Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:4934

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
22-04-2020
Datum publicatie
10-07-2020
Zaaknummer
7737539
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

abonnement data-integratieplatform; betaling facturen; onverschuldigde betaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 7737539 \ CV EXPL 19-3458 (rvk)

Uitspraakdatum: 22 april 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Data Club B.V.

gevestigd te Breda

eiseres

verder te noemen: Data Club

gemachtigde: mr. J.C.M. Maas-Holla, DAS Amsterdam

tegen

de besloten vennootschap DailyCool-Warehousing B.V.

gevestigd te Alkmaar

gedaagde

verder te noemen: DailyCool

gemachtigde: mr. R.J. van Velzen, advocaat te Heiloo

1 Het procesverloop

1.1.

Data Club heeft bij dagvaarding van 16 april 2019 een vordering tegen DailyCool ingesteld. DailyCool heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend.

1.2.

Op 14 november 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. Namens Data Club is verschenen mevr. [naam 1] vergezeld door haar gemachtigde. Namens DailyCool zijn verschenen mevr. [naam 2] en dhr. [naam 3] , vergezeld door de gemachtigde. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft Data Club bij brief van 12 november 2019 nog stukken toegezonden. DailyCool heeft bij akte van 14 november 2019 haar eis in de zaak van de tegenvordering vermeerderd.

1.3.

Naar aanleiding van hetgeen is besproken op de zitting is Data Club in de gelegenheid gesteld nadere bewijsstukken in het geding te brengen, hetgeen zij bij akte van 18 december 2019 heeft gedaan. DailyCool heeft daar bij antwoordakte op gereageerd.

2 De feiten

2.1.

Data Club is een dienstverlener met als dienst een Data Integratie Platform applicatie, onder andere gericht op de branche Transport & Logistiek. In 2016 is Data Club in contact gekomen met DailyCool en in december 2016 is Data Club in opdracht van DailyCool een pilot gestart.

2.2.

De heer [naam 4] van DailyCool heeft in verband met de pilot een opdrachtbevestiging ondertekend. De inhoud van deze opdrachtbevestiging luidt – voor zover van belang – als volgt:

Pilot dashboard Logistiek.

Zodra wij de datasets en de gewenste KPI’s hebben ontvangen van Dailycool kunnen wij starten met de pilot.

Verwachte startdatum: dinsdag 6 december 2016

De pilot zal vervolgens dienen als uitgangspunt om vervolgens op een Agile wijze het verdere project in te gaan. Op deze manier blijven de kosten en het tijdspad beheersbaar en kan er per dashboard/KPI bekeken worden door Daily Cool of de kosten van het maken van een dashboard opwegen tegen de resultaten.

De scope van deze pilot zal af gestemd worden met Jerome [naam 5] en [naam 6] . De overeengekomen prijs van € 3.000,00 voor de pilot is een fixed prijs.

Licentie Tableau Desktop.

Voor de ontwikkeling in de tool Tableau en tevens training van dashboards door Dailycool

zelf, installatie zal plaatsvinden op de servers van Dailycool.

Hosted BI

Ontwikkeling dashboards, rapportages inrichting technische omgeving inclusief tooling, service en support

Verwachte oplevering: uiterlijk 16 december 2016.

Definitieve opleveringsdatum in overleg.

FINANCIEEL OVERZICHT

Omschrijving

Aantal

Prijs per stuk

Totaal

Pilot Dashboard Logistiek

1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Tableau Desktop licentie incl. 1e jaar maintenance

1

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Hosted BI per gebruiker

1

€ 100,00 p.m.

€ 100,00 p.m.

Totaal opdracht exclusief BTW

€ 5.100,00

2.3.

Op 19 april 2017 is een offerte van Data Club ondertekend door de heer [naam 7] van DailyCool. De inhoud van deze offerte luidt – voor zover van belang – als volgt:

‘(…)

In aansluiting op de workshop BI van 11 april jl. ontvang je hierbij de offerte voor de beoogde doelstellingen van Daily Cool.

