Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2020:4259

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-06-2020
Datum publicatie
16-06-2020
Zaaknummer
C/15/301354 / HA RK 20/59
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoemen vereffenaar nalatenschap op grond van artikel 4:203 lid 1 sub a BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2020-0160
JERF Actueel 2020/216
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/301354 / HA RK 20/59

Beschikking van 4 juni 2020

in de zaak van

[verzoeker]

wonende te [woonplaats 1] ,

verzoeker,

advocaat mr. A.C. Kool te Amsterdam.

met betrekking tot de nalatenschap van:

[erflater]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

overleden op [overlijdensdatum] te [overlijdensplaats]

hierna te noemen: erflater.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- een verzoekschrift tot het benoemen van een vereffenaar in een nalatenschap op grond van artikel 4:203 Burgerlijk Wetboek (BW), ingekomen op 31 maart 2020, met producties 1 tot en met 10;

- de brief, ingekomen op 22 april 2020, met productie 9, 11 en een verklaring notaris met gegevens van de erfgenamen;

- de fax met bijlagen van 27 mei 2020.

1.2.

Er heeft geen mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden als bedoeld in artikel 4:206 BW nu tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar bestaat.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar in de nalatenschap van erflater op grond van artikel 4:203 lid 1 sub a BW.

2.2.

Erflater woonde op het moment dat hij overleed op [woonplaats 2] . Gelet op deze woonplaats is rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar op grond van artikel 268 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

2.3.

Bij testament van 14 januari 2017 heeft erflater voor het laatst over zijn nalatenschap beschikt. Verzoeker is één van de erfgenamen van erflater. De andere erfgenamen zijn:

- [erfgenaam 2] ;

- [erfgenaam 3]

- [erfgenaam 4] ;

- [erfgenaam 5]

Verzoeker en de andere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard.

2.4.

Ingevolge artikel 4:203 lid 1 sub a BW kan de rechtbank, als er beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap heeft plaatsgevonden, een vereffenaar benoemen op verzoek van een erfgenaam. Verzoeker kan derhalve in zijn verzoek worden ontvangen.

2.5.

Op grond van het verzoekschrift moet worden uitgegaan van het volgende. Blijkens de boedelbeschrijving van de nalatenschap van erflater is er mogelijk een grote vordering van de Italiaanse fiscus op de nalatenschap, waardoor de boedel negatief wordt. Daarnaast is er nog een openstaande vordering uit rekening-courant van Mac Leod Management B.V. op de boedel. De erfgenamen kunnen het niet eens worden over de lening van Mac Leod Management B.V. aan [erfgenaam 5] h/o Instituut de Uil, die vermeld staat op de balans van Mac Leod Management B.V. De erfgenamen verschillen daarnaast van mening over een lening aan erflater. De erfgenamen zijn hierdoor in een impasse geraakt. De andere erfgenamen naast verzoeker stemmen in met het verzoek de door verzoeker voorgestelde vereffenaar, mr. M. van der Meulen, te benoemen.

2.6.

Op basis van de inhoud van het verzoekschrift, de instemming van de andere erfgenamen met toewijzing van het verzoek en het feit dat de nalatenschap van erflater thans niet wordt vereffend, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek dient te worden toegewezen.

2.7.

De rechtbank zal mr. M. van der Meulen van SWG advocaten als vereffenaar benoemen zoals verzocht. Mr. Van der Meulen heeft door middel van een bereidheidsverklaring te kennen gegeven deze benoeming te zullen aanvaarden.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

benoemt

de heer mr. M. VAN DER MEULEN,

geboren op [geboortedatum] ,

werkzaam ten kantore van SWG advocaten,

kantooradres: Edelweisstraat 5, 5241 AH Rosmalen

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

[erflater]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

laatstelijk wonende te [woonplaats 2] ,

overleden op 13 maart 2017 te [overlijdensplaats] ,

3.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

3.3.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

3.4.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.M. Auwerda en in het openbaar uitgesproken door mr. L.J. Saarloos op 4 juni 2020.1

1 type: DdD coll: SA