Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6389

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26-08-2020
Datum publicatie
28-08-2020
Zaaknummer
C/15/295706 / HA ZA 19-703
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Vraag of overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Bewijsopdracht aan eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

AJB/LJS

zaaknummer / rolnummer: C/15/295706 / HA ZA 19-703

Vonnis van 26 augustus 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARCELISDÉKAVÉ B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

eiseres,

advocaat mr. M.N. Mense te Haarlem,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. J.F.M. Kappé te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Marcelisdékavé en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 oktober 2019 met producties E1-E20;

- de conclusie van antwoord met producties 1-2;

- het vonnis van 25 maart 2020;

- de brief van 25 maart 2020 van de rechtbank aan partijen;

- de aantekeningen bij gelegenheid van een comparitie van de zijde van Marcelisdékavé;

- de comparitieaantekeningen van de zijde van [gedaagde] ;

- de mondelinge behandeling (in verband met de Covid-19 maatregelen via een Skypeverbinding) op 30 juni 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Marcelisdékavé is een uitgeverij / reclamebureau.

2.2.

[gedaagde] , handelende onder de naam PenR event, heeft een onderneming die evenementen organiseert op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en innovatie.

2.3.

[gedaagde] heeft omstreeks 2018 het idee opgevat om een evenement te organiseren met de naam ''circulairvanaardgaslos.nl''.

2.4.

Marcelisdékavé en [gedaagde] hebben in 2018 met elkaar gesproken over dit evenement.

2.5.

Op 5 juli 2018 heeft Marcelisdékavé aan [gedaagde] toegestuurd een brief met de titel: “prijsindicatie voor event circulairvanaardgaslos.nl.”

Hierin staan werkzaamheden of activiteiten (bijvoorbeeld: ontwikkeling advertentiecampagne, plaatsingskosten advertentiecampagne, ontwikkeling poster, ontwikkeling flyer, drukken en verspreiding van flyer, digitale campagne, opmaak event brochure, goody bag) vermeld voorzien van een daaraan gekoppelde prijs. In het document wordt vermeld, voor zover relevant:

(…)

Beste Petra,

Om een indicatie te krijgen van de kosten voor het organiseren van een event als circulairvanaardgaslos.nl is ons gevraagd dit inzichtelijk te maken. In het onderstaande zetten wij de te verwachten kosten op een rijtje. Hierin doen wij een aantal aannames en spitsen wij een aantal eenmalige kosten met terugkerende kosten per event.

(…)

Doel van het overzicht is om een budget per event samen te stellen en de prijs per te verhuren stand te bepalen.

(…)

In de indicatie is geen rekening gehouden met eventuele extra bijkomende wensen van deelnemers, organisatie en participanten. Uiteraard zijn deze toepasbaar. Vooraf wordt hiervoor een kostenoverzicht afgegeven.

Genoemde prijzen zijn exclusief de benodigde btw. Bij start van het project wordt 40% van de orderkosten gefactureerd. Tussentijds zal een facturatie van 30% plaatsvinden en de resterende 30% na oplevering van elk event.

Wij hopen je een passende aanbieding te doen. Graag zien wij je reactie tegemoet.

(…)

2.6.

Op 7 augustus 2018 is namens [gedaagde] een e-mail gestuurd aan Marcelisdékavé met een bijlage met de titel ''opzet - verdienmodel - exploitatie - vertrouwelijk''. De bijlage draagt de titel “Exploitatieprognose - Event Alkmaar'' en laat een overzicht zien van kostenposten en daaraan gekoppelde bedragen.

2.7.

Op 10 augustus 2018 stuurt Marcelisdékavé een e-mail aan [gedaagde] . De e-mail vermeldt, voor zover relevant:

(…)

Beste Petra en Serge,

bijgaand ontvangen jullie als besproken een overeenkomst ter ondertekening van onze samenwerking.

Bij akkoord zien we graag de ondertekende versie in tweevoud retour.

Tevens ontvangen jullie de eerste factuur voor het opstarten van de uitstraling van vooralsnog circulairvanaardaslos.nl.

(…)

2.7.1.

De aangehechte overeenkomst op briefpapier van Marcelisdékavé is door geen van partijen ondertekend. De inhoud luidt als volgt:

datum 8 augustus 2018

betreft overeenkomst PenR.event en MarcelisDekave betreffende gehele communicatie circulairvanaardgaslos.nl

Beste Petra en Serge,

Deze Overeenkomst stelt vast dat Pen R.event vertegenwoordigd door [gedaagde] en [naam 1] een samenwerking aangaan met MarcelisDekave vertegenwoordigd door [naam 2] (projectleider) en [naam 3] (creatief directeur) voor het realiseren en organiseren van verschillende evenementen onder de (werk)naam circulairvanaardgaslos.nl.

Overeengekomen is dat MarcelisDekave geheel en alleen verrantwoordelijk is voor het realiseren en samenstellen van de communicatie rondom de verschillende evenementen die georganiseerd worden. Zo ook de uitstraling en middelen ter promotie en bekendmaking van het event aan mogelijke participanten, partners en overige deelnemers aan het event.

Elke vorm van communicatie betreffende circulairvanaardgaslos.nl wordt door MarcelisDekave uitgevoerd, dan wel vooraf goedgekeurd door MarcelisDekave bij eventuele uitvoering door derden. MarcelisDekave is budgetverantwoordelijk voor de communicatie en promotie rondom elk event. Dit houdt in dat uitingen ter promotie en communicatie, in welke vorm dan ook, altijd door MarcelisDekave worden uitgevoerd en bij uitvoering door derden vooraf goedgekeurd. Zowel PenR.event als derden kunnen zelfstandig communicatie in welke vorm dan ook uitbrengen.

MarcelisDekave is verantwoordelijk, onder normale omstandigheden en vooraf vastgelegde planning en werkzaamheden, voor:

- alle communicatie betreffende circulairvanaardgaslos.nl

- het vaststellen van een draaiboek voor de aanloop naar een event.

- het behalen van vooraf vastgelegde deadlines.

- het inplannen van uitingen in en rondom de regio waar het event plaats vindt.

- het realiseren en produceren van alle items ter promotie, in aanloop en tijdens het

event, betreffende uitingen van circulairvanaardgaslos.nl zelf.

Bij het in gebreke blijven, dan wel niet opvolgen van afspraken, door PenR.event of derden, niet aangesteld door MarcelisDekave, vervalt deze verantwoordelijkheid. Tevens is MarcelisDekave in deze gevallen financieel niet aansprakelijk, dan wel financieel verantwoordelijk voor het in gebreke blijven, dan wel (niet) juist uitvoeren van haar taken.

MarcelisDekave is niet verantwoordelijk, dan wel financieel aansprakelijk voor;

- acquisitie naar sponsoren, partners, deelnemers en participanten van een event.

- vastleggen en indelen van de locaties.

- vaststellen van programma’s tijdens het event.

- de organisatie op en tijdens het event, gedurende de vooraf vastgestelde dagen.

- het opbouwen, inrichten en afbouwen van stands, of andere uitingen, op de locatie.

- het succes van het event.

Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij PenR.event, dan wel de organisatie van de locatie. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de benodigde btw. Bij start van elk event en voor aanvang van het totale project wordt 40% van de orderkosten gefactureerd, om investeringen en aanbetalingen te kunnen doen. Tussentijds vindt facturatie van 30% plaats en de resterende 30% van de orderkosten na oplevering van elk project.

Conform offerte 2018-015 penr worden voorafgaand aan het eerste event een aantal werkzaamheden als omschreven uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is een budget van 20.000 euro (ex 21% btw) vastgesteld. Dit betreft eenmalige kosten. Niet opgenomen in de offerte is het vastleggen van een definitieve naam voor het event. De kosten hiervoor nemen wij mee in de eerder aangegeven opstartkosten van het geheel.

In de bijlage treft u de eerste deelfactuur voor het opstarten van het project van 8.000 euro (ex 21% btw) welke voorafgaand aan de start van het project (maandag 27 augustus 2018) dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van MarcelisDekave.

Per event is een budget voor de communicatie van gemiddeld 105.000 euro (ex 21% btw) vastgesteld. Per event kan hier van worden afgeweken in onderling overleg tussen PenR.event en MarcelisDekave. Afwijkingen in de vooraf vastgestelde uitingen en omvang van deze kunnen tevens voor veranderingen in budgetten zorgen. Hiervan wordt vooraf melding gemaakt door zowel MarcelisDekave als PenR.event.

De kalender/planning van elk event wordt voorafgaand aan het event besproken en vastgelegd door MarcelisDekave en PenR.event. Voor elk event wordt een aanlooptijd van minimaal drie maanden gehanteerd. Elk event is vastgelegd voor drie werkdagen, te weten woensdag, donderdag en vrijdag. De duur van een event (langer/korter) heeft geen invloed op de kosten voor communicatie rondom het betreffende event.

Deze overeenkomst geldt gedurende de gehele periode dat er evenementen worden georganiseerd voor circulairvanaardgaslos.nl door PenR.event en gaan in per 27 augustus 2018, of eerder na ondertekening door beide partijen.

Geheel conform afspraak en wederzijds goedkeuren. Getekend in tweevoud.

Datum

2.7.2.

De factuur vermeldt:

(…)

E-Factuur: 184257

Datum: 10 augustus 2018

€ 8.000,00

Voorschot Nota t.b.v. circulairvanaardgaslos.nl

Totaal bedrag € 8.000

BTW 21% € 1.680,00

Factuurbedrag: € 9.680,00

Hartelijk dank voor de opdracht en graag tot de volgende keer!

(…)

2.8.

Bij e-mail van 17 september 2018 bericht Marcelisdékavé aan [gedaagde] , voor zover relevant:

(…)

Beste Petra en Serge,

bijgaand ontvangen jullie de eerste opzet voor het werven van exposanten voor de komende beurs. Deze kan jullie helpen bij het acquireren en sluit aan bij de website die op zeer korte termijn live zal gaan. Graag zie ik jullie reactie op het geheel en of jullie met de strekking en inhoud ervan het eens zijn. Geef ook aan of er iets ontbreekt, dan wel mist, dan wel anders moet.

Daarnaast het volgende.

Onderstaand som ik even een aantal kostenposten op die ik jullie wil voorleggen. Tevens geef ik aan wanneer er moet worden besloten of wij dit doen en wanneer er betaald moet worden.

Outdoorcampagne Alkmaar/Heiloo voor de periode week 46, 47 en 48.

- abri-campagne, gemeente Alkmaar 7.000 euro, exclusief btw (betreft 20 bushokjes > definitieve keuze eind september, of eerder indien er derden zijn)

- 2-signborden, gemeente Alkmaar 4.500 euro, exclusief btw (betreft 25 dubbele borden rondom de lantaarnpalen. > definitieve keuze, Morgen voor 13.00 uur! dit wat betreft week 48)

- abri-campagne, gemeente Heiloo 3.500 euro, exclusief btw (betreft 9 bushokjes > definitieve keuze eind september, of eerder indien er derden zijn)

- 2-signborden, gemeente Heiloo 2.000 euro, exclusief btw (betreft 10 dubbele borden om lantaarnpalen > definitieve keuze eind september, of eerder indien er derden zijn)

Graag heb ik morgen overleg. Voor nu een fijne avond.

(…)

2.9.

Bij e-mail van 18 september 2018 bericht [gedaagde] aan Marcelisdékavé, voor zover relevant:

(…)

Dag Maarten,

Zoals besproken vanmorgen voorstel outdoorcampagne.

In principe zijn we akkoord met voorstel Alkmaar en Heiloo omdat het conform prijs is zoals je aangaf.

AFAS stadion heeft de bevestiging voor overleg donderdag bevestigd 16 uur AFAS lounge. Graag willen wij ook met het stadion kortsluiten wat mogelijk is betreft uiting.

Wij willen je dan ook vragen of je wil vragen of de optie tot vrijdag 21 september 12.00 uur kan duren omdat we dan echt alles inzichtelijk hebben qua kosten investering reclame en kunnen dan definitief in overleg met je een besluit nemen.

(…)

2.10.

Bij e-mail van 9 oktober 2018 bericht Marcelisdékavé aan [gedaagde] :

Beste Serge en Petra,

onderstaand zet ik een aantal zaken voor jullie op een rijtje, waar echt op heel korte termijn verandering in moet komen. Als dit niet het geval is zal het event afstevenen op een mislukking. En dit is geen loze kreet. Als eerste stuur ik jullie een planning / overzicht van het noodzakelijke

- Content website

ik moet gaan promoten, niet alleen naar standhouders, maar zeker naar het publiek. Tot nu toe heb ik een persoon, [naam 4] , die ik kan opnemen op de website. Dit is veel te weinig voor het opzetten van een campagne, dan wel media offensief. Ik kan nu nergens naar verwijzen en heb een website die vrijwel geen relevante content bevat. Ik kan nog geen bedrijf, of instantie tonen, niks staat vast en ik heb nog geen informatie. Ik heb een agenda die vrij summier is en gebaseerd is op aannames, niks staat definitief vast.

- Social media / schrijvende pers

Voor het opzetten van een media offensief heb ik een te summiere website en / of mogelijkheid om naar te verwijzen voor meer informatie. Ik kan dit zo niet opstarten, wat echt noodzakelijk is.

- magazine.

Hier heb ik voor realisatie en drukken minimaal een maand nodig. Ook hiervoor geldt dat ik nog geen content heb en dit heel spannend, dan wel bijna niet haalbaar gaat worden. Bijgaand ontvangen jullie wel de opzet voor het magazine. Graag jullie akkoord hierop.

- eigen stand voor hello green 2040

Deze heeft een productietijd van 10 werkdagen, begin volgende week moeten wij hier een beslissing in nemen.

(…)

- Kosten.

de eerste factuur staat reeds twee maanden open. Vandaag krijgen jullie een tweetal andere facturen, een is de tussenfactuur voor het opstarten van het event en de tweede is voor de reserveringskosten voor de postercampagne rondom het stadion. ik wil jullie vragen deze toch echt op heel korte termijn te voldoen. Wij zijn nu bank en dat voelt raar voor een communicatiebedrijf.

- advertentiecampagne in media. (digitaal en geschreven)

- binnenkort gaan wij kijken in welke media wij ruimte gaan reserveren. Dit ook met het oog op redactionele uitbuiting. Hiervoor geldt dat wij dan wel wat te melden moeten hebben behalve het feit dat er een beurs is. Hier moeten wij op korte termijn echt duidelijkheid in hebben. En ook materiaal om het uit te kunnen zetten.

- Urgent, de tijd gaat dringen, Ik wil jullie vragen om in ieder geval de komende week jullie focus echt volledig op het bovenstaande te leggen. Wij hebben nu echt een uitdaging.

graag zie ik jullie reactie.

2.11.

Op dezelfde datum, 9 oktober 2018, heeft Marcelisdékavé per e-mail een factuur gestuurd aan [gedaagde] . De factuur vermeldt:

(…)

Factuur: 184858

Ordernummer: 1856231 € 17.000

Omschrijving: Postercampagne Hello Green / Alkmaar

Omvang: betreft Heiloo en Alkmaar 2 sign en Abri posters, conform afspraak

- abri-campagne, gemeente Alkmaar - 7.000 euro excl. btw

- 2-signborden, gemeente Alkmaar - 4.500 euro, excl. btw

- abri-campagne, gemeente Heiloo - 3.500 euro excl. btw

- 2-signborden, gemeente Heiloo - 2.000 euro, excl. btw

Totaal bedrag € 17.000,00

BTW 21% € 3.570,00

Factuurbedrag: € 20.570,00

Betalingsconditie: vooruitbetaling (…)

2.12.

Op dezelfde datum, 9 oktober 2018, heeft Marcelisdékavé nog een factuur gestuurd aan [gedaagde] . De factuur vermeldt:

(…)

Factuur: 184859

Ordernummer: 1855649

Voorschotnota deel 2 betreft 30% van de eenmalige kosten voor opstarten event van aardgaslos conform offerte 2018-015 penr.

Totaalbedrag is € 19.800,00

Bedrag € 5.940,00

BTW 21% € 1.247,40

Factuurbedrag: € 7.187,40

Betalingsconditie: 8 dagen

Hartelijk dank voor de opdracht en graag tot de volgende keer! (…)

2.13.

Bij e-mail van 17 oktober 2018 bericht Marcelisdékavé aan [gedaagde] , voor zover relevant:

Beste Serge,

Voor de goede orde zet ik even een aantal punten die wij gister hebben afgesproken op een rijtje.