De benoemde doelstellingen van Daily Cool voor dit moment zijn:

Tijdigheid op norm en aanpak wachttijden incl. pro-actieve communicatie klant

Bezettingsgraad op orde (doel. minimaal 85% outbound & INBOUND)

Sturen op rendement; per m2 (m3), per trekker, per oplegger

Loonsomverbetering

Real time inzage in alle transportbewegingen d.m.v. track & trace

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is een data integratie platform noodzakelijk.

Hiermee kunnen we alle data ontsluiten en weergeven in dashboards inclusief de onderliggende analyses, zoals weergegeven in de workshop. De kosten van het data integratie platform staan in het financieel overzicht. Zoals besproken zullen deze kosten voor het 1e jaar gelijk blijven ongeacht het aantal dashboards en gebruikers.

Hierbij is het noodzakelijk dat de data uit Transplan en Roadwatch bereikbaar is voor Data Club. Dit kunnen we realiseren door een dedicated VPN verbinding op te zetten. De belasting voor het netwerk van Daily Cool is minimaal. De aanwezige bandbreedte van de huidige netwerkverbindingen is voor nu ruim voldoende.

Behalve het realiseren van een VPN verbinding met toegang zijn er geen extra aanpassingen nodig bij Daily Cool om het data integratie platform te kunnen realiseren.

Zodra de VPN verbinding is gerealiseerd kunnen we direct beginnen met de voorbereiding en realisatie van de benoemde doelstellingen.

Elke doelstelling heeft een doorlooptijd van 1 week om deze te kunnen ontwikkelen. We beginnen op maandag en leveren op vrijdag op. Daarmee houden we grip op het tempo, de ontwikkeling en de kosten. Per doelstelling kan bepaalt worden of het de moeite waard is om deze te gaan ontwikkelen. Parameter is dat er geld mee verdient kan worden door Daily Cool door de juiste inzage te geven. In het financieel overzicht benoem ik deze kosten als doelstelling/KPI.

Het data integratie platform is het operationele onderdeel.

Data Club stelt de servers, veilige opslag en de tools beschikbaar om de ontwikkeling te kunnen doen en de dashboards beschikbaar te stellen.

Financieel overzicht :

Omschrijving

Per stuk

maandelijks

Abonnement data integratie platform

€ 1.350,00

Doelstelling/KPI

€ 4.000,00

Aanvullende informatie:

Het abonnement is inclusief support van maandag tot en met zaterdag van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Looptijd abonnement: 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018

Abonnement dient maandelijks vooraf te worden betaald.

Voor de doelstellingen/KPI is de betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum.

Voor elke doelstelling/KPI zal een aparte opdrachtbevestiging worden gemaakt met daarin de volledige omschrijving hiervan.

Ook zal er per doelstelling een planning worden gemaakt. Met daarin start en opleverdatum en scope.

Opleiding van 2 key users Daily Cool is inbegrepen. (data in overleg)

SLA zal binnen 1 maand na ondertekening offerte worden afgestemd met Daily Cool.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

(…)’

2.4.

Op 17 juli 2017 schrijft mevrouw [naam 1] van Data Club in een e-mail met in de onderwerpregel ‘SLA’, het volgende:

‘(…)

Hierbij ontvang je de aangepaste SLA, wil je deze aan mij voor akkoord retourneren?

Dan zal ik hem ook tekenen.

(...)’

2.5.

De heer [naam 7] van DailyCool beantwoordt die e-mail op 18 juli 2017 als volgt:

‘Hallo [voornaam] ,

Na intern overleg (Dailycool en Schotgroep) komen nog de volgende verzoeken:

Contracttermijn afstemmen, ik stel voor 5 jaar met een jaarlijkse indexatie van abonnementsprijs obv kostenindex inflatie (CBS)

Opzegtermijn afstemmen, ik stel voor 3 maanden, met schriftelijke opzegging

Liggen mijn voorstellen in jouw lijn of heb jij andere termijnen?

