkish Airlines heeft met een beroep op dit artikel betaling van de transitievergoeding geweigerd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer gaat om bijvoorbeeld de situatie waarin de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt, of de situatie waarin de werknemer controlevoorschriften bij ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van loonopschorting, niet naleeft en hiervoor geen gegronde reden bestaat (zie: Kamerstukken II, 2013-2014, 33 818, nr. 3, pag. 39). De kantonrechter heeft hiervoor geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven, omdat daarvoor een dringende reden aanwezig was. Hoewel een dringende reden niet zonder meer samenvalt met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, leveren de genoemde feiten en omstandigheden die de dringende reden vormen in dit geval ook een dergelijke ernstige verwijtbaarheid op. Immers, die feiten en omstandigheden zijn van dien aard dat het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van handelen of nalaten van de werknemer dat, mede gezien de voorbeelden genoemd in de wetsgeschiedenis, als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt. Dat betekent dat de transitievergoeding niet verschuldigd is en het verzoek van [werknemer] zal worden afgewezen.

5.16.

De proceskosten komen voor rekening van [werknemer] , omdat hij in het ongelijk wordt gesteld.

Het voorwaardelijk tegenverzoek

5.17.

Ten aanzien van het voorwaardelijk ingestelde tegenverzoek oordeelt de kantonrechter dat, nu hiervoor is geoordeeld dat het verzoek van de werknemer tot vernietiging van het ontslag op staande voet wordt afgewezen en dat dit ontslag dus niet wordt vernietigd, de voorwaarde waaronder Turkish Airlines het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan, niet is vervuld. Het verzoek hoeft daarom niet te worden beoordeeld en er hoeft ook niet op te worden beslist.

6 De beslissing

De kantonrechter:

het verzoek

6.1.

wijst het verzoek af;

6.2.

veroordeelt [werknemer] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de zijde van Turkish Airlines tot en met vandaag vaststelt op € 720,00, te weten salaris gemachtigde;

6.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. L.M. de Vries, kantonrechter en op 4 september 2020 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter