Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6527

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26-08-2020
Datum publicatie
27-08-2020
Zaaknummer
C/15/296914 / HA ZA 19-780
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Rolbeschikking. Bezwaren tegen zekerheidstelling ex artikel 224 Rv verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2020/249
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

rolbeslissing

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/296914 / HA ZA 19-780

rolbeslissing van 26 augustus 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

GENEVA LABORATORIES LIMITED,

gevestigd te Tortola, British Virgin Islands,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Rotterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

DROGISTERIJ PLUS,

gevestigd te Zaandam,

2. [gedaagde2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde3],

wonende te [woonplaats],

4. de vennootschap onder firma

COSME-INTERNATIONAL,

gevestigd te Beverwijk,

5. [gedaagde5],

wonende te [woonplaats],

6. [gedaagde6],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. P.R. Starink te Beverwijk.

Partijen zullen hierna Geneva Laboratories en Drogisterij Plus c.s. genoemd worden.

De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis in het incident van 3 juni 2020

  • -

    de akte overlegging productie van Geneva Laboratories,

  • -

    de antwoordakte van Drogisterij Plus c.s. strekkend tot niet-ontvankelijkverklaring van Geneva Laboratories in de hoofdzaak.

1.2.

In hun akte maken Drogisterij Plus c.s. c.s. bezwaar tegen de (beweerdelijk) door Geneva Laboratories gestelde zekerheid. Op dit bezwaar wordt bij deze rolbeschikking beslist..

2. De beoordeling

2.1.

In het vonnis in incident van 3 juni 2020 is bepaald dat Geneva Laboratories binnen drie weken zekerheid ex artikel 224 Rv dient te stellen tot een bedrag van € 10.750,55, en dat Drogisterij Plus c.s. binnen drie weken na het stellen van de zekerheid, die zekerheid dient te weigeren of te aanvaarden. In het vonnis is overwogen dat Geneva Laboratories binnen drie weken de zekerheid dient te hebben gesteld door ofwel het stellen van een bankgarantie, ofwel door het (doen) storten van het bedrag van € 10.750,00 op de derdenrekening van de advocaat van Drogisterij Plus c.s., of op de derdenrekening van haar eigen advocaat op voorwaarde dat het bedrag onmiddellijk na een eerste verzoek daartoe aan Drogisterij Plus c.s. zal worden vrijgegeven indien en voor zover Geneva Laboratories bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is veroordeeld in de proceskosten.

2.2.

De advocaat van Geneva Laboratories heeft bij e-mail van 23 juni 2020 de advocaat van Drogisterij Plus c.s. laten weten dat Geneva Laboratories heeft gekozen voor de laatste mogelijkheid en dat Geneva Laboratories er dus voor kiest dat haar advocaat het geld onder zich houdt op de rekening derdengelden van zijn kantoor. De advocaat van Geneva Laboratories heeft in zijn e-mail van 23 juni 2020 verder medegedeeld dat van het geld dat zijn cliënte reeds in maart 2020 had overgemaakt naar zijn kantoor, € 10.750,50 is over gemaakt naar de derdenrekening van zijn kantoor. De advocaat van Geneva Laboratories heeft bij zijn akte een stortingsbewijs gevoegd, waaruit blijkt dat dit bedrag op 11 juni 2020 is geboekt op de derdenrekening met als omschrijving "Betaling Geneva Laboratories Ltd. Zekerheidstelling / 292188.". Verder heeft de advocaat van Geneva Laboratories in zijn e-mail van 23 juni 2020 verklaard dat Geneva Laboratories conform het vonnis het bedrag (of afhankelijk van het vonnis een gedeelte daarvan) onmiddellijk na een eerste verzoek daartoe aan Drogisterij Plus c.s. zal vrijgeven indien en voor zover Geneva Laboratories bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard of onherroepelijk vonnis is veroordeeld in de proceskosten.

2.3.

Drogisterij Plus c.s. betwist dat Geneva Laboratories naar genoegen zekerheid heeft gesteld. Volgens Drogisterij Plus c.s. heeft Geneva Laboratories geen zekerheid gesteld omdat het op de derdenrekening van haar advocaat gestorte bedrag van € 10.750,00 niet rechtstreeks afkomstig is van Geneva Laboratories zelf. Volgens Drogisterij Plus c.s. behoort het gestorte bedrag tot het vermogen van het advocatenkantoor van Geneva Laboratories, en is het geld in strijd met de systematiek regeling derdengelden, zoals tot uiting gebracht in de Verordening op de Advocatuur, overgemaakt naar de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden AKD. Indien Drogisterij Plus c.s. tot beslaglegging zal moeten overgaan, dient de Stichting Derdengelden te verklaren dat zij geen gelden onder zich houdt die behoren tot het vermogen van Geneva Laboratories. Drogisterij Plus c.s. weigert daarom de thans gestelde 'zekerheid'. Omdat hieruit volgt dat Geneva Laboratories niet binnen de gestelde termijn van drie weken naar genoegen van Drogisterij Plus c.s. zekerheid heeft gesteld, concludeert Drogisterij Plus c.s. tot niet‑ontvankelijkverklaring van Geneva Laboratories in de hoofdzaak.

2.4.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Geneva Laboratories voldaan aan de bij vonnis van 3 juni 2020 gestelde voorwaarden. Drogisterij Plus c.s. heeft niet betwist dat het bedrag van € 10.750,50 op 11 juni 2020 op de derdenrekening van het kantoor van de advocaat van Geneva Laboratories is gestort. Van wie het geld afkomstig is, acht de rechtbank niet relevant. Bepalend is of de aangeboden zekerheid zodanig is dat betaling van de eventuele proceskosten gewaarborgd is, en dat Drogisterij Plus c.s. zich eenvoudig kan verhalen. Gezien de tijdige storting van het bedrag van de zekerheid, en de bij e-mail van 23 juni 2020 door de advocaat van Geneva Laboratories gegeven garantie dat dit bedrag na een daartoe strekkende vonnis op eerste verzoek direct aan Drogisterij Plus c.s. zal worden voldaan, verwerpt de rechtbank de bezwaren van Drogisterij Plus c.s. tegen de geboden zekerheid.

2.5.

De hoofdzaak zal worden verwezen naar de rol voor conclusie van antwoord.

2.6.

De beslissing

De rechtbank

in het incident

2.7.

verwerpt de bezwaren van Drogisterij Plus c.s. tegen de zekerheidstelling door Drogisterij Plus c.s.,

in de hoofdzaak

2.8.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 30 september 2020 voor conclusie van antwoord.

Deze beslissing is gegeven door mr. P.M. Wamsteker en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2020.1

1 type: 830