2.6.

Vervolgens is op 31 augustus 2017 door beide partijen een Service level agreement (SLA) ondertekend.

‘(…)

Beslissingsbevoegd en facturatie :

Daily Cool: [naam 7]

a. [naam 7] @dailycool.nl

(…)

Data Club: [voornaam] [naam 1]

[e-mailadres]

(…)

(…)

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2017 en is aangegaan voor bepaalde tijd van 5 jaar en eindigt op 1 mei 2022.

Opzegging van deze overeenkomt kan uitsluitend schriftelijk, aangetekend en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

Overig

3 maandelijks evaluatie inclusief operationeel overleg (volgens planning)

Half jaarlijks structureel strategisch overleg

(…)’

2.7.

Data Club heeft op 22 november 2017 een offerte voor de onderdelen: ‘3A Looncost’; ‘3B Logistiek’ en ‘3C strokenplanning afronding’ aan Daily Cool verzonden. Bij de offerte zitten financiële overzichten met betrekking tot ‘3A looncost inclusief overzicht’ voor een bedrag van € 2.625,- excl. btw; ‘3B logistiek’ voor een bedrag van € 5.250,- excl. btw en ‘3C Strokenplanning’ voor een bedrag van € 525,-. Deze financiële overzichten zijn namens DailyCool ondertekend door de heer [naam 4] .

2.8.

Op 23 juli 2018 heeft de heer [naam 3] van DailyCool een e-mail verzonden, met daarin – voor zover van belang – het volgende:

‘(…)

Heb je voor ons nog de door [naam 8] getekende overeenkomst.

Binnen [naam 9] /DailyCool is die niet te traceren. Wel van [naam 7] .

Zoals besproken willen we de overeenkomst in principe voor een jaar opschorten om eerst de goede info binnen te krijgen middels een upgrade van het TMS, nieuwe boordcomputers en een temp. registratiesysteem via GPS.

Voor mij is onduidelijk wat je in de mail bedoeld met het beëindigen van de ovk met een opzegtermijn van 3 maanden.

(…)’

2.9.

Op 6 augustus 2018 heeft de heer [naam 3] van DailyCool nogmaals een e-mail verzonden, met daarin – voor zover van belang – het volgende:

‘(…)

Om met de deur in huis te vallen:

de getekende overeenkomsten zijn getekend door de heer [naam 7] die niet tekeningsbevoegd is geweest voor Dailycool wat heel makkelijk is na te trekken was/is bij de Kvk.

Van onze kant is het voorstel om het contract te beëindigen.

De reeds betaalde facturen kunnen als akkoord worden beschouwd.

(…)’

2.10.

Op 22 augustus 2018 heeft de heer [naam 9] van DailyCool een brief aan Data Club verzonden met daarin onder meer het volgende:

‘(…)

Zoals reeds met u mondeling besproken, zeggen wij de (eventuele) overeenkomst met uw bedrijf op.

Wij hebben tevens met u besproken dat de afgesloten overeenkomst niet is ondertekend door een bevoegd persoon (dhr. [naam 7] ). U heeft in het persoonlijk gesprek aangegeven dat u in het bezit bent van een getekend contract die door een bevoegd persoon is ondertekend.

(…)’

2.11.

Data Club heeft de ontvangst van de opzegging in een brief bevestigd en daarbij meegedeeld dat zij op grond van de overeenkomst een opzegtermijn van drie maanden hanteert, zodat zij de overeenkomst per 22 november 2018 zal beëindigen.

3 De vordering

3.1.

Data Club vordert dat de kantonrechter DailyCool veroordeelt tot betaling van € 5.595,41.

3.2.

Data Club legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat DailyCool op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht gehouden is de voor de geleverde diensten en programmatuur verzonden facturen (in totaal: € 4.973,10) te betalen.

3.3.

Omdat DailyCool ook na betalingsverzoeken niet is overgegaan tot betaling van de facturen, heeft Data Club haar incassogemachtigde ingeschakeld en maakt zij aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van € 622,31.

3.4.

DailyCool is vanwege het betalingsverzuim ook de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de datum van dagvaarding.

4 Het verweer en de tegenvordering

4.1.

DailyCool betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat er geen overeenkomst aan de facturen van Data Club ten grondslag ligt; de facturen hebben betrekking op de periode na beëindiging van de overeenkomst. DailyCool heeft in de desbetreffende maanden ook geen gebruik van het abonnement gemaakt.

4.2.

DailyCool vordert bij wijze van tegenvordering en na vermeerdering van eis, dat de kantonrechter Data Club veroordeelt tot betaling van € 73.858,40 incl. btw. Zij legt aan de tegenvordering ten grondslag – kort weergegeven – dat zij bedragen onverschuldigd heeft betaald. Het gaat om de volgende bedragen:

I. Een bedrag van € 5.480,- ex btw aan ten onrechte voldane abonnementsgelden over de periode na afloop van de overeengekomen termijn – de maanden mei tot en met augustus 2018;

II. Een bedrag van € 4.973,10 aan ten onrechte voldane abonnementsgelden over de periode na afloop van de overeengekomen termijn – de maanden september tot en met 22 november 2018;

III. Een bedrag van € 10.000,- ex btw aan ten onrechte in rekening gebrachte serverkosten;

IV. Een bedrag van € 36.200,- ex btw aan ten onrechte in rekening gebrachte consultancykosten;

V. Een bedrag groot € 5.250,- wegens onverschuldigde betaling van de factuur betreffende consultancy fase 3C.

5 Het verweer tegen de tegenvordering

5.1.

Data Club betwist de tegenvordering en stelt dat de facturen niet zonder rechtsgrond zijn betaald. De facturen waarvan terugbetaling wordt gevorderd zijn bovendien allemaal zonder voorbehoud voldaan en dat vormt een erkenning van de verschuldigdheid.

6 De beoordeling

de vordering

6.1.

Beoordeeld moet worden of aan de facturen een overeenkomst ten grondslag ligt op grond waarvan DailyCool gehouden is deze te betalen.

facturen Data integratie platform

6.2.

Waar het gaat om de facturen met betrekking tot het abonnement data integratie platform van € 1.370,- per maand stelt Data Club brengt dat de aanvankelijke overeenkomst voor bepaalde tijd (1 mei 2017 tot en met 30 april 2018) door ondertekening van het SLA is verlengd tot 1 mei 2022. Op verzoek van dhr. [naam 7] van DailyCool is de aanvankelijke termijn van het SLA van één jaar, omgezet in vijf jaar. Data Club verwijst hiervoor naar de e-mail van 18 juli 2017. DailyCool brengt daartegenin dat het een overeenkomst voor bepaalde tijd betrof en dat deze niet is verlengd, zodat de gevorderde facturen voor de maanden mei tot en met november 2018 en de eindafrekening niet verschuldigd zijn. De ondertekening van het SLA staat daar los van; dat is een hele andere overeenkomst die alleen een invulling geeft aan het niveau van de dienstverlening, maar geen wijzigingen brengt in de duur van het onderliggende abonnement.

6.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Overeenkomsten kunnen met wederzijdse instemming van partijen gewijzigd worden. De onderliggende overeenkomst heeft als titel ‘Abonnement Data Integratie Platform’. De overeenkomst op grond waarvan Data Club stelt dat de looptijd van dat abonnement is gewijzigd, heeft als titel ‘Service Level Agreement’. In die overeenkomst is niet opgenomen dat de looptijd van het abonnement wordt gewijzigd. Uit de overgelegde e-mails van 17 en 18 juli 2017 valt niet op te maken dat DailyCool met een eventuele wijziging van de duur van de onderliggende overeenkomst heeft ingestemd. Dit leidt tot de conclusie dat de overeenkomst is geëindigd op 1 mei 2018. Aan de gevorderde facturen die betrekking hebben op de periode na 30 april 2018 ligt dus geen overeenkomst ten grondslag.

6.4.

Uit de mededeling van dhr. [naam 3] in de e-mail van 6 augustus 2018 dat ‘de reeds betaalde facturen als akkoord kunnen worden beschouwd’ valt geen erkenning van de juistheid van die facturen af te leiden omdat deze mededeling is gedaan in het kader van een voorstel om tot de beëindiging van de overeenkomst(en) te komen.

6.5.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Data Club zal afwijzen.

6.6.

De proceskosten komen voor rekening van Data Club omdat zij ongelijk krijgt.

de tegenvordering

6.7.

DailyCool vordert terugbetaling van bedragen waarvan zij stelt dat die onverschuldigd zijn betaald. Op DailyCool rust de stelplicht en bewijslast van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de facturen zonder rechtsgrond zijn voldaan.

erkenning door betaling?

6.8.

Data Club heeft als verweer aangevoerd dat de betaling van de facturen door Dailycool de erkenning van de juistheid van die facturen inhoudt. Dat verweer gaat niet op. Uit de betaling op zichzelf volgt niet dat de juistheid van de vordering erkend wordt. Als dat zo was dan zou de wettelijke regeling van onverschuldigd betaling in de artikelen 6:203 BW en verder, zonder betekenis zijn. Voor zover uit e-mails of andere reacties zou kunnen worden afgeleid dat DailyCool in de veronderstelling verkeerde dat zij de facturen verschuldigd was laat dat de mogelijkheid dat zij ten onrechte in die veronderstelling verkeerde, onverlet.

facturen abonnementskosten Data Integratieplatform

6.9.

Gelet op het oordeel in de zaak van de vordering dat de overeenkomst ‘abonnement Data Integratie Platform’ is geëindigd op 30 april 2018 zijn de facturen over de periode die daarna komt, onverschuldigd betaald. Niet in geschil is dat DailyCool met betrekking tot die periode een bedrag van € 10.453,10 aan abonnementskosten heeft voldaan. Dit bedrag is als onverschuldigd betaald toewijsbaar.

factuur serverkosten

6.10.

Volgens DailyCool was er geen server nodig, er is toegang verleend tot de applicaties van Data Club op grond van het abonnement. De factuur met betrekking tot de serverkosten is daarom ten onrechte verzonden en zonder rechtsgrond betaald. Data Club voert met betrekking tot de in rekening gebrachte serverkosten aan dat dit geen kosten voor het gebruik van een server zijn, maar dat het kosten van licenties voor het programma Tableau zijn. Dat staat los van de abonnementskosten; die zijn voor de opslag van data. Dat er een serverlicentie nodig is, is vooraf besproken met [naam 5] , [naam 8] en [naam 11] , aldus Data Club. DailyCool heeft betwist dat akkoord is gegeven op een serverlicentie. Volgens Dailycool is een dergelijke licentie ook niet nodig en is zij juist van licenties en schijfjes en dergelijke overgegaan naar de Cloud.

