Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:4899

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-06-2020
Datum publicatie
15-07-2020
Zaaknummer
7851893 / CV FORM 19-8719
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak (EPGV). Luchtvaartmaatschappij heeft voldoende onderbouwd dat passagiers zich niet tijdig aan de gate hebben gemeld. Geen sprake van instapweigering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7851893 / CV FORM 19-8719

Uitspraakdatum: 24 juni 2020

Beschikking in de zaak van:

1 [passagier sub 1]

2. [passagier sub 2]

beiden wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: de passagiers

gemachtigde: S. Kiziler-Pekcan (Flightclaim)

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Transportes Aéreos Portugueases S.A.

gevestigd te Lissabon, Portugal

verwerende partij

verder te noemen: TAP

gemachtigde: mr. P.C.X. de Leede en mr. E.A. Pluijm

1 Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

 • -

  het vorderingsformulier (formulier A), ingekomen ter griffie op 19 juni 2019;

 • -

  het antwoordformulier (formulier C), ingekomen ter griffie op 19 september 2019;

 • -

  een conclusie van repliek, ingekomen ter griffie op 10 december 2019;

 • -

  een conclusie van dupliek, ingekomen ter griffie op 3 februari 2020.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met TAP een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan TAP de passagiers diende te vervoeren van Ponta Delgada, Portugal naar Lissabon, Portugal met vlucht TP1860 en van Lissabon naar Amsterdam-Schiphol Airport met vlucht TP668 op 29 december 2018, hierna: de vlucht.

2.2.

De passagiers zijn meer dan drie uur later op hun eindbestemming aangekomen.

2.3.

De passagiers hebben compensatie van TAP verzocht in verband met voornoemde vertraging op de eindbestemming.

2.4.

TAP heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 Het verzoek en het verweer

3.1.

De passagiers verzoeken TAP te veroordelen tot betaling van:

- € 800,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 120,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

De passagiers baseren het verzoek op de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof).

3.3.

De passagiers stellen dat TAP vanwege de annulering van dan wel onterechte instapweigering voor vlucht TP668 gehouden is compensatie te betalen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier. Daarnaast maken de passagiers aanspraak op betaling door TAP van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

3.4.

TAP betwist de verschuldigdheid en de hoogte van het verzochte. Op het verweer wordt - voor zover relevant - bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen.

4.2.

TAP heeft aangevoerd dat de passagiers geen recht hebben op compensatie, aangezien vlucht TP668 niet was geannuleerd. Volgens TAP hadden de passagiers zich niet tijdig aan de gate gemeld om aan boord van deze vlucht te gaan en zijn zij derhalve “no-shows” voor vlucht TP668. Deze vlucht is zonder de passagiers naar Amsterdam vertrokken en is dus niet geannuleerd, zoals de passagiers stellen. Voorts benadrukt TAP dat vlucht TP668 niet was overboekt, zodat van instapweigering geen sprake kon zijn. TAP heeft de passagiers kosteloos omgeboekt naar vlucht TP674 met vertrek op 30 december 2018 om 08:30 uur lokale tijd.

4.3.

De passagiers betwisten dat zij “no-shows” waren voor de vlucht in kwestie en voeren bij repliek dat TAP hen de toegang tot vlucht TP668 heeft geweigerd. Ter onderbouwing verwijzen zij naar een sms-bericht (productie 3 bij vorderingsformulier) afkomstig van TAP. Hieruit volgt dat vlucht TP668 geannuleerd is en daarnaast blijkt uit het sms-bericht niet dat sprake is van “no-shows”, aldus de passagiers.

4.4.

Ingevolge artikel 4 lid 3 van de Verordening hebben passagiers die tegen hun wil de toegang tot een vlucht wordt geweigerd recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij overeenkomstig artikel 7 van de Verordening. Ten aanzien van de vermeende instapweigering overweegt de kantonrechter als volgt. De bewijslast ten aanzien hiervan rust op de passagiers, immers de passagiers beroepen zich op een rechtsgevolg, namelijk compensatie op grond van instapweigering in de zin van de Verordening. TAP heeft ter onderbouwing van haar verweer de “Daily Movements” overgelegd van het toestel dat vlucht TP668 uitvoerde. Hierin staat vermeld dat het toestel om 18:11 uur lokale tijd is vertrokken en om 22:25 uur lokale tijd te Amsterdam is gearriveerd. Voldoende is gebleken dat vlucht TP668 conform het vluchtschema is uitgevoerd en dat van annulering van deze vlucht geen sprake was. Het door de passagiers overgelegde sms-bericht vermeldt alleen dat er een verandering in het vluchtschema heeft plaatsgevonden (“TAP informs flight changes on TP668”) en dat passagiers zijn omgeboekt naar een andere vlucht (“New flight TP674”). TAP heeft aangevoerd dat zij dit sms-bericht naar de passagiers heeft gestuurd nadat was gebleken dat de passagiers zich niet tijdig aan de gate hadden gemeld, zodat de vlucht zonder hen is vertrokken en de passagiers moesten worden omgeboekt naar een andere vlucht. Ter onderbouwing van haar verweer heeft TAP “D-files” van beide passagiers overgelegd, bevattende informatie over de check-in en gate. Ten aanzien van de passagiers staat in deze “D-files” vermeld dat om 18:00 uur lokale tijd het volgende bericht is ingevoerd: “Customer Failed to Board”. De kantonrechter is van oordeel dat hiermee voldoende is gebleken dat de passagiers zich niet tijdig bij de gate hebben gemeld. De verantwoordelijkheid om tijdig bij de gate te zijn ligt bij de passagiers. De kantonrechter overweegt dat sprake is van “no-shows” en volgt de passagiers niet in hun standpunt dat TAP hen de toegang tot de vlucht heeft geweigerd, daar enige onderbouwing hiervoor ontbreekt. Het verzochte zal daarom worden afgewezen.

4.5.

Als de in het ongelijk gestelde partij komen de proceskosten voor rekening van de passagiers. Ook de nakosten kunnen worden toegewezen, voor zover deze kosten daadwerkelijk door TAP worden gemaakt. De wettelijke rente is toewijsbaar vanaf 14 dagen na betekening van deze beschikking.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst het verzochte af;

5.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten die aan de kant van TAP tot en met vandaag worden begroot op € 240,00 aan salaris gemachtigde, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van deze beschikking tot aan de dag der algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt de passagiers tot betaling van € 60,00 aan nakosten, voor zover TAP daadwerkelijk nakosten zal maken, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van deze beschikking tot aan de dag der algehele voldoening.

Deze beschikking is gewezen door mr. M.M. Kruithof, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking staat geen hoger beroep open