- 19 oktober is deadline voor het definitieve besluit of de beurs door gaat, dan wel uitgesteld wordt. Dit is afhankelijk van een tweetal factoren:

- per 19 oktober genoeg definitieve deelnemers voor het opstarten van de communicatie richting de beurs in week 43 (eigenlijk 3 weken te laat)

- bijschrijving op 19 oktober van openstaande facturen op rekening MarcelisDekave betreffende:

factuurnummer 184257 > 9.680,00

factuurnummer 184859 > 7.187,40

factuurnummer 184858 > 20.570,00

totaal inclusief btw: > 37.437,40

(voor de goede orde doe ik bijgaand de betreffende facturen.)

- Bij besluit van uitstel zal er een verlies zijn van in ieder geval factuurnummer 184858, dit betreft de reserveringskosten van 2-sign en Abri-campagne.

- Bij besluit tot annuleren van het event dienen desondanks alle facturen te worden voldaan.

- In de komende weken tot en met het event gaan wij iemand bij ons vandaan inzetten om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.

- Deze uren worden doorberekend aan PenR. event.

- wij ontvangen van elke definitieve deelnemer de juiste informatie om zowel website als magazine te realiseren.

Begin volgende week plannen wij een afspraak in om verdere communicatie te concretiseren.

Daarnaast ontvang je bijgaand nogmaals de basis voor het realiseren van de facturen voor het event voor jullie boekhouding (in pdf en jpg formaat).

Indien jullie wijzigingen hier op hebben zie ik die graag tegemoet. Nogmaals, facturatie vanuit PenR. event zelf is uiteraard ook mogelijk. (…)

2.14.

Bij e-mail van 19 oktober 2018 bericht [gedaagde] aan Marcelisdékavé, voor zover relevant:

(…)

Dag Maarten,

Ter info mail verkeer! Ik was woensdagochtend bij ING Amsterdam voor handtekening om geld (budget) vrij te krijgen voor PenR.event als lening.

Zo kwam het verhaal hellogreen2040 wat direct positief werd ontvangen (ik bankier zelf al 40 jaar bij ING) (…)

Als het geld (budget) op de rekening staat maken wij (ik) het gelijk over aan je.

We houden contact.

(…)

2.15.

Op 20 november 2018 heeft Marcelisdékavé een betalingsoverzicht gestuurd aan [gedaagde] . Het overzicht vermeldt:

(…)

Geachte mevrouw [gedaagde] ,

Ter vergelijking met uw administratie doen wij u een overzicht toekomen van de posten waarvan wij nog geen betaling hebben ontvangen. Met name voor de facturen waarvan de betalingstermijn van 30 dagen reeds geruime tijd is verstreken vragen wij uw speciale aandacht.

Factuurnummer:

Factuurdatum:

Aantal dagen oud:

Bedrag:

184257

10-08-2018

102

€ 9.680,00

184858

09-10-2018

42

€ 20.570,00

184859

09-10-2018

42

€ 7187,40

Totaal openstaand bedrag:

€ 37.437,40

(…)

2.16.

Op 26 november 2018 heeft [gedaagde] een bedrag van € 2.000,00 aan Marcelisdékavé betaald.

2.17.

Bij e-mail van 12 juli 2019 bericht Marcelisdékavé aan [gedaagde] , voor zover relevant:

(…)

Beste Serge en Petra,

Tot op heden is onze vordering conform onderstaande saldilijst nog steeds niet voldaan. (jullie zij reeds in verzuim daar jullie de betaaltermijn van 30 dagen en de verzending van onze eerder herinneringen hebben genegeerd).Wij stellen jullie nog eenmaal in de gelegenheid binnen 14 dagen het bovenstaande totaalbedrag zonder bijkomende kosten te voldoen op ons rekeningnummer IBAN NL08 RABO 0344905624 onder vermelding van factuurnummers 184257, 184858 ren 184859. De termijn van 14-dagen gaat in de dag dat deze mail aan jullie verzonden is (12 juli 2019). Mocht jullie betaling niet of niet tijdig ontvangen worden, dan zullen wij de vordering uit handen geven waarbij aanspraak wordt gemaakt op de daarmee verbonden buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente.

(…)

2.18.

Op 28 augustus 2019 stuurt een incassobureau namens Marcelisdékavé een overzicht van de drie te betalen facturen met rente en kosten, met totaal openstaand bedrag van € 39.331,95, aan [gedaagde] . Het bericht vermeldt, voor zover relevant:

(…)

In het vertrouwen dat u dagvaarding en bijkomende kosten van een gerechtelijke procedure wilt voorkomen, stellen wij u alsnog in de gelegenheid om binnen 5 dagen na dagtekening het thans verschuldigde bedrag rechtstreeks over te maken op rekening (…) ten name van IP Nederland Derdengelden (…).

2.19.

Op 10 september 2019 bericht [gedaagde] per e-mail aan het incassobureau IP Nederland, voor zover relevant:

Geachte heer/mevrouw [naam 5] ,

Zoals bevestigd aan u.

Hierbij geven wij u kennis van het feit dat wij uw mail en overzicht bestudeert hebben. Uw mailoverzicht geeft enkel maar facturen en opgetelde bedragen aan die ongegrond zijn. Wij hebben uw client meerdere malen aangesproken op het feit dat deze voorschot bedragen (facturen) gespecificeerd moet zijn i.v.m. doorberekening aan exposant/deelnemer. Uw cliënt hebben wij daar meerdere maal mondeling op gewezen. Wij hebben uw cliënt ook aangesproken op het feit dat facturen enkel en alleen in rekening worden gebracht als alles is uitgewerkt en de deelnemende exposant weten wat zij hiervoor krijgen.

Zoals eerder met uw cliënt gecommuniceerd zijn wij een samenwerking aangegaan met iedere zijn eigen inbreng en opstart kosten en waarbij ik het meeste werk zal verrichten. Uw cliënt heeft dit bevestigd in de brief van 8 augustus 2018. Uw dient stelt nu dat wij een zakelijke overeenkomst hebben en wij zijn opdrachtgever zijn. Graag ontvangen wij de brief of aanpassing waaruit dit blijkt met ondertekening van ons.

Wij hebben meerdere maal aangegeven als er financieel transacties gaan plaats vinden deze open en transparant moeten zijn, gespecificeerd naar werk, uren en voor welk product i.v.m. transparantie en doorberekening naar exposanten/deelnemers. De bedragen die wij uiteindelijk hebben berekend (prijslijst) zijn gebaseerd op onderzoek wat ik heb gedaan.

Ik heb verschillende bedrijven, personen, overheid bestuurders gevraagd wat eerlijk, redelijk en billijk is. Uw client is daarvan op de hoogte en heeft gesprekken bijgewoond datum woensdag 22 augustus 2018 (ABN AMRO Bank kantoor Alkmaar).

Wij hebben gelijk bij het eerste gesprek datum 27 juni 2018 en het tweede gesprek 2 juli 2018 uw cliënt gevraagd of hij een prijsindicatie voor het event idee wilde geven betreft zijn deel met door berekening aan deelnemers/exposanten. Zie 5 juli 2018 prijsindicatie voor event circulairvanaardgaslos.

Naar aanleiding van de prijsindicatie circulairvanaardgaslos heb ik een verdienmodel gemaakt en deze uitgebreid met uw cliënt besproken. Om het verdienmodel ingang te zetten heb ik een businessplan gemaakt voor vijf jaar, dit businessplan is uitvoerig besproken met uw cliënt.

Uw cliënt weet heel goed dat ik /wij heel zorgvuldig omgaan met het evenement puur omdat we 1 kans krijgen om het goed te doen en ik mijn handen niet overspeel. Daarom vinden wij het jammer dat uw cliënt deze keuze heeft gemaakt. Uw cliënt weet heel goed waar het evenement nu staat en is daar constant van op de hoogte gehouden zoals afgesproken.

Wij vinden het dan ook heel jammer als we in een juridische impasse geraken met welles en niets.

Mocht u nog meer inhoudelijk informatie willen horen wij dat graag. Wij hebben alles van dag tot dag genoteerd met alle communicatie afspraken en e-mails.

2.20.

Op 19 september 2019 stuurt het incassobureau namens Marcelisdékavé opnieuw een overzicht van de drie te betalen facturen met rente en kosten, nu met totaal openstaand bedrag van € 39.506,56 aan [gedaagde] .

2.21.

Op 20 september 2019 stuurt [gedaagde] per e-mail een bericht aan het incassobureau IP Nederland. Het bericht vermeldt:

(…)

Graag willen wij dat uw cliënt de website Hello green 2040.nl per direct onder constructie zet.

Met de tekst (Deze is momenteel nog onder constructie. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website).

(…)

2.22.

[gedaagde] heeft de openstaande drie facturen onbetaald gelaten.

3 Het geschil

3.1.

Marcelisdékavé vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] veroordeelt tot betaling van:

I. € 35.437,40, te vermeerderen met de rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, subsidiair 6:119 BW, over € 9.680,00 vanaf 9 september 2018, over € 20.570,00 vanaf 30 november 2018 en over € 7.187,40 vanaf 30 november 2018, subsidiair over € 35.437,40 vanaf 3 september 2019, meer subsidiair vanaf heden;

II. € 1.129,37, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag, aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de rente vanaf heden;

III. de proceskosten, de nakosten daaronder begrepen, onder de bepaling dat gedaagde de rente over deze bedragen verschuldigd raakt wanneer deze niet binnen veertien dagen na dagtekening, subsidiair twee dagen na betekening, van het in deze te wijzen vonnis zijn voldaan.

3.2.

Marcelisdékavé onderbouwt deze vorderingen als volgt.

Marcelisdékavé en [gedaagde] hebben met elkaar een (opdracht)overeenkomst gesloten inhoudende dat Marcelisdékavé promotiewerkzaamheden en/of communicatiewerkzaamheden voor het door [gedaagde] bedachte evenement circulairvanaardgaslos.nl zou verrichten, volgens de overeenkomst van 10 augustus 2018 (zie hiervoor 2.7.1) en de offerte van 5 juli 2018 van Marcelisdékavé aan [gedaagde] (zie hiervoor 2.5).

Binnen dat kader is [gedaagde] akkoord gegaan met de door Marcelisdékavé op 17 september 2018 voorgestelde outdoorcampagne in Alkmaar en Heiloo. Marcelisdékavé heeft een aantal overeengekomen promotie- en communicatiewerkzaamheden verricht en heeft daarvoor drie facturen aan [gedaagde] gestuurd. [gedaagde] heeft van het totaal gefactureerd bedrag van € 37.437,40 slechts een bedrag van € 2.000,– betaald, zodat ze nog moet betalen een bedrag van € 35.437,40. [gedaagde] weigert dat echter te betalen.

3.3.

[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] betwist jegens Marcelisdékavé een betalingsverplichting te hebben. Ze betwist een overeenkomst te hebben gesloten met Marcelisdékavé en betwist Marcelisdékavé de door haar gestelde opdracht(en) te hebben gegeven. [gedaagde] stelt dat zij slechts verkennende, informerende gesprekken met Marcelisdékavé heeft gehad over de mogelijkheid dat Marcelisdékavé promotie- en communicatiewerkzaamheden zou verrichten voor het evenement circulairvanaardgaslos.nl. Marcelisdékavé heeft hiervoor een offerte opgesteld, maar deze had slechts een indicatief, informerend karakter. [gedaagde] was op dat moment nog op zoek naar financiering en een locatie voor het evenement, en deelnemers aan en publiek voor het evenement.

De door Marcelisdékavé opgestelde overeenkomst (zie hiervoor 2.7.1) is niet door [gedaagde] ondertekend. [gedaagde] heeft gezegd in principe akkoord te gaan met de door Marcelisdékavé voorgestelde outdoorcampagne, maar [gedaagde] heeft daar nadrukkelijk bij aangegeven dat zij de outdoorcampagne als optie in overweging nam. [gedaagde] heeft Marcelisdékavé wel verzocht om een eenvoudige website te (laten) maken. Marcelisdékavé heeft dat gedaan. [gedaagde] heeft daarvoor een bedrag van € 2.000,– betaald. Voor het overige heeft Marcelisdékavé feitelijk geen werkzaamheden voor [gedaagde] verricht.

3.4.

Marcelisdékavé heeft haar stellingen ter zitting nader onderbouwd. Zij heeft onder meer gesteld dat de overeenkomst tussen Marcelisdékavé en [gedaagde] op 7 augustus 2018 op het kantoor van Marcelisdékavé tot stand is gekomen.

Voorts heeft Marcelisdékavé gesteld dat van de zijde van [gedaagde] later herhaaldelijk is medegedeeld dat de facturen van Marcelisdékavé zouden worden voldaan of dat ze bezig was daarvoor financiering te regelen.

Ten slotte heeft Marcelisdékavé benadrukt dat hij de door hem gestelde werkzaamheden heeft uitgevoerd.

3.5.

Ter zitting heeft [gedaagde] het voorgaande betwist en nader verweer gevoerd. Ze heeft onder meer aangevoerd dat de offerte die als productie 2 bij dagvaarding is overgelegd geen concreet aanbod is dat zich leent voor aanvaarding omdat het daarvoor een veel te vrijblijvend en indicatief karakter heeft. Volgens [gedaagde] blijkt dit vrijblijvende en indicatieve karakter van de offerte uit de in dat document gebruikte bewoordingen als ''prijsindicatie'', ''globale inschatting'' en ''het inzichtelijk maken van de kosten van een event'' en ''te verwachten kosten'', alsmede uit het ontbreken van concrete prijzen.

Dat geldt volgens [gedaagde] ook voor de exploitatiebegroting die als productie 3 bij dagvaarding is overgelegd, waarop vermeld staat dat deze ''ter info'' is verstuurd. Marcelisdékavé heeft geen werkzaamheden verricht, anders dan het opstellen van de offerte, de exploitatiebegroting, de overeenkomst, en een aantal ''opdringerige'' e‑mails.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Voor toewijzing van de vorderingen van Marcelisdékavé moet komen vast te staan
1) dat Marcelisdékavé en [gedaagde] de door Marcelisdékavé gestelde overeenkomst hebben gesloten en
2) dat Marcelisdékavé volgens die overeenkomst de werkzaamheden heeft verricht die de feitelijke grondslag vormen voor de drie facturen met een totaal beloop van € 37.437,40.

4.2.

Marcelisdékavé heeft feiten en omstandigheden gesteld die op zichzelf zijn stellingen en vorderingen onderbouwen, maar [gedaagde] heeft daartegen zodanig gemotiveerd verweer gevoerd, dat niet gezegd kan worden dat de stellingen van Marcelisdékavé moeten worden aanvaard.

4.3.

Gelet op deze betwisting rust op Marcelisdékavé de last te bewijzen dat tussen partijen de door Marcelisdékavé gestelde overeenkomst tot stand is gekomen en dat Marcelisdékavé de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht die de feitelijke grondslag vormen voor de drie facturen.

4.4.

Ten bewijze van zijn stellingen heeft Marcelisdékavé onder meer een offerte, een exploitatiebegroting en de tekst van een overeenkomst en een aantal e-mails in het geding gebracht. De overeenkomst is echter niet door [gedaagde] ondertekend en uit de andere stukken blijkt ook niet van een aanbod en aanvaarding tussen partijen. Marcelisdékavé is met het overleggen van deze stukken niet geslaagd in het bewijs van haar stellingen. De rechtbank zal haar, gelet op zijn bewijsaanbod, toelaten dat bewijs alsnog te leveren.

4.5.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

laat Marcelisdékavé toe bewijs te leveren van haar stellingen dat

  1. tussen partijen de door haar gestelde en onder 3.2 van dit vonnis vermelde overeenkomst tot stand is gekomen inhoudende dat Marcelisdékavé promotiewerkzaamheden en/of communicatiewerkzaamheden voor het door [gedaagde] bedachte evenement circulairvanaardgaslos.nl zou verrichten, volgens de overeenkomst van 10 augustus 2018 en

  2. dat Marcelisdékavé de uit deze overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden heeft verricht die de feitelijke grondslag vormen voor de drie facturen zoals vermel5d onder 2.7.2, 2.11 en 2.12 van dit vonnis,

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van woensdag 9 september 2020 voor uitlating door Marcelisdékavé of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat Marcelisdékavé, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4.

bepaalt dat Marcelisdékavé, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden oktober tot en met december 2020 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. L.J. Saarloos in het gerechtsgebouw te Alkmaar aan Kruseman van Eltenweg 2,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2020.