Gelet op de gemotiveerde betwisting door DailyCool had van Data Club verwacht mogen worden dat zij nader zou onderbouwen dat is overeengekomen dat ook serverkosten verschuldigd zijn. De opmerking dat het de kosten van een licentie betreft om het programma te gebruiken is onvoldoende. Daarvoor zijn in de overgelegde offerte en contracten ook geen aanknopingspunten te vinden. Integendeel – in de offerte staat vermeld dat ‘de kosten van het data integratieplatform in het financieel overzicht vermeld staan.’ In dat financieel overzicht staan in rekening te brengen serverkosten echter niet genoemd. Voorts vermeldt de offerte nog dat ‘behalve het realiseren van een VPN verbinding met toegang zijn er geen extra aanpassingen nodig bij DailyCool om het data integratie platform te kunnen realiseren’, en ook nog dat ‘Data Club de servers, veilige opslag en de tools beschikbaar stelt om de ontwikkeling te kunnen doen en de dashboards beschikbaar te stellen.’ Hiermee is voldoende aannemelijk geworden dat de serverkosten onverschuldigd betaald zijn, zodat een bedrag van € 10.000,- toewijsbaar is.

facturen consultancy

6.11.

Data Club is in de gelegenheid gesteld om bij akte na de comparitie stukken in het geding te brengen om haar stelling dat aan de gefactureerde bedragen met betrekking tot consultancy getekende opdrachtbevestigingen ten grondslag liggen. Data Club heeft onder meer een e-mailwisseling van 28 maart 2018 overgelegd. Daarin is te lezen dat dhr. [naam 5] akkoord geeft op het factureren van één dag consultancy voor het inzichtelijk maken van de uren van [naam 12] . DailyCool heeft hier niet meer op gereageerd, waarmee haar stelling dat de factuur van 4 april 2018 met nr.:180023 inzake consultancy [naam 12] van € 1.200,- onverschuldigd is betaald, onvoldoende onderbouwd. De vordering wordt op dit punt afgewezen.

6.12.

Data Club heeft verder een e-mailwisseling van 22 november 2017 overgelegd. Hierin is te lezen dat dhr. [naam 4] van DailyCool akkoord geeft op de offerte met Fase 3. Gelet op deze e-mails heeft DailyCool haar stelling dat de factuur van 23 november 2017 inzake consultancy Fase 3 B logistiek met nr. 17071van € 5.250,- onverschuldigd is betaald, onvoldoende onderbouwd. De stelling bij antwoordakte dat ‘voor al deze facturen, behoudens dus die met betrekking tot fase 3B (nr 17071) geldt dat er in strijd met de afspraken geen sprake is geweest van een aparte opdrachtbevestiging met een volledige beschrijving daarvan’ is onvoldoende. De vordering wordt op dit punt afgewezen.

6.13.

Wat Data Club met de overige bij akte overgelegde stukken beoogt, is onduidelijk. Er is niet in te lezen dat er door DailyCool akkoord wordt gegeven op uit te voeren opdrachten of werkzaamheden. En juist met dat oogpunt is Data Club in de gelegenheid gesteld nadere stukken in het geding te brengen. Dit betekent dat DailyCool waar het gaat om de overige facturen voldoende heeft onderbouwd dat deze onverschuldigd betaald zijn en dat Data Club daar onvoldoende feiten en omstandigheden tegenover heeft gesteld. Dit betekent dat een bedrag van € 35.000,- toewijsbaar is.

6.14.

De conclusie is dat toegewezen wordt € 55.453,10.

6.15.

Voor de vraag wie de proceskosten moet dragen is van belang dat DailyCool niet heeft gesteld dat zij eerder dan in deze procedure aan Data Club te kennen heeft gegeven dat zij aanspraak maakt op terugbetaling van onverschuldigd betaalde facturen. Data Club is daarom ook niet in de gelegenheid geweest om de vordering zonder de bijkomende kosten van een procedure te voldoen. Hieruit volgt dat het redelijk is dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

7 De beslissing

De kantonrechter:

de vordering

7.1.

wijst de vordering af;

7.2.

veroordeelt Data Club tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor DailyCool worden vastgesteld op een bedrag van € 600,- aan salaris van de gemachtigde van DailyCool;

7.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

de tegenvordering

7.4.

veroordeelt Data Club tot betaling aan DailyCool van € 55.453,10;

7.5.

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

7.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

7.7.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Liefting-Voogd en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter