Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:6122

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-08-2020
Datum publicatie
17-08-2020
Zaaknummer
8593421 CV EXPL 20-10[jw.sys.1.rolnummer]
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

verzoek handlichting om als vennoot van de vennootschap onder firma Maximum Lifestyle rechtshandelingen te verrichten tot een bedrag van maximaal € 7.500,00. Bedrijf houdt zich bezig met verkoop van sportvoedingssupplementen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./repnr.: 8593421 / CV EXPL 20-10

Uitspraakdatum: 12 augustus 2020

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

Lasse Ole Joachiem Johansson, wonende te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster,

verzoeker, hierna te noemen Ole Johansson

1 Het procesverloop

1.1.

Ole Johansson heeft bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie per e-mail op 19 juni 2020 en per post op 25 juni 2020, verzocht hem handlichting te verlenen.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op maandag 10 augustus 2020 in aanwezigheid van Ole Johansson en zijn ouders Nicolaas Johansson en Linda Manon Gelderman.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van het verhandelde ter zitting.

2 De beoordeling

2.1.

Handlichting, waarbij aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige worden toegekend, kan, wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, op zijn verzoek door de kantonrechter worden verleend (artikel 1:235 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Ingevolge het tweede lid van artikel 1:235 BW wordt de handlichting niet verleend tegen de wil van de ouders voor zover deze het gezag over de minderjarige uitoefenen. Bij de beoordeling van het verzoek moet de kantonrechter zich laten leiden door het belang van de minderjarige en beoordelen of de gevraagde handlichting verantwoord kan worden geacht.

2.2.

In het onderhavige geval heeft Ole Johansson het verzoek ingediend om de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige in verband met zijn deelname in een vennootschap onder firma (Maximum Lifestyle). Het betreft een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van sportvoedingssupplementen. Ole Johansson wenst als vennoot rechtshandelingen te kunnen doen, zoals het aangaan van overeenkomsten en het doen van betalingen tot, zoals ter zitting besproken, een totaalbedrag van € 7.500,00.

2.3.

De kantonrechter heeft vastgesteld dat Ole Johansson 17 jaar is en dat zijn wettelijke vertegenwoordigers/ouders met het verzoek instemmen. De kantonrechter heeft ter zitting tevens vast kunnen stellen dat Ole Johansson zijn deelname in een vennootschap onder firma goed heeft voorbereid en dat hij zich bewust is van de risico's die hij daarbij loopt. De beslissing is derhalve weloverwogen en daarmee toewijsbaar voor de hiervoor genoemde handelingen.

2.4.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting wordt als volgt overwogen.

Op grond van artikel 1:237 lid 1 BW dient de beschikking waarbij handlichting is verleend, bekend te worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Door de komst van het - voor een ieder toegankelijke - internet, is deze wijze van publicatie naar het oordeel van de kantonrechter min of meer achterhaald. Niet alleen bestaat er namelijk sinds een aantal jaren geen papieren versie meer van de Staatscourant en is deze enkel nog via het internet te raadplegen, ook beschikt de Rechtspraak thans over een eigen website (www.rechtspraak.nl) waar de rechterlijke instanties hun uitspraken op kunnen publiceren. Publicatie van de handlichting op www. rechtspraak.nl is naar het oordeel van de kantonrechter even effectief als publicatie op de website van de Staatscourant. Voorts brengt publicatie op www.rechtspraak.nl (door de griffier), anders dan bij publicatie in de (digitale) Staatscourant, geen kosten met zich mee. Op grond van een en ander zal de kantonrechter dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Voorts heeft publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter in de praktijk een veel ruimer bereik dan de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen had. Er is dan ook geen redelijk belang bij gediend om naast publicatie op het internet de handlichting ook nog eens in twee dagbladen bekend te maken, met alle kosten van dien. Volstaan wordt derhalve met de publicatie op www.rechtspraak.nl.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent Lasse Ole Joachiem Johansson, geboren te Purmerend op 13 mei 2003, en wonende te 1461 DV Zuidoostbeemster, gemeente Beemster, Oostdijk W 25, handlichting om als vennoot van de vennootschap onder firma Maximum Lifestyle rechtshandelingen te verrichten tot een bedrag van maximaal € 7.500,00;

3.2.

bepaalt dat publicatie van deze handlichting in de Staatscourant en in (één dagblad of) twee dagbladen achterwege kan blijven en dat, in plaats daarvan, de onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

3.3.

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.S.A.M. Schokkenbroek, kantonrechter, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.