Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:4441

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15-06-2020
Datum publicatie
19-06-2020
Zaaknummer
C/15/303332 / FA RK 20/2726
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

“De raadsman van betrokkene voert aan dat het opnemen van betrokkene voor een periode van zes weken gedurende de looptijd van de zorgmachtiging maar één keer kan plaatsvinden, gelet op het zorgplan en hetgeen is opgenomen in het verzoekschrift van de officier van justitie”.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

zaak-/rekestnr.: C/15/303332 / FA RK 20/2726

beschikking van de enkelvoudige kamer van 15 juni 2020,

naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

wonende te [adres] ,

hierna: betrokkene,

advocaat mr. E.M. Hoorenman, gevestigd te Zwaag.

1 Procedure

1.1.

Bij het verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 28 mei 2020, heeft de officier van justitie verzocht om afgifte van een zorgmachtiging ten aanzien van betrokkene.

1.2.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  de medische verklaring van 12 mei 2020;

 • -

  het zorgplan van 15 mei 2020;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur van 22 mei 2020.

1.3.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 15 juni 2020. In verband met de Coronacrisis en de daaruit voortvloeiende gezondheidsrisico’s heeft de zitting conform de landelijke richtlijnen van de rechtspraak telefonisch plaatsgevonden. Alle betrokkenen hebben hiermee ingestemd en aangegeven de zitting te kunnen volgen.

1.4.

De rechtbank heeft de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat;

 • -

  [case-manager] , case-manager.

1.5.

De officier van justitie heeft aangegeven niet ter zitting te zullen verschijnen.

2 Beoordeling

2.1.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofrenie in combinatie met misbruik van middelen.

2.2.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat er door voornoemde stoornis ernstig nadeel voor of van betrokkene of een ander is, te weten:

 • -

  ernstige psychische schade;

 • -

  ernstige verwaarlozing;

 • -

  acute maatschappelijke teloorgang;

 • -

  de algemene veiligheid van personen of goederen is in gevaar.

2.3.

Om het ernstig nadeel af te wenden of de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen of de door de stoornis bedreigde of aangetaste fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen, heeft betrokkene zorg nodig.

2.4.

De raadsman van betrokkene voert aan dat het opnemen van betrokkene voor een periode van zes weken gedurende de looptijd van de zorgmachtiging maar één keer kan plaatsvinden, gelet op het zorgplan en hetgeen is opgenomen in het verzoekschrift van de officier van justitie.

2.5

Vast staat dat de officier van justitie opname als een van de vormen van verplichte zorg heeft opgenomen in het verzoekschrift, en daarbij, net als de geneesheer-directeur, heeft opgenomen dat dit zou gelden voor een periode van maximaal 6 weken. Deze periode staat ook vermeld in het zorgplan. Tijdens de zitting heeft [case-manager] aangegeven dat in het verleden is gebleken dat in een periode van zes maanden meerdere opnames noodzakelijk kunnen zijn. Zij verwacht dat dit ook de komende zes maanden het geval kan zijn. Daarmee gaat het om voorziene noodzakelijke zorg en is de rechtbank van oordeel dat deze vorm van verplichte zorg dient opgenomen te worden in de zorgmachtiging, en nu te voorzien is dat meerdere opnames plaats moeten vinden zal de rechtbank bepalen dat deze vorm van zorg telkens maximaal 6 weken kan bedragen.

2.6

De rechtbank is voorts van oordeel dat toezicht als vorm van verplichte zorg voor de gehele periode van de zorgmachtiging is aangewezen. Tijdens de opname spreekt het toezicht voor zich, maar ook ambulant zal toezicht gehouden moeten worden op betrokkene om te monitoren hoe het met betrokkene gaat.

2.7.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. Op grond van het zorgplan, het advies van de geneesheer-directeur en hetgeen is besproken ter zitting, worden de volgende vormen van verplichte zorg nodig geacht:

 • -

  het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, danwel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 • -

  het beperken van bewegingsvrijheid gedurende opname;

 • -

  het insluiten van betrokkene bij opname;

 • -

  het uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  onderzoek aan kleding of lichaam bij opname;

 • -

  onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen bij opname;

 • -

  het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen bij opname;

 • -

  het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen, bij opname

 • -

  opnemen in een accommodatie voor telkens maximaal zes weken.

2.8.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

2.9.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief.

2.10.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de (verzochte) duur van zes maanden, en geldt aldus tot en met

15 december 2020.

3 Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [betrokkene] , geboren op

[geboortedatum] te [plaats] , met de vormen van verplichte zorg zoals hierboven onder 2.7 is vermeld, alles voor de volledige duur van de zorgmachtiging, tenzij onder 2.7 een kortere duur is vermeld.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 15 december 2020.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.Th. Goossens, rechter, in tegenwoordigheid van E.B.B.M. van Linden als griffier en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 15 juni 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.