Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:5955

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
19-08-2020
Datum publicatie
21-08-2020
Zaaknummer
8240192 \ CV FORM 19-19848
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak (EPGV). Minder dan 3 uur vertraging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8240192 \ CV FORM 19-19848

Uitspraakdatum: 19 augustus 2020

Beschikking van de kantonrechter in de zaak van:

[de passagier]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: de passagier

gemachtigde: Flight Claim

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Austrian Airlines AG

verwerende partij

verder te noemen: Austrian Airlines

gemachtigde: mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

  • -

    het vorderingsformulier (formulier A), ingekomen ter griffie op 24 december 2019;

  • -

    de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 24 januari 2020.

2 De feiten

2.1.

De passagier heeft met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagier diende te vervoeren van Sibiu (Roemenië) naar Wenen met vluchtnummer OS786 en aansluitend van Wenen naar Amsterdam met vluchtnummer OS375 op 25 juli 2019.

2.2.

Vlucht OS786 had een geplande vertrektijd om 15:55 uur lokale tijd en als geplande aankomsttijd 16:25 uur lokale tijd te Wenen. Vlucht OS375 zou om 17:20 uur lokale tijd vertrekken uit Wenen en 19:15 uur lokale tijd arriveren in Amsterdam.

2.3.

Vlucht OS786 is vertraagd uitgevoerd waardoor de passagier de aansluitende vlucht te Wenen niet meer kon halen.

2.4.

De passagier heeft compensatie van Austrian Airlines verzocht in verband met een vermeende vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming te Amsterdam.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

De passagier verzoekt Austrian Airlines te veroordelen tot betaling van:

- € 400,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 september 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 60,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;
- de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 juli 2019 tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

De passagier baseert zijn verzoek op de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof).

3.3.

De passagier stelt dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is compensatie te betalen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00. Daarnaast maakt de passagier aanspraak op betaling door Austrian Airlines van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

3.4.

Austrian Airlines betwist de verschuldigdheid van het verzochte. Op het verweer wordt - voor zover relevant - bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen.

4.2.

De kantonrechter overweegt dat de passagier in de toelichting op het vorderingsformulier heeft gesteld dat hij met een vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming is aangekomen. De stelplicht en bewijslast ten aanzien van de gestelde vertraging van de vlucht rust op de passagier. Hij beroept zich immers op het rechtsgevolg van die stelling, te weten het recht op compensatie op grond van de Verordening. De passagier heeft zijn stelling echter niet onderbouwd. Het had op de weg van de passagier gelegen om meer feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit de juistheid van zijn stelling kan volgen. Dit heeft de passagier echter nagelaten.

4.3.

Daartegenover staat dat Austrian Airlines heeft aangevoerd dat de passagier te Wenen is omgeboekt naar een vervangende vlucht, te weten vlucht OS377. Deze vervangende vlucht is volgens Austrian Airlines op 25 juli 2019 om 22:11 uur te Amsterdam aangekomen. Ter onderbouwing hiervan heeft Austrian Airlines een uitdraai overgelegd van de gegevens van de passagier zoals die bij Austrian Airlines bekend zijn en een vluchtrapport van vlucht OS377. Hiermee heeft Austrian Airlines naar het oordeel van de kantonrechter aangetoond dat de passagier op 25 juli 2019 om 22:11 uur te Amsterdam is gearriveerd en derhalve met een vertraging van minder dan 3 uur ten opzichte van de oorspronkelijk geplande aankomsttijd. De conclusie is dat het verzoek van de passagier zal worden afgewezen.

4.4.

De proceskosten komen voor rekening van de passagier omdat hij ongelijk krijgt.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst het verzochte af;

5.2.

veroordeelt de passagier tot betaling van de proceskosten die aan de kant van Austrian Airlines tot en met vandaag worden begroot op € 72,00 aan salaris gemachtigde en verklaart deze beschikking in zoverre uitvoerbaar bij voorraad.


Deze beschikking is gewezen door